Tartalom
Doktori viták, védések

Pongrácz Alex: Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben

Call for papers

Constitutions and Intergenerational Justice

Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Kreisz Brigitta: A görög válság margójára (2015. 07. 15.)

JTI Blog - Ziegler Dezső Tamás: Menekültkérdés: verseny a szavazók megnyeréséért vagy valóban tömegek akarnak Magyarországra jönni? (2015. 07. 16.)

JTI Blog - Bodnár Eszter: A külföldön élő magyarok választójogának egyenlősége (2015. 07.17.)

Állam- és Jogtudomány (2015/1)

Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica (56/1)

MTA Law Working Papers - Szabó Miklós: A jogdogmatika jogformáló szerepéről (2015/21)

kozjavak.hu (2015. 08. 17.)

iconnectblog.com - Richard Albert: Video Interview: The Design of the Iraqi Constitution Featuring Haider Ala Hamoudi (2015. 07. 16.)

ejiltalk.org - Maria Smirnova: Russian Constitutional Court Affirms Russian Constitution’s Supremacy over ECtHR Decisions (2015. 07. 15.)

Bonum Publicum (2015. június-július)

Iustum Aequum Salutare (2015/2.)

Személyi hírek

Pro Ingenio Elismerő Oklevelet kaptak az ELTE ÁJK oktatói

Friss könyvek

Határon átnyúló viták rendezése: törekvések és megoldások.

A Hármaskönyv 500. évfordulóján

A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései – Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules)

Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól: emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Kreisz Brigitta „Pillanatfelvétel az európai bankszabályozásról” c. tanulmányáról

Műhelyvita Fekete Balázs „Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez

Műhelyvita Fridery Réka „Kísérő nélküli kiskorúak az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában

Kerekasztal-beszélgetés: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

Konferencia és kézirat-vita: A magyar jogrendszer állapota – 2015

International Public Management Network éves konferencia

Jogrendszerek közötti verseny - Joggazdaságtani konferencia

Zlinszky János emlékülés

Orsolya Salát: The Right to Freedom of Assembly: A Comparative Study

Műhelyvita Halász Iván „A jog átültetésétől a jog összehasonlításáig. A jogi komparatisztika intézményi kereteinek létrejötte a szocialista Csehszlovákiában és Magyarországon” c. tanulmányáról

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Pályázati felhívás tudományos munkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

Postdoctoral Fellowships at the Instituto de Investigaciones Filosóficas of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Le Centre Perelman recrute un chercheur à temps plein

Hiring two tenure-track assistant professors at Tilburg Law School - General Jurisprudence/Constitutional Law and History of International Law

Kathleen Fitzpatrick Australian Laureate Fellowship program on Civil War, Intervention, and International Law

Open Rank Faculty Position, Human Rights, The School of Public Policy (SPP) at Central European University

További hírek

Videó: A Velencei Bizottság véleménye a magyar médiaszabályozásról

Ünnepélyes tanévnyitó és kitüntetések az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

Doktori viták, védések
Pongrácz Alex: Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben
Név: Pongrácz Alex
Időpont: 2015-09-03 10:00
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák terem
Call for papers
Constitutions and Intergenerational Justice
The Intergenerational Justice Review (IGJR) invites submissions that address the tension between constitutions and intergenerational justice, and how that tension can be resolved. How can constitutions be written to protect the rights and/or interests of future generations without at the same time becoming a barrier to future generations exercising full political sovereignty in the future? Submissions that test the feasibility of new ideas, such as a ‘permanent constitutional convention,’ that reassess the current constitution, in fixed intervals like e.g. every five years, are especially welcomed.
Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica

The Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica (HJLS) is an international double blind peer-reviewed journal of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, founded in 1959 by the Hungarian Academy of Sciences, one of the most prestigous legal journals of Hungary. The main aim of the Hungarian Journal of Legal Studies is to provide a forum for all topics relevant to Central European legal systems.

Határidő: 2015-10-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Kreisz Brigitta: A görög válság margójára (2015. 07. 15.)

- Az adósságválságból kialakuló államcsőd sosem jár egyedül, előbb-utóbb bank és/vagy árfolyamválsággal fonódik össze.

- A bankzárlat több hetes elhúzódása szinte páratlan a modernkori válságtörténetben. - A görög bankrendszer kiszáradása nem előzmények nélküli.

- Az EKB intézkedése a sürgősségi likviditási hitelkeret jogszabályok által megkívánt szinten tartásával indokolható.

JTI Blog - Ziegler Dezső Tamás: Menekültkérdés: verseny a szavazók megnyeréséért vagy valóban tömegek akarnak Magyarországra jönni? (2015. 07. 16.)
Manapság igen komoly indulatokat kavar a menekültügy rendezésének kérdése. A viták egyrészt a Magyarország déli határain építendő fal kapcsán lángoltak fel, másrészt a menekültek elhelyezésének és Magyarországon tartózkodásának kérdését érintették. A napi sajtóban hangoztatott érvek jelentős része szakmaiatlan, úgy tűnik, a szabályozás ismeretének hiánya, illetve a tények negligálása dominálja a közbeszédet. Ennek megfelelően szükségszerűnek tűnt áttekinteni a menekültügy hátterét és jogi kereteit, ezáltal remélhetőleg hozzájárulva az eltérő nézetek szintetizálásához, illetve a megfelelő megoldások megtalálásához.
JTI Blog - Bodnár Eszter: A külföldön élő magyarok választójogának egyenlősége (2015. 07.17.)
Péter és Pál szomszédok Luxembourgban. Péter a romániai magyar kisebbség tagja, és 2008-ban érkezett Luxembourgba, hogy egy ottani nemzetközi cégnél dolgozzon. Az új, kedvező állampolgársági szabályoknak köszönhetően 2010-ben megszerezte a magyar állampolgárságot. Pál fordítóként határozott idejű szerződést kapott az Európai Unió Bíróságánál, és családjával egy évre Luxembourgba költözött, magyar lakcímét azonban megtartotta. 2014-ben a szomszédok elhatározták, hogy részt vesznek a magyar parlamenti választáson.
Állam- és Jogtudomány (2015/1)
Megjelent az Állam- és Jogtudomány 2015/1. száma. Az új lapszám elektronikus változata az MTA TK Jogtudományi Intézet honlapján a http://jog.tk.mta.hu/allam-es-jogtudomany-2015-1-szam oldalon olvasható.
Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica (56/1)
Megjelent az MTA Társadalomkutató Központ negyedéves, angol nyelvű jogi folyóirata, a Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica 56. évfolyamának 1. száma. Az új szám tartalomjegyzéke a http://www.akademiai.com/toc/026/56/1 weboldalon olvasható. A 2015-től „double blind peer review” rendszerben, új szerkesztőbizottság közreműködésével készült nyomtatott folyóirat és annak elektronikus változata előfizethető az Akadémiai Kiadónál, illetve kétéves moratórium elteltével online díjmentesen hozzáférhető. A folyóirat teljes tartalma hamarosan olvasható lesz a HeinOnline nemzetközi jogi adatbázis felületén is.
MTA Law Working Papers - Szabó Miklós: A jogdogmatika jogformáló szerepéről (2015/21)
A jog elmélete – ideértve általában a jogtudományt mint „a jogról szóló beszédet” is – és a jog gyakorlata igen gyakran tűnik fel egymással szembeállítva, egymás ellentéteként. Ebben a szembeállításban pedig általában a jogtudomány szorul védekező pozícióba, amelyből saját „hasznát” kell bizonygatnia. Az elemzés elutasítja ezt a szembeállítást, s helyette az elmélet és a gyakorlat egysége, egymásra utaltsága mellett érvel. Az ellentét kiegyenlítésében és a két pólus közvetítésében pedig a jogdogmatika játszik „interface” szerepet. A jogdogmatika ugyanis a jogról szóló tan, vagyis a jogról (a jogi normák fennállásáról és tartalmáról) tett állítások készlete; azonban a jog intézményes tényszerűsége számára a jogdogmatika konstituáló, jogot formáló szerepet játszik. Ahhoz ugyanis, hogy a csak önmagában álló „tiszta” jog el tudja látni az esetekhez igazodó szabályozó funkcióját, a szigorú jogot körül kell venni, be kell burkolni a jogdogmatika tételeivel. Azt az állítást, hogy a jog – egyebek között – dogmatikai természettel is rendelkezik, a Lysias-tól, Gaius-tól, Christopher St.Germain-től, John Austin-tól és Ronald Dworkin-tól vett szövegrészletek hivatottak igazolni.
kozjavak.hu (2015. 08. 17.)

2015. július 20-án útjára indult a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja. Az oldal a kozjavak.hu domain név alatt érhető el. (Kutatócsoport-vezető: Horváth M. Tamás, felelős szerkesztő: Bartha Ildikó).

A blog témája a kormányzás, az állam és a közösségek szerepei, az állam beavatkozásának, részvételének különböző formái. A bejegyzések és hírek  az új megnyilvánulásokra, a mai ellentmondásokra mutatnak rá, szembesítve őket a társadalom demokratikus és piacgazdasági értékeket képviselő mércéivel. A blog célja, hogy híd szerepet töltsön be a különböző jogterületek, különösen a közjogi, továbbá a magánjogi kutatások művelői között. Komplexen megközelítve elemzi a folyamatosan változó jogszabályi, társadalmi és gazdasági viszonyok középpontjában lévő problémákat, intézményeket. (Lásd bővebben a blog küldetését!).

Az elindulás óta heti rendszerességgel jelentek meg tanulmányok a blog oldalán; a legújabb írások:

2015. augusztus 17.: Ezt akartuk? Lakossági és polgármesteri vélemények az új helyi önkormányzati rendszerről (Péteri Gábor)

2015. augusztus 24.: Vízhez való jog – ábránd vagy immáron valóság – igényből az alapvető emberi jogként elismerés útján (Szilágyi János Ede).

A blog a felületén megjelenő új bejegyzéseket vitaindítónak szánja. A szakmai vitába való bekapcsolódás, "kommentelés" regisztrációt követően lehetséges. Az oldal látogatói a regisztrációval, belépéssel, hozzászólásokkal kapcsolatos kérdéseket Zoványi Nikolettnek tehetik fel a nikolett.zovanyi@gmail.com címen.

iconnectblog.com - Richard Albert: Video Interview: The Design of the Iraqi Constitution Featuring Haider Ala Hamoudi (2015. 07. 16.)
In this latest installment of our video interview series at I-CONnect, I interview Haider Ala Hamoudi on the Iraqi Constitution. I conducted the interview from the Faculty of Law at the University of Ottawa, where I am serving as a visiting scholar for the month of July. My thanks to the Faculty for hosting me, and also to Jena McGill for allowing me to use her office during my stay. In the interview, we discuss the design of the Iraqi Constitution, the forms and uses of “deferral” as a strategy in designing the Iraqi Constitution, examples of where the strategy of deferral has borne fruit and where it has not, whether the Constitution has proven successful, and we also discuss the prognosis for the country now.
ejiltalk.org - Maria Smirnova: Russian Constitutional Court Affirms Russian Constitution’s Supremacy over ECtHR Decisions (2015. 07. 15.)
Bonum Publicum (2015. június-július)

A Bonum Publicum nyáron megjelent júniusi és júliusi lapszámai az alábbi linkekről tölthetőek le:

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bonum-publicum-2015-junius.original.pdf

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bonum-publicum-2015-julius.original.pdf

Iustum Aequum Salutare (2015/2.)
Személyi hírek
Pro Ingenio Elismerő Oklevelet kaptak az ELTE ÁJK oktatói
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával). Elismerő Oklevélben részesült: Erdős István, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék egyetemi tanársegéde és Kajtár Gábor, a Nemzetközi Jogi Tanszék, adjunktusa.
Friss könyvek
Határon átnyúló viták rendezése: törekvések és megoldások.

Pázmány Press, Budapest, 2015.

Szerző: Harsági Viktória – Horváth E. Írisz – Raffai Katalin – Suri Noémi – Szabó Sarolta (szerk.)
A Hármaskönyv 500. évfordulóján

Pázmány Press, Budapest, 2015.

Szerző: Csehi Zoltán – Szabó István – Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.)
A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései – Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules)

Pázmány Press, Budapest, 2015.

Szerző: Gerencsér Balázs – Berkes Lilla – Varga Zs. András (szerk.)
Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól: emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság

Pázmány Press, Budapest, 2015.

Szerző: Frivaldszky János
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Kreisz Brigitta „Pillanatfelvétel az európai bankszabályozásról” c. tanulmányáról

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-09-10 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Fekete Balázs „Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez

Opponensek: Hoffmann Tamás (MTA TK JTI), Várnay Ernő (Debreceni Egyetem)

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-09-17 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Fridery Réka „Kísérő nélküli kiskorúak az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában

Opponensek: Halász Iván (MTA TK JTI), Szuhai Ilona (NKE)

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-09-24 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Kerekasztal-beszélgetés: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

A beszélgetés résztvevői: Fekete Balázs tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK, Hörcher Ferenc igazgató, MTA BTK Filozófiai Intézet; egyetemi tanár, PPKE BTK, Szalai Ákos tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi docens, PPKE JÁK, Szuromi Szabolcs intézetvezető egyetemi tanár; rektor, PPKE. 

A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató, tudományos tanácsadó, MTA TK JTI. Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2015-09-29 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
Konferencia és kézirat-vita: A magyar jogrendszer állapota – 2015
A projekt részletei és koncepciója letölthetők innen: http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota. A konferencia nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címen.
Helyszín: MTA TK JTI – 1014 Budapest Országház u. 30. – Jakobinus terem
International Public Management Network éves konferencia
Időpont: 2015-09-01 05:31
Helyszín: Ludovika Campus
Jogrendszerek közötti verseny - Joggazdaságtani konferencia
Időpont: 2015-09-04
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Zlinszky János emlékülés
Időpont: 2015-10-12
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Orsolya Salát: The Right to Freedom of Assembly: A Comparative Study

This comparative study is a summary of the dissertation of Dr. Salát examining five influential jurisdictions concerning the freedom of assembly and revealing similarities and inconsistencies between them. Inconsistencies also present challenges for the European Court of Human Rights in developing a coherent assembly doctrine. The book argues that it is time for jurisprudence to move away from a narrowly focused concept of expression, and recognise the creative and expressive value of freedom of assembly.

Időpont: 2015-09-16 06:00
Helyszín: Andrássy University Budapest, Lecture Room 5
Műhelyvita Halász Iván „A jog átültetésétől a jog összehasonlításáig. A jogi komparatisztika intézményi kereteinek létrejötte a szocialista Csehszlovákiában és Magyarországon” c. tanulmányáról

Opponensek: Lamm Vanda (MTA TK JTI), Schweitzer Gábor (MTA TK JTI).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-09-03 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Pályázati felhívás tudományos munkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére
A munkakör 2015. november 1-jétől tölthető be, heti 20 óra munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés első alkalommal határozott időre, 2016. október 31-ig szól, de a kinevezés lejártát követően meghosszabbítható. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.
Státusz megnevezése: Tudományos munkatárs
Postdoctoral Fellowships at the Instituto de Investigaciones Filosóficas of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Duration. One year, with a possible extension of a second year. Grant. $29,442 MX pesos per month, tax free. According to the current exchange rate this amounts to approximately $1,830 US dollars. The fellowship includes also a health insurance (coverage includes partners and children). Requirements. PhD, obtained not earlier than 3 years before the beginning of the fellowship. Applicants should be under 40 years old by the time the fellowship begins.

Státusz megnevezése: postdoctoral fellow
Jelentkezési határidő: 2015-09-25
Le Centre Perelman recrute un chercheur à temps plein
Le Centre Perelman de Philosophie du Droit recrute 1 chercheur boursier (h/f) à temps plein, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 dans le cadre des recherches conduites par le Centre Perelman sur le droit global et la concurrence des normativités.
Státusz megnevezése: 1 chercheur boursier
Hiring two tenure-track assistant professors at Tilburg Law School - General Jurisprudence/Constitutional Law and History of International Law
Tilburg Law School is looking for: Two Assistant Professors One in the field of General Jurisprudence/Constitutional Law, and another in the field of History of International Law Job description The Assistant Professors will be embedded in the Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History and will have the following tasks: Teaching (± 40%) We expect the successful candidates to contribute to courses in various degree programmes (LLB and LLM in Law, LLB Global Law, Liberal Arts & Sciences, Research Master in Law), to supervise students and to be willing to engage in public and professional education. Research (± 40%) We expect the successful candidates to engage in research both individually and in team context, to write early career grant proposals (e.g., NWO, ERC) and to take an interest in the societal impact of research outputs. Management and service (± 20%) We expect the successful candidates to be willing to assist in coordination and management tasks, to serve on committees and to be enthusiastic academic citizens.
Státusz megnevezése: assistant professor
Kathleen Fitzpatrick Australian Laureate Fellowship program on Civil War, Intervention, and International Law
Applications are invited from suitably qualified scholars to participate in Professor Anne Orford’s Kathleen Fitzpatrick Australian Laureate Fellowship program on Civil War, Intervention, and International Law. The program is funded by the Australian Research Council (ARC) from 2015 to 2020, and will establish an interdisciplinary research team based at Melbourne Law School.
Státusz megnevezése: postdoctoral fellow and doctoral scholar
Open Rank Faculty Position, Human Rights, The School of Public Policy (SPP) at Central European University
SPP is looking to recruit a human rights specialist to develop and deliver practice and interdisciplinary based human rights teaching, training, and research. The call responds to strong student interest in human rights frameworks, obligations, and compliance and the School’s commitment to enhancing the profile of human rights in its curriculum and portfolio of activities. This position is full-time, tenure-track, and open to all ranks. The newly appointed faculty member will help shape SPP’s curriculum and contribute to the school building process, strengthening the SPP mission to integrate academic knowledge and practical application. We encourage applications from academic entrepreneurs ready to contribute to a vibrant intellectual community who can build on the strong existing links with our sister organization, the Open Society Foundations.
Státusz megnevezése: full-time, tenure-track, and open to all ranks
További hírek
Videó: A Velencei Bizottság véleménye a magyar médiaszabályozásról

A beszélgetés résztvevői: Koltay András, egyetemi docens, PPKE JÁK, Török Bernát, főtanácsadó, Alkotmánybíróság, Polyák Gábor, egyetemi docens, PTE BTK, A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató, tudományos tanácsadó (MTA TK JTI)

Ünnepélyes tanévnyitó és kitüntetések az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2015. szeptember 7-én, 13 órakor tartja 350. tanévének ünnepélyes megnyitóját. Hagyományaink szerint az ünnepség keretében kerül sor a Kar által adományozható kitüntetések átadására. Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet.

A kitüntetettek listája ezen a linken tekinthető meg: http://www.ajk.elte.hu/file/evnyito2015kituntetesek.pdf