Tartalom
Doktori viták, védések

Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei

Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig

Knapp László: Az Európai Unió jogi személyisége

Császár Kinga: A „nőkérdés” Magyarországon, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci helyzetére Somogy vármegyében (1867–1918)

Németh Gabriella: Általános szerződési feltételek az online térben – a sztenderdizált, elektronikus és automatizálható szerződéskötés kihívásai a magyar jogban

Bodnár Zsolt: A szegregáció és a bűnözővé válás kapcsolódási pontjai – a magyarországi cigányság helyzetének vizsgálata

Call for papers

COMPTEXT 2020. The 3th Symposium on the Quantitative Analysis of Textual Data (2020. május 15–16, Innsbruck)

Konferenciafelhívás: A jogtudomány sajátossága 2019

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2019/2.)

MTA Law Working Papers (2019/19.)

Személyi hírek

Hamza Gábor az Ankarai Egyetem díszdoktora

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

JTI 70 – 70 éves a Jogtudományi Intézet. Ünnepi ülés

Panelbeszélgetés Christopher McCrudden „Litigating Religions – An Essay on Human Rights, Courts, and Beliefs” című könyvéről, a szerző részvételével

Tamar Hostovsky Brandes (Ono Academic College Faculty of Law) előadása: „Defining »us« and »them« – Israel’s Nation State Law as a Case Study of Populist Constitutionalism?”

Kajtár István emlékkonferencia: „A jog kulturális holdudvara”

Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencia 2019

Műhelykonferencia: „Az online platformok felelősségéről”

Konferencia: „30 éves a Gyermekjogi Egyezmény”

Konferencia: „Gyermekjogok a gyakorlatban. 30 éves az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye”

Konferencia: „A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek felelősségi kérdései”

Könyvbemutató: „Itt van Amerika – Az amerikai politika hatása Magyarországon”

Konferencia Szamel Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából

Konferencia: „Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában”

Rechtskommunikation in der Zeugenvernehmung: Zwischen Verstand und Mythos

Konferencia: „Párkapcsolati formák – formális párkapcsolatok”

John F. Larkin (Észak-Írország államügyésze) előadása: „The Brexit and The Future of the European Legal Tradition”

Konferencia: „Értékteremtő tudomány. A büntetőjog-tudományok emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről”

Tudományos műhelyvita Bodnár Eszter „The invisible factors behind using Comparative Law in constitutional adjudication” című kéziratáról

Konferencia a 80 éves Erdei Árpád tiszteletére: „Haladás és ellenállás, avagy eljárásjogi kodifikációink konfliktusai”

International conference: „Constitutional interpretation in European populist regimes”

Előadás és beszélgetés: „Humanitárius kötelesség – biztonsági kockázat? A társadalmi integráció esélyei Németországban 2015 előtt és után”

Műhelykonferencia: „Szabadság és (érték)rend a modern államelméletekben”

Pablo Riberi (National University of Córdoba, Argentína) előadása: „Latin-America constitutional hazards revisited”

Konferencia: „Integritás és az egyházi intézmények felelőssége. Jog, erkölcs és vallás”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Az NKE tudományos ösztöndíjpályázata a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatására

További hírek

JTI 70 – 70 éves a Jogtudományi Intézet

A Magyar Tudomány Ünnepe eseményei

Doktori viták, védések
Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei
Témavezető: Blutman László
Név: Sziebig Orsolya Johanna
Időpont: 2019-11-20 11:00
Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (Szeged, Somogyi u. 7.)
Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig

Témavezető: Tóth Mihály

Név: Bakonyi Mária
Időpont: 2019-12-03 14:00
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Knapp László: Az Európai Unió jogi személyisége
Témavezető: Lamm Vanda és Milassin László
Név: Knapp László
Időpont: 2019-12-10 14:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Győr, Áldozat utca 12.) Deák terem
Császár Kinga: A „nőkérdés” Magyarországon, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci helyzetére Somogy vármegyében (1867–1918)
Témavezető: Herger Csabáné
Név: Császár Kinga
Időpont: 2019-12-12 13:00
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Németh Gabriella: Általános szerződési feltételek az online térben – a sztenderdizált, elektronikus és automatizálható szerződéskötés kihívásai a magyar jogban
Témavezető: Szegedi András
Név: Németh Gabriella
Időpont: 2019-12-13 10:30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1.) ÚT-114 terem
Bodnár Zsolt: A szegregáció és a bűnözővé válás kapcsolódási pontjai – a magyarországi cigányság helyzetének vizsgálata
Témavezető: Domokos Andrea és Németh Imre
Név: Bodnár Zsolt
Időpont: 2019-12-13 14:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus (Győr, Egyetem tér 1.)
Call for papers
COMPTEXT 2020. The 3th Symposium on the Quantitative Analysis of Textual Data (2020. május 15–16, Innsbruck)
Határidő: 2020-01-15
Konferenciafelhívás: A jogtudomány sajátossága 2019

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2019. december 13-án (pénteken) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátossága” címmel, amelyre 2019. november 18. 16.00 óráig várjuk a jelentkezéséket. A konferencia helyszíne a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (9026 Győr, Áldozat u. 12.).

Határidő: 2019-11-18
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2019/2.)

Tartalomjegyzék
TANULMÁNY
F. KISS GABRIELLA: A halál arcai. A halál jogfogalma
MATYASOVSZKY-NÉMETH MÁRTON: Módszertani naturalizmus, empíria és emberi jogok. Az emberi jogok társadalomtudományi kutatásának története
PETHŐ ANDRÁS: Az egészségügyi szolgáltató kárfelelősségi kimentésének nehézségei
VÁRNAY ERNŐ: Az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság. Együttműködő alkotmánybíráskodás?
RECENZIÓ
KECSKÉS GÁBOR: Szilágyi János Ede: Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra
KÖNCZÖL MIKLÓS: Szoboszlai-Kiss Katalin: Alvó demokrácia. Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig
ORBÁN ENDRE: Lamm Vanda (szerk.): Emberi jogi enciklopédia
SÁNDOR ISTVÁN: Hamza Gábor: Alkotmányjogi és európai jogi tanulmányok. Studies on Constitutional Law and European Law
VARJU MÁRTON: Attila Vincze: Unionsrecht und Verwaltungsrecht

MTA Law Working Papers (2019/19.)

Béla Pokol: La duplicación gradual del sistema jurídico a través de la adjudicación constitucional

Személyi hírek
Hamza Gábor az Ankarai Egyetem díszdoktora

Az Ankarai Egyetem 1925-ben alapított jogi karának előterjesztésével egyetértve az egyetem szenátusa 2019. szeptember 25-én határozott arról, hogy „doctor honoris causa” címet adományoz Hamza Gábor professzornak.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
JTI 70 – 70 éves a Jogtudományi Intézet. Ünnepi ülés

10.00–10.10 Köszöntő: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató
10.10–11.10 Panelbeszélgetés I. Történetünk, történelmünk
Résztvevők:
Lamm Vanda akadémikus, professor emerita
Bragyova András tudományos tanácsadó
Sárközy Tamás professor emeritus
Tóth Mihály professor emeritus
Vörös Imre volt tudományos tanácsadó
Moderál: Schweitzer Gábor tudományos főmunkatárs
11.10–11.30 Folyóirataink egykor és most – a felelős szerkesztők beszámolója
11.30–11.45 Kávészünet és a kiállítás megtekintése a Galérián
11.45–11.55 A JTI 70 ünnepi kisfilm bemutatója
11.55–12.55 Panelbeszélgetés II. A Jogtudományi Intézet kutatócsoportjai 2019

Résztvevők:
Bencze Mátyás tudományos főmunkatárs

Fekete Balázs tudományos főmunkatárs
Fiala-Butora János tudományos munkatárs
Győry Csaba tudományos segédmunkatárs
Hollán Miklós tudományos főmunkatárs
Körtvélyesi Zsolt tudományos segédmunkatárs
Mezei Kitti fiatal kutató
Szente Zoltán tudományos tanácsadó
Ződi Zsolt tudományos munkatárs
Varju Márton tudományos főmunkatárs
Moderál: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató

Időpont: 2019-11-28 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) A.0.12-es előadóterem
Panelbeszélgetés Christopher McCrudden „Litigating Religions – An Essay on Human Rights, Courts, and Beliefs” című könyvéről, a szerző részvételével
Időpont: 2019-11-21 13:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Tamar Hostovsky Brandes (Ono Academic College Faculty of Law) előadása: „Defining »us« and »them« – Israel’s Nation State Law as a Case Study of Populist Constitutionalism?”
Időpont: 2019-11-21 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Kajtár István emlékkonferencia: „A jog kulturális holdudvara”

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság, a PTE Állam És Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos konferenciát szervez „A jog kulturális holdudvara.” Kajtár István emlékkonferencia címmel.

PROGRAM
2019. november 28.
14:00 Megnyitó: Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA r. tagja, prof. em. (PTE), Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke, Fábián Adrián, dékán (PTE ÁJK)
14:20 Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus
Tiszteleti előadások
Levezető elnök: Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)
Kajtár István szakmai életrajzát ismerteti Nagy Janka Teodóra (a PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke)
Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK, a Magyar Jogtörténet Tanszék): Kajtár István, a jogtörténész
Korsósné Delacasse Krisztina adjunktus (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék): Kajtár István és a pécsi jogi kultúrtörténeti műhely
Herger Csabáné egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék): A nemzetközi kapcsolatok hozadéka Kajtár István életművében
László Balázs (PhD-hallgató) (PTE ÁJK Doktori Iskola): A tengerek joga Kajtár István szemináriumain
15:30 Kávészünet
16:00 Kajtár István a jogtörténész, a kolléga és az ember
Szakmai emlékezések
Levezető elnök: Mezey Barna, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)
18:00 Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék): Zárszó
2019. november 29. (péntek)
A jog kulturális holdudvarában… In memoriam Kajtár István
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak tiszteleti előadásai
9:00–9:10 Megnyitó (Nagy Janka Teodóra)
1. szekció
Elnök: Homoki-Nagy Mária
9:10–9:30 Varga Csaba: „Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” – A jog alakváltozatai és felfogásmódjai
9:30–9:50 Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet és a büntetőjog szimbolikája
9:50–10:10 Nagy Janka Teodóra: Az „alattvalók világának" jogi kultúrtörténete – A jogi néprajz
10:10–10:25 Hozzászólások
10:25–10:40 Szünet
2. szekció
Elnök: Bánkiné Molnár Erzsébet
10:40–11:00 Horváth József: „… cum solemnitatibus consuetis” – A kora-újkori végrendeletek ünnepélyességének fontosabb elemeiről
11:00–11:20 Homoki-Nagy Mária: A végrendeletek mint a jogi kultúra forrásai
11:20–11:40 Gelencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet
11:40–11:55 Hozzászólások
11:50–12:15 Szünet
3. szekció
Elnök: Béli Gábor
12:15–12:35 Bognár Szabina: Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról
12:35–12:55 Marian Małecki – Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /The Marriage of St. Hedwig
12:55–13:15 Bánkiné Molnár Erzsébet: A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jászkun társadalomra a XVIII. században
13:15–13:30 Hozzászólások
13:30–13:45 Szünet
4. szekció
Elnök: Mezey Barna
13:45–14:05 Nánási László: A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869–1874)
14:05–14:25 Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi kutatásai
14:25–14:45 Frey Dóra: Az osztrák–magyar kiegyezés és a nemzetiségi jogok
14:45–15:00 Hozzászólások
15:00 A konferencia zárása (Mezey Barna)

Időpont: 2019-11-28 14:00
Helyszín: MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)
Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencia 2019
Időpont: 2019-11-22 09:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Hunyadi terem
Műhelykonferencia: „Az online platformok felelősségéről”
Időpont: 2019-11-21 17:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület (1089 Budapest, Ludovika tér 2.) Hunyadi terem
Konferencia: „30 éves a Gyermekjogi Egyezmény”
Időpont: 2019-11-21 10:00
Helyszín: NKM Áramszolgáltató Zrt. Díszterme (Szeged, Klauzál tér 9.)
Konferencia: „Gyermekjogok a gyakorlatban. 30 éves az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye”

Az ELTE ÁJK gyermekjogi rendezvénnyel ünnepli a 30 éves New York-i Gyermekjogi Egyezményt. A konferenciát megnyitja Darázs Lénárd rektorhelyettes és Szeibert Orsolya, a gyermekjogi szakjogászképzés szakmai vezetője. A előadásokon szó lesz többek között a Gyermekjogi Egyezmény normáinak, rendelkezéseinek érvényesüléséről az új büntetőeljárási kódexben és a Polgári Perrendtartásban, a köznevelésben részt vevő gyermekek (tanulók) pszichodiagnosztikai vizsgálatáról, valamint arról, hogy mit tesz az UNICEF a magyar gyermekekért. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Időpont: 2019-11-29 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)
Konferencia: „A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek felelősségi kérdései”
Időpont: 2019-11-20 09:00
Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet, Pusztai terem (1122 Budapest, Maros u. 6/a.)
Könyvbemutató: „Itt van Amerika – Az amerikai politika hatása Magyarországon”
Időpont: 2019-12-10 18:00
Helyszín: TRIP Hajó (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 2-es móló)
Konferencia Szamel Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából

Program:
10:00 Pál Emese adjunktus (PTE ÁJK): Köszöntő. Szamel Lajos munkásságának bemutatása
10:10 Fábián Adrián dékán (PTE ÁJK): Közigazgatási jog oktatásának évtizedei a PTE ÁJK-n
10:30 Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes (NKE): Merre tovább közigazgatási felsőoktatás? Dilemmák az NKE tapasztalataiból
10:50 Rixer Ádám egyetemi tanár (KRE ÁJK): Alternatív utak a közigazgatási jog oktatásában
11:10 Torma András rektor, egyetemi tanár (ME): Közigazgatási jogi oktatása, különös tekintettel a Miskolci Egyetem Jogi Karán
11:30 Nagy Marianna egyetemi tanár (ELTE ÁJK): Közigazgatási jogi dogmatika oktatása egykor és ma
Fazekas Cintia: Közigazgatási jog oktatása Pécsett a hallgató szemszögéből
12:00 Szamel Katalin: Zárszó
12:10 Hozzászólások
13:00 Ebéd
14:00 Kerekasztal-beszélgetés (Degré Alajos dékáni tanácsterem)

Időpont: 2019-11-22 10:00
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.) Molnár Kálmán előadóterem
Konferencia: „Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában”

„Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke és az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport. Az állam a hatalomhoz való hozzáférést, illetve bizonyos nyelvi csoportok hegemón pozíciójának fenntartását a nyelvhasználat különböző színtereinek szabályozásával, azaz nyelvpolitikával tudja megvalósítani. A saját nyelv használata a szuverenitás, azaz a közjogi önállóság egyik legfontosabb jele. A kisebbségi közösségek számára kiemelten fontos a nyelvhasználat, a nyelvi jogok biztosításán keresztül megélt bizonyos fokú szuverenitás. Az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, valamint az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2019. november 20-án megrendezendő konferenciája interdiszciplináris keretben mutatja be, hogyan vélekednek a jogtörténet, a nyelvészet, a filozófia és a történettudomány jeles képviselői a nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvésekhez kapcsolódó kérdésekről. A színes előadások nemcsak a magyarság számára és a dualizmus korszakában jelentős problémákat vetnek fel, de a kelet-közép-európai térség közelmúltbeli eseményeinek megértéséhez is fontos adalékokkal szolgálnak. A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

Időpont: 2019-11-20 08:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) fszt.
Rechtskommunikation in der Zeugenvernehmung: Zwischen Verstand und Mythos

Es gibt drei Arten von Zeugen. Ein freundlicher Zeuge möchte, dass Sie gewinnen und ist bereit zu helfen. Einem neutralen Zeugen ist es egal, wer gewinnt. Ein neutraler Zeuge will sich entweder nicht einmischen oder ist bereit, aus einem Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Justizsystem auszusagen. Ein feindlicher Zeuge möchte, dass Sie verlieren und ist bereit, Dinge zu sagen und zu tun, die Sie hart treffen. In der Vorlesung wird auf die Fragen eingegangen, ob der Zeuge starke Beweisquelle ist, warum man Augenzeugenberichten glaubt, wie man einen Zeugen zum Vernehmen vorbereiten kann sowie ob das Gedächtnis von Zeugen manipulierbar ist. Joanna Osiejewicz ist Assoziierter Professor an der Universität Warschau sowie Direktorin des Forschungszentrums für Internationale Rechtskommunikation im Institut für spezialisierte und interkulturelle Kommunikation an der Fakultät der angewandten Sprachwissenschaften. Sie habilitierte in Rechtswissenschaften und promovierte in angewandten Sprachwissenschaften.

Időpont: 2019-11-27 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Konferencia: „Párkapcsolati formák – formális párkapcsolatok”
Időpont: 2019-12-05 09:30
Helyszín: NKE Ludovika Campus (Budapest, Ludovika tér 2.) Zrínyi terem
John F. Larkin (Észak-Írország államügyésze) előadása: „The Brexit and The Future of the European Legal Tradition”
Időpont: 2019-11-27 17:00
Helyszín: NKE Ludovika Főépület (Budapest, Ludovika tér 2.) Széchenyi díszterem
Konferencia: „Értékteremtő tudomány. A büntetőjog-tudományok emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről”
Időpont: 2019-11-27 09:00
Helyszín: MTA Székház (Budapest, V., Széchenyi tér 9.) II. emeleti kisterem
Tudományos műhelyvita Bodnár Eszter „The invisible factors behind using Comparative Law in constitutional adjudication” című kéziratáról

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tudományos műhelyvitát rendez Bodnár Eszter The invisible factors behind using Comparative Law in constitutional adjudication című kéziratáról. Opponensek: Fekete Balázs és Bitskey Botond. A vitát vezeti: Dezső Márta. A tanulmány angol nyelvű, de a vita magyar nyelven zajlik. Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk. A kézirat a tothviktoriadora@ajk.elte.hu címen kérhető el.

Időpont: 2019-12-03 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. III. em.)
Konferencia a 80 éves Erdei Árpád tiszteletére: „Haladás és ellenállás, avagy eljárásjogi kodifikációink konfliktusai”

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke tudományos konferenciát rendez a 80 éves Erdei Árpád tiszteletére „Haladás és ellenállás, avagy eljárásjogi kodifikációink konfliktusai” címmel. Regisztrálni a szabo.edit@ajk.elte.hu címen lehetséges.

Időpont: 2019-11-22 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)
International conference: „Constitutional interpretation in European populist regimes”
Időpont: 2019-12-05 08:30
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)
Előadás és beszélgetés: „Humanitárius kötelesség – biztonsági kockázat? A társadalmi integráció esélyei Németországban 2015 előtt és után”
Időpont: 2019-11-20 15:00
Helyszín: NKE Ludovika Főépület (Budapest, Ludovika tér 2.) Széchenyi díszterem
Műhelykonferencia: „Szabadság és (érték)rend a modern államelméletekben”
Időpont: 2019-11-20 12:30
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.), A épület, Óriás Nándor előadóterem
Pablo Riberi (National University of Córdoba, Argentína) előadása: „Latin-America constitutional hazards revisited”

Pablo Riberi, a National University of Córdoba (Argentína) professzora tart előadást Latin-America constitutional hazards revisited címmel az Alkotmányjogi Tanszék meghívására. Előadásában áttekintést ad a latin-amerikai alkotmánytörténetről, különös hangsúllyal Argentína alkotmányjogára. Pablo Riberi alkotmányjogász a National University of Cordoba (Argentína) Jogi Karán, valamint az alkotmányelmélet professzora a Catholic University of Cordoba Politikatudományi Karán. Rendszeresen ad elő konferenciákon alkotmányjogi, alkotmányelméleti, összehasonlító alkotmányjog és politikai filozófiai témákban. A világ számos országában tanított és kutatott. Legutóbbi publikációi közül kiemelendő könyvek a Teoría de la Representación Política (Rubinzal Culzoni, 2014); a Fundamentos y Desafíos de la Teoría Constitucional Contemporánea (szerkesztőként, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2019)  és a Philosophical or Political Foundations of Constitutional Law (társszerkesztő, Konrad Lachmayerrel, Nomos-Facultas, 2014). Jelenleg az International Association of Constitutional Law (IACL-AIDC) végrehajtó bizottságának tagja.

Időpont: 2019-12-04 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III. em.)
Konferencia: „Integritás és az egyházi intézmények felelőssége. Jog, erkölcs és vallás”
Időpont: 2019-11-25 13:00
Helyszín: MRE Zsinati Díszterem (1146 Budapest Abonyi u. 21.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Az NKE tudományos ösztöndíjpályázata a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatására
Státusz megnevezése: doktoranduszok, kutatók
Jelentkezési határidő: 2020-11-30
További hírek
JTI 70 – 70 éves a Jogtudományi Intézet

Ebben az évben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Jogtudományi Intézet. Ezt a különleges alkalmat műhelybeszélgetésekkel és internetes felületeinken event jellegű közleményekkel is megünnepeljük.
Ajánljuk továbbá olvasóink figyelmébe honlapunkat és Facebook-oldalunkat, ahol a látogatók november hónap minden napján egy könyv ajánlóját olvashatják. Ezeket a jogtudományi köteteket intézetünk jelenlegi kollégáinak munkásságából állítottuk össze.

A Magyar Tudomány Ünnepe eseményei