Tartalom
Doktori viták, védések

Pétervári Máté: A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján

Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és -médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában

Da Lu: Development of Constitution between China and Visegrad States during Communist Period: A Comparative Perspective

Call for papers

Call for Papers: Disagreement and Constitutionalism (May 9-10, 2019, University of Padua)

Call for Papers: Empirical Legal Studies Replication Conference, Spring 2019 (Claremont, California)

Call for Papers: Conference on Rule of Law Challenges in the EU – Implications for Economic Law (10th January 2019, Budapest)

Konferenciafelhívás doktoranduszoknak: A jogtudomány sajátossága

A legfőbb ügyész 2019. évi tudományos pályázati felhívása

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Polgári Jog (2018/10.)

Közjogi Szemle (2018/3.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Tudományos ülés: „A kontinensek büntetőjoga”

Könyvbemutató – Deli Gergely: Az eleven jog fájáról. Elmélet és történet a természetjog védelmében

Politikaelméleti Éves Konferencia 2018: A valóság kihívása

66th AWR Congress 2018: International and National Developments in the Migration Context

The state of liberal democracy in Central and Eastern Europe. Workshop on the I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law

A Perjátszó Kör következő előadása: „A Sisi merénylet – legendák és valóság”

Konferencia: „1968 tiltakozási hulláma – „akkor és most, most és akkor” – fél évszázad visszfényében”

Konferencia: „A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság. A nemzetközi követelmények és a magyar szabályozás”

Workshop: „A büntetés-végrehajtás megoldásra váró problémái”

Konferencia: „Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban”

Konferencia: „XX. századi híres magyar közgazdászok”

Konferencia: Önkormányzatiság napjainkban

Neuerungen im österreichischen Vergaberecht

Mathieu Disant (igazgató, CERCRID; egyetemi tanár, Saint-Etienne Egyetem, Lyon) előadása: La procédure constitutionnelle contentieuse en France / Az alkotmányos jogvita Franciaországban (szinkrontolmácsolással)

További hírek

A jogtudomány művelése – európai kitekintéssel. Beszélgetés Jakab András alkotmányjogásszal

Doktori viták, védések
Pétervári Máté: A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján
Név: Pétervári Máté
Időpont: 2018-11-07 10:00
Helyszín: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. I. em. Kari Tanácsterem
Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és -médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában
Név: Nyakas Levente
Időpont: 2018-11-26 15:00
Helyszín: SZE Állam- és Jogtudományi Kar Deák terem (9026 Győr, Áldozat u. 12.)
Da Lu: Development of Constitution between China and Visegrad States during Communist Period: A Comparative Perspective
Név: Da Lu
Időpont: 2018-11-12 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.
Call for papers
Call for Papers: Disagreement and Constitutionalism (May 9-10, 2019, University of Padua)
Határidő: 2018-11-30
Call for Papers: Empirical Legal Studies Replication Conference, Spring 2019 (Claremont, California)
Határidő: 2018-10-31
Call for Papers: Conference on Rule of Law Challenges in the EU – Implications for Economic Law (10th January 2019, Budapest)
Határidő: 2018-11-25
Konferenciafelhívás doktoranduszoknak: A jogtudomány sajátossága

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2018. december 13-án (csütörtökön) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátossága” címmel. A konferencia helyszíne a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (9026 Győr, Áldozat u. 12.). A konferencia plenáris ülésének (10:00-12.00) címe - az Emberi Jogok Egyetem Nyilatkozatának 70 évvel ezelőtti elfogadása előtt tisztelegve – „Az emberi jogok védelme a nemzeti és a nemzetközi jogban”. A plenáris ülés előadói: Lamm Vanda akadémikus, professor emerita, Bragyova András, volt alkotmánybíró, egyetemi tanár és Chronowski Nóra egyetemi docens.  A doktoranduszok szekciói 13.00 és 17.00 között zajlanak, jogági bontás szerint (kivéve az angol nyelvű szekciót). Létszámtól függően egy vagy több angol nyelvű szekció is megrendezésre kerül, ahol azonban már nem a jogági bontás az irányadó, ide állam- és jogtudományi tárgyú angol nyelvű előadásokkal jelentkezhetnek. A szekciókba csak korlátozott számban tudunk előadásokat befogadni, ezért amennyiben felkeltette érdeklődésüket a rendezvény, kérjük, mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat. A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók beosztásáról 2018. november 20-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket. A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás: Erdős Csabának (erdos.csaba@sze.hu).

Határidő: 2018-11-13
A legfőbb ügyész 2019. évi tudományos pályázati felhívása
Határidő: 2019-03-01
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Polgári Jog (2018/10.)
A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. Az októberi számban Faludi Gábor kétrészes tanulmányának második része az üzleti titok irányelv átültetésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálja. Csöndes Mónika jogesetelemzése az előreláthatósági klauzula gyakorlatát mutatja be és értékeli. A lapszám három polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek közül az egyik a jegyző által okozott kárral, a másik a jogharmonizációs kötelezettség elmulasztásából fakadó kárral, a harmadik pedig a felmondás esetére kikötött kártalanítással foglalkozik. A Fórum rovatban Várgedő Lajos cikke a bankkölcsön fogyasztóvédelmi aspektusait tárgyalja. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: https://wolterskluwer.hu/polgari-jog-folyoirat-bemutatasa/
Közjogi Szemle (2018/3.)

Megjelent a Közjogi Szemle 2018/3. száma
A tartalomból
ORBÁN Endre: Quo vadis, „alkotmányos identitás”?
HORVÁTH M. Tamás – SZILÁGYI János Ede – BARTHA Ildikó: Hó és sár: a víz mint érték vagy érdek. Képzelt beszélgetés a víz jogalanyisága felvetésének ürügyén
HOFFMAN István: Szociális jog és az alaptörvény. Az államcél és annak teljesülése
RAB Henriett: A new governance elmélet szerepe a foglalkoztatásban
KECSŐ Gábor: Az Alaptörvény hatása az államháztartási jogra – különös tekintettel az eladósodás fékezésére
BORDÁS Péter: Smart taxation: okos adózás a hazai adórendszerben
BALOGH Éva: A precedens jellegű bíráskodás elemei az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában: a közszereplők tűrési kötelezettségének fokozatossága

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Tudományos ülés: „A kontinensek büntetőjoga”

A Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága tisztelettel meghívja Önt és munkatársait „A kontinensek büntetőjoga” című tudományos ülésére.
Program
Vitaindító: Herke Csongor  tanszékvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék): Európa büntetőjoga”
Társelőadók: Gál István tanszékvezető (PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): „Ázsia büntetőjoga”
Tarrósy István egyetemi docens (PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, a PTE Afrika Kutatóközpont vezetője): „Bűn, büntetés, büntetőjog Afrika-szerte történeti kontextusban”
További hozzászólások, vita. A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) oktatóit/ tudományos kutatóit, az érdeklődő jogalkalmazókat.

Időpont: 2018-11-05 17:00
Helyszín: PAB Székház 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Könyvbemutató – Deli Gergely: Az eleven jog fájáról. Elmélet és történet a természetjog védelmében

A Medium Pro Educatione Alapítvány tisztelettel meghívja Önt Deli Gergely „Az eleven jog fájáról. Elmélet és történet a természetjog védelmében” című kötetének bemutatójára. Házigazda: Kukorelli István egyetemi tanár. A kötetről beszélgetnek: Juhász-Laczik Albin bencés szerzetes, Könczöl Miklós egyetemi docens és a szerző.

Időpont: 2018-11-07 17:00
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 307-es szoba)
Politikaelméleti Éves Konferencia 2018: A valóság kihívása
Időpont: 2018-11-15 09:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus (2018. november 15.), MTA Humán Tudományok Kutatóháza (2018. november 16.)
66th AWR Congress 2018: International and National Developments in the Migration Context
Időpont: 2018-10-30 09:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
The state of liberal democracy in Central and Eastern Europe. Workshop on the I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law
Időpont: 2018-12-06 09:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
A Perjátszó Kör következő előadása: „A Sisi merénylet – legendák és valóság”
Időpont: 2018-10-26 19:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Konferencia: „1968 tiltakozási hulláma – „akkor és most, most és akkor” – fél évszázad visszfényében”
Időpont: 2018-11-08 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Konferencia: „A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság. A nemzetközi követelmények és a magyar szabályozás”
Időpont: 2018-11-15 09:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Workshop: „A büntetés-végrehajtás megoldásra váró problémái”
Időpont: 2018-10-30 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Társalgó Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Konferencia: „Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban”
Időpont: 2018-11-15 12:30
Helyszín: PPKE ÁJK Szent II. János Pál pápa Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
Konferencia: „XX. századi híres magyar közgazdászok”
Időpont: 2018-11-14 10:00
Helyszín: PPKE ÁJK Szent II. János Pál pápa Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
Konferencia: Önkormányzatiság napjainkban
Időpont: 2018-11-27 09:00
Helyszín: NKE Ludovika Egyetemi Campus, Széchenyi István Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Neuerungen im österreichischen Vergaberecht

Die neue europäische Vergaberichtlinie gilt in allen Mitgliedstaaten der EU, und aufgrund der jüngsten Erfahrungen modernisierte und veränderte dieses Rechtsgebiet an vielen Punkten. Diese Neuigkeiten eröffneten Gestaltungsspielräume und die Durchsetzung der neuen Richtlinie verlangte von allen Mitgliedstaaten das Vergaberecht wieder neu zu regeln. Das europäische Vergaberecht ist im besten Sinne des Wortes das Produkt eines multikulturellen Rechtslaboratoriums, und deshalb sind die Erfahrungen aller Mitgliedstaaten von Relevanz. Der Vortrag von Prof. Holoubek wird die wichtigsten Probleme und Herausforderungen, sowie die bisher in Österreich gesammelten Erfahrungen darstellen." Dr. Michael Holoubek ist Universitätsprofessor für Öffentliches Recht am Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Wirtschaftsuniversität Wien, sowie Mitglied des Verfassungsgerichtshofes der Republik Österreich.

Időpont: 2018-10-31 14:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Mathieu Disant (igazgató, CERCRID; egyetemi tanár, Saint-Etienne Egyetem, Lyon) előadása: La procédure constitutionnelle contentieuse en France / Az alkotmányos jogvita Franciaországban (szinkrontolmácsolással)
Időpont: 2018-11-08 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
További hírek
A jogtudomány művelése – európai kitekintéssel. Beszélgetés Jakab András alkotmányjogásszal