Tartalom
Doktori viták, védések

Gyirán Zoltán : Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben

Mészáros Gábor: Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos demokráciában

Varga Judit: A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában

Milanov Viktor: Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei

Bátyi Emese: A doktori képzés és tudományos minősítés Magyarországon - műhelyvita

Bányai Krisztina: A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása - nyilvános vita

Talabos Dávidné Lukács Nikolett: A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös tekintettel a magyar jogfejlődésre

Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre

Call for papers

A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek

Eljárásjogi Szemle - 2016/2. szám publikációs felhívása

„All About the Global Commerce”

Habilitációk

Nagy Anita: A feltételes szabadon bocsátás intézménye és nemzetközi jogi dimenziói

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Fodor László: Jogállami és fenntartható is egyben? – néhány gondolat a hulladékmennyiség mérése kapcsán (2016. május 19.)

JTI Blog - Fekete Balázs: Jog és (erdélyi) irodalom konferencia Kolozsváron (2016. 05. 19. )

Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe (Vol. 1. No. 1., 2016)

Pázmány Law Working Papers - Zoltán Papp: States’ interpretation of the rules of international law regarding the use of force against civil aircraft in cases before the International Court of Justice. (2016/13.)

Személyi hírek

Molnár Miklós professzor úr visszaadta lelkét Teremtőnknek

Friss könyvek

European Constitutional Language

Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

KRE Energy Law Forum 2016

Polgári Jogot Oktatók XXII. Országos Találkozója

Conference: „New Hungarian Civil Procedure Act and the Development of European Rules of Civil Procedure”

Előadás: Tibor Tajti - The US Credit Crunch: Causes, Lessons and Questions

Brigitta Kreisz: Dispute resolution mechanism of the European Banking Authority

Aldo Zammit Borda: An interdisciplinary View on the Concept of Genocide

Műhelyvita Szalai Ákos: Másért viselt felelősség, helytállás c. tanulmányáról.

Balázs Horváthy: Reform of the Investor-State Arbitration: the EU’s Proposal for an Investment Court System

Iratok az Igazságügyi Minisztérium történetéből 1944-1990 című könyv bemutatója

„A természetjog napja”

European impacts on the development of the media systems in Central- and Eastern Europe

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

PhD candidate in Law and European Studies at Amsterdam

További hírek

Pályázati felhívás – Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

Pályázati felhívás Az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető, média- és hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok írásának ösztönzésére

"Európa: Találd meg önmagad!" - A FIDE XXVII. Kongresszusának házigazdája volt a PPKE JÁK

A Versenyjogi Kutatóközpont nemzetközi konferenciát tartott a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról

Az EU Bíróság elnökének látogatása a PPKE JÁK-on

Beszámoló a XI. Miskolci EU Vándorkupáról

Doktori viták, védések
Gyirán Zoltán : Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben
Név: Gyirán Zoltán
Időpont: 2016-06-10 11:15
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Mészáros Gábor: Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos demokráciában

Műhelyvita

Név: Mészáros Gábor
Időpont: 2016-07-01 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Varga Judit: A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában

Műhelyvita

Név: Varga Judit
Időpont: 2016-06-10 09:30
Helyszín: debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Milanov Viktor: Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei
Műhelyvita
Név: Milanov Viktor
Időpont: 2016-07-04 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Bátyi Emese: A doktori képzés és tudományos minősítés Magyarországon - műhelyvita
Név: Bátyi Emese
Időpont: 2016-06-14 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Tanácsterem (A/6. épület, földszint 31.)
Bányai Krisztina: A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása - nyilvános vita
Név: Bányai Krisztina
Időpont: 2016-06-22 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Tanácsterem (A/6. épület, földszint 31.)
Talabos Dávidné Lukács Nikolett: A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös tekintettel a magyar jogfejlődésre

Műhelyvita

Név: Talabos Dávidné Lukács Nikolett
Időpont: 2016-06-28 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre
Név: Kevevári István
Időpont: 2016-06-24 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Call for papers
A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek
Határidő: 2016-05-31
Eljárásjogi Szemle - 2016/2. szám publikációs felhívása
Határidő: 2016-05-31
„All About the Global Commerce”

„All About the Global Commerce” is the perfect opportunity for postgraduate and PhD students to network, showcase some of their original work, as well as attend workshops and lectures by leading experts in the field. We welcome students from any institution who wish to present on the following topics, however, we also encourage students to present on other topics related to commerce. 1. The world of global commerce – historical, legal and economical background of commerce, recent changes and future challenges on global trade 2. Trade Sales – international sales transactions and related legal and economical questions, withspecial interest on international commercial institutions (WTO, UNCITRAL, UNIDROIT) and free trade partnership agreements 3. „Treasure Island” – trading with special objects (like weapons, cultural goods and dual-use items) 4. Doing business abroad – cultural, legal, sociological and political aspects of doing business in another country.  Please submit your abstract to Dr. jur. Judit GLAVANITS, PhD. associate professor, Head of Departement via email: gjudit@sze.hu by , 15th of June, 2016 at 5:00pm. 

Határidő: 2016-06-15
Habilitációk
Nagy Anita: A feltételes szabadon bocsátás intézménye és nemzetközi jogi dimenziói
Név: Nagy Anita
Időpont: 2016-06-21 11:00
Helyszín: Miskolci Egyetem, A/6. épület, fszt. XIX. előadó
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Fodor László: Jogállami és fenntartható is egyben? – néhány gondolat a hulladékmennyiség mérése kapcsán (2016. május 19.)

Egy korábban közzétett, a hulladékkezelés alkotmányosságáról szóló bejegyzéshez fűzött hozzászólásában Fogarasi József a hulladékok súly (szabatosan: tömeg) szerinti átvételének igényét fogalmazta meg.Ez a megoldás (amely egyébként a jelenlegi kormányzati intézkedések elemei között is szerepel) paradigmaváltást feltételez egyfelől annak megítélésében, hogy az ingatlanhasználók alapvető jogai mennyiben korlátozhatók környezetvédelmi érdekből (hol az egyediesítés határa?), másfelől abban a tekintetben is, hogy milyen szempontok szerint kell a közszolgáltatások (nem csak a hulladékkezelés) díjszabását kialakítani. A blogbejegyzés ezt a két kérdést veti fel, s igyekszik a válaszadás lehetséges irányait felvázolni.

JTI Blog - Fekete Balázs: Jog és (erdélyi) irodalom konferencia Kolozsváron (2016. 05. 19. )
2016 május 5-én 6-án az EMTE kolozsvári karán Jog és (erdélyi) irodalom címmel tudományos konferenciát tartottak. Az első napon jogászok azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy mit nyújthat az irodalom a jogtudomány számára, míg a második nap erdélyi írók a jog lehetséges irodalmi szerepeit vitatták meg.
Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe (Vol. 1. No. 1., 2016)

Contents

Articles

András Patyi: Good Governance and Good Public Administration; Leonard Etel, Mariusz Popławski: The Assumptions of a New Tax Ordinance in Poland; Lucia Kurilovská, Marek Kordík: The absence of the financial investigation in the Slovak Republic and its consequences; Michal Radvan, Jan Neckář: Taxation of professional team sport athletes in the Czech Republic; László Domokos, Erzsébet Németh, Katalin Jakovác: Supporting the performance and efficiency of governance – Expediency control and performance measurement in SAI’s audit

Case studies

Kateřina Frumarová: The right to information: Whether or not to publish information on salaries of employees paid from public funds; Gábor Hulkó: Legal remedies against state funding decisions in Slovakia

Book reviews

Tax Ordinance – Directives on Constituting a New Regulation (Damien Czudek); Chapters on Special Public Administration (Júlia Fehér)

Pázmány Law Working Papers - Zoltán Papp: States’ interpretation of the rules of international law regarding the use of force against civil aircraft in cases before the International Court of Justice. (2016/13.)

The paper discusses the rules of international law regarding the use of force against civil aircraft in the interpretation of states in their written submissions presented to the International Court of Justice (ICJ). The overall objective of the author is to identify what the relevant international law is, including indications of relevant state practice and opinio iuris. An additional objective being to discover how states interpret and implement relevant international conventions and other norms. Notwithstanding the fact that the ICJ has never delivered any judgment with respect to the merits of any aerial incident case the states’ written submissions (memorials) subject to analysis in this paper remain relevant as of today. The main reason being that the legal arguments made in the memorials by the states concerned eventually contributed to the codification of customary international law and may, by the same token, contribute to a better understanding of current developments and challenges.

Személyi hírek
Molnár Miklós professzor úr visszaadta lelkét Teremtőnknek
Friss könyvek
European Constitutional Language

A könyv az alkotmányjogászokhoz szól, és elméleti szempontból tárgyalja az alkotmányjog alapkérdéseit. Célja az, hogy feltérképezze a kérdésekkel foglalkozó hatalmas szakirodalmat (azaz strukturált és tömör összegzését adja), módszertanilag követhető módon fogalmazzon meg saját válaszokat ezekre a kérdésekre, valamint hogy bemutassa az alkotmányelmélet gyakorlati relevanciáját alkalmazásának néhány konkrét példáján keresztül, rávilágítva arra, hogy a különböző elméleti válaszok (előfeltételek) más-más jogi megoldásokhoz vezetnek. Az angol nyelvű kiadással egy időben magyarul is megjelenő munka egy évtizednyi kutatómunka eredménye, amely elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt használható ismeretanyagot és gondolkodási módszert igyekszik átadni. Legfontosabb tézise, hogy az alkotmányjog kulcsfogalmait múltbeli és jelenkori társadalmi kihívásokra adott válaszokként kell értelmeznünk.

További részletek a kiadó honlapján olvashatók: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/jurisprudence/european-constitutional-language

Szerző: Jakab András
Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszékéhez tartozó szerző tagok sokéves közös munkájának egyik gyümölcseként született meg a könyv. A cél, hogy tartalomban és terjedelemben egyaránt kezelhető formába öntse, didaktikusabbá tegye a gazdasági társaságok Ptk.-ban elhelyezkedő, többrétegű joganyagát, valamint a hatálybalépés óta eltelt két év tapasztalatait. A célközönség elsődlegesen a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóság, de ugyancsak haszonnal forgathatják azt a joggyakorlatban tevékenykedő, vagy gazdasági társaságokkal más összefüggésben kapcsolatba kerülő szakemberek. A könyv a terjedelmi visszafogottság mellett is bőven tartalmaz magyarázatokat, és a szerzők által válogatott bírói gyakorlat eredményei.

Szerző: Barta Judit - Harsányi Gyöngyi - Majoros Tünde - Ujváriné Antal Edit
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
KRE Energy Law Forum 2016
Időpont: 2016-06-10 08:30
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.)
Polgári Jogot Oktatók XXII. Országos Találkozója

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke és a Novotni Alapítvány 2016. június 3-án rendezi meg ismételten a POT konferenciát, immár huszonkettedik alkalommal. Az idei tanácskozás témájául a szerződésszegés szolgál. A Tanszék e jeles eseményre tisztelettel meghívja a polgári jog, a magánjog oktatóit, a jogász szakma képviselőit, hogy a vitaindító előadásokat követően hozzászólásaikkal, véleményükkel, a tapasztalatuk megosztásával járuljanak hozzá az (új) Polgári Törvénykönyv szerződésszegéssel összefüggő közös és különös szabályairól formálódó elméleti-didaktikai és gyakorlati gondolkodáshoz.

Időpont: 2016-06-03 10:00
Helyszín: Miskolci Akadémiai Bizottság székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
Conference: „New Hungarian Civil Procedure Act and the Development of European Rules of Civil Procedure”

Monday, 30 May

Opening statements: Tünde Handó,  András Jakab, Anna Veneziano

Introduction to the concept of the European Model Rules of Civil Procedure and the new Hungarian Act of Civil Procedure: Diana Wallis, István Varga 

Service and due notice of proceedings: Astrid Stadler, Kapa Mátyás, 

Obligations of the parties, lawyers and judges: Alan Uzelac, Sándor Udvary, 

Access to Information and Evidence: Neil Andrews, Lilla Király 

Tuesday, 31 May

Provisional and Protective Measures:  Neil Andrews, Lajos Wallacher

Res Judicata and Lis Pendens: Neil Andrews, Adél Köblös 

Concluding remarks: Remco (C.H.) van Rhee, András Osztovits 

Időpont: 2016-05-30 12:30
Helyszín: Hungarian Academy of Justice (1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6)
Előadás: Tibor Tajti - The US Credit Crunch: Causes, Lessons and Questions
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-06-02 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Brigitta Kreisz: Dispute resolution mechanism of the European Banking Authority
The Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices of the Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies cordially invites you and your colleague to its next substantive meeting and the lecture entitled ‘Dispute resolution mechanism of the European Banking Authority’ delivered by Brigitta Kreisz.
Időpont: 2016-06-02 14:00
Helyszín: Meeting Room of the Institute for Legal Studies (H-1014 Budapest, Országház street 30. 2nd floor, Room 28)
Aldo Zammit Borda: An interdisciplinary View on the Concept of Genocide

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-06-09 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Szalai Ákos: Másért viselt felelősség, helytállás c. tanulmányáról.

Opponensek: Fuglinszky Ádám,  Menyhárd Attila (ELTE ÁJK)

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-06-16 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Balázs Horváthy: Reform of the Investor-State Arbitration: the EU’s Proposal for an Investment Court System
The Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices of the Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies cordially invites you and your colleague to its next substantive meeting and the lecture entitled ‘Reform of the Investor-State Arbitration: the EU’s Proposal for an Investment Court System' delivered by Balázs Horváthy.
Időpont: 2016-06-16 14:00
Helyszín: Meeting Room of the Institute for Legal Studies (H-1014 Budapest, Országház street 30. 2nd floor, Room 28)
Iratok az Igazságügyi Minisztérium történetéből 1944-1990 című könyv bemutatója
Időpont: 2016-05-30 10:00
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal aula
„A természetjog napja”

11.00. Megnyitó

11.05 Frivaldszky János: Szükséges-e az emberi személy metafizikája a fogyatékkal élők jogainak védelméhez? Avagy Martha Nussbaum kapacitáselméletének értékelése.

11.20 Pánczél Tímea: Nussbaum képesség-elmélete és a pszichoszociális fogyatékosság: gondolatok egy perszonalista filozófiai antropológia szükségességéről.

11.35 Turgonyi Zoltán: A természetjogállam szükségessége.

11.55 Varga Zs. András: Az önazonossághoz való jog lopakodó korlátozása.

12.15 Hámori Antal: Természetjog és (alkotmány-)bíráskodás a még meg nem született emberi lény védelmében.

12.40 A „Természetjog kiváló kutatója” kitüntető oklevél átadása. Az oklevelet átadja Varga Zs. András, a PPKE JÁK Dékánja. Laudációt mond Frivaldszky János, a Ius naturale kutatócsoport vezetője.

12.55 Birkás Antal: Karl Barth „evangéliumi” demokráciája.

13.15 Deli Gergely: Gondolatok Liam B. Murphy „What Makes Law” című kötete kapcsán.

13.35 Tussay Ákos: Állammetaforák a kora újkorban: gondolatok Sashalmi Endre legújabb monográfiája nyomán.

13.55 Sashalmi Endre: Az angol koronázási érmék jogi-politikai ikonográfiája 1661–1727.

14.15 Kevevári István: Derrida és az igazságosság kérdése.

14.30 Könczöl Miklós: A nemzedékek közti igazságosság jogfilozófiai kérdései.

14.55 Veres Zoltán: Támpontok a szerződésekbe történő állami beavatkozás megengedhetőségéhez: A devizahitelezés megoldására tett kísérletek természetjogi narratívában.

15.15 El Beheiri Nadja: XVI. Benedek/Joseph Ratzinger és a természetjog.

15.35 Erdődy János: Az immissiók és a natura loci összefüggése.

15.55 Radványi Anna: Naturaliter licere – gondolatok a vételár meghatározásának szabadságáról.

16.15 Sándor István: Gondolatok a magánjog erkölcsi aspektusairól Frivaldszky János kötete apropóján.

16.35 Tattay Szilárd: A normák logikai státusza.

16.55 Szmodis Jenő: A klasszikus természetjogi elképzelések humánetológiai alapjairól.

17.15 Kuminetz Géza: Az erkölcsi erények, mint az erkölcsi tudat kifejeződésének szükségszerű készségei.

Zárszó

Időpont: 2016-05-27 11:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
European impacts on the development of the media systems in Central- and Eastern Europe
The regime transition of 1989/1990 also marked the onset of a new era for the media systems in the Central and Eastern European countries. The systems underwent fundamental changes, such as the transformation of state media into public service media and the creation of previously non-existent media markets. The unspoken political and social consensus at this time was to create the framework for a free, independent and diverse public sphere in the media. Yet at the same time, new political forces recognised the media as instruments they could use to further their political agendas.
Időpont: 2016-06-20 14:00
Helyszín: Embassy of Germany (1014 Budapest, Úri u. 64-66.) and ‘E III.’ lecture hall of Corvinus University (1093 Budapest, Fővám tér 8.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
PhD candidate in Law and European Studies at Amsterdam
The Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) currently offers a PhD position as a part of an in-ternational collaborative research project funded by the Humani- ties in the European Research Area (HERA), entitled 'Memory Laws in European and Comparative Perspectives' (MELA). MELA is a collaboration of four European teams based at the University of Amsterdam (coordinated by Dr. U. Belavusau), Queen Mary, University of London (Prof. E. Heinze), the Polish Academy of Sciences (Dr. A. Gliszczyńska-Grabias) and the University of Bologna (Dr. E. Fronza). Applications are invited from highly motivated candidates who are interested in pursuing a doctorate engaging with the topic of memory laws from an interdisciplinary perspective in law and the humanities.
Státusz megnevezése: PhD Student
Jelentkezési határidő: 2016-06-15
További hírek
Pályázati felhívás – Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete meghirdeti a kétévente odaítélt Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat, amely második alkalommal 2016-ban kerül kiosztásra. Pályázni lehet olyan jogtudományi témájú, magyar, angol, német vagy francia nyelven írt PhD értekezéssel, amelyet Magyarországon működő egyetemen védtek meg 2014. szeptember 15. és 2016. szeptember 15. között.
Pályázati felhívás Az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető, média- és hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok írásának ösztönzésére
A Médiatudományi Intézet az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójához kötődően harmadik alkalommal hirdet hírközlési vagy médiajoggal foglalkozó hallgatók számára pályázatot. A kiírás szerint idén összesen tíz hallgató nyerhet egyenként százezer forintot.
"Európa: Találd meg önmagad!" - A FIDE XXVII. Kongresszusának házigazdája volt a PPKE JÁK
A Versenyjogi Kutatóközpont nemzetközi konferenciát tartott a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról
Az EU Bíróság elnökének látogatása a PPKE JÁK-on
Beszámoló a XI. Miskolci EU Vándorkupáról