Tartalom
Call for papers

“EU Jogi Napok” - Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Magyar Jogi Nyelv (2017/1)

MTA Law Working Papers - Hoffmann Tamás: Az állami közreműködéssel szerzett tulajdon elvonásának lehetősége a nemzetközi és európai emberi jogi sztenderdek fényében (2017/17)

MTA Law Working Papers - Simon István: Az illeték fogalma – történeti adalékok (2017/18)

Friss könyvek

Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban

Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról - a 75 éve született Ádám Lóránt emlékének

Kerekasztal-beszélgetés: „Emberi reprodukciós eljárások, jog és moralitás: változó társadalmi konszenzus?”

Gajduschek Görgy és Fekete Balázs előadása: „A magyar jogi kultúra”

Műhelyvita Jakab András tanulmányáról: „Intézményépítés a jogban”

További hírek

Új Pp tanfolyam az ELTE ÁJK-n

Kutatók Éjszakája az MTA TK Jogtudományi Intézetében

Call for papers
“EU Jogi Napok” - Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Európatanulmányok Központja tisztelettel meghívja Önt az “EU Jogi Napok” - Az uniós jog hatása a nemzeti jogokra c. tudományos konferenciájára. Az esemény az Európai Bizottság Erasmus+ Program ‘Jean Monnet Module on EU Business Law’ (EUBLAW) nevű alprogramja keretében kerül megrendezésre, amely a Karon 2016-2019 között zajlik. A konferencia célja az EU jogának a nemzeti jogokra gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel a nemzetközi jogi és nemzetközi magánjogi, pénzügyi és közbeszerzési, valamint az üzleti jogi területekre. 

A konferencia fő célkitűzése a jogharmonizáció egyes releváns területeinek meghatározása, annak nemzeti jogokra gyakorolt hatásának vizsgálata, egyidejűleg a jogi, politikai, gazdasági és társadalmi hatásokra való kitekintéssel. A Szervezőbizottság örömmel fogadja nem csak a jog, hanem más társadalomtudományok művelőinek tanulmányait, előadásait.

Határidő: 2017-10-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Magyar Jogi Nyelv (2017/1)
Megjelent a Magyar Jogi Nyelv folyóirat első száma a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékén folyó OTKA kutatás támogatásával, a HVG-ORAC Kiadó gondozásában. A szerkesztők szándéka szerint nem alaptudományi, hanem olyan alkalmazott tudományi igényt támasztó periodikát indítanak útjára, amely szakmai-közéleti fórumként szélesebb – s nemcsak jogász, hanem nyelvész – közönséghez szeretne eljutni. A megjelenő írások, tanulmányok színvonalát anonim lektorok bevonásával biztosítják. A szerkesztők folyamatosan várják a nyelvészek, jogászok és a jogi nyelv iránt érdeklődők rövidebb-hosszabb írásait, tanulmányait, konferencia-beszámolóit. Az első lapszám elérhető a www.joginyelv.hu oldalon, nyomtatott változatban előfizethető a kiadónál.
MTA Law Working Papers - Hoffmann Tamás: Az állami közreműködéssel szerzett tulajdon elvonásának lehetősége a nemzetközi és európai emberi jogi sztenderdek fényében (2017/17)
Ebben a tanulmányban azt a kérdést vizsgálom, hogy amennyiben politikai vezetéshez kötődő érdekcsoportok a gazdasági racionalitással ellentétes módon olyan kiemelt helyzetbe kerülnek, amelynek révén jelentős gazdasági előnyökhöz jutnak, akkor egy későbbi adóügyi szabályozás, ami megkísérli elvonni ezt a többletjövedelmet, vajon összeegyeztethető-e a tulajdon védelmével kapcsolatos nemzetközi és az európai emberi jogi sztenderdekkel. Ennek érdekében először megvizsgálom a korrupció és a kliensi rendszer fogalmát és a rájuk vonatkozó nemzetközi szabályozási környezetet, majd a tulajdonelvonással kapcsolatos nemzetközi és az európai emberi jogi normatív szabályozást veszem górcső alá. A tanulmány következtetése szerint egy ilyen szabályozás, amennyiben indokolható a közérdek védelmével, nem nyilvánvalóan önkényes és nem eredményez az érintett felek létfenntartását veszélyeztető túlzott egyéni terhet, nem ellentétes sem a nemzetközi, sem az európai emberi jogi szabályozással.
MTA Law Working Papers - Simon István: Az illeték fogalma – történeti adalékok (2017/18)
Amint a fiskális bevételek fogalmi kérdéseivel foglalkozó, nemrég közzétett írásomban említettem, a fogalmak meghatározása és elhatárolása nem történt meg a hatályos közbevételi jog alkotmányos alapjai körében. Ebben az írásban az illeték fogalmi kérdéseivel foglalkozom, elsősorban a történeti szakirodalom és a korabeli pozitív jog egyes elemeinek feltérképezése útján.
Friss könyvek
Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy
A Routledge kiadó Comparative Constitutional Change sorozatában megjelent kötet az illiberális demokrácia magyarországi modelljének alkotmányjogi értelmezésére tesz kísérletet. Az első fejezet az alkotmányos demokrácia leépítésének első két évét, a második fejezet a magyar antidemokratikus hajtűkanyar lehetséges okait, a harmadik a Nemzeti Együttműködés Rendszere által konstituált/vizionált politikai közösség és az illiberalizmus mint alkotmányos identitás modelljének gondolatkísérletét veszi górcső alá. A negyedik fejezet az alaptörvény értékpreferenciáit, az ötödik az illiberális multikulturalizmus magyar modelljét, a hatodik pedig a méltóság és nyilvánosság illiberális alakváltozásait vizsgálja.
Szerző: Pap András László
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban
Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulóját a kar jubileumi konferenciasorozattal is ünnepli. A konferenciákat minden alkalommal másik tanszék szervezi, együttműködésben más egyetemek társtanszékeivel, ill. társintézményekkel. A 2017. október 5-i rendezvény gazdája az ÁJK Polgári Jogi Tanszéke, együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társtanszékével. Ez alkalommal állam és magánjog kapcsolata kerül a fókuszba. Milyen magánjogi dilemmák merülhetnek fel az állami tagságú gazdasági társaságoknál? Mi a szerepe a szerződés jogintézményének az állami feladatok ellátása során? A közjegyző a közhatalmat testesíti meg? Mik a jogegyenlőség magánjogi és közjogi aspektusai? Mi az állam szerepe a szerzői jog gyakorlatában? Közjogi vagy magánjogi állam? Mik a fogyasztóvédelmi célú állami beavatkozás tényleges okai és keretei a szerződési jogban?
Időpont: 2017-10-05 09:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint)
Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról - a 75 éve született Ádám Lóránt emlékének

Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferenciák újabb állomásaként „Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról” címmel rendeznek tanácskozást a 75 éve született Ádám Lóránt emlékére. Ádám Lóránt (1942–2002) az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszékének adjunktusa, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének igazgatója, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség első elnöke és a Legfelsőbb Bíróság Tanácselnök munkaügyi bírája volt. A szakember munkássága előtt tisztelgő tanácskozáson Menyhárd Attila, az ÁJK dékánja mond köszöntőt, az előadásokon pedig szó lesz a munkaviszonyt érintő jogi kérdésekről, a munkaügyi kapcsolatokról és közszolgálati témákról is. A konferencián való részvétel ingyenes, regisztrálni 2017. október 9-ig lehet.

Időpont: 2017-10-13 09:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Kerekasztal-beszélgetés: „Emberi reprodukciós eljárások, jog és moralitás: változó társadalmi konszenzus?”

Moderátor: Varju Márton, tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI). 

Résztvevők: Sándor Judit (CEU); Sajgó Szabolcs (jezsuita pap); Orosz Gábor Viktor (Evangélikus Hittudományi Egyetem); Szebik Imre (SOTE).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-10-05 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Gajduschek Görgy és Fekete Balázs előadása: „A magyar jogi kultúra”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-10-19 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Jakab András tanulmányáról: „Intézményépítés a jogban”

Opponens: Szente Zoltán (MTA TK JTI).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-10-26 09:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
További hírek
Új Pp tanfolyam az ELTE ÁJK-n
2018. január 1-jétől új szabályokat kell alkalmazni a polgári perekben. Az új Pp. elmélyült megismerését az ELTE Jogi Továbbképző Intézete 2017. október 20-án és 27-én pénteken 9:00 órai kezdéssel kétnapos intenzív tanfolyammal segíti elő. Előadóink az új Pp. kodifikációjának előkészítésében vezető szerepet vállalt szakemberek, egyben az új Pp. készülő kommentárjának szerzői.
Kutatók Éjszakája az MTA TK Jogtudományi Intézetében
Intézetünk a Kutatók Éjszakáján ebben az évben is szélesre tárja kapuit az érdeklődő közönség előtt. A hozzánk látogatók ismét aktuális, közérdeklődésre számot tartó kérdésekről hallhatnak izgalmas előadásokat.