Jogtudományi Hírlevél 2017/23 (2017. 12. 22.)

Tisztelt Kollégák!

Kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánok az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének minden dolgozója nevében!

Ződi Zsolt

a Jogtudományi Hírlevél szerekesztője

Tartalom
Call for papers

Polgári Jog folyóirat

Pro Futuro publikációs felhívás

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (Tomus 35., 2017)

Polgári Jog (2017/12. )

Személyi hírek

Lábady Tamás-emlékoldal

Friss könyvek

Ad astra per aspera. Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából

Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös konferenciája

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés: „A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei”

Pócza Kálmán, Dobos Gábor és Gyulai Attila előadása: „Az Alkotmánybíróság és a törvényhozás viszonya Magyarországon, 1990–2015”

Schweitzer Gábor előadása: „A »mafla Kmety«, a »körülreklámozott Pikler« és a »fölényeskedő modorú Csarada«. Budapesti jogászprofesszorok emlékezete a memoárirodalomban”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Ifjúsági Nemzetközi Konferenciapályázat fiatal kutatók külföldi rendezvényeken való aktív részvételének támogatására, 2018 és 2019 első félév

Call for papers
Polgári Jog folyóirat
A Polgári Jog folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. Részletes információk: https://wolterskluwer.hu/polgari-jog-folyoirat-bemutatasa
Határidő: 2018-12-31
Pro Futuro publikációs felhívás
A Pro Futuro állam- és jogtudományi folyóirat következő számába 2018 január végéig várjuk a kéziratokat. Lektorált tanulmányok, szemlecikkek, recenziók egyaránt megjelenhetnek a folyóiratban. Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és olvasóinkat, hogy a jövőben (egy a Debreceni Egyetem által, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretei között elnyert pályázat révén) az eddigi évi két szám helyett évi négy lapszámmal jelentkezünk majd. Sűrűbben jelenik meg tehát a lap, és több kézirat befogadására van lehetőségünk. Ezzel egyidejűleg a digitalizálódás, az online elérhetőség előnyeire nagyobb hangsúlyt helyezünk, hiszen nem minden olvasónk igényli már, hogy irodájába nyomtatásban is megkapja a folyóiratot, ugyanakkor az ismertség, idézettség szempontjából kiemelten fontos az online terjesztés.
Határidő: 2018-01-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (Tomus 35., 2017)
Polgári Jog (2017/12. )
A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A decemberi számban Auer Ádám tanulmánya a kógens társasági jogi szabályozás változásait mutatja be, Bene Enikő jogesetelemzése az Alkotmánybíróságnak a Ptk. 2:44. §-át részben megsemmisítő határozatát elemzi. Szabó Csilla cikke az elővásárlási jog érvényesítésének kérdéseit vizsgálja a régi és az új Ptk. alapján. A lapszám két polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek egyike a névviseléssel, a másik pedig azzal foglalkozik, hogy a hangfelvétel készítése mikor számít visszaélésszerűnek. A Fórum rovatban Tőkey Balázs Miczán Péter doktori értekezésének vitájáról számol be.
Személyi hírek
Lábady Tamás-emlékoldal
Lábady Tamás a Polgári Jogi Tanszék alapításától kezdve tagja volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkor frissen szerveződő jogi karának. A kar legnépszerűbb tanárai közé tartozott, aki európai műveltségével, tudományos munkájával, alkotmánybírói és bírói életművével és nem utolsósorban emberségével nyomott hagyott mindenkiben, aki diákként vagy munkatársként a közelében lehetett. 2017 nyarán hunyt el, távozásával soha véget nem érő feladatot hagyva örökül a kar oktatóközösségére: életpéldájának felmutatását, szakmai-tudományos oeuvre-jének ápolását a jövendő joghallgatók számára. A Pázmány jogi karának honlapján egy új felület gyűjti össze a Tanár Úr szakmai tevékenységével kapcsolatos adatokat, információkat, személyes emlékeket.
Friss könyvek
Ad astra per aspera. Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából
Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke (1990–-2002), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának megbízott oktatója októberben töltötte be 80. évét. A jubileumra ünnepi kötet készült, a Kúria és a Pázmány együttműködésében. A kötet teljes anyaga letölthető: https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/darak-peter-koltay-andras-szerk-ad-astra-et-aspera-2
Szerző: DARÁK Péter – KOLTAY András (szerk.)
Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

Megjelent Drinóczi Tímea „Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században” című e-könyve az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozatának első kiadványaként, teljes anyaga letölthető az intézet honlapjáról. A Jogtudományi Alapkutatások monográfiasorozat célja, hogy az intézet évente átlagosan egy kiemelkedő minőségű magyar nyelvű jogtudományi alapkutatási monográfiának megjelenési lehetőséget, egyúttal általános és ingyenes (open access) elérhetőséget biztosítson. Az intézet a könyv nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet elhelyezi partneradatbázisaiban, a kötetről készülő recenzió megjelenik az Állam- és Jogtudomány folyóiratban, valamint könyvbemutatót is rendez a kötet megjelenését követően.

Szerző: DRINÓCZI Tímea
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös konferenciája
Időpont: 2018-01-30 10:00
Helyszín: Budapest, Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr út 35.
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés: „A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei”
A Jakab András és Körtvélyesi Zsolt által szerkesztett, „A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei” című kötetet bemutató kerekasztal-beszélgetés. A beszélgetés résztvevői: Csaba László akadémikus, Fábri György, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese, az MTA korábbi kommunikációs igazgatója, Pálné Kovács Ilona akadémikus, Zsoldos Attila akadémikus, az MTA II. osztály elnöke. A rendezvényt moderálja: Vékás Lajos akadémikus.
Időpont: 2018-01-18 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Pócza Kálmán, Dobos Gábor és Gyulai Attila előadása: „Az Alkotmánybíróság és a törvényhozás viszonya Magyarországon, 1990–2015”
Időpont: 2018-01-25 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Schweitzer Gábor előadása: „A »mafla Kmety«, a »körülreklámozott Pikler« és a »fölényeskedő modorú Csarada«. Budapesti jogászprofesszorok emlékezete a memoárirodalomban”
Időpont: 2018-02-01 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Ifjúsági Nemzetközi Konferenciapályázat fiatal kutatók külföldi rendezvényeken való aktív részvételének támogatására, 2018 és 2019 első félév

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján még nem töltötték be a 40. életévüket. A 35 és 40 év közötti kutatók csak PhD fokozat birtokában pályázhatnak.

Státusz megnevezése: fiatal kutatók
Jelentkezési határidő: 2018-05-15