Tartalom
Call for papers

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa)

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Polgári Jog (2017/9)

Közjogi Szemle (2017/3)

Személyi hírek

Bocskai István Díjat kapott Mezey Barna

Egyetemi és kari kitüntetések az ELTE ÁJK-n

Friss könyvek

Property and Trust Law in Hungary

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Rule of Law and Academic Freedom

Gajduschek Görgy és Fekete Balázs előadása: „A magyar jogi kultúra”

Műhelyvita Jakab András tanulmányáról: „Intézményépítés a jogban”

Sárközy Tamás előadása: „A 2013-as új Polgári Törvénykönyv előkészítési folyamata, utóélete, nemzetközi értékelése"

Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”

60 év – Kihívások és válaszok a magyar közigazgatási eljárásjogban

25 Jahre Maastrichter Verträge: der Startpunkt für das heutige Europa

Mérlegen a jó állam: a Jó Állam Jelentés 2017 bemutatása

Tradicionális jog és modern jogalkotás

A büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztése

Tanfolyam az új Polgári Perrendtartási törvénnyel kapcsolatosan

Országos Doktorandusz Konferencia a Miskolci Egyetemen

FIDE őszi konferencia a Római Szerződés 60 éves elfogadásának emlékére - Merre tovább Európai Unió?

Juristische Grundlehre 100: International workshop on the 100th anniversary of the publication of Felix Somló’s Juristische Grundlehre

A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve

További hírek

Eörsi Gyula Jogesetmegoldó Verseny

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

Konferencia beszámoló - "Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban"

Konferencia beszámoló - "Egy nehéz korszak kiemelkedő tudósa volt"

Konferencia beszámoló - „Ki viszi át az alkotmányosságot? Alkotmányosság és az Alaptörvény gyakorlata”

Call for papers
Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa)

Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa) c. on-line folyóirat az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében - oktatásfejlesztési és kutatási alprogram részeként - a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Miskolci Jogászképzésért Alapítvány közös kiadványaként került életre hívásra a 2016/17-es tanév II. félévében. A projekt célja volt egy tudományosan is jegyzett, a magyarországi kritériumoknak e tekintetben is megfelelő, ugyanakkor a gyakorlati szakembereknek és a téma iránt érdeklődő „laikusoknak” is szóló folyóirat alapítása. Az AKV Európa évente kétszer megjelenő magyar és idegen nyelvű tanulmányokat tartalmazó szaklap. A folyóirat több tartalmi egységből áll, így a gyakorlati szakembereknek szóló „Gyakorlat” rovattól egészen a tudományos blokkig („Tanulmányok”). A folyóiratba szánt lektorált tanulmányokkal szembeni tudnivalókat a szerzők számára készített tájékoztató foglalja össze, amely a folyóirat honlapján elérhető.

Határidő: 2017-10-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Polgári Jog (2017/9)

A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás.

A szeptemberi számban Benke József többrészes tanulmánya a jogalap nélküli gazdagodással, Csitei Béla tanulmánya a személyiségi jogok egészségügyben való érvényesülésével foglalkozik. Haberényi Darinka cikke a jogszabályba ütköző szerződések régi és új Ptk. szabályai szerinti semmisségét mutatja be. A lapszám két polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek a személyiségvédelemmel és az orvossal szemben támasztott gondossági mércével foglalkoznak. A Fórum rovatban Szabó Csilla cikke a sérelemdíj új bírósági gyakorlatát mutatja be, Vadász Vanda többrészes cikke pedig az idei Wolters Kluwer jogi konferenciáról számol be.

A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését.

Közjogi Szemle (2017/3)

Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok

Vincze Attila: Alanyi jog és jogos érdek – az ügyfélképesség a monarchiától a legújabb kodifikációig

Juhász Zoltán: A jog és a bíráskodás változásáról – társadalmi integrációt biztosító funkciójuk tükrében

Wiener György: Jogfolytonosság és megszakítottság a történeti alkotmányosság rendjében

Mélypataki Gábor: A közszolgálati jog és a politika kapcsolata

Személyi hírek
Bocskai István Díjat kapott Mezey Barna
2017. október 3-án, az Egyetem Napja ünnepség keretében Bocskai István-díjat kapott Mezey Barna egyetemi tanár, jogtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem leköszönő rektora. A díjátadó ünnepségre Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen került sor. A Sapientia EMTE Bocskai István-díját olyan személyiségek kaphatják, akik döntő módon járultak hozzá az egyetem alapításához, illetve fejlesztéséhez.
Egyetemi és kari kitüntetések az ELTE ÁJK-n
Kollégáink a kari és az egyetemi évnyitó keretében vehették át az elismeréseket.
Friss könyvek
Property and Trust Law in Hungary

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of the law of property in Hungary deals with the issues related to rights and interests in all kinds of property and assets – immovable, movable, and personal property; how property rights are acquired; fiduciary mechanisms; and security considerations. Lawyers who handle transnational disputes and other matters concerning property will appreciate the explanation of specific terminology, application, and procedure.

Szerző: Sándor István habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Rule of Law and Academic Freedom

This event brings together representatives from academia to discuss the delicate relationship between the Rule of Law and academic freedom illustrated by the CEU affaire in Hungary. This event is co-organised between the Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brussels, and CEU Legal Studies Department, Budapest.

Időpont: 2017-10-13 15:00
Helyszín: CEU, Budapest, Nádor u. 9, Gellner Room
Gajduschek Görgy és Fekete Balázs előadása: „A magyar jogi kultúra”

Az elmúlt négy év kutatásainak fényében szeretnénk bemutatni azt, hogy 1. hogyan kutatható egyáltalán a magyar jogi kultúra  és 2. szerintünk melyek a magyar jogi kultúra lényeges vonásai (jogismeret, attitűdök és preferenciák). Egyfajta összegzését szeretnénk adni annak, ahol tartunk, és ahonnan az új OTKA-ban folytatjuk a munkát.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-10-19 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Jakab András tanulmányáról: „Intézményépítés a jogban”

Opponens: Szente Zoltán (MTA TK JTI).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-10-26 09:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Sárközy Tamás előadása: „A 2013-as új Polgári Törvénykönyv előkészítési folyamata, utóélete, nemzetközi értékelése"

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-11-09 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-11-30 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
60 év – Kihívások és válaszok a magyar közigazgatási eljárásjogban
2017-ben 60 éves az első magyar közigazgatási eljárási kódex, valamint 60 éve jelent meg Szamel Lajos korszakos műve „Az államigazgatás törvényességégének jogi biztosítékai” címmel. A közigazgatási szakma ebben az évben készül fel az új Általános közigazgatási rendtartás - 2016. évi CL. törvény - jövő évi hatálybalépésére. A kerek évforduló és az új eljárási törvény alkalmat biztosít arra, hogy áttekintsük a magyar közigazgatási eljárásjog fejlődését, fejlődéstörténetét. A több mint félévszázados jogtudományi és gyakorlati tapasztalatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy ne csak kortárs problémákról, hanem egyes jogintézményeket, illetve sikeres, vagy kevésbé sikeres reformokat, tendenciákat behatóbban elemezzünk.
Időpont: 2017-10-19 08:30
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
25 Jahre Maastrichter Verträge: der Startpunkt für das heutige Europa

Vor 25 Jahren schrieben die Staaten Europas in Maastricht Geschichte. Mit der Unterzeichnung der »Maastrichter Verträge« wurde aus einer wirtschaftspolitischen Gemeinschaft eine politische Union. Anlässlich des Jubiläumsjahres veranstaltet die Baden-Württemberg Stiftung mit der Andrássy Universität Budapest gemeinsam eine wissenschaftliche Tagung, welche die Bedeutung der Maastrichter Verträge für Europa beleuchtet und mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in einem weiteren Rahmen diskutiert. Die Verträge markieren den Startpunkt für das heutige Europa. Sie schufen den Euro und legten den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Staaten in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Justiz- und Innenpolitik. Darüber hinaus ebneten die Maastrichter Verträge den Weg der Länder Mittel- und Osteuropas in die Europäische Union.

Időpont: 2017-10-17 14:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, Pollack Mihály tér 3. 1088
Mérlegen a jó állam: a Jó Állam Jelentés 2017 bemutatása
A konferencia október 18-án megrendezésre kerülő plenáris ülésén, a Jó Állam Jelentés 2017 részletes, tematikus és módszertani bemutatását középpontba állító konferencia célja, hogy az empirikus kutatások bázisán áttekintse és elemezze a Jó Állam-koncepció helyét és szerepét, a kormányzati teljesítménymérés hazai és nemzetközi perspektíváit, módszertani kérdéseit.
Időpont: 2017-10-18 09:00
Helyszín: 1083, Budapest Ludovika tér 2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus főépület, Széchenyi Díszterem
Tradicionális jog és modern jogalkotás
A magyar jogtörténet mai szerepével, a jog tradícióival, a múlt és jelen kapcsolatával, a joghistória tanulságaival és napjaink jogára gyakorolt hatásával foglalkozik az a konferencia, amellyel folytatódik az ELTE ÁJK jubileumi sorozata. Az ELTE ÁJK az ország összes jogi karával és jogtudományi kutatóhelyével együttműködésben szervezett konferenciákkal ünnepli fennállásának 350. évfordulóját. A sorozat legújabb eseményének témája a jogtörténeti hagyomány szerepe a jogban. A vitaülést ezúttal a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék szervezi, együttműködésben a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemek jogtörténeti tanszékeivel. A konferencia egyben a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozathoz is kapcsolódik, amelynek idei mottója az „Emberközpontú tudomány”. Hogyan illeszthető a történeti jog tradícionalizmusa a modern jogalkotás felfogásához? Milyen tanulságokat hordoz a joghistória, milyen meghatározottságokat tartalmaz a régi jog a mai jogra, jogalkotásra, joggyakorlatra nézve? Hogyan függ össze a hagyományos jog fejlesztése és a modernizáció? Milyen közjogi és magánjogi intézmények élnek még velünk a jogi múltból? Ezekre a kérdésekre is keresik a választ a konferencia előadói. Az előadásokat vita követi.
Időpont: 2017-11-03 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint)
A büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztése

Karunk jubileumi konferenciasorozata „Az egyetemek szerepe a büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztésében” című rendezvénnyel folytatódik, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága és a Magyar Börtönügyi Társaság közös szervezésében. A hazai büntetés-végrehajtás tudományos jellegű fejlesztése csak jelentős késéssel, a 20. század 70-es éveiben kezdődött meg. Ettől kezdve a következő évtizedekben egyre markánsabb szerepe lett a felsőoktatási intézményeknek, amelyek sorra kapcsolódtak be először oktatási, majd kutatási tevékenységükkel. Elsőként a törvényi szintű szabályozás megjelenésével a büntetés-végrehajtási jog művelése indult meg jogtörténeti, majd komparatív elemzésekkel (ebben a tudományfejlesztésben az egykori Rendőrtiszti Főiskolának, az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, majd a szegedi, a pécsi jogi karoknak, később a miskolci jogi karnak szerepe emelhető ki). A rendszerváltást követően a büntetés-végrehajtási jognak mint jogágazatnak elfogadása után valamennyi jogi karon a tantárgy főkollégiumi, illetve kollégiumi szintre emelkedett, egyidejűleg a társtudományok, mint a pedagógia, a pszichológia és a szociológia érdeklődését is felkeltette a büntetés-végrehajtás mint sajátos szakterület. A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozat keretében az egyetemek közreműködésének és elért eredményeinek rövid áttekintését szorgalmazza.

Időpont: 2017-11-09 13:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint)
Tanfolyam az új Polgári Perrendtartási törvénnyel kapcsolatosan

2018. január 1-jétől új szabályokat kell alkalmazni a polgári perekben. Az új Pp. elmélyült megismerését az ELTE Jogi Továbbképző Intézete 2017. október 20. és 27-én pénteken 9:00 órai kezdéssel kétnapos intenzív tanfolyammal segíti elő. Előadóink az új Pp. kodifikációjának előkészítésében vezető szerepet vállalt szakemberek, egyben az új Pp. készülő kommentárjának szerzői.

Időpont: 2017-10-20 09:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Országos Doktorandusz Konferencia a Miskolci Egyetemen

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola meghívja Önt és érdeklődő munkatársait a 2017. október 27-én 10.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciára. A rendezvényt az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programja támogatja. A konferencia helye: Miskolci Egyetem, A/6. épület Kérjük, hogy részvételi szándékát 2017. október 20-ig szíveskedjen jelezni a jogdokis@uni-miskolc.hu címen.

Időpont: 2017-10-27 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem, A/6. épület
FIDE őszi konferencia a Római Szerződés 60 éves elfogadásának emlékére - Merre tovább Európai Unió?

Regisztráció: 9:30-10:00

Megnyitó: 10:00-10:10 (Prof. Bándi Gyula, FIDE Magyar Tagozat Elnöke, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét ellátó Biztoshelyettes)

I. rész

10:15-10:35 – Martonyi János (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, korábbi külügyminiszter) Differenciáció vagy dezintegráció. Megújítva megőrizni

10:35-10:55 – Czuczai Jenő, (EU Tanácsa jogi tanácsadója, a brugge-i Európa Egyetem vendégprofesszora) A 'Pour l'Europe' elvének jogi tartalma, célja és értéküzenete több mint 60 év távlatából

10:55-11:15 – Varga Zs. András (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi kar, Alkotmányjogi Tanszék, Alkotmánybíró) Az alkotmány bíróságok szerepe a nemzeti/alkotmányos identitás védelmében

11:15-11:35 – Király Miklós (tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) A Római Szerződéstől a Római Nyilatkozatig: Az Európai Unió jövőképei

Hozzászólások, vita (11:35-11:55)

Kávé szünet 11:55-12:20

II. rész

12:20-12:40 – Somssich Réka (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) Az előzetes döntéshozatal közel hat évtized távlatából

12:40-13:00 – Tóth Tihamér (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi kar, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék) A Római Szerződés versenyjogi rendelkezései: ami változott, ami nem, s ami kimaradt

13:00-13:20 – Németh Anita (ügyvéd, megbízott oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) és Török Ágota (jogtanácsos NISZ Zrt.) A közbeszerzési politika akkor és most. Fordulatok a közbeszerzési jogharmonizációban

13:20-13:40 – Törő Csaba (dékán, intézetvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete) Az EU külkapcsolatai az uniós jogrendben: dimenziók, célok és eszközök

Hozzászólások, vita, zárszó (13:40-14:00)

Időpont: 2017-11-10 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa Díszterem, (1088, Budapest Szentkirályi u. 28-30 I. emelet)
Juristische Grundlehre 100: International workshop on the 100th anniversary of the publication of Felix Somló’s Juristische Grundlehre

Registration: zodi.zsolt@tk.mta.hu

10-12:30 English and German presentations
•10:00-10:05 Zsolt Ződi (Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences): Welcome speech
•10:05-10:25 Andreas Funke (Friedrich-Alexander-University, Erlangen-Nürnberg): What’s left? Felix Somló’s impact on legal theory and on legal doctrine
•10:25-10:55 Trevor Wedmann (University of Leipzig): The Concept of Law and its Meaning in the Juristische Grundlehre
10:55-11:10 Coffee break
•11:10-11:30 Péter Sólyom (University of Debrecen): Der staatsrechtliche Positivismus und die Juristische Grundlehre
•11:30-11:50 Zsolt Ződi: Somló and Austin. Building blocks of two analitical theories
11:50-12:30 Discussion
12:30-13:30 Ebéd
13:30-15:00 Magyar nyelvű előadások
•13:30-13:50 Nagy J. Endre (Semmelweis Egyetem): Formálszociológiai alaptan: Somló „jogi alaptanának” geneziséhez
•13:50-14:10 Szabó Miklós (Miskolci Egyetem): Párhuzamos pályarajzok. Somló és Hohfeld jogosultság/kötelezettség koncepciója
•14:10-14:30 Takács Péter (Széchenyi István Egyetem): Szladits Károly levelei Somló Bódoghoz. Szladits tanúvallomása a népbiztos perben (1920). Kommentárok a szövegközléshez
14:30-15:00 Vita, hozzászólások
15:00 A műhelykonferencia zárása

Időpont: 2017-11-10 10:00
Helyszín: Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.) 
A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve
Időpont: 2017-10-26 08:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
További hírek
Eörsi Gyula Jogesetmegoldó Verseny
A Jogászegylet Biztosítási jogi Szakosztály és az AIDA (Associarion Internationale de Droit des Assurances) Magyar Tagozata idén első ízben hirdeti meg az Eörsi Gyula Országos Kártérítési Jogi és Biztosítási Jogi Jogesetmegoldó Versenyt. A pályázati határidő: 2017. november 21.
Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny
A Dr. Nagy László Alapítvány 2017-ben immár negyedik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt. A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson tehetséges joghallgatóknak a képességeik bemutatására a magas szintű jogászi érvelésben és egyben hozzájáruljon a fiatalon elhunyt zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének megőrzéséhez. Jelentkezési határidő: 2017. október 25.
Konferencia beszámoló - "Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban"

Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetével együttműködésben rendezte meg 2017. október 5-én „Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban” című konferenciát.

Konferencia beszámoló - "Egy nehéz korszak kiemelkedő tudósa volt"

Konferencián emlékezett meg a magyar polgári jog meghatározó alakjáról, az ELTE egykori rektoráról, Eörsi Gyuláról halálának 25. évfordulóján az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet.

Konferencia beszámoló - „Ki viszi át az alkotmányosságot? Alkotmányosság és az Alaptörvény gyakorlata”
A jubileumi konferenciasorozat keretében, 2017. szeptember 15-én került sor az Alkotmányjogi Tanszék által szervezett „Ki viszi át az alkotmányosságot? Alkotmányosság és az Alaptörvény gyakorlata” című konferenciára, amelyre a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi és Jogelméleti Tanszékeinek munkatársait hívtuk meg.