Tartalom
Call for papers

A Jogtudományi Intézet blogja folyamatosan várja a bejegyzéseket

The Ninth Annual Conference on Innovation and Communications Law

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Lukasz Gruszczynski: International Trade in the Era of Trump (2017. 02. 17.)

JTI Blog - Szilágyi Emese: A média helye a parlamentben (van) (2017. 02. 24.)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Vető Gábor: Összeegyeztethető-e a magyar kormány újabb menekültügyi reformja az európai menekültjoggal? (2017. 02. 25.)

JTI Blog - G. Szabó Dániel: ECtHR clarified standard on minimum space for prisoners (2017. 02. 26.)

Friss könyvek

Versenyjog és határterületei - A versenyszabályozás jogági kapcsolatai

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Híres történelmi perek

A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása és a díjazottak előadásai

Gyurkó Szilvia (gyermekjogi szakértő, Hintalovon Alapítvány): „A gyermekjogi megközelítés fontossága a jogalkalmazásban”

Műhelyvita Majtényi Balázs „Exkluzív alkotmányos elvek migrációja” című tanulmányáról

Konferencia: A különleges jogrend

Konferencia Prof. Prugberger Tamás 80. születésnapja tiszteletére

VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia

Az új polgári perjogi kódex - Hagyományok és újítások a polgári eljárásjogban

A személyiségi jog egyes összetevőinek kereskedelmi értékét vizsgáló workshop

A római magánjog időszerűsége a XXI. században

További hírek

Pályázatot hirdet a Polgári Jog folyóirat

European Journalism in the Digital Age: A Legal and Practical Boot Camp for Journalists, Activists and Lawyers

Transitive Justice. Creating Norms and System Change: Summer School at Copernicus Graduate School

Megnyitotta jubileumi évét az ELTE ÁJK

Jubileumi interjúk

Pályázati siker - Digitalizáció a munkaviszonyban

Weiss Emilia pályázat díjátadó

A Lendület-HPOPs Kutatócsoport közzétette a gazdasági tevékenyég magyarországi jogi környezetéről szóló szakértői jelentését

Academy of European Law: Summer Courses

ELTE ÁJK Jubileumi Év - A teljes konferencia program

Call for papers
A Jogtudományi Intézet blogja folyamatosan várja a bejegyzéseket

Az Intézet aktuális és a szélesebb közvélemény érdeklődését is felkeltő témakörökben tudományos igényességgel feldolgozott, rövid, könnyen érthető posztokat kíván közzétenni – magyar és világnyelveken. A JTI küldetésének megfelelően olyan írásokat fogadunk be, amelyek nemcsak az adott hír, jogszabály vagy bírósági ítélet puszta ismertetését tartalmazzák, hanem azok gyors, összefogott és pártatlan értékelését is.

Ambíciónk az, hogy a magyar jogtudomány egészére kiterjedően megkerülhetetlen platformot hozzunk létre mind az elméleti, mind a gyakorlati jogászi hivatást űzők számára. A szerkesztőség a honlapon korábban közzétett blogposztokra adott választ, reakciót is közzé kíván tenni, ezzel is hozzájárulva a jogi vitakultúra fejlődéséhez.

További információk elérhetők a blog szerzői útmutatójában.

A bejegyzések kéziratát a jtiblog@tk.mta.hu, illetve a szilagyi.emese@tk.mta.hu címre várjuk.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy témajavaslatokat vagy elkészült bejegyzéseket visszautasítson.

The Ninth Annual Conference on Innovation and Communications Law

The Faculty of Law at the University of Szeged hosts this year's conference in downtown Szeged. CICL – a joint venture involving the University of Turku Faculty of Law (Finland), UEF Law School (Finland), the University of Louisville Law School (USA), Michigan State University College of Law (USA), Texas A&M University School of Law (USA) and IPR University Center – explores legal issues involving intellectual property law, communications law, and issues related to the intersection of the two.

The organizers of CICL 2017 invite papers on the theme

Innovation, Communication and IP in a Versatile Age: Need for Balance or Rebalance?

Intellectual property law has faced countless challenges since the emergence of digital technologies and information society. Rightholders, international intermediaries, social media and end-users have all developed new business models that hypnotize us with the possibility of unlimited and immediate access to, sharing as well as creation of content. Linking, streaming and smart technologies as well as technological and legal reactions to them (e.g. geo-blocking, ancillary rights of news publishers, right to be forgotten etc.) globally test the boundaries of a predictable IP regime. Foreseeing the future of supply and demand of content is hard, if not impossible. Notwithstanding law should be ready to manage such challenges. Is the current legal framework ready to meet that demand? Do the doctrines and concepts (e.g. making available to the public, L&Es), as well as methods of law enforcement (safe harbors, injunctions, statutory damages etc.) fit the digital age? Has the formerly envisioned balance of IP rights and social interests been overturned? Is overprotection or under-protection the case today? Information and communications technologies are wide spread, and fundamental rights are also well-publicized. Is the importance of IP protection similarly well-perceived and known? Should IP literacy be strengthened in order to strike a balance of exclusive rights and L&Es? How shall people be educated for supporting the creative minds behind protectable subject matter? Whose task is it to teach that?

We invite papers on legal issues relating to

1) innovations law, e.g. 3D printing; digital patents; future of content supply and consumption; intermediaries; social media; UGC; digital preservation of cultural heritage by public institutions and private entities; digital single market (DSM);

2) communications law, e.g. geo-blocking; ancillary right of news publishers; linking; streaming; right to be forgotten; image rights;

3) doctrinal revival, e.g. rights vs. limitations & exceptions; safe harbors vs. liability of intermediaries; law enforcement;

4) IP literacy, e.g. formal and informal education of IP (classrooms v. blogosphere); public and private projects; awareness of IP rights in developed and developing countries.

Abstracts are reviewed by the consortium on a rolling-basis. Submit your abstract for consideration by March 31, 2017 to Prof. Péter Mezei at cicl2017@juris.u-szeged.hu.

Határidő: 2017-03-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Lukasz Gruszczynski: International Trade in the Era of Trump (2017. 02. 17.)
The United States has been a champion of free trade and economic globalization for many years. It was one of the architects of the General Agreement on Tariffs and Trade and a founding member of the World Trade Organization. However, the election of Donald Trump as the 45th President of the United States has the potential to dramatically change this picture.The new president has repeatedly blamed the current international trade arrangements for destroying jobs in the American industry sector (in fact many studies show that the major driver behind this process is automation). For example, during one of the Republican debates he said “I think NAFTA has been a disaster. I think our current deals are a disaster. I'm a free trader. The problem with free trade is, you need smart people representing you. We have the greatest negotiators in the world, but we don't use them.” In this context, he promised to redesign the existing trade bargains. But are those plans realistic? How will such moves change the international trade landscape?
JTI Blog - Szilágyi Emese: A média helye a parlamentben (van) (2017. 02. 24.)
A közelmúltban az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy macedón eset kapcsán foglalt állást az parlamenti működés sajtónyilvánosságáról. A bejegyzésben tárgyalt döntés legfontosabb megállapítása, hogy a média jogosult a parlamenti ülésteremben zajló események közvetlen, első kézből történő megfigyelésére és annak a társadalmi nyilvánosság felé való tudósítására. A sajtó demokratikus társadalmakban betöltött szerepének megvalósítása érdekében ugyanis az újságírók számára lehetőséget kell biztosítani a történések kontextusban való megtapasztalására és rekonstruálására. Az eset Magyarországon is fontos tanulságokkal szolgálhat, hiszen a házelnök fegyelmi és rendészeti jogkörének 2010 utáni kiterjesztése – és ennek következtésben a parlamenti többséggel szemben kritikus sajtómunkatársak „kitiltásának” bevetté vált gyakorlata – a parlamenti működés nyilvánosságának ellenében hat.
A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Vető Gábor: Összeegyeztethető-e a magyar kormány újabb menekültügyi reformja az európai menekültjoggal? (2017. 02. 25.)

A 2015 óta megváltozott magyar menekültpolitikát korábban is kritizálták.

A magyar kormány újabb reformtervezete visszaállítaná a menedékkérők idegenrendészeti őrizetét, melyekre a határ menti zárt táborokban kerülne sor a kérelmek elbírálásáig.

A terv egyértelműen ellentétes az EJEB esetjogával és az uniós menekültügyi jogszabályokkal, azonban a kormány utóbbiak felülbírálására számít.

JTI Blog - G. Szabó Dániel: ECtHR clarified standard on minimum space for prisoners (2017. 02. 26.)
The European Court of Human Rights (the ‘ECtHR’ or ‘the Court’) has excessive jurisprudence on prison conditions, especially regarding the minimum personal space of inmates. The case law culminated in the recent judgement of Muršić, which was decided last October by the Grand Chamber. In this decision the Court addressed the inconsistencies in its jurisprudence regarding the minimum acceptable space. In the Muršić decision the Court ruled that if the personal space goes below 3 square meters, there is a strong presumption of a violation of Article 3 and the judgement resolves important other contradictions also. It was not totally consistent in the recent practice of the Court whether the decisive space is 3 or 4 m2 or that the personal space below this amount is in itself a violation or not. The origin of the 3 m2 threshold was also not clear from the case law of the Court. In this essay I will review the Court’s pre-Muršić case law on minimum personal space and draw attention to the inconsistencies, then I summarize the findings of Muršić.
Friss könyvek
Versenyjog és határterületei - A versenyszabályozás jogági kapcsolatai

Akötet a versenyjog szerteágazó jogági kapcsolatait kívánja bemutatni a versenyjoggal ismerkedő olyan olvasók számára, akik már találkoztak a versenyjog magvához tartozó versenykorlátozó megállapodások jogával és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályaival. Néhány jogterület, amellyel a versenyjog izgalmas interakcióba kerülhet: adatvédelem, közbeszerzés, szellemi tulajdon, emberi jogok, alkotmányjog, polgári jog, büntetőjog. Ezek közül számos jogterületi vonatkozás az utóbbi időben kifejezetten a versenyjog homlokterébe került és intenzív diskurzust váltott, illetve vált ki a szakma képviselői körében Európa- és világszerte. Sőt azt lehet mondani, hogy a  versenyjoggal kapcsolatos legizgalmasabb kérdések manapság a jogági vonatkozások kapcsán merülnek fel. Elegendő, ha csak a tisztességes eljárásra, a technológiafejlődésre és a magánjogi jogérvényesítésre gondolunk. Az ezekkel kapcsolatos jogkérdéseket mutatja be a kötet, és azt, hogy miként zajlik szemünk előtt továbbra is a versenyjog fejlődése és ezzel együtt járó terjeszkedése, amely jelzi e viszonylag fiatal jogterület jelentőségének további erősödését.

 

Szerző: Tóth András
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Híres történelmi perek

A konferencia a Miskolci Egyetem Jogtörténeti és Jogelméleti Intézete és az MTA Miskolci Területi Bizottságának Jogtörténeti és Jogelméleti Munkabizottsága szervezésében, a miskolci egyetemi szintű jogászképzés 35. jubileumi tanévének alkalmából kerül megrendezésre. A rendezvényen 15 történelmi perről hallhatunk előadást  az ókortól az újkorig.

Időpont: 2017-10-10 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanácsterme (A/6. ép. fszt. 31.).
A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása és a díjazottak előadásai

A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása és a díjazottak előadásai.

Burai Petra: Facing and Overcoming the Limitations of Anti-corruption Legislation

Farkas Krisztina: Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban

Időpont: 2017-03-09 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Gyurkó Szilvia (gyermekjogi szakértő, Hintalovon Alapítvány): „A gyermekjogi megközelítés fontossága a jogalkalmazásban”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-03-16 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Műhelyvita Majtényi Balázs „Exkluzív alkotmányos elvek migrációja” című tanulmányáról

Opponens: Szente Zoltán.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2017-03-30 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Konferencia: A különleges jogrend

A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A logisztikai tervezés megkönnyítése érdekében az alábbi programban szereplő személyeken kívül minden résztvevőtől előzetes regisztrációt kérünk legkésőbb 2017. április 10-ig az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre.

Program

9:00 Megnyitó – Székely György, Schanda Balázs és Jakab András

Elméleti alapok – moderál: Tattay Szilárd

9:10–9:30 Csink Lóránt: Mikor legyen a jogrend különleges?

9:30–9:50 Antal Attila: A kivételes állapot mint a politika „normál” állapota

9:50–10:10 Farkas Ádám: A jogállamon túl a jogállam megmentésért. Gondolatok a különleges jogrend természetéről, jelentőségéről és helyéről a modern jogállamban

10:10–10:30 Fejes Erik: A különleges jogrend büntetőjogi vetületei

10:30–10:50 Mészáros Gábor: A kivételes állapot elméleti alapjai

10:50–11:20 Vita

Kávészünet (11:20–11:40)

A különleges állapot fokozatai – moderál: Patyi András

11:40–12:00 Tóth Andrea Noémi: A magyar jogrendszer lehetséges válaszreakciói egy (esetleges) terrorcselekményre

12:00–12:20 Till Szabolcs: A különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli esélyei

12:20–12:40 Mirczik Ádám – Dornfeld László: A különleges jogrend alkalmazásának speciális formái

12:40–13:00 Vita

Ebédszünet (13:00–14:00)

A különleges jogrend egyes dogmatikai kérdései – moderál: Kádár Pál

14:00–14:20 Gulyás Attila: A különleges jogrend kapcsán felmerülő szervezeti kérdések

14:20–14:40 Keszely László: A különleges jogrend a védelmi igazgatás gyakorlati, jogalkalmazói szemszögéből

14:40–15:00 Sabjanics István: Ágazati-szakmai érdekek alakulása a különleges jogrendben

15:00–15:20 Schweickhardt Gotthilf: Emberi élet, egészség és vagyon, valamint a környezet védelmének megjelenése különleges jogrendi időszakok szabályozásában

15:20–15:40 Vita

Kávészünet (15:40–16:00)

Jogtörténeti kérdések – moderál: Varga Attila

16:00–16:20 Kelemen Roland: Alapjogok korlátozása az első világháborús kivételes hatalmi törvény árnyékában – különös tekintettel a sajtószabadság korlátozására

16:20– 6:40 Szabó István: Különleges jogrend a Weimari Alkotmányban (a fogalmak pontossága – az alkalmazó mérlegelési jogköre)

16:40–17:00 Tóth J. Zoltán: A rögtönbíráskodás története Magyarországon a XIX–XX. században

Nemzetközi jogi és jogösszehasonlító kitekintés – moderál: Jakab András

17:00–17:20 Ságvári Ádám: A különleges jogrend a francia jogban

17:20–17:40 Ádány Tamás: Az alapjog-korlátozások nemzetközi jogi rezsimje és a különleges jogrend

17:40–18:00 Lattmann Tamás: A háborús helyzet és a hadijog mint különleges jogrend

18:00–18:20 Vita

Időpont: 2017-04-21 09:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, dékáni tanácsterem
Konferencia Prof. Prugberger Tamás 80. születésnapja tiszteletére
Időpont: 2017-04-07 10:00
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága (3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.)
VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 2017-ben is megrendezi az évek óta kiemelkedő érdeklődésre számot tartó konferenciáját, az idén a VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferenciát 2017. április 28-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán.
Időpont: 2017-04-28 08:30
Helyszín: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Az új polgári perjogi kódex - Hagyományok és újítások a polgári eljárásjogban
Időpont: 2017-03-22 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6. épület XIX. előadó
A személyiségi jog egyes összetevőinek kereskedelmi értékét vizsgáló workshop

A részvételi szándékot legkésőbb 2017. március 16-ig kell jelezni az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-2ZRKH3F5ytLO1YaUa70y118xRmOu-qOHO92K4Z8-fWi2Iw/viewform

Időpont: 2017-03-23 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Szeged, Tisza L. krt. 54. Kari Tanácsterem
A római magánjog időszerűsége a XXI. században

Az ELTE ÁJK jubileumi konferenciasorozatának 2017. március 9-i programja a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék rendezésében.

Program

10.00–12.30: Délelőtti ülés

 • Dékáni köszöntő (Menyhárd Attila dékán)
 • Hamza Gábor (ELTE): Magyar jogtudósok és a brazil magánjogi kodifikáció
 • Jakab Éva (SZTE): A hibás teljesítés dogmatikai útvesztői
 • Földi András (ELTE): A Draft Common Frame of Reference és a római jogi tradíció
 • Szabó Béla (DE): Egy „feltalált” pactumtól egy utaló szabályig – A zálogtárgy használata szabályainak történeti színeváltozásai
 • Pókecz Kovács Attila (PTE): A kivitelezési szerződés szabályozása az új Ptk.-ban –a római építési szerződési praxis fényében
 • Sándor István (ELTE): A fiducia cum amico jogi konstrukciójának továbbélése napjaink bizalmi vagyonkezelési modelljeiben

12.00–12.30 Vita

12:30–14.00: Szünet

14.0016.30: Délutáni ülés

 • Boóc Ádám (KRE): Római jogi elemek az új magyar Ptk. öröklési jogi szabályaiban – kitekintéssel a gyakorlat várható alakulására
 • Siklósi Iván (ELTE): A jogügylet fogalmának történetéhez és jelentőségéhez dióhéjban
 • Jusztinger János (PTE): Tulajdonátruházás adásvétel alapján az új Ptk.-ban és az antik római jogi kazuisztika
 • Kelemen Miklós (ELTE): Hivatalvásárlás vagy korrupció? A suffragium útján történő hivatalszerzés magánjogi vonatkozásai
 • Rigó Balázs (ELTE): A római történelem mint legitimációs eszköz a kora újkori angol politikai gondolkodásban
 • Csizmazia Norbert (ELTE): Quibus modis constituitur ususfructus? – Haszonélvezet alapítása a római jogban és a mai magyar bírói gyakorlatban

16.00–16.30 Vita

Időpont: 2017-03-09 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
További hírek
Pályázatot hirdet a Polgári Jog folyóirat

A Polgári Jog folyóirat pályázatot hirdet egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára a lap Jogesetelemzés rovatában való publikálásra. A pályázónak egy szabadon választott, polgári jogi szempontból releváns témát vizsgáló jogerős vagy felülvizsgálati eljárásban született ítéletet vagy alkotmánybírósági határozatot kell bemutatnia 20–50000 karakterben. A sikeres tanulmányok lektorálást és szerkesztést követően megjelennek a lapban, és a szerzőket a Wolters Kluwer Kft. értékes könyvcsomaggal jutalmazza. A pályázatok benyújtási határideje 2017. május 7., eredményhirdetés 2017. június 9-ig.

A pályázatról részletes információ itt érhető el: http://wolterskluwer.hu/wp-content/uploads/2017/02/wolterskluwer.hu_palyazati_felhivas_polgari-jog.pdf

A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A februári számban Csöndes Mónika tanulmánya elemzi az előreláthatósági korlát szabályát, Molnár Hella jogesetelemzése pedig a nagykorú személyek cselekvőképességét részlegesen korlátozó hatállyal történő gondnokság alá helyezésének gyakorlatát vizsgálja.

A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: https://wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/

European Journalism in the Digital Age: A Legal and Practical Boot Camp for Journalists, Activists and Lawyers

European Journalism in the Digital Age (EJDA) is a unique training program designed to give journalists, activists and everyone involved in the field of publishing in the public interest the tools they need to understand the myriad challenges arising from the digital revolution and from illiberal rollbacks.

The Center for Media, Data, and Society at the Central European University, in Budapest, is announcing an open call for candidates for this certificate-based legal training program for journalists, civil society advocates and media lawyers in Central and Southeastern Europe. The EJDA is a unique ‘hybrid’-style online and offline course that focuses on providing participants with the fundamentals of media and freedom of expression law in the digital age and practical solutions for combatting threats from litigants, hackers, and hostile governments.

The course features an intensive two-day workshop in Belgrade on the weekend of May 20-21, 2017, followed by nine weeks of top-level online instruction.

Transitive Justice. Creating Norms and System Change: Summer School at Copernicus Graduate School
The event takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by University of Rostock (Germany), German Historical Institute Warsaw and Palacký University in Olomouc (Czech Republic). We would like to invite PhD Students of all humanistic disciplines to the event. Please find the further information in the attached file, containing the concept and content of this international event as well as the application form. The doctoral candidates will work in four workgroups under the guidance of acknowledged fellows. The Summer School will be held in English. Every participant will be invited to deliver a paper inspired by the event, which will be published in the "CGS Studies" series, by the Cambridge Scholars Publishing press.
Megnyitotta jubileumi évét az ELTE ÁJK
2017. február 23-án az Aula Magnában került sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar alapítására emlékező jubileumi év hangversennyel egybekötött nyitóünnepségére. Beszámoló az eseményről.
Jubileumi interjúk
Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulójára emlékezve interjúsorozatot indítottunk, melyben a Kar történek különböző korszakait elevenítjük fel.
Pályázati siker - Digitalizáció a munkaviszonyban
Sikerrel pályázott az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert Stiftung (FES) Budapesti Irodájánál. A FES támogatásával kerül megrendezésre Karunkon ősszel a „Kihívások és kísértések – A digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére” c. konferencia. A rendezvény kilenc megközelítésben – a megfigyelésünktől az egészségkárosító kockázatokig – mutatja be, mit jelent és mit hozhat a technológiai feltételek gyökeres változása a hétköznapjainkban.
Weiss Emilia pályázat díjátadó
2017. február 23-án az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácstermében került megtartásra a Weiss Emilia emlékére A magyar családjog jelene címmel kiírt családjogi tanulmányírói pályázat ünnepélyes díjátadója.
A Lendület-HPOPs Kutatócsoport közzétette a gazdasági tevékenyég magyarországi jogi környezetéről szóló szakértői jelentését

A Lendület-HPOPs Kutatócsoport közzétette a gazdasági tevékenyég magyarországi jogi környezetéről szóló szakértői jelentését

A Lendület-HPOPs Kutatócsoport közzétette jogász szakértői jelentését a gazdasági tevékenység végzésének jogi szabályozási környezetéről Magyarországon. A jelentés általában és szektorokra lebontva vizsgálta – alapvetően a törvényi szabályozás szintjén – a jogi szabályozási környezet minőségét, annak pozitívumait és hiányosságait. Értékelésének alapját az Európai Unió jogából eredő kötelezettségek jelentették, így a jelentés elsősorban a magyar piachoz való hozzáférés, az egyenlő piaci esélyek biztosítása, valamint a diszkrimináció tilalma követelményeinek érvényesülésére koncentrált. Az egyes szektorok átvilágításának eredményeképpen a jelentés jól átlátható rendszerben azonosítja a piacra lépes releváns korlátait, az egyenlő piaci esélyek fennállását biztosító szabályokat, a gazdasági tevékenység végzésének jelentősebb jogszabályi korlátozásait, az állami szerepvállalás mértékét és formáit, valamint a kapcsolódó adminisztratív környezet fontosabb jellemzőit. A jelentés elektronikus formátumban a következő címen érhető el: http://hpops.tk.mta.hu/atvilagitas

Academy of European Law: Summer Courses
The Academy of European Law (AEL) holds two summer courses each year, on Human Rights Law and the Law of the European Union. The AEL summer courses, renowned throughout Europe and beyond, offer a challenging and stimulating learning experience in one of Europe’s most prestigious institutions.
ELTE ÁJK Jubileumi Év - A teljes konferencia program
Az ELTE ÁJK az ország összes jogi karával és jogtudományi kutatóhelyeivel együttműködésében szervezett konferenciasorozattal ünnepli fennállásának 350. évfordulóját.