Tartalom
Doktori viták, védések

Mikola Orsolya Irén: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és hatása. A fogyatékosság és az észszerű alkalmazkodás

Legeza Dénes István: „Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig

Habilitációk

Bárd Petra: The benefits of the European Union from a criminal law perspective

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi Emese: A közhatalmi szervek politikai véleménye (2016. november 11.)

MTA Law Working Papers - Badó Attila – Feleky Gábor – Lőrinczi János: Reprezentativitás a magyar ülnökrendszerben. Egy empirikus vizsgálat alapkérdése I. (2016/16)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - András Kis and Gábor Ungvári: Feasibility of green auctions in the Marosszög, Hungary (2016.11.23.)

Friss könyvek

A virtuális tér geopolitikája

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Gyermekek és a jog

Jany János előadása: „Jogi kultúrák Ázsiában”

Konferencia: „10 vezető magyar adatvédelmi szakember az Általános Adatvédelmi Rendeletről”

Közbiztonság és magánbiztonság – de kinek a pénzén?

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai Albizottsága következő ülése

Kontrolle im Rechtsstaat

International Workshop on the European Court of Human Rights: The role of the European Court of Human Rights in the Community of Final Interpreters

Emlékkonferencia Horváth Barna születésének 120. évfordulójára

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Postdoctoral fellowships in international judicial politics at the University of Oslo

További hírek

Videó: Tóth Mihály: Morális deficit és paternalizmus (Régi-új irányok a hazai gazdasági bűnözés határain)

Doktori viták, védések
Mikola Orsolya Irén: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és hatása. A fogyatékosság és az észszerű alkalmazkodás

Kutatóhelyi vita.

Név: Mikola Orsolya Irén
Időpont: 2016-12-20 13:00
Helyszín: PPKE JÁK Doktori Iskola - Gy301 (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. III. em.)
Legeza Dénes István: „Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig
Név: Legeza Dénes István
Időpont: 2016-11-30 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Habilitációk
Bárd Petra: The benefits of the European Union from a criminal law perspective

A Szakmai Bírálóbizottság összetétele:

A Szakmai Bírálóbizottság elnöke: Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

Hivatalos bírálók:

Karsai Krisztina tanszékvezető egyetemi tanár (SzTE ÁJK)

Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK)

A Szakmai Bírálóbizottság tagjai:

Hack Péter tanszékvezető habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)

Szemesi Sándor habilitált egyetemi docens (DE ÁJK)

A habilitációs eljárás anyagai megtekinthetők a Habilitációs Bizottság Titkárságán (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 116.).

Név: Bárd Petra
Időpont: 2016-12-09 11:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi Emese: A közhatalmi szervek politikai véleménye (2016. november 11.)

A kvóta-népszavazás apropóján a közelmúltban lezajlott kormányzati kampány általánosságban veti fel az állami szervek véleménynyilvánításának problémáját. A hivatalos kampányidőszakot megelőzően megkezdett kormányzati propaganda-hadjárat kérdése a Nemzeti Választási Bizottságon (NVB) át egészen a Kúriáig jutott. A Bizottság döntésében nem látott érdemi különbséget a magánszemélyek szerveződéseinek megszólalásai és az állami megszólalások között. A bejegyzésben amellett foglalok állást, hogy egészen eltérő mércével kell mérni akkor, amikor közhatalmi szervek avatkoznak be a társadalmi diskurzusba. Az állam szervei valóban véleményt nyilváníthatnak politikai ügyekben, azonban megszólalásaiknak olyannak kell lenniük, amellyel a demokratikus politikai közösség minden tagja racionálisan azonosulni tud. A gyűlölet-propaganda nem ilyen.

MTA Law Working Papers - Badó Attila – Feleky Gábor – Lőrinczi János: Reprezentativitás a magyar ülnökrendszerben. Egy empirikus vizsgálat alapkérdése I. (2016/16)

2016-ban a magyar laikus bírósági rendszer átalakítására tett javaslatot az Igazságügyi Minisztérium a büntetőeljárási reform keretében. A szándék, mely 2018-tól jelentősen csökkentené a jogi végzettséggel nem rendelkező laikusok szerepét az igazságszolgáltatásban, beleillik abba a folyamatba, mely a posztszocialista országokat az 1990-es évek óta jellemzi. Kutatócsoportunk még e reform szándékának ismerete előtt határozta el, hogy egy átfogó, az ülnökök és a szakbírák véleményét feltáró empirikus kutatást végez Magyarországon. Vizsgálatunkkal az ülnökrendszerről kívántunk képet kapni, miután több mint ötven éve nem került sor ilyen kutatásra. Úgy éreztük, hogy az ülnökök tevékenységének gyakran negatív megítélését sokkal inkább a mítoszok, a jogászi szakmai fölény indukálta, más országokban is hasonló formában elhangzó negatív kijelentések alakították ki, semmint azok véleménye, akik akár laikusként, akár hivatásos bíróként valóban belelátnak a rendszer tényleges működésébe. A kutatás célkitűzése az volt, hogy a szakirodalmi források, jogszabályok elemzése és az ülnökök és bírák véleményének megismerése alapján az ülnökrendszer aktuális állapotát megismerjük, és igény esetén a jogalkotó számára is de lege ferenda javaslatokat készítsünk. Jelen tanulmányban a laikus bíráskodás lényegét érintő egyik alapkérdést, a kiválasztás és reprezentativitás problémáját elemezzük.

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - András Kis and Gábor Ungvári: Feasibility of green auctions in the Marosszög, Hungary (2016.11.23.)

A major goal within the reform of the EU Common Agricultural Policy (CAP) is “greening” of farming activities. Adopted with the 2013 CAP Reform, greening aims to motivate farmers to adopt and carry on farming practices that are also environmentally beneficial. Since markets alone do not reward these activities, CAP provides direct incentives via green payments. Farmers who receive an area-based payment have to adopt specific measures that benefit the environment and climate. Participating farmers have to choose from the following measures: 1) they can diversify their crops, 2) they may choose to maintain permanent grassland or 3) they can dedicate 5% of their arable land as “ecological focus area”, while giving up intensive farming here.

Friss könyvek
A virtuális tér geopolitikája

Elérhető az ekonyv.hu következő címén: https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/a-virtualis-ter-geopolitikaja--geopolitics-of-the-virtualspace?eid=28792 Pdf formátumban: http://mek.oszk.hu/16100/16182

Szerző: Dornfeld László - Keleti Arthur - Barsy Miklós - Kilin Józsefné - Berki Gábor - Pintér István
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Gyermekek és a jog
Gyermekjogi képzés indul 2017. februárjában az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ehhez kapcsolódóan, a gyermekek jogaival foglalkozó konferenciára kerül sor 2016. december 1-én. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2016-12-01 13:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Bp., Egyetem tér 1-3., I.em.)
Jany János előadása: „Jogi kultúrák Ázsiában”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-01-19 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Konferencia: „10 vezető magyar adatvédelmi szakember az Általános Adatvédelmi Rendeletről”

9:00 - 9:20 Megnyitó: Az EU rendelet várható hatásai (Jóri András PhD, volt adatvédelmi ombudsman, ügyvéd, adatvédelmi tanácsadó)

9:30 - 10:15 Az EU rendelet helye a jogrendszerben, a tagállami jövő (Sonnevend Pál PhD, egyetemi docens (ELTE), nemzetközi jogász, az ELTE dékánhelyettese)

10:20 - 11:00 Jogalapok az EU rendeletben, a hozzájárulás (Soós Andrea Klára ügyvéd, EU jogi szakértő, adatvédelmi felelős)

11:00 - 11:20 KÁVÉSZÜNET

11:30 - 11:50 Érdekmérlegelés az EU-rendeletben (Liber Ádám ügyvéd)

12:00 - 12:30 Alapelvek az EU rendeletben (Domokos Márton ügyvéd)

12:40 - 13:10 A felejtés joga az EU rendeletben (Prof. Majtényi László PhD, volt adatvédelmi ombudsman, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), az MTA doktora)

13:15 - 13:50 EBÉDSZÜNET

14:00 -14:45 Törlés az EU rendelet szabályai szerint, pszeudonimizáció (Kozma Zoltán ügyvéd)

14:50 - 15:20 Adatvédelmi incidensek az EU rendeletben (Szőke Gergely PhD. egyetemi adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi felelőse)

15:30 - 15:50 Profilalkotás az EU Rendeletben (Kovács Gyula ügyvezető, Andego Kft.)

16:00 -16:20 Külföldi adattovábbítás az EU rendeletben (Halász Bálint ügyvéd)

16.30 - 16.50 A konferencia összefoglalása, akcióterv készítés (Jóri András PhD volt adatvédelmi ombudsman, ügyvéd, adatvédelmi tanácsadó)

17:00 - 18:30 Klub beszélgetés, külön regisztráció alapján

A résztvevők ajándékba kapják az Adatvédelmi jog c. kézikönyvünket. A konferencia részvételi díja: 75.000 Ft + ÁFA A nap végén lehetőség van arra, hogy csatlakozzon a 2017-ben induló adatvédelmi klubunkhoz. A Klub regisztrációs díja: 85.000 Ft. + ÁFA, az első alkalommal csatlakozók ingyen kapják adatvédelmi mintatárunkat. A klub havonta megrendezésre kerül majd.

Időpont: 2017-01-20 09:00
Helyszín: Jarl Konfenciaterem, 1133 Budapest, Váci út 92.
Közbiztonság és magánbiztonság – de kinek a pénzén?

Az MTA ÁJB Közjogi Albizottsága és Rendészeti Albizottsága közös tudományos vitát szervez Közbiztonság és magánbiztonság – de kinek a pénzén? címmel. A két albizottság együttes ülésére minden szakmai kérdések iránt érdeklődőt ezúton tisztelettel meghívunk.

A vitaülés kerekasztalként zajlik.

Napirend:

1. Bevezető (5 perc):

Albizottsági közös témák (Horváth M. Tamás, DSc, elnök, Közjogi Albizottság)

2. Vitaindító (15 perc): Közbiztonság és magánbiztonság – de kinek a pénzén? (Tóth Judit, CSc.,tszv. egyetemi docens, SZTE ÁJK) L. háttéranyagát és a kapcsolódó hozzászólást!

3. Felkért hozzászólások (10–10 perc): Mai dilemmák (Finszter Géza, DSc., elnök, Rendészeti Albizottság), Közhatalmi és szolgáltatási szerepek – keveredés? (Madai Sándor, PhD., tszv. egyetemi docens, DE ÁJK)

4.Szakmai vita

5. Összegzés (5 perc): Folyó és további együttműködési formák

Időpont: 2016-11-28 14:00
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia székháza, Kisterem (Budapest, V. Széchenyi István tér 9.)
A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai Albizottsága következő ülése

Megnyitó: Prof. Kecskés László, MTA lev. tagja

1. Dr. habil. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási bíráskodás reformja és lehetséges hatásai a polgári jogra

2. Auer Ádám: Corporate governance jelentősége az állam által tulajdonolt társaságoknál

3. Lajer Zsolt: Devizaperek jelenlegi állása és eddigi tanulságai

4. Csehi Zoltán: Az Európai Törvényszék legújabb ítéletei védjegyügyekben

5. Vita

Zárszó: Prof. Kecskés László, MTA lev. tagja

Időpont: 2016-12-19 15:00
Helyszín: Helyszín: PPKE Jog- és Államtudományi Kar, 107. terem (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., II. emelet)
Kontrolle im Rechtsstaat

Prof Eberhard wird in seinem Vortrag die Aktualitäten und Spezialitäten des Rechtschutzes in Österreich behandeln, wie die Anwendung der Grundrechtecharta, oder der Ausbau der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit in den letzten Jahren. Prof. Eberhard ist Professor für Öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien und war langjährig wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof in Österreich, und kann somit die theorethischen und praktischen Aspekte des Themas eingehend behandeln.

Időpont: 2016-12-14 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
International Workshop on the European Court of Human Rights: The role of the European Court of Human Rights in the Community of Final Interpreters
The Research Group of Constitutional and European Law at the University Pompeu Fabra in Barcelona is organizing an international workshop for talented PhD students from the universities across the 47 member countries of the Council of Europe. Our University would like to invite fifteen doctoral students who are involved in the research on the ECtHR's case-law. The selected students, at different stages of their dissertation process, are expected to present the salient topics of their research. This is a unique opportunity for the students to share their academic experience with other colleagues and to get feedback on some specific questions typical to the ECHR-related research from the prominent local and international scholars. The event will be held in Barcelona on 22nd-24th February 2017.
Időpont: 2016-02-22 15:30
Helyszín: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Emlékkonferencia Horváth Barna születésének 120. évfordulójára
Időpont: 2016-12-01 10:00
Helyszín: SZAB székház díszterme (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Postdoctoral fellowships in international judicial politics at the University of Oslo
1-2 postdoctoral fellowships of up to three years in political science are available at PluriCourts, the multidisciplinary Centre of Excellence for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, at the Faculty of Law, University of Oslo. The postdoctoral researchers will contribute to PluriCourts’ research agenda, by studying the functioning, effects and legitimacy of international courts and tribunals (ICs). We seek candidates with a background in judicial politics, international relations, comparative politics, political economy, public administration, or other relevant political science subfields. Previous experience with research on international courts is preferred, but not required. Perspectives originating in different political science subfields may fruitfully be applied to the study of ICs. Methodological skills (quantitative and/or qualitative) and comparative research designs are particularly valued.
Státusz megnevezése: Postdoctoral fellow
Jelentkezési határidő: 2017-01-25
További hírek
Videó: Tóth Mihály: Morális deficit és paternalizmus (Régi-új irányok a hazai gazdasági bűnözés határain)
Tóth Mihály előadása, amely 2016. november 10-én hangzott el az MTA TK Jogtudományi Intézetében.