Tartalom
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Yuri Krivorotko: Welfare sector in Belarus: consistent public policy in the budget sphere? (2016. 11. 7.)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Szép Viktor: Elegendő-e a közös akarat? A közös védelempolitika megerősítése (2016. 11. 03.)

JTI Blog - Fabók Zoltán: Dologi jognak minősülhet-e egy adókövetelés a Fizetésképtelenségi Rendelet kontextusában II.? A Bíróság ítélete (2016. 11. 04.)

MTA Law Working Papers - Drinóczi Tímea: Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az alkotmányos identitás alkotmányjogi fogalmának? (2016/15)

Polgári Jog (2016. november)

JTI Blog - Tárnok Balázs: A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés az Európai Unió Bírósága előtt (2016. 11. 09.)

Friss könyvek

Unionsrecht und Verwaltungsrecht

Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Material Core of Constitution as a Limit of European Integration - the Czech Experience

Kerekasztal beszélgetések az üzleti jog világáról. Kötetlen társalgás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Mi az a jogi kommunikáció?

Szerb – Magyar Magánjogi Kollokvium

100 éves a magyar iszlámtörvény

Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fóruma

Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica 57/3. lapszámának bemutatója

Műhelyvita Salát Orsolya „Universality of human rights from an Eastern European perspective” című tanulmányáról

Public Markets in the EU: a legal myth or an economic reality? – The Second Annual Institute of Legal Studies Conference in EU Law

Műhelyvita Koi Gyula „A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása: múlt és jelen kérdései” című tanulmányáról

Tanács János és Zempléni Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) előadása: „Sajtó-helyreigazítási perek gyakorlata érveléselméleti nézőpontól. A szerepbeli stratégiai manőverezés hatása a jogi értelmezés mechanizmusára”

Christopher Michaelson előadása: „United Nations Security Council”

Jany János (PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet) előadása „Jogi kultúrák Ázsiában” címmel

A Társadalomtudományi Kutatóközpont programjai az MTA Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata keretében

További hírek

A HPOPS-kutatócsoport eredményeit is felhasználta az Európai Parlament kutatási jelentése

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének felhívása fiatal kutatói témák meghatározására

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Yuri Krivorotko: Welfare sector in Belarus: consistent public policy in the budget sphere? (2016. 11. 7.)

For a long time the Belarusian authorities characterized their national and subnational budgets with a welfare orientation. Every year before the republican budget adoption the Belarusian parliament declared about its welfare priority. This brief note focuses on two questions: (i) what tendencies of social budgetary policy can be observed in the time of economic recession and (ii) how consistent was the welfare orientation of the central and local budgets in practice.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Szép Viktor: Elegendő-e a közös akarat? A közös védelempolitika megerősítése (2016. 11. 03.)

A Közös Biztonság- és Védelempolitika (KBVP) megerősítése az utóbbi évek egyik legfontosabb témája az Európai Unióban.

Bár a véleménykülönbségek létezése természetes, egyre több uniós tagállam szorgalmazza a KBVP további fejlesztését.

A nagyhatalmak általában érzékenyen reagálhatnak más államok vagy nemzetközi szervezetek (gazdasági – katonai) megerősödésére, ugyanakkor az Egyesült Államok várhatóan támogatóan fog fellépni a közös védelempolitika megerősítése tekintetében.

JTI Blog - Fabók Zoltán: Dologi jognak minősülhet-e egy adókövetelés a Fizetésképtelenségi Rendelet kontextusában II.? A Bíróság ítélete (2016. 11. 04.)

Néhány héttel ezelőtt ismertettük Szpunar főtanácsnok indítványát, mely fontos megállapításokat tartalmazott a tagállami adókövetelések dologi jogi minősítéséről és ennek következményeiről a Fizetésképtelenségi Rendelet kontextusában. Az EUB 2016. október 26-án tette közzé ítéletét az ügyben.

MTA Law Working Papers - Drinóczi Tímea: Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az alkotmányos identitás alkotmányjogi fogalmának? (2016/15)
Az alkotmányos identitás jogi szempontból is egyre növekvő jelentőségre tesz szert, különös tekintettel arra, hogy normatív szövegekben – az Európai Unió alapító szerződésében és a magyar Alaptörvényben – is megjelenik. Emiatt úgy vélem, hogy hosszabb tanulmányban érdemes áttekinteni az alkotmányos identitásra vonatkozó eddigi gyakorlatokat, szakirodalmi álláspontokat, majd az identitás és a kollektív identitás más társadalomtudományokban kimunkált jellemzőit. Mindezek figyelembevételével törekszem – amennyire a jogfejlődés jelenlegi állapotában és szakaszában az lehetséges – egy olyan keretet felvázolni, amely segíthet az alkotmányos identitás alkotmányjogi jellemzői megragadásában, a tagállami alkotmányos identitásnak az európai integrációban való megfogalmazásában, annak megértésében és értelmezésében. Ennek során azonban számos fogalmi bizonytalanság, megközelítésbeli probléma merül fel, ami miatt a tanulmányra csak a jelenlegi álláspontok összegzéseként, így a további témabeli kutatásokhoz hasznos alapanyagként tekintek, és az a célom vele, hogy hozzájáruljak az alkotmányos identitásról szóló, egyre erősödni látszó szakmai párbeszédhez.
Polgári Jog (2016. november)

A Wolters Kluwer által ez év januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás.

A novemberi számban Fuglinszky Réka kétrészes tanulmánya tárgyalja a magyar szomszédjogi szabályozás sajátosságait, az első részben a bírósági gyakorlat kialakulására fektetve hangsúlyt, Török Tamás tanulmánya pedig a vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségével kapcsolatos eltérő álláspontokat mutatja be.

A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: http://wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/.

JTI Blog - Tárnok Balázs: A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés az Európai Unió Bírósága előtt (2016. 11. 09.)
A FUEN és az RMDSZ elnöke 2013 júliusában európai polgári kezdeményezést nyújtott be Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért címmel. A polgári kezdeményezés tárgya, hogy az Európai Unió növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét és támogassa az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. A kezdeményezés fő célja, hogy az Európai Unió fogadjon el a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét növelő és az Unió kulturális és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokat, így különösen a regionális és kisebbségi nyelvek, művelődés és oktatás, regionális politika, közképviselet, egyenlőség, audiovizuális és egyéb média tartalom, valamint regionális (állami) támogatás szakpolitikai területeken.
Friss könyvek
Unionsrecht und Verwaltungsrecht

Die allgegenwärtig zu beobachtende Europäisierung ist landesspezifisch, sie wirkt in jedem Mitgliedstaat anders. Die Untersuchung beschränkt sich nicht auf eine bloße Beschreibung dieser Tendenzen, sondern versucht, den Ursachen für Konvergenzbewegungen oder Resistenzen der nationalen Rechte nachzugehen und Erklärungen anzubieten, die die Diskussion voranbringen können. Der Einfluss des Unionsrechts auf fünf Verwaltungsrechtsordnungen der EU wird anhand von fünf Referenzthemen (Ermessen, Bestandskraft, Zugang zur Verwaltungsgerichtsbarkeit, vorläufiger Rechtsschutz und Haftung) verglichen. Durch die Analyse der britischen, deutschen, österreichischen, tschechischen und ungarischen Rechtsordnung stellt die Untersuchung die Grenzen der innovativen Kraft des Unionsrechts dar und hinterfragt, welche rechtlichen und gesellschaftlichen Faktoren die legal transplant des Unionsrechts beeinflussen. Das Werk ist Teil der Reihe Andrássy Studien zur Europaforschung, Band 17.

Szerző: Attila Vincze
Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai
Zrínyi Kiadó, 2016.
Szerző: Farkas Ádám és Kádár Pál (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Material Core of Constitution as a Limit of European Integration - the Czech Experience

Pavel Molek will speak about his own book, in which he analyzes the membership of the Czech Republic in the EU and its limits in light of the case-law of the constitutional court. The Czech Constitutional Court has often taken positions on these issues, and has gained special attention by declaring a judgment of the ECJ as ultra vires. Professor Molek is a well-established Czech legal scholar who is also active internationally.

Időpont: 2016-11-30 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapset
Kerekasztal beszélgetések az üzleti jog világáról. Kötetlen társalgás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Meghívottak: Daniné Égető Mária (pénzügyi alezredes), Kiss Attila (pénzügyőr ezredes), Molnár Sándor (pénzügyőr alezredes)

Időpont: 2016-11-15 14:00
Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. (III. emelet, Kari társalgó)
Mi az a jogi kommunikáció?

Előadó: Bende Máté (Pro/Lawyer Consulting)

Időpont: 2016-11-17 13:14
Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. (III. emelet, Kari társalgó)
Szerb – Magyar Magánjogi Kollokvium

10.00. Regisztráció
Levezető elnök
Prof. Várady Tibor egyetemi tanár


10.30. Köszöntőt mondanak:
Prof. Szabó Imre egyetemi tanár
Prof. Görög Márta intézetvezető, egyetemi tanár
Prof. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár
Tudományos előadások


11.00. Prof. Miodrag Orlic egyetemi tanár:  Az új szerb Polgári Törvénykönyv tervezete. Nacrt novog srpskog gradanskog zakonika.

11.40. Prof. Vékás Lajos professor emeritus, MTA alelnöke:  A magyar Polgári Törvénykönyv a megkésett európai kódexek sorában. Madarski gradanski zakonik u sledu zakasnelih evropskih kodeksa.

12.20. Kerekasztal beszélgetés

13.00. Állófogadás  (Kari Társalgó)

Időpont: 2016-11-14 10:00
Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. emelet Tanácsterem
100 éves a magyar iszlámtörvény
Időpont: 2016-11-22 08:30
Helyszín: Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21. Zsinati díszterem)
Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fóruma
Az elmúlt évek hagyományait követve, ismételten lehetőséget kívánunk teremteni a rendészet (és a hozzá kapcsolódó tudományterületek) területén tevékenykedő doktoranduszok számára kutatási eredményeik bemutatására, majd folyóiratban történő megjelentetésére (hagyományaink szerint a Magyar Rendészet c. folyóirat egyik számában). Kérjük, a részvételi szándékot – az előadás tervezett címével és absztraktjával – 2016. november 11-IG a szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu vagy a szigyp@gmail.com e-mail címre szíveskedj jelezni. Kérjük, hogy az absztraktot legfeljebb 8-10 sornyi terjedelemben készítsd el. A fórumon legfeljebb 15 perces előadások tartására nyílik lehetőség. A rendezvény ingyenes.
Időpont: 2016-11-17 10:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (1121 Budapest,
Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica 57/3. lapszámának bemutatója

A kiadványt röviden bemutatja: Harmathy Attila akadémikus.

A bemutatót kerekasztalbeszélgetés követi, amelynek témája a jogösszehasonlítás a jogtudományban.

Résztvevők: Badó Attila, Fekete Balázs, Harmathy Attila, Varga Csaba.

Moderál: Jakab Éva főszerkesztő.

Kérjük, részvételi szándékát 2016. november 12-ig jelezze az Acta.Juridica@tk.mta.hu e-mail címen.

Időpont: 2016-11-17 11:30
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet Tanácsterem, 1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet
Műhelyvita Salát Orsolya „Universality of human rights from an Eastern European perspective” című tanulmányáról

Opponens: Jakab András

Időpont: 2016-11-17 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Public Markets in the EU: a legal myth or an economic reality? – The Second Annual Institute of Legal Studies Conference in EU Law

Keynote speech: Professor Martin Trybus, Institute of European Law, Birmingham Law School

Further speakers: Anita Németh, Tünde Tátrai, Attila Dezső

Organisers: the Institute of Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences and ELTE, Faculty of Law

Registration: konferencia@ajk.elte.hu

Enquiries: varju.marton@tk.mta.hu

Időpont: 2016-11-18 09:00
Helyszín: Council Chamber, ELTE, Faculty of Law (1051, Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Műhelyvita Koi Gyula „A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása: múlt és jelen kérdései” című tanulmányáról

Opponens: Lamm Vanda és Tamás András (NKE).

Időpont: 2016-11-24 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Tanács János és Zempléni Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) előadása: „Sajtó-helyreigazítási perek gyakorlata érveléselméleti nézőpontól. A szerepbeli stratégiai manőverezés hatása a jogi értelmezés mechanizmusára”

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-12-01 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Christopher Michaelson előadása: „United Nations Security Council”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-12-08 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Jany János (PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet) előadása „Jogi kultúrák Ázsiában” címmel
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-01-19 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
A Társadalomtudományi Kutatóközpont programjai az MTA Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata keretében

2016. november 17. 13.00 - 18.00: Hol van Magyarország az európai társadalmak térképén? A European Social Survey (ESS) legfrissebb kutatási eredményei

2016. november 24. 13.00 - 16.00: Politikai és társadalmi részvétel mintázatai magyarországi és határon túli magyar fiatalok körében 

2016. november 22. 10.00 - 13.00 Big Data – emberek az adatok mögött

Előadások a Kutatóhelyek tárt kapukkal program keretében. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2016-11-17 13:00
Helyszín: MTA TK JTI, Jakobinus-terem
További hírek
A HPOPS-kutatócsoport eredményeit is felhasználta az Európai Parlament kutatási jelentése

Az Európai Parlament kutatási szolgálata 2016 májusában tett közzé átfogó jelentést az EU-nak a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok védelmére szolgáló mechanizmusai értékeléséről. A jelentés több ponton is hivatkozik a HPOPS-kutatócsoport tagjának, Fekete Balázsnak az ún. jogállamiság-mechanizmusról írt blogbejegyzésére és kritikai megjegyzéseire.

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének felhívása fiatal kutatói témák meghatározására
Az MTA TK Jogtudományi Intézete a magyar jogtudomány képviselőinek kutatásokra vonatkozó igényei felmérése céljából témajavaslatokat vár, amelyek alapján fiatal kutatói álláshelyeket hirdet majd meg. Örömmel vesszük egyrészt szenior kutatók tematikus javaslatait, másrészt potenciális (35 év alatti) kutatójelöltek témaajánlatait (ez utóbbi esetben önéletrajzot is kérünk a javaslat mellé). A témajavaslatokat az MTA TK Jogtudományi Intézetének rekrutációs bizottsága megtárgyalja, és figyelembe veszi a fiatal kutatóknak szóló témakiírás decemberi meghatározásakor. Célunk ezzel a felhívással az, hogy olyan pályázatot írhassunk ki jelentős jogtudományi témában, amelyre megfelelő számú és kvalitású jelölt tud jelentkezni, hogy az Intézet, missziójának megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalú kutatásokat segíthesse elő a magyar jogtudományban. A témajavaslatokat (max. 150 szó terjedelemben) az orosz.fruzsina@tk.mta.hu e-mail címre kérjük eljuttatni 2016. november 30-ig.