Tartalom
Call for papers

Conference on the ‘Bindingness’ of EU Soft Law

A Külgazdaság című folyóirat Jogi Melléklete

2nd- 4th September 2020 EGPA 2020 Conference Budapest (Hungary)

Special Issue on Human Rights Protection in Epidemic Situation

IACL Roundtable – 'Democracy 2020', Melbourne, 10-12 December 2020

Law Against Pandemic

Veszélyhelyzet, különleges jogrend és társadalmi nyilvánosság

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Jogtudományi Közlöny (2020/3.)

Jogtudományi Közlöny (2020/4.)

Közjogi Szemle (2020/1.)

JTI Blog (2020/2)

JTI Blog (2020/3)

JTI Blog (2020/4)

JTI Blog (2020/5)

JTI Blog (2020/6)

JTI Blog (2020/7)

JTI Blog (2020/8)

MTA Law Working Papers (2020/4)

MTA Law Working Papers (2020/5)

MTA Law Working Papers (2020/6)

MTA Law Working Papers (2020/7)

MTA Law Working Papers (2020/8)

MTA Law Working Papers (2020/9)

Állam- és Jogtudomány (2019/4)

Verfassungsblog (2020.04.11)

Személyi hírek

Munkatársunkat, Kecskés Gábort a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagjává választották

Friss könyvek

Comparative Law and Multicultural Legal Classes: Challenge or Opportunity?

Member State interests and European Union law

További hírek

Epidemiológia és jogtudomány

Comparative Covid Law

Call for papers
Conference on the ‘Bindingness’ of EU Soft Law

Conference on the ‘Bindingness’ of EU Soft Law

Organizers: Ereky Public Law Research Center (Hungary), Universidad de Castilla-La Mancha (Spain) and Portsmouth Law School (United Kingdom)

Date: 23 November 2020, Budapest, Hungary

With the proliferation of European Union soft law instruments since the nineties, the legal bindingness of soft norms has been the subject of some scholarly exploration. It is clear that there is a group of norms that stands in stark contrast with binding measures of EU law, with the aim of affecting change through persuasion, cooperation or good practices. 

Határidő: 2020-04-30
A Külgazdaság című folyóirat Jogi Melléklete
A lap állandó Jogi Melléklete gyakorlatorientált tanulmányokat közöl, mindenekelőtt a nemzetközi, az európai és a magyar gazdasági jog aktuális kérdéseiről, különös hangsúlyt fektetve a nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az uniós gazdasági jog, a polgári jog és a versenyjog fejleményeinek ismertetésére. A folyóirat honlapján a korábbi számok tartalomjegyzéke és a megjelent tanulmányok összefoglalója is olvasható. A Jogi Melléklet az előbbi jogterületekhez kapcsolódó bármely témakörben fogad tanulmányokat, recenziókat, vagy rövidebb könyvismertetéseket. Benyújtás: folyamatosan.
Határidő: 2020-05-20
2nd- 4th September 2020 EGPA 2020 Conference Budapest (Hungary)
The EGPA 2020 Conference will be organized by the European Group for Public Administration in close cooperation with the Corvinus University of Budapest and the Danube Center for Governance Studies. The EGPA 2020 Conference will take place in Budapest (Hungary) from 2 to 4 September 2020 and will be preceded by the PhD Symposium for Doctoral Students and Junior Researchers on September 1-2.
Határidő: 2020-03-30
Special Issue on Human Rights Protection in Epidemic Situation
The Cross-cultural Human Rights Review (CCHRR) invites submission of papers for its 2020 Special Theme Issue, Over the past decade, the world has experienced health emergencies that surface in the form of epidemics. In this regard, countries such as Zimbabwe and Haiti faced the epidemic of acute diarrhea syndrome and cholera. Several parts of the world were also impacted by the Avian influenza A(H7N9), a subtype of influenza viruses that have been detected in birds in the past. In the same vein, West Africa was devastated by the deadly Ebola virus in 2014 and beyond. Now the world is confronted with the outbreak of the COVID-19 virus. In all these epidemic situations the states are expected to provide appropriate responses. It is against this backdrop that the CCHRR issues a call for papers to examine the protection of human rights in epidemic and possibly pandemic situations.
Határidő: 2020-06-30
IACL Roundtable – 'Democracy 2020', Melbourne, 10-12 December 2020
2020 will be a key milestone for those focused on the health of constitutional democracy worldwide. It will mark the tenth anniversary of the election of the Fidesz government in Hungary, which has laid down a template for the active dismantling of democratic governance through incremental and sophisticated use of law and policy. Since 2010, the number of liberal democracies worldwide whose health, or even endurance, is now in doubt has grown exponentially.
Határidő: 2020-05-01
Law Against Pandemic
Scholars, students, practitioners, all disciplines, all nations, are invited to contribute articles, commentary, and other work to the new website and blog, Law Against Pandemic.
Határidő: 2020-06-01
Veszélyhelyzet, különleges jogrend és társadalmi nyilvánosság
Az In Medias Res – Folyóirat a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosság szabályairól 2020-ban tematikus lapszámot tervez megjelentetni, „Veszélyhelyzet, különleges jogrend és társadalmi nyilvánosság” témakörben. Az új koronavírus (COVID-19) világjárvány, amely 2020 tavaszán Európába is betört, alapjaiban rendezte át a megszokott életviszonyokat. Az oktatási rendszer és a munkavégzés napok alatt szerveződött újra a digitális térben. A különleges jogrend következtében egyes alapjogok (például a szabad mozgáshoz való jog) a megszokottnál szélesebb körben korlátozhatók, a magyar Büntető törvénykönyv rémhírterjesztést szabályozó szakasza pedig további tényállással bővült. A megváltozott körülmények az igazságszolgáltatási rendszert is nagy kihívás elé állítják, amelynek egyszerre kell helyt állnia a digitalizáció és a különleges jogrend ideje alatt elfogadott jogszabályok alkalmazásnak területén. A veszélyhelyzet hatással van a társadalmi nyilvánosság dinamikájára, a járványról való tájékoztatás során a hiteles és pontos tájékoztatás szerepe tovább erősödött, amelyben kiemelt szerepre van a tradicionális hírmédia szereplői mellett a közösségi média platformoknak is. A különleges jogrend hatására megváltozott életviszonyok több tudományterület számára is újfajta kutatási irányokat jelölhetnek ki, lehetőséget teremtve az eddig kutatott területek új aspektusból való megközelítésére. Az In Medias Res 2020/2. tematikus lapszámának célja, hogy a veszélyhelyzet, a különleges jogrend és a társadalmi nyilvánosság kapcsolódásait bemutató tanulmányokat jelentessen meg, jog- (büntetőjogi, jogtörténeti, jogbölcseleti, összehasonlító jogi stb.), állam-, kommunikáció- vagy társadalomtudományi megközelítéssel.
Határidő: 2020-05-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Jogtudományi Közlöny (2020/3.)

Tanulmány

 • BLUTMAN LÁSZLÓ: A nemzetközi jog fragmentációja: utóirat egy kifulladó vitához
 • SZABADFALVI JÓZSEF: A magyar jogi nyelv fejlődése a 19. század elejétől az elmúlt századfordulóig
 • SZALAY GÁBOR: Digitalizáció és felelős társaságirányítás – kölcsönhatás és a változások iránya

Szemle

 • DEÁK DÁNIEL: Egyetemes értékek a jogban Jogirodalom, jogélet VEREBICS JÁNOS: Sárközy Tamás (1940–2020)
 • KLEIN TAMÁS: A szólásszabadság új paradigmája vagy a régi paradigma megújítása
 • NAGY PÉTER: Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv születéséről
Jogtudományi Közlöny (2020/4.)

Tanulmány

 • MOHAY ÁGOSTON: Achmea, CETA és az uniós jog autonómiája
 • ZACCARIA MÁRTON LEÓ: A munkavállalók tagállamok közötti kiküldésének módosított szabályozása a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalói alapjogok metszéspontjában

Szemle

 • BOÓC ÁDÁM: Észrevételek a kereskedelmi választottbírósági ítéletek érvénytelenítéséről a közrendbe ütközés okán a magyar jogban
 • STRIHÓ KRISZTINA: Az influencer jogi megítélése

Jogirodalom, jogélet

 • NÉMETH KORNÉL: A magyar Igazságügyi Minisztérium polgári kori történetéről
 • SZŰCS ANIKÓ EDIT: Az Európai Unió jogrendszeréről szóló új könyv a joggyakorlat és az elmélet nézőpontjából
Közjogi Szemle (2020/1.)
 • SULYOK Katalin: A klímaperek kihívásai és sikerei – az Urgenda-ítélet tanulságai
 • KISS László – LÉVAY Miklós: Még egyszer a hajléktalanok büntethetőségéről
 • HOFFMAN István – GULYA Fruzsina – TŐKEY Balázs: A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása – hazai jogi keretek és az azzal kapcsolatos főbb adatok
 • PAULOVICS Anita: Atomerőművek engedélyezése a világ fontosabb országaiban
 • KOVÁCS András György: A helyi önkormányzatok és az árszabályozás szerepe a helyi hálózatos közszolgáltatásokban, a víziközmű-szolgáltatások példáján
 • AMBRUS István: Új európai uniós irányelv és hazai kormányrendelet a compliance szolgálatában
 • PONGÓ Tamás – PRINCZ Adrienn: Elsőéves joghallgatók vs. cyberbullying – egy empirikus kutatás eredményei
 • SCHWEITZER Gábor: Adalékok a weimari alkotmány két világháború közötti magyarországi visszhangjához
 • SIPOS Marcell: „Klímaváltozás” a munkajogban? A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet „Green Jobs” programjának elméleti és gyakorlati szintű vizsgálata
 • CHRONOWSKI Nóra: Javaslat az uniós alapszabadságok és alapjogok harmonizálására – Manuel Campos Sánchez-Bordona főtanácsnok indítványa a C-78/18. sz. Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben (külföldről támogatott civil szervezetek)
 • GULYA Fruzsina – STÁNICZ Péter: Jogalanyiság, cselekvőképesség. Beszámoló „A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon” FK 132513 és „Az alapjogi jogalanyiság koncepciója” K 132712 kutatások közös projektbemutató rendezvényéről
JTI Blog (2020/2)
Bartha Attila - Fekete Balázs - Gajduschek György: A jogosultságkultúra empirikus elemzése: a jogi mobilizáció komponense
JTI Blog (2020/3)
Lőrincz Viktor Olivér: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: bevezetés
JTI Blog (2020/4)
Hungler Sára: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: az álláshelyek megőrzése válság idején
JTI Blog (2020/5)
Gulya Fruzsina: A jogosultságtudat kvalitatív megközelítése: a szakértői interjúk tanulságai
JTI Blog (2020/6)
Bencze Mátyás - Ficsor Krisztina: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rémhírterjesztés tényállásának jogalkalmazási kérdései
JTI Blog (2020/7)

Lőrincz Viktor Olivér: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rövidített munkaidő francia modellje

JTI Blog (2020/8)
Bárd Petra - Uszkiewicz Erik: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: gyűlölet-bűncselekmények a járvány idején
MTA Law Working Papers (2020/4)
István H. Szilágyi: Embarrassing stories. Legal Storytelling and Sociology of Law
MTA Law Working Papers (2020/5)
Ambrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog
MTA Law Working Papers (2020/6)
Nagy Teodóra: A jövő kihívásai: robotok és mesterséges intelligencia az alapjogi jogalanyiság tükrében
MTA Law Working Papers (2020/7)
Lídia Balogh: The Ratification Status of the Council of Europe's Istanbul Convention Among EU Member States
MTA Law Working Papers (2020/8)
Hollán Miklós: Bolyongás a járvány (büntetőjogi) fogalma körül
MTA Law Working Papers (2020/9)
Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái
Állam- és Jogtudomány (2019/4)

TÓTH JUDIT: Szerkesztői előszó. Korszakhatáron, avagy búcsú a menedékjogtól  
TUGCE KILIC: A menekültügyi politika Európai Unión kívülre helyezése. A Törökországgal kötött egyezség és annak hatása a Balkánra
MARKO S. MACSKOVICH: Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának fejlődő regisztrációs gyakorlata. Európa 2015-ben – a mellőzött szakértelem?
MÉSZÁROS GÁBOR: A „militáns demokrácia” esete a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel
MOLNÁR ERZSÉBET: Dogmatikai határzár. Dogmatikai és kriminálpolitikai elemzés a határzárral kapcsolatos bűncselekményekről
KÁLMÁN RENÁTA: Ki vigyáz rájuk? Avagy a kísérő nélküli kiskorúak helyzete napjainkban
SZABÓ ATTILA: A menekültek integrációjának ellehetetlenítése Magyarországon 2015–2018 között
TÓTH JUDIT: A menedékjogi eljárás buktatói
NAGY BOLDIZSÁR: Magyarország bírái előtt. Menekültügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságán, az Európai Unió Bíróságán és más fórumokon

Verfassungsblog (2020.04.11)
Csaba Győry: Fighting Fake News or Fighting Inconvenient Truths? On the Amended Hungarian Crime of Scaremongering
Személyi hírek
Munkatársunkat, Kecskés Gábort a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagjává választották
A Fiatal Kutatók Akadémiája 2020-as Tagválasztási Bizottsága a köztestületi tagok szavazásának figyelembevételével 2020. március 30-án azt az egyhangú határozatot hozta, hogy Intézetünk munkatársa, Kecskés Gábor ( IX. Gazdaság- és Jogtudományok Tudományok Osztálya) számára FKA tagságot adományoz a 2020-2025-ös periódusra.
Friss könyvek
Comparative Law and Multicultural Legal Classes: Challenge or Opportunity?
Series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law Discusses legal education in multicultural classes Illustrates comparative approaches to teaching law Examines the issue of legal families This book discusses legal education in multicultural classes. Comparative law education is now widespread throughout the world, and there is a growing trend in developed countries toward teaching global law. Providing theoretical answers on how to describe each legal culture and tradition side-by-side, it also explores educational methodological options to address these aspects without causing offence or provoking tension within a multicultural student community. The book examines nine countries on three continents, bringing together academic views and educational insights from ten scholars in the field of comparative law.
Szerző: Csaba Varga (szerk.)
Member State interests and European Union law

Member State interests and European Union law címmel jelent meg Varju Márton, a Lendület-HPOPs Kutatócsoport vezetőjének új monográfiája a Routledge Kiadónál. A kötet a 2014 óta a Lendület-HPOPs Kutatócsoport keretében zajló elméleti kutatások jelentősebb eredményeit tárja fel és foglalja össze.

Szerző: Varju Márton
További hírek
Epidemiológia és jogtudomány
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete az NKFIH által finanszírozott „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között (FK 129018)” kutatással összefüggésben, „Epidemiológia és jogtudomány” címmel indít a kutatóközpont által is támogatott kutatási projektet.
Comparative Covid Law
The Covid-19 pandemic is having a profound influence on our personal existences, on our economies and on our institutions. One can foresee that its effects will be long lasting. The changes are affecting the most diverse fields from politics to economic policies, from culture to religion and at the same time they are transforming the law’s content and form. This website is aimed at offering a map of these changes on a global scale, providing a repository of some of the innumerous normative documents which have been prompted by the sanitary emergency and of the first available comments. We believe that this may help our work as comparatists when the time will have come for more meditated reflections.