Tartalom
Doktori viták, védések

Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja: Fézer Tamás: Janus arcú kártérítés - Közjogi elemek a kártérítési jogban (2016. március 23.)

Eljárásjogi Szemle (2016/1.)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Vető Gábor: Hogyan oldható meg a menekültválság? (2016. 03. 17. )

JTI Blog - Chronowski Nóra és Lukonits Ádám: Quo vadis, lengyel jogállam? Az alkotmánybíróság hatalmi harcban (2016. 03. 21.)

JTI Blog - Czina Veronika: Nem létező probléma a Brexit kampány hátterében? - Andor László volt magyar EU biztos előadása az ELTÉ-n (2016. 03. 22. )

JTI Blog - Ződi Zsolt: Alkotmánybíróság vs Kúria – egy megsemmisített jogegységi határozat margójára (2016. 03. 29.)

Személyi hírek

Prof. Dr. Csehi Zoltánt az Európai Törvényszék bírájává nevezték ki

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatója

International Workshop: Challenges with regard to Constitutional Jurisdiction in Central Europe

Határokon átnyúló családi ügyek - Nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században

XXVIIth FIDE Congress - Európai Jogászok Nemzetközi Szövetségének Kongresszusa

„A mélység tornácán” – Könyvbemutató és műhelykonferencia a szólás- és sajtószabadságról

Könyvbemutató: Sulyok Tamás: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Műhelyvita Szilágyi Emese "Mi a család ma?"c. tanulmányáról.

Előadás: Ian Cram: "Towards Republican Self-Rule? - Virtuous Citizen Journalists and Political Expression”

Előadás: Amy Gajda: "Privacy Before The Right to Privacy”

Előadás: Richard Albert: “Three Unconstitutional Constitutions and their Democratic Foundations” és Russell L Weaver: “Hate Speech: Comparative Perspectives”

Koen Lenaerts: The Future of the CJEU in Europe

További hírek

Videó: Biszku Béla büntetőügye

Doktori viták, védések
Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban
Név: Halmos Szilvia
Időpont: 2016-04-07 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja: Fézer Tamás: Janus arcú kártérítés - Közjogi elemek a kártérítési jogban (2016. március 23.)

A modern kártérítési jog olyan komplex funkcióval bír napjainkban, mely felveti a terület polgári jogon kívüli, keresztülfekvő jogterületként való értelmezését. A klasszikus reparáció (kompenzáció) – prevenció kettősén túlmutató célok nevelő, gyengébb fél védelmét szolgáló és gyakran represszív elemekkel egészülnek ki. A diverz funkciókkal bíró terület modernkori változásai jellemzően a társadalmi, gazdasági és technológiai fejlődés által generáltak, azonban tagadhatatlan a jogalkotó (az állam) egyre nagyobb mértékű beavatkozása a kártérítési jog klasszikus premisszáinak értelmezése terén. A számos speciális felelősségi alakzat léte, különösen az objektív tárgyi felelősséget előtérbe helyező esetek azt mutatják, hogy a kártérítési jog napjainkban jelentős mértékben inkább kockázatelosztó funkcióval bír, és a reparatív, kompenzációs szempontok sok esetben csupán másodlagosak. A jogpolitikai célok megtámogatására alkotott felelősségi alakzatok (pl. atomkárokért való felelősség, kötelező védőoltások szövődményeiért való felelősség) vagy éppen a bizonyos szakmákkal szembeni gondossági követelményeket eltérő standardok mentén értékelő speciális felelősségi normák (pl. gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége, egészségügyi szolgáltatók felelőssége a tájékoztatási kötelezettség megsértéséből eredő károkért) jól példázzák, miként próbál és számos esetben tud is hatni az állam egy gazdasági szektor belső működésére vagy éppen a társadalom moráljára. 

Eljárásjogi Szemle (2016/1.)

Elindult az Eljárásjogi Szemle! Az új szaklap tematikus, három jogágat fog át: a büntető, a közigazgatási és a polgári eljárásjogot. E területek mostanában mind megújulnak és emiatt a szakmai közönség figyelmének középpontjába kerültek. A folyóirat célja nem kizárólag a kodifikációs folyamatok végigkísérése, hanem az annak eredményeképpen hatályba lépő új törvényekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok összegzése. A folyóirat előfizethető nyomtatott formában a kiadónál. Emellett a www.eljarasjog.hu oldalon is bárki által elérhető.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Vető Gábor: Hogyan oldható meg a menekültválság? (2016. 03. 17. )

- Az Európai Unió és Németország mindenképpen gyors megoldást szeretne a válságra, mivel az komolyan aláássa a fennálló politikai stabilitást.

- A Nyugat-Balkán lezárása és a menedékkérők Görögországban tartása csupán ideiglenes és részleges megoldás lehet.

- Az EU és Törökország közti megállapodás eredményessége kétséges, miközben az európai integrációt humanitárius elvei feladásával vádolják.

- A válság kulcsa a szíriai tartós béke megteremtése.

JTI Blog - Chronowski Nóra és Lukonits Ádám: Quo vadis, lengyel jogállam? Az alkotmánybíróság hatalmi harcban (2016. 03. 21.)
A lengyel Alkotmánybíróságnak a K 47/15 számú ügyben, 2016. március 9-én meghozott határozata szerint az alkotmánybíróság eljárását korlátozó, 2015. december 22-én elfogadott törvény számos rendelkezése alkotmányellenes, ezért megsemmisítette azokat. A testület kimondta, hogy a vizsgálat tárgyát képező eljárási szabályok a konkrét ügyben nem alkalmazhatók, vagyis a módosítás előtti eljárási szabályok keretei között kell gyakorolnia alkotmányban biztosított hatáskörét. A lengyel kormány válaszul az eljárási szabályok sérelmére hivatkozva elutasította a határozat közzétételét a hivatalos lapban, azzal az indokolással, hogy az nem kötelező ítélet, hanem pusztán állásfoglalás az Alkotmánybíróság részéről. Ezzel a kormány mintegy felülbírálta az alkotmányossági döntést.
JTI Blog - Czina Veronika: Nem létező probléma a Brexit kampány hátterében? - Andor László volt magyar EU biztos előadása az ELTÉ-n (2016. 03. 22. )

- Andor László 2016. máricus 16-án beszélt az ELTE Társadalomtudományi Karán az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének gazdasági és politikai realitásáról, körülményeiről és potenciális következményeiről.

- Az előadó empirikus adatok segítségével próbálta demonstrálni, hogy az EU-n belüli bevándorlás problémája, amely az egész Brexit kampány egyik fő kiváltó oka volt, valójában nem érinti olyan súlyosan az Egyesült Királyságot, amennyire a britek azt az elmúlt években hangsúlyozták.

- 2016 februárjában a britek számos engedményt kaptak az EU-tól, ezzel is ösztönözve a bent maradást.

- A jelenlegi európai és világpolitikai helyzetben érthető, hogy David Cameron miniszterelnök immár a bent maradás mellett kampányol, hiszen a kilépés sem az EU, sem az Egyesült Királyság számára nem lenne kifejezetten előnyös.

JTI Blog - Ződi Zsolt: Alkotmánybíróság vs Kúria – egy megsemmisített jogegységi határozat margójára (2016. 03. 29.)

- Az Alkotmánybíróság nemrég megsemmisítette a Kúria 3/2013-as jogegységi határozatát.

- A jogegységi határozat egy szerencsétlenül megfogalmazott Szja. törvény – hely korrigálásaként született, de büntetőjogi hatásai is voltak, amivel a Kúria nem számolt.

- Nem példa nélküli, de igen ritka, hogy az Ab kúriai jogegységi határozatot semmisítsen meg.

- A megsemmisítő határozattal egyet lehet érteni, de az Ab érvelése azon a ponton vitatható hogy a Kúria a „törvényhozás talajára” tévedt volna.

- A problémát részben a jogegységi határozatok általánosan kötelező jellege okozza.

Személyi hírek
Prof. Dr. Csehi Zoltánt az Európai Törvényszék bírájává nevezték ki

Az uniós tagállamok kormányai 2016. március 23-án tizenöt bírát neveztek ki a Törvényszékhez. A tagállamok kormányainak képviselői a 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár urat a Törvényszék bírájává nevezték ki. Az eredményekről részletesen az Európai Tanács oldalán olvashatnak.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatója
Időpont: 2016-04-04 14:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
International Workshop: Challenges with regard to Constitutional Jurisdiction in Central Europe
Időpont: 2016-04-08 09:30
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Határokon átnyúló családi ügyek - Nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században
Időpont: 2016-04-14 09:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
XXVIIth FIDE Congress - Európai Jogászok Nemzetközi Szövetségének Kongresszusa
Időpont: 2016-05-18 21:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) - Kempinski Hotel Corvinus
„A mélység tornácán” – Könyvbemutató és műhelykonferencia a szólás- és sajtószabadságról
Az NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Médiatudományi Kutatócsoportja rendezvényt szervez „A mélység tornácán” – könyvbemutató és műhelykonferencia a szólás- és sajtószabadságról címmel.
Időpont: 2016-04-07 10:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.)
Könyvbemutató: Sulyok Tamás: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete
A kötetet ismerteti: Szalay Péter alkotmánybíró és Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár, alkotmánybíró (2007-2010). Moderátor: Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.
Időpont: 2016-04-11 17:00
Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében (1055 Budapest, Szalay utca 7.)
Műhelyvita Szilágyi Emese "Mi a család ma?"c. tanulmányáról.
Opponensek: Tóth Judit (SZTE ÁJK), Balogh Lídia (MTA TK JTI). Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-04-07 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Előadás: Ian Cram: "Towards Republican Self-Rule? - Virtuous Citizen Journalists and Political Expression”
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-04-14 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Előadás: Amy Gajda: "Privacy Before The Right to Privacy”
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-04-21 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Előadás: Richard Albert: “Three Unconstitutional Constitutions and their Democratic Foundations” és Russell L Weaver: “Hate Speech: Comparative Perspectives”
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-04-28 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Koen Lenaerts: The Future of the CJEU in Europe
Időpont: 2016-05-18 16:00
Helyszín: Central European University (1051 Budapest, Október 6. utca 7. Room 102.)
További hírek
Videó: Biszku Béla büntetőügye

A Magyar Tudomány Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete (MTA TK JTI) “Biszku Béla büntetőügye”címmel 2016. március 17-én megrendezett kerekasztal-beszélgetésén készült videófelvétel. A beszélgetés során a résztvevők előbb a történeti kérdésekről, majd a nemzetközi jog és a magyar büntetőjog szempontjából is elemezve az eddigi felelősségre vonási kísérletek nehézségeiről szóltak. Résztvevők: Rainer M János (történész), Gellért Ádám (nemzetközi jogász), Hoffmann Tamás (nemzetközi jogász), Hollán Miklós (büntetőjogász). A beszélgetést moderálta: Jakab András.