Tartalom
Call for papers

Eljárásjogi Szemle - Új folyóirat indul

Habilitációk

Grad-Gyenge Anikó: Habilitációs előadások a szerzői jog témakörében

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. november 9.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. november 16.)

MTA Law Working Papers - Anatoliy A. Shiyan – Liliya O. Nikiforovа: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: Current State and Perspectives for the Development of the National Academy of Sciences, Ukraine (2015/28)

MTA Law Working Papers - Adriana Reveiu: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: The Case of the Romanian Academy of Sciences (2015/29)

MTA Law Working Papers - Dorota Wiszejko-Wierzbicka – Agnieszka Kwiatkowska: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: Research Careers in the Polish Academy of Sciences – National Topography (2015/30)

MTA Law Working Papers - Kateřina Cidlinská – Marcela Linková: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: The Czech Academy of Sciences Research careers in their academic setting – national topographies (2015/31)

MTA Law Working Papers - Jakab András – Szilágyi Emese: Sarkalatos törvények a magyar jogrendben (2015/32)

MTA Law Working Papers - Schweitzer Gábor: Molnár Kálmán és a két világháború közötti alkotmányjog- tudomány dilemmái (2015/33)

MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport a JTI Blogon - Orbán Endre: Ügynökprobléma – az Európai Unió állapotának egy lehetséges diagnosztikája (2015. 11. 11. )

MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport a JTI Blogon - Szép Viktor: Az Európai Unió gazdasági szankciói hatékonysága Oroszországgal szemben (2015. 11. 11. )

Pázmány Law Working Papers - Jakab András: A jogállamiság mérése indexek segítségével (2015/12.)

Pázmány Law Working Papers - Láncos Petra Lea: Egy tagállam harca a nyelvi egyenjogúságért: az uniós versenyvizsgák nyelvhasználati szabályainak újrahangolása (2015/13.)

Pázmány Law Working Papers - Drinóczi Tímea: A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján (2015/14.)

Pázmány Law Working Papers - Szalai Ákos: Miért jobb sport a jégkorong, mint a foci? - Avagy mit tud (és mit nem) a joggazdaságtani elemzés (2015/15.)

Személyi hírek

A Pécsi Tudományegyetem Doctor et Professor Honoris Causa címet adományoz Harmathy Attila akadémikusnak

Az ELTE díszdoktorává avatták Harmathy Attila professzort

Friss könyvek

A rózsa neve: Magyar Köztársaság - Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről

Fiduciary Property Management and the Trust. Historical and Comparative Law Analysis

Rendszeres jogelmélet

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Fundamental Rights in Europe

A választottbíráskodás helyzete Magyarországon - szakmai konferencia

A Miskolci Egyetem ÁJK könyvbemutatója

Büntetőjogi jogérvényesítés a szerzői jogban

Antrittsvorlesungen, Universität Wien

Ninth Annual Hart Judicial Review Conference: Judicial Review – Law and Procedure

Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon

Az Acta Juridica Hungarica 56/2-3. lapszámának bemutatója

Francia nyelvű műhelyvita-sorozat: Marie-Pierre Granger előadása

Műhelyvita Nótári Tamás "De rebus verbisque medicinalibus in lege Baiuvariorum – Orvos, beteg és betegség a kora középkori bajor népjogban" c. tanulmányáról

Műhelyvita Ewald Wiederin „The Procedure of Constitutional Review" c. tanulmányáról

Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében

Ars Juris - Konferencia Szabó Miklós munkásságáról 65. születésnapján

V. Jogi Kari Könyvünnep

A Recta Ratio sorozat két új kötetének bemutatója

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Master of Law Scholarships at CEU

További hírek

MTA Lendület Program

A 2015. évi intézeti díjak átadása

Call for papers
Eljárásjogi Szemle - Új folyóirat indul
Határidő: 2016-01-15
Habilitációk
Grad-Gyenge Anikó: Habilitációs előadások a szerzői jog témakörében
Név: Grad-Gyenge Anikó
Időpont: 2015-11-26 15:00
Helyszín: 1092 Budapest, Ráday u. 28. Díszterem
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. november 9.)
Szilágyi Emese: Centralizációs lépések – az erős állam eszméje
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. november 16.)
Péteri Gábor: A költségvetés nyilvánossága - Korrupció, átláthatóság, elszámoltathatóság
MTA Law Working Papers - Anatoliy A. Shiyan – Liliya O. Nikiforovа: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: Current State and Perspectives for the Development of the National Academy of Sciences, Ukraine (2015/28)
The paper is a country report prepared for the 'Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe’ held at the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest on 7–8 April 2015. The paper presents the history and present status of the National Academy of Sciences of Ukraine (from among other national academies), and argues that the Academy could be considered as a “bad” (or “predatory”, following Acemoglu’s classification) institution in Ukraine, operating like a “feudalist” system, and the non-member researchers can be described as the “serfs” or “vassals”. The authors present three possible future scenarios. First, the Academy can maintain its present state as a “bad” or “predatory” institution. Result: government institutions must kill off any “predatory” institution in the country and the Academy will die. Second, the Academy can work in cooperation with foreign grants. That is, the Academy will be integrated with R&D institutions in foreign countries. Result: the Academy will transition to a state such as that of business firms and the government will start to collect taxes from the Academy. Third, the Academy can transition to the development of R&D institutions in Ukraine. Of these, only the third option is attractive as only in this way can the Academy be maintained as a domestic institution.
MTA Law Working Papers - Adriana Reveiu: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: The Case of the Romanian Academy of Sciences (2015/29)
The paper is a country report prepared for the 'Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe’ held at the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest on 7–8 April 2015. It seeks to provide comparable information on the Romanian Academy of Sciences. It covers the history, the general perception, the status, the structure, the autonomy, the funding and the powers of this institution. A separate section presents basic information about the status of the individual researchers and of the members of the Academy. The paper concludes by highlighting some of the achievements and challenges of the present structure.
MTA Law Working Papers - Dorota Wiszejko-Wierzbicka – Agnieszka Kwiatkowska: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: Research Careers in the Polish Academy of Sciences – National Topography (2015/30)
The paper is a country report prepared for the 'Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe’ held at the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest on 7–8 April 2015. It seeks to provide comparable information on the Polish Academy of Sciences. It covers the history, the public's perception and the structure of the institution. Separate sections deal with the status of the individual researchers and the members of the Academy, question on research careers and funding.
MTA Law Working Papers - Kateřina Cidlinská – Marcela Linková: Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe: The Czech Academy of Sciences Research careers in their academic setting – national topographies (2015/31)
The paper is a country report prepared for the 'Comparing National Academies of Sciences in Central and Eastern Europe’ held at the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest on 7–8 April 2015. It seeks to provide comparable information on the Czech Academy of Sciences. It covers the history, the status, the structure, the autonomy, the funding, the powers of this institution, as well as its practical functioning as a representative of the academic community. A separate section presents basic information about the status of the individual researchers. (Note that in the Czech system there is no academic membership as in most other post-socialist countries.) The paper concludes by highlighting some of the achievements and challenges of the present structure.
MTA Law Working Papers - Jakab András – Szilágyi Emese: Sarkalatos törvények a magyar jogrendben (2015/32)
A jogi oktatás megkönnyítésére és a tudományos diskurzus elősegítése céljából az MTA TK Jogtudományi Intézete 2014 januárja és júniusa között tizennyolc alkalomból álló nyilvános beszélgetéssorozatot rendezett a sarkalatos (Alaptörvény előtti nevén: kétharmados) törvények változásairól a 2014-ben lezárult törvényhozási periódusban. A jelen kutatási zárójelentés a beszélgetésekből és a beszélgetések résztvevői által írt műhelytanulmányokból levont következtetéseket tartalmazza. Az itt leírt kutatási eredmények nem minden esetben tekinthetőek konszenzusosnak (bár ahol lehet, ott törekedtünk azt megjeleníteni, és a válaszok többsége konszenzusos volt a szakértők között), hiszen voltak olyan kérdések, ahol a meghívott szakértők sem értettek egyet. Általános konklúziónk, hogy a sarkalatos törvényekkel szemben szkeptikusnak kell lenni: a valóban fontos alapszabályoknak ugyanis inkább az alkotmányban a helyük, a nem fontosaknak ellenben egyszerű törvényekben. Az alkotmányért az alkotmányozó (a népszuverenitás elvének jegyében) és az AB (a jogállamiság elvének jegyében) felel, az egyszerű törvényekért pedig a parlamenti többség (a parlamentáris demokrácia elvének jegyében). A jelenlegi sarkalatos (és a korábbi kétharmados) törvények rendszere ellentmond ezeknek az elveknek, sőt a sarkalatos törvények rendszerének még számosabb policy-jellegű témái néhol még tovább rontottak az 1989/90-es alkotmány eleve rossz megoldásán ebből a szempontból. Az írás egyenként elemzi a 2010 óta megszületett és/vagy módosított sarkalatos törvényeket is, elemezve és értékelve azokat hatékonysági, általános jogelvi és nemzetközi jogi szempontból is.
MTA Law Working Papers - Schweitzer Gábor: Molnár Kálmán és a két világháború közötti alkotmányjog- tudomány dilemmái (2015/33)
Az esettanulmány Molnár Kálmán (1881-1961) egri, majd pécsi közjogász-professzor pályafutásán keresztül azt kívánja szemléltetni, hogy a tételes alkotmányjogban, illetve a hivatalos alkotmányjogi felfogásban bekövetkezett gyökeres változások milyen szakmai és erkölcsi dilemmákat, lelkiismereti konfliktusokat váltottak ki az alkotmányjog egykori művelői részéről. Miként viszonyuljon az alkotmányjog tanára egy olyan helyzethez, amikor szakmai, erkölcsi, vagy lelkiismereti meggyőződésével ellentétes alkotmányjogi nézeteket és tételeket kell oktatnia? Mennyiben kell azonosulnia – azonosulnia kell-e egyáltalán – a hivatalos közjogi felfogással és alkotmányjogi tételekkel? Szabad-e, sőt, kell-e a hivatalostól eltérő szakmailag is alátámasztott véleményét a nyilvánosság elé tárnia? Molnár Kálmán válaszai azt mutatják, hogy felelősen gondolkodó és cselekvő jogtudósként pontosan tudta, mikor és hogyan kellett megszólalnia.
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport a JTI Blogon - Orbán Endre: Ügynökprobléma – az Európai Unió állapotának egy lehetséges diagnosztikája (2015. 11. 11. )

1. A regionális alap felhasználása tekintetében – a költségvetés végrehajtásáért a Bizottság felelőssége mellett – a tényleges végrehajtást a tagállamok hatóságai látják el.

2. A szabadság, biztonság és jog térségének lisszaboni közösségesítése mellett a külső határok védelmét a tagállamok hatóságai látják el. A sor még folytatható lenne. A két látszólag össze nem tartozó uniós politika anatómiájában egy lényeges közös elem vehető észre: az uniós közigazgatás hiánya. Persze épülnek mindkét elemre ellenőrző (OLAF), illetve koordináló (FRONTEX) mechanizmusok, mindez a lényegi diagnózison keveset változtat. Felfogható ez akár a szubszidiaritás elvének egyféle érvényesüléseként (stratégiát alkotni csak „fent” tudnak a big picture-t látva, végrehajtani már „lent” is), mindez azonban csak keretezés kérdése: ugyanezen jelenségnek teljes értékű olvasata lehet az is, hogy az EU valójában egy karok nélküli óriás.

MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport a JTI Blogon - Szép Viktor: Az Európai Unió gazdasági szankciói hatékonysága Oroszországgal szemben (2015. 11. 11. )

- A szankciók alkalmazásával nem sikerült Ukrajna területi integritását visszaállítani, azonban teljesült két másik politikai cél.

- A korlátozó intézkedések megelőzték a válság további mélyülését.

- Az Európai Unió képes volt megmutatni a nemzetközi közösség részére, hogy kiáll értékeinek védelme érdekében.

Pázmány Law Working Papers - Jakab András: A jogállamiság mérése indexek segítségével (2015/12.)

A közbeszédben és a szakirodalomban is gyakran elhangzanak olyan átfogó kijelentések, hogy a jogállamiság helyzete „romlik” vagy éppen „javul”. A jogállamiság kialakult dogmatikája és a nemzetközi standardok alapján jogászként egy-egy konkrét jogi változásra vonatkoztatva ugyan rendszerint valóban meg tudjuk mondani, hogy az javulás-e vagy romlás, de ha számos és egymással részben ellentétes irányú változással szembesülünk, akkor az összegzett változási irány megállapítása már gyakran önkényesnek tűnik. A hagyományos jogászias eszköztáron túl ilyenkor érdemes inkább társadalomtudományi módszerekhez folyamodnunk, amelyekkel számszerűsíthetőek a változások. Az ezzel kapcsolatos módszertani kérdéseknek kiterjedt nemzetközi szakirodalma van, és a jogállamiság mérésére is számos indexet használnak már különféle intézmények Európában és az USA-ban is (pl. Freedom House, Bertelsmann Stiftung, Világbank, World Justice Project). A jelen írás a fogalmi előkérdések, az adatfelvétel, az adatok aggregációja, az eredmények értelmezése, valamint az országok és időállapotok közti összehasonlítás során felmerülő főbb módszertani nehézségekbe nyújt bevezetést.

Pázmány Law Working Papers - Láncos Petra Lea: Egy tagállam harca a nyelvi egyenjogúságért: az uniós versenyvizsgák nyelvhasználati szabályainak újrahangolása (2015/13.)

Olaszország idén újabb csatát nyert az Európai Unió Bíróságán az intézmények „munkanyelveinek” gyakorlata ellen. A déli tagállam – Spanyolország kitartó támogatásával – nem először támadja meg az intézmények angolra, franciára és németre összpontosító kommunikációs gyakorlatát, és a Bíróság legújabb gyakorlata úgy tűnik nyitott ezekre a törekvésekre. Az alábbiakban az Olaszország által az uniós versenyvizsgák közzétételét, a pályázókkal folytatott kommunikációt és a versenyvizsga pályázatokat illető nyelvi korlátozások miatt indított semmissé nyilvánítási eljárásokban született ítéleteket ismertetem röviden.
 

Pázmány Law Working Papers - Drinóczi Tímea: A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján (2015/14.)

A nemzetbiztonsági ellenőrzések felülvizsgálatának lehetővé tétele ráirányította a figyelmet e hatáskör szükségessége, kialakítása, következményei és eljárási szabályaira vizsgálatára. A tárgykörben, 2015 tavaszán szervezett konferencián e témával összefüggésben a biztonság alkotmányjogi értelmezési lehetőségeivel, az alapjogok speciális korlátozásának tesztjével, illetve a személyi biztonsághoz való joggal, valamit ezek összefüggésrendszerével foglalkoztam. Az előadásomnak a célja egy olyan elméleti háttér vázolása volt, amelyet esetleg alapul véve értékelhető majd az új hatáskör gyakorlati megvalósulása.
 

Pázmány Law Working Papers - Szalai Ákos: Miért jobb sport a jégkorong, mint a foci? - Avagy mit tud (és mit nem) a joggazdaságtani elemzés (2015/15.)

A joggazdaságtan alapfeltevése, hogy a szabályok hatnak az érintett szereplők viselkedésére, hiszen mindenki az adott szabályokhoz alkalmazkodva próbálja a céljai szempontjából legjobbnak tűnő stratégiát megtalálni és követni. A két sport összehasonlításával ezt a hipotézist tesztelhetjük és igazolhatjuk. Abban, hogy az egyikben (a jégkorongban) a csapatok támadóbb felfogásban játszanak, hogy szabálytisztelőbbek (kevesebb a szabálytalanság) és a bírói tévedések szerepe kisebb, a szabályok költségcsökkentő és ösztönző hatásainak, a szabálytalanságok szankcióinak és a jogalkalmazói diszkrecionalitás szintjének is jelentős szerepe van.

Személyi hírek
A Pécsi Tudományegyetem Doctor et Professor Honoris Causa címet adományoz Harmathy Attila akadémikusnak

A Pécsi Tudományegyetem rektora tisztelettel meghívja Önt a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2015. november 20-án (pénteken) 11.00 órakor kezdõdõ Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésre, mely egyben a “PTE650” jubileumi rendezvénysorozat nyitó eseménye.

 

Az ELTE díszdoktorává avatták Harmathy Attila professzort

Az ELTE Szenátusa 2015. november 13-án ünnepi közgyűlést tartott az Aula Magnában, ahol doctor et professor honoris causa és doctor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az új ELTE-s díszdoktorok: Erhard Busek osztrák politikus, közíró; Harmathy Attila jogász professzor, Egyetemünk professor emeritusa és Janusz K. Kozłowski a krakkói Jagelló Egyetem professor emeritusa. Az esemény alkalmából az Egyetem felkérésére Menyhárd Attila egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének vezetője készített interjút Harmathy Attila professzor úrral.

Friss könyvek
A rózsa neve: Magyar Köztársaság - Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről

Budapest, Gondolat, 2015.

A kötet az államok nevével kapcsolatos elméleti összefüggéseket elemzi, több helyen és számos vonatkozásban kitérve a magyar állam átnevezésének kérdéseire is. A szerző rámutat az államok elnevezésének jelentőségére, majd az államnevek rendszerét, nyelvi jellegét és funkcióit tárgyalja. Elemzi az államok meg-, el- és átnevezésének kérdéseit, végül áttekinti az államnevek fajtáit, bemutatva az azok kapcsán felvetődő főbb elméleti problémákat.

Szerző: Takács Péter
Fiduciary Property Management and the Trust. Historical and Comparative Law Analysis

The book discusses the development of use and the trust and also examines other contemporary legal institutions that may have played a role in the development of the trust. It deals with the description of the rules of the trust, including variations in the definition of the trust, and its common classifications in literature and also works up questions concerning the adoption of the trust in civil law systems. It also raises issues that continue to particularly impede and prevent the full application of the rules of the trust in the legal systems of civil law to this day. The book provides an overview of legislative methods and legal practices in different countries with a potential to implement the trust or trust-like legal devices and discusses the main international efforts aimed at the unification of law too.

Szerző: Sándor István habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)
Rendszeres jogelmélet
A kötet egyrészt olyan kérdések feldolgozását ígéri, mint például a jog fogalma, értelme, kötelező ereje, az igazságosság és méltányosság, a jogosultság és kötelezettség, a jog alkotása és alkalmazása. Ugyanakkor magát a jogot is tüzetes vizsgálat alá veszi annak érdekében, hogy segítsen megérteni ezt a komplex társadalmi intézményrendszert. Végezetül arra is rávilágít a kötet, hogy az elméletalkotás során használt fogalmak is rendszert alkotnak, egymásra épülnek, egymást feltételezik, és egymás megértését segítik.
Szerző: Szabó Miklós
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Fundamental Rights in Europe

The Center for European Union Research at Central European University cordially invites you to the public guest lecture by Prof. Federico Fabbrini (University of Copenhagen)

Időpont: 2015-11-26 17:20
Helyszín: Central European University, H-51 Budapest, Október 6.u.7. Room 234
A választottbíráskodás helyzete Magyarországon - szakmai konferencia
Időpont: 2015-11-24
Helyszín: Bank Center Budapest, I. emeleti konferenciaterem (V. Szabadság tér 7.)
A Miskolci Egyetem ÁJK könyvbemutatója

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Miskolci Jogászképzésért Alapítvány által szervezett könyvbemutatón a Kar oktatói által 2013-ban kiadott jegyzetek és könyvek kerülnek bemutatásra.

Időpont: 2015-11-27 10:00
Helyszín: ME ÁJK Kari Könyvtár (A/5. II. em. 209.)
Büntetőjogi jogérvényesítés a szerzői jogban
Időpont: 2015-12-01
Helyszín: KRE Hittudományi Kar (1092 Budapest, Ráday utca 28.)
Antrittsvorlesungen, Universität Wien

Begrüßung: O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c. Heinz W. Engl (Rektor der Universität Wien)

Einleitende: Worte Univ.-Prof. Paul Oberhammer (Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät)

Antrittsvorlesung Univ.-Prof. Elisabeth Holzleithner: Dimensionen des Politischen

Antrittsvorlesung Univ.-Prof. Clemens Jabloner: Der Sachverhalt im Recht

Antrittsvorlesung Univ.-Prof. Alexander Somek: Zwei Welten der Rechtslehre und die Philosophie des Rechts Kleiner Empfang

Időpont: 2015-12-03
Helyszín: Universität Wien, Rechtwissenschaftlichen Fakultät
Ninth Annual Hart Judicial Review Conference: Judicial Review – Law and Procedure
Időpont: 2015-12-11
Helyszín: The Cavendish Conference Centre, 22 Duchess Mews, London, W1G 9DT
Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon
Időpont: 2015-11-24
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet, Tanácsterem
Az Acta Juridica Hungarica 56/2-3. lapszámának bemutatója

A lapszám vendégszerkesztői: Bencze Mátyás, Ficsor Krisztina és Kovács Ágnes.

A kiadványt bemutatja: Fleck Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE-ÁJK.

Ezt kerekasztalbeszélgetés követi, amelynek témája Ződi Zsolt „Citations of Previous Decisions and the Quality of Judicial Reasoning” című, a lapszámban megjelent tanulmánya.

Résztvevők: Bencze Mátyás, Maczonkai Mihály, Osztovits András, Ződi Zsolt.

Moderál: Jakab Éva főszerkesztő

Időpont: 2015-11-26
Helyszín: Jogtudományi Intézet, MTA
Francia nyelvű műhelyvita-sorozat: Marie-Pierre Granger előadása
A francia nyelvű műhelyvita-sorozat soron következő eseményén Marie-Pierre Granger lesz a vendégünk a CEU-ról. Rövid, „Le référé: fer de lance de la protection des droits fondamentaux en France” című előadását kötetlen, francia nyelvű beszélgetés fogja követni.
Időpont: 2015-11-26 15:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Nótári Tamás "De rebus verbisque medicinalibus in lege Baiuvariorum – Orvos, beteg és betegség a kora középkori bajor népjogban" c. tanulmányáról

Opponensek: Péter Orsolya (SOTE) és Dósa Ágnes (MTA TK JTI).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Horváthy Balázsnak!

Időpont: 2016-01-09 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Ewald Wiederin „The Procedure of Constitutional Review" c. tanulmányáról

Opponensek: Gárdos-Orosz Fruzsina (MTA TK JTI) és Udvary Sándor (KRE).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-12-10 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszéke konferenciát rendez 2015. december 10-én. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációikat 2015. december 7-ig várják a konferencia@ajk.elte.hu e-mail címen.

Időpont: 2015-12-10 13:00
Helyszín: ELTE ÁJK, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet)
Ars Juris - Konferencia Szabó Miklós munkásságáról 65. születésnapján

A Szabó Miklós 65. születésnapjára rendezett konferencián a magyar jogelméleti közösség túlnyomórészt fiatal tagjai gondolkodnak együtt az ünnepelt munkásságának egy-egy szeletéről a jog és nyelv, a dogmatika és a logika/retorika témaköreiben.

Időpont: 2016-01-08 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem (B/3-B/4 épület - Bosch terem)
V. Jogi Kari Könyvünnep
Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Kari Tanácsterem
A Recta Ratio sorozat két új kötetének bemutatója
Cserne Péter Közgazdaságtan és jogfilozófia című könyvét Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár, Takács Péter A rózsa neve: magyar köztársaság című kötetét Gercsák Gábor egyetemi docens mutatja be. A könyvekről folyó beszélgetést Paksy Máté vezeti.
Időpont: 2015-12-01 17:00
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Master of Law Scholarships at CEU

Programs offered:

Master of Laws in Comparative Constitutional Law (CCL LL.M.) / 1 year

Master of Laws in Human Rights (HR LL.M.) / 1 year

Master of Arts in Human Rights (HR M.A.) / 1 year

Master of Laws in International Business Law (IBL LL.M.) / 1 year

Státusz megnevezése: MA Student
Jelentkezési határidő: 2016-02-04
További hírek
MTA Lendület Program
A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2016-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást, nem pedig az, hogy már meglévő csoportokat támogasson. 2016-ban az új Lendület-kutatócsoportok támogatására rendelkezésre álló, várhatóan 400 M Ft-ból megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év.
A 2015. évi intézeti díjak átadása

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2015. évben az életműdíjat, a Iuris Consulto Excellentissimo Díjat Prof. Dr. Ruszoly Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának; a kiemelkedő elméleti munkásságért járó Peschka Vilmos Emlékérmet Prof. Dr. Horváth M. Tamásnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának; míg az elméleti munkásság mellett, a joggyakorlat fejlesztése terén betöltött meghatározó szerepért járó Pulszky Ágost Emlékérmet Prof. Dr. Lábady Tamásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, a Pécsi Ítélőtábla első elnökének adományozza.