Jogtudományi Hírlevél 2018/21 (2018. 12. 07.)

Tisztelt Kollégák!

Ez az idei utolsó Jogtudományi Hírlevél, a következővel 2019. január 11-én jelentkezünk.

Kellemes ünnepeket és sikeres új évet kívánunk az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének minden dolgozója nevében!

Lőrincz Viktor Olivér

a Jogtudományi Hírlevél szerkesztője

Tartalom
Doktori viták, védések

Novák Barnabás: A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban. Magyar–olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén

Bak Klára: A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól a szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel

Call for papers

Konferenciafelhívás: „Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan”

Publikációs pályázat: Novotni Zoltán-díj

Call for Papers: Indian Journal of Constitutional and Administrative Law [Volume III]

International Organizations throughout the 20th and 21st Centuries: Successes, Failures, Transformations, and Challenges – Special issue of Acta Universitatis Carolinea Studia Territorialia

ESIL IGs on International Environmental Law and International Bio Law: ‘Sound Science-Based Regulation in the Post-Truth Era: Domestic and International Rule of Law Under Fire’

Corruption Democracy and Human Rights: Exploring new avenues in the fight against corruption (Conference)

12th Annual Conference of the Comparative Agendas Project

The International Academy of Comparative Law is launching the Ius Comparatum Journal.

Counter-Terrorism at the Crossroad between International, Regional and Domestic Law (Workshop)

2019 ICON • S Conference: Public Law in Times of Change?

International Law and Democracy Revisited: The European Journal of International Law 30th Anniversary Symposium

11th CEE Forum Conference in Bratislava, Slovakia – Central and Eastern Europe as a Double Periphery?

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers (2018/17.)

Személyi hírek

Szabados Tamás az ELTE ígéretes kutatói között

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Jog és művészet – kiállítás és jótékonysági vásár

Conference on Rule of Law Challenges in the EU: Implications for Economic Law

Műhelyvita Balogh Sándor „Irracionális ultima ratio? Az anyagi büntetőjogi titokvédelem létjogosultságáról” című tanulmányáról

„Határtalan állam- és jogtudomány” – ÚNKP ösztöndíjasok konferenciája

„Az új polgári peres eljárás gyakorlati tapasztalatai”

SZTE VIII. Jogi Kari Könyvünnep

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Szakmai gyakorlat joghallgatók számára az Országgyűlés Hivatalában

Tudományos segédmunkatárs álláspályázat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetébe

Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

További hírek

Pályázat az Acta Juridica Hungarica folyóirat főszerkesztői tisztségére (2019–2022)

ELTE ÁJK jubileumi interjúk X. – Erdei Árpád

ICON·S Book Prize – Call for Nominations

Doktori viták, védések
Novák Barnabás: A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban. Magyar–olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén
Név: Novák Barnabás
Időpont: 2019-01-04 11:00
Helyszín: PTE Dr. Halasy-Nagy József Aula, Pécs, Rákóczi u. 80.
Bak Klára: A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól a szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel
Név: Bak Klára
Időpont: 2018-12-19 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Call for papers
Konferenciafelhívás: „Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan”

„Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan” címmel joggazdaságtani konferenciát szervez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara

A gazdasági társaságok, vállalatok korunk társadalmi, gazdasági, jogi vitáinak kiemelt szereplői. Megítélésük erősen vitatott, éppen ezért sok olyan reformterv (a vállalatok társadalmi felelősségének megkövetelése, a korlátolt felelősség korlátozása, a munkavállalói részvétel megteremtése-erősítése, a munkavállalók érdekvédelmének átalakítása, a nagy nemzetközi vállalatokon belüli tőkemozgás szabályozása, korlátozása, a társasági adózás egyes elemeinek harmonizálása stb.) fogalmazódik meg, amelyek előnyeit és hátrányait érdemes szakmailag is végiggondolni. Ezen (etikai, társasági jogi, munkaügyi, adójogi, számviteli-pénzügyi) kérdések elméleti és empirikus vonatkozásainak megvitatása céljából szervez joggazdaságtani konferenciát 2019. április 26-án a PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete és Polgári Jogi Tanszéke. A konferenciát plenáris ülés nyitja meg, ezt követően párhuzamos szekciókban folyna a munka. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a szekciókban előadást tartanának. A szekciók témái a következők:

  • Társaságirányítás
  • Felelősség (a vállalatok, a tagok, a menedzsment felelőssége)
  • Csődjog
  • Munkaügy-munkajog
  • Versenyjog
  • Adózás
  • Finanszírozás, pénzügy
  • Nemzetközi jog

(A végleges szekciótémák a jelentkezések függvényében természetesen átalakulhatnak, pontosodhatnak.) Előadás tartására vagy az előadás alapjául szolgáló  máshol még meg nem jelent  írás (cikk), vagy egy részletes (10-12 oldalas) vázlat megküldésével lehet jelentkezni, amelyet 2019. március 15-ig a joggazdasagtan2019@jak.ppke.hu e-mail címre várunk. A jelentkezések elbírálásáról 2019. március 31-ig értesítést küldünk. A szervezőbizottság tagjai: Katona Klára, Koltay András, Szalai Ákos
A konferenciával kapcsolatban további információ: 
joggazdasagtan2019@jak.ppke.hu

Határidő: 2019-03-15
Publikációs pályázat: Novotni Zoltán-díj

A Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Novotni Zoltán jogászprofesszor halálának 25. évfordulóján, a névadó emlékének adózva publikációs pályázatot hirdet. A pályázaton részt vehetnek a felsőoktatási intézmények államtudományi vagy jogi képzési területen mesterképzési szakon tanuló nappali vagy levelező tagozatos hallgatói. A pályázat tárgya egy minimum 1, maximum 1,5 ív (40.000–60.000 leütés) terjedelmű, magyar nyelvű tanulmány megírása a civilisztika tárgyköréből, Novotni Zoltán professzor nagyívű munkásságához kapcsolódó témában. A munka egyéni; együttes pályamunkákat az alapítvány nem fogad be. A pályamunkát kísérőlevéllel kell benyújtani 2019. március 30-ig. A kísérőlevélben a pályázónak röviden fel kell tárnia témaválasztásának indokát, azt, hogy tanulmánya hogyan kapcsolódik Novotni Zoltán munkásságához, ebben meg kell jelölnie a professzor által írt azon tanulmányokat, egyéb munkákat, amelyekre a pályamunka elkészítése során támaszkodott.  A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének felkért oktatóiból álló zsűri bírálja el a pályázatokat, és sorrendet felállítva tesz javaslatot a Novotni Alapítvány kuratóriumának a pályadíjak odaítéléséről. A pályadíjak: I. helyezett: 150.000 Ft, II. helyezett: 100.000 Ft, III. helyezett: 50.000 Ft A Novotni Alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a bíráló bizottság javaslatára a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek (sikertelennek) nyilvánítsa. A pályázóknak lehetőséget biztosít a Miskolci Jogtudó Szerkesztőbizottsága, hogy a http://jogtudo.uni-miskolc.hu/ honlapon közzétett publikációs feltételeknek megfelelő munkáikat a Miskolci Jogtudó 2019 őszi számában megjelentessék.

Határidő: 2019-03-30
Call for Papers: Indian Journal of Constitutional and Administrative Law [Volume III]
Határidő: 2018-12-31
International Organizations throughout the 20th and 21st Centuries: Successes, Failures, Transformations, and Challenges – Special issue of Acta Universitatis Carolinea Studia Territorialia
Határidő: 2019-01-15
ESIL IGs on International Environmental Law and International Bio Law: ‘Sound Science-Based Regulation in the Post-Truth Era: Domestic and International Rule of Law Under Fire’
Határidő: 2018-12-30
Corruption Democracy and Human Rights: Exploring new avenues in the fight against corruption (Conference)
Határidő: 2019-02-26
12th Annual Conference of the Comparative Agendas Project
Határidő: 2019-02-15
The International Academy of Comparative Law is launching the Ius Comparatum Journal.
Határidő: 2019-01-06
Counter-Terrorism at the Crossroad between International, Regional and Domestic Law (Workshop)
Határidő: 2018-12-15
2019 ICON • S Conference: Public Law in Times of Change?
Határidő: 2019-03-09
International Law and Democracy Revisited: The European Journal of International Law 30th Anniversary Symposium
Határidő: 2019-01-15
11th CEE Forum Conference in Bratislava, Slovakia – Central and Eastern Europe as a Double Periphery?
Határidő: 2018-12-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers (2018/17.)
Virág Csaba: Észrevételek Vadász Viktor „Krízis a bírósági igazgatásban?” című írásához
Személyi hírek
Szabados Tamás az ELTE ígéretes kutatói között
A magas tudományos elismerést jelentő „Az ELTE Ígéretes Kutatója” díjat idén a jogtudomány kategóriában Szabados Tamás, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék oktatója nyerte el.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Jog és művészet – kiállítás és jótékonysági vásár

Az Alkotmánybíróság tisztelettel meghívja a Kondor Attila festőművész műveiből rendezett Jog és művészet című kiállítás és jótékonysági vásár megnyitójára 2018. december 5-én délután 5 órakor. Megnyitja: Máthé Andrea művészetfilozófus. A megnyitót beszélgetés követi, amelynek résztvevői Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke; Darák Péter, a Kúria elnöke; Kondor Attila, festőművész. A beszélgetést vezeti Deli Gergely, az Alkotmánybíróság főtanácsadója. 2018. december 6-án 13 és 14 óra között Kondor Attila és Máthé Andrea vezetést tart a kiállításon. Az esemény helyszíne az Alkotmánybíróság, címe: 1015 Budapest, Donáti utca 35–45.

Időpont: 2018-12-05 17:00
Helyszín: Alkotmánybíróság (1015 Budapest, Donáti utca 35-45.)
Conference on Rule of Law Challenges in the EU: Implications for Economic Law
Időpont: 2019-01-10 09:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Balogh Sándor „Irracionális ultima ratio? Az anyagi büntetőjogi titokvédelem létjogosultságáról” című tanulmányáról
Időpont: 2018-12-13 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
„Határtalan állam- és jogtudomány” – ÚNKP ösztöndíjasok konferenciája
Időpont: 2018-12-14 09:00
Helyszín: SZTE ÁJK (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.)
„Az új polgári peres eljárás gyakorlati tapasztalatai”
Időpont: 2019-01-16 09:00
Helyszín: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Díszterme, 6720 Szeged, Somogyi utca 7.
SZTE VIII. Jogi Kari Könyvünnep
Időpont: 2018-12-13 13:00
Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. (III. emelet, Kari társalgó)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Szakmai gyakorlat joghallgatók számára az Országgyűlés Hivatalában
Státusz megnevezése: gyakornok
Jelentkezési határidő: 2019-02-01
Tudományos segédmunkatárs álláspályázat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetébe
Státusz megnevezése: tudományos segédmunkatárs
Jelentkezési határidő: 2018-12-10
Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj
Státusz megnevezése: 2016. szeptember 15. és 2018. október 31. között megvédett doktori disszertáció
Jelentkezési határidő: 2018-12-21
További hírek
Pályázat az Acta Juridica Hungarica folyóirat főszerkesztői tisztségére (2019–2022)
ELTE ÁJK jubileumi interjúk X. – Erdei Árpád

Az ELTE ÁJK jubileumi interjúsorozatában Erdei Árpád professor emeritus, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék oktatója, az Alkotmánybíróság egykori helyettes elnöke. A beszélgetés átfogja a büntetőjog, a büntető eljárásjog, a büntetés-végrehajtási jog és a kriminalisztika tárgyak oktatásának történetét is.

ICON·S Book Prize – Call for Nominations

Monographs on public law as defined above written in any language are eligible for nomination. Only books published up to two years prior to the year of the annual meeting are eligible for nomination. The relevant criterion is the official publication year as stated in the book’s front-matter. Repeat nominations in consecutive years are not permitted. Books nominated for the 2018 Book Prize are not eligible. Nominated books must moreover be the first original edition.