Tartalom
Doktori viták, védések

dr. Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – A médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és -médiapolitikára), jogalkotásában és intézményi gyakorlatában

Call for papers

8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Hutóczki Katalin: Tud-e repülni a lelőtt madár, avagy a takarékszövetkezetek integrációja hazánkban (2015. október 12.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Pénzes Ferenc: Szakmunkás-bizonyítvány diploma helyett? A szakképzési modellváltás legújabb fejleményeiről (2015. október 19.)

JTI Blog - Fekete Balázs: Az Európai Bíróság új elnöke: portré Koen Lenaerts-ról (2015. 10. 10.)

Személyi hírek

Prof. Dr. Burián László és Dr. Halustyik Anna kitüntetése a Pázmány Nap alkalmából

A Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet Dr. Láncos Petra Lea vehette át

Friss könyvek

A jog nyelvi dimenziója

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Beck Salamon Emlékkonferencia

Az Igazságszolgáltatás büntetőjogi oltalmazása

Szólásszabadság és blaszfémia - határvonalak a különböző kultúrákban

Constitutional Courts under Pressure

Central European Judges under the EU Influence - Book Launch and Conference

Jogtudat-kutatások Magyarországon

The Institute of Legal Studies Inaugural Annual Conference in European Union Law

Műhelyvita Horváthy Balázs „Tagállami mozgástér az EU Közös Kereskedelempolitikájában" c. tanulmányáról

"Democratic Innovation" - International Conference

Meghívó Dr. Lenkovics Barnabás 65. születésnapja alkalmából rendezett köszöntőre és könyvbemutatóra

Jog és stílus: Arisztotelésztől Zweigertig: Műhelykonferencia

A magyar közjogi komparatisztika története a polgári korban II.

Könyvbemutató a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karon

A szabadságelvonással járó döntetések végrehajtásának új szabályai - regionális büntetés-végrehajtási jogi kerekasztal és szimpózium -

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Junior and Senior Core Fellowships 2016/2017 at the Institute for Advanced Study at Central European University

Humanities Initiative Fellowships 2016/2017 at the CEU/CEU Institute for Advanced Study

Fritz Thyssen Fellowships at the Institute for Advanced Study CEU

Doctoral Research Positions at NYU School of Law

Emile Noël Fellowship at the NYU School of Law

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law - Internship Programme

További hírek

A 2015. évi intézeti díjak átadása

Doktori viták, védések
dr. Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – A médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és -médiapolitikára), jogalkotásában és intézményi gyakorlatában
Név: dr. Nyakas Levente
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák terem
Call for papers
8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists

Central and Eastern European socio-political and legal transition revisited – theoretical perspectives

The 2016 CEE Forum conference will be hosted by the Hungarian Academy of Sciences, Center for Social Sciences Institute for Legal Studies. The Institute, founded in 1949, has certainly been one of the leading research centers in Hungarian legal academia. As it has been integrated into the wider network of the Hungarian Academy of Sciences’ institutes with a social science focus (Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences) since 2012, the Institute for Legal Studies offers an ideal venue for such an interdisciplinary event of young legal, political and social theorists. In the most general terms, the agenda of the conference will be focused on the doctrinal discussion and theoretical reassessment of the Central and Eastern European transition that started in 1989 and has not finished yet. Since more than twenty-five years have passed the historical distance necessary for the formulation of scholarly insights on either the transition process as such or its several dimensions has been reached. Therefore, the time has come for a critical reconsideration of the earlier scholarly findings or commonplaces and the formulation of more nuanced and refined conclusions.

Határidő: 2015-12-30
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Hutóczki Katalin: Tud-e repülni a lelőtt madár, avagy a takarékszövetkezetek integrációja hazánkban (2015. október 12.)
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Pénzes Ferenc: Szakmunkás-bizonyítvány diploma helyett? A szakképzési modellváltás legújabb fejleményeiről (2015. október 19.)
JTI Blog - Fekete Balázs: Az Európai Bíróság új elnöke: portré Koen Lenaerts-ról (2015. 10. 10.)

2015. október 8-án a belga Koen Lenaerts-ot választották az Európai Bíróság elnökévé. Lenaerts közel 30 éves bírói tapasztalattal rendelkezik, emellett az Európa-jog tudományának is kiemelkedő személyisége. Bíróként az egyik fő célkitűzése a hatékony jogvédelem erősítése, fejlesztése volt. A határozott elképzelésekkel rendelkező új elnök karizmatikus személye minden bizonnyal jelentős hatás fog gyakorolni hosszabb távon a bíróság ítélkezési gyakorlatára.

Személyi hírek
Prof. Dr. Burián László és Dr. Halustyik Anna kitüntetése a Pázmány Nap alkalmából
A Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet Dr. Láncos Petra Lea vehette át
Friss könyvek
A jog nyelvi dimenziója
A kötet a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékén folyó OTKA kutatás keretében 2014 novemberében rendezett konferencia előadásait tartalmazza, melyek jogelméleti és nyelvelméleti nézőpontból vizsgálják a tisztességes eljárás érvényesülésének nyelvi feltételeit.
Szerző: Szabó Miklós (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Beck Salamon Emlékkonferencia

Beck Salamon születésének 130. évfordulója alkalmából a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi intézeti Tanszéke, a Novotni Alapítvány és a MTA-MAB által közösen megrendezett Emlékkonferencia, amely illeszkedik a Tanszék által hagyományteremtő módon két éve megkezdett emlékkonferencia-sorozatba.

Időpont: 2015-11-13 10:00
Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székháza - Miskolc, Erzsébet tér 3.
Az Igazságszolgáltatás büntetőjogi oltalmazása
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara konferenciát szervez Az igazságszolgáltatás büntetőjogi oltalmazása címmel. Az igazságszolgáltatás tisztasága, zavartalan, akadálytalan működése egy társadalom, jogrend alapvető érdeke. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében megrendezésre kerülő konferencia célja azon büntetőjogi eszközök megvizsgálása, amelyek e tisztaságot védelmezik, óvják.
Időpont: 2015-11-05
Helyszín: 1092 Budapest, Ráday utca 28.
Szólásszabadság és blaszfémia - határvonalak a különböző kultúrákban

A Magyar Tudományos Akadémia Médiatudományi Kutatócsoportja és a Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete a Francia Intézet támogatásával konferenciát szervez. A konferenciát Éric Fournier, Franciaország budapesti nagykövete nyitja meg, nyitóelőadását Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter, egyetemi tanár tartja. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött; kérjük, jelentkezzen a következő e-mail címen: blaszfemia@aabgf.hu.

Időpont: 2015-10-30
Helyszín: Francia Intézet auditóriuma (1011 Budapest, Fő utca 17.
Constitutional Courts under Pressure
The Hungarian Academy of Sciences Center of Social Sciences Institute for Legal Studies, the National University of Public Service Faculty of Public Administration and the Embassy of France in Budapest cordially invite you to the international conference Constitutional Courts under Pressure – New Challenges to Constitutional Adjudication The language of the conference is French and English, simultaneous interpretation is offered by the Embassy of France in Hungary.
Időpont: 2015-10-29
Helyszín: Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Center for Social Sciences, Room Jakobinus (1014, Budapest, Országház utca 30.)
Central European Judges under the EU Influence - Book Launch and Conference
Időpont: 2015-11-02
Helyszín: Díszterem, The Curia (Kúria), 1055, Budapest, Markó utca 16.
Jogtudat-kutatások Magyarországon

Jogtudat-kutatások Magyarországon tudományos szimpózium a PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék Jogszociológiai kutatócsoportja és a MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja rendezésében.

Időpont: 2015-11-04
Helyszín: PPKE Jog- és Államtudományi Kar Dékáni Tanácsterme (Budapest, VIII., Szentkirályi u. 28.)
The Institute of Legal Studies Inaugural Annual Conference in European Union Law
Between the State and Competition in the Single Market
Időpont: 2015-11-06
Helyszín: Council Chamber, Faculty of Law, ELTE, 1051,Budapest, Egyetem tér 1-3.
Műhelyvita Horváthy Balázs „Tagállami mozgástér az EU Közös Kereskedelempolitikájában" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2015-11-12
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
"Democratic Innovation" - International Conference
Időpont: 2015-10-30
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) - Andrássy Egyetem
Meghívó Dr. Lenkovics Barnabás 65. születésnapja alkalmából rendezett köszöntőre és könyvbemutatóra

Laudatio: Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora; Vékás Lajos, professor emeritus, az MTA alelnöke; Bihari Mihály, professor emeritus, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke; Harmathy Attila, professor emeritus, volt alkotmánybíró; Székely László, egyetemi adjunktus, az alapvető jogok biztosa; Kukorelli István, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró; Szalay Gyula, egyetemi docens, prodékán.

Az ünnepi kötetet bemutatja Lévayné Fazekas Judit, egyetemi tanár, dékán

Részvételi szándékukat kérjük a dfk@sze.hu email címen szíveskedjenek jelezni.

Időpont: 2015-11-12 14:00
Helyszín: Hangversenyterem (Zsinagóga), Győr, Kossuth Lajos u. 5.
Jog és stílus: Arisztotelésztől Zweigertig: Műhelykonferencia

10.00 – 10.20 Cserne Péter (University of Hull, MTA JTI): Bevezető: A stílus mint analitikus eszköz a jogtudomány(ok)ban?

10.20 – 11.10 Bencze Mátyás (Debreceni Egyetem, MTA JTI): Mire (nem) következtethetünk a bírói indokolások stílusából?

11.10 – 12.00 Deli Gergely (Széchenyi István Egyetem): Az eleganter fogalma Ulpianusnál

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 13.50 Nemesi Attila László (PPKE BTK): Miért nem hallgatnak a jogászok a nyelvművelőkre? A jogi szaknyelv analitikus szerkezeteinek nyelvészeti megközelítései

13.50 – 14.40 Sólyom Péter (Debreceni Egyetem): Kelsen stílusváltozatai

14.40 – 15.30 Könczöl Miklós (PPKE JÁK, MTA JTI): A lexistől a jogrendszer stílusáig

15.30 – 16.00 Kávé/tea

Időpont: 2015-11-05
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló
A magyar közjogi komparatisztika története a polgári korban II.

9. 00. – 10. 30

Halász Iván: Bevezető gondolatok

Szinay Ildikó: A magyar államfő (kormányzó) jogállásának komparatisztikai vizsgálata a két világháború között

Takács Albert: A miniszteri felelősség összehasonlító perspektívában

Somogyi Renáta: A közigazgatási bíráskodás sajátosságai a polgári korban

Koi Gyula: Francia-olasz összehasonlító közigazgatási jogi kutatások a Magyary-iskola keretei között

10. 30. – 10. 45. Hozzászólások

10. 45. – 11. 00. Kávészünet

11. 00. – 12. 00.

Balázs Ágnes: Összehasonlító szempontok a Huszadik Század című folyóirat hasábjain az Andrássy-féle választójogi törvényjavaslat kapcsán

Hollósi Gábor: Választójogi „komparatisztika” a Horthy-korszakban. Berecz Sándor szakírói munkássága

Schweitzer Gábor: Komparatisztikai szempontok a felsőházi törvény (1926. évi XXII. tc.) megalkotása idején

12. 00. – 12. 15. Hozzászólások, zárszó

Időpont: 2015-11-09
Helyszín: NKE KTK 1118. Ménesi út 5. 402-es terem
Könyvbemutató a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karon
Az ünnepi eseményen a Kar munkatársainak közreműködésével készült tudományos műveket és egyetemi jegyzeteket mutatjuk be a szakmai közvéleménynek. Program: 12.00 – 13.00 Regisztráció, állófogadás 13.00 Megnyitó – Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit, dékán Ferencz Jácint: Atipikus foglalkoztatási formák. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2015. A kötetet bemutatja: Dr. Göndör Éva, egyetemi docens Smuk Péter (szerk.): Alkotmányjog I-III. (Alkotmányos fogalmak és eljárások; Államszervezet, Alapjogok) egyetemi tankönyvek. Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2014. és 2015. A köteteket bemutatja: Dr. Szalay Péter, alkotmánybíró Erdős Csaba (szerk.): Jogi ismeretek. Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2015. A kötetet bemutatja: Prof. Dr. Földesi Péter, rektor (SZE) Kovács Gábor – Bartkó Róbert (szerk.): Büntetőeljárási jog. Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2015. 14.00-14.30 A TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0002 számú projekt keretében folytatott kutatások és az elért kutatási eredmények bemutatása
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák terem
A szabadságelvonással járó döntetések végrehajtásának új szabályai - regionális büntetés-végrehajtási jogi kerekasztal és szimpózium -
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Junior and Senior Core Fellowships 2016/2017 at the Institute for Advanced Study at Central European University
Fellowships are available in all research areas of the social sciences and humanities, broadly defined. Fellowships run for the full 9-month period (Oct-June), for the 3-month “short fall semester”, the 5-months “long fall semester” (Oct-February) or the 6-month spring semester (Jan-June).
Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2015-10-26
Humanities Initiative Fellowships 2016/2017 at the CEU/CEU Institute for Advanced Study
Fellows work on their own research project as junior fellows at the Institute for Advanced Study in two of the semesters and teach four credits’ worth of courses at the university in one semester.
Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2015-10-26
Fritz Thyssen Fellowships at the Institute for Advanced Study CEU
The Fritz Thyssen Foundation and the Institute for Advanced Study at the Central European University in Budapest (CEU IAS) are pleased to invite applications for Thyssen @CEU IAS senior and junior research fellowships for the academic year 2016/2017. Fellowships are available in all research areas of the social sciences and humanities. Fellowships run for the whole academic year (10 months, September 1- June 30), or for the Fall or Winter semesters (6 months, Sept 1 to Feb 28 or Jan 1 to June 30). Junior fellowships are renewable for another year in exceptional cases and only after an external review process.
Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2015-10-26
Doctoral Research Positions at NYU School of Law
Visiting Doctoral Researchers (VDR) are doctoral candidates enrolled in a doctoral degree program at an institution abroad who wish to benefit from spending one year of their research at NYU School of Law. They will be fully integrated into the JSD program as far as is relevant. The JSD program invites approximately five to six Visiting Doctoral Researchers each academic year to contribute to the Visiting Doctoral Researcher position.
Státusz megnevezése: Visiting Doctoral Researchers
Jelentkezési határidő: 2016-02-15
Emile Noël Fellowship at the NYU School of Law
The principal objective of the Emile Noël Fellowship program is scholarship and the advancement of research on the themes prioritized by the Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice. These themes include the following overarching areas: European Integration, general issues of International (principally WTO) and Regional Economic Law and Justice and Comparative Constitutional Law. The expectation is that the residency of our Fellows at NYU School of Law will result in at least one paper that will be of sufficient quality to be published as a Jean Monnet Working Paper.
Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2016-01-11
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law - Internship Programme
The MPIL internship programme offers the opportunity to get acquainted with research and academic legal skills in the major fields of comparative public, European, and international law to a limited number of highly motivated undergraduate and graduate students. It offers a stimulating and international working environment and the possibility of improving professional skills and networking capacities for future career paths.
Státusz megnevezése: Intern
Jelentkezési határidő: 2015-12-01
További hírek
A 2015. évi intézeti díjak átadása
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2015. évben az életműdíjat, a Iuris Consulto Excellentissimo Díjat Prof. Dr. Ruszoly Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának; a kiemelkedő elméleti munkásságért járó Peschka Vilmos Emlékérmet Prof. Dr. Horváth M. Tamásnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának; míg az elméleti munkásság mellett, a joggyakorlat fejlesztése terén betöltött meghatározó szerepért járó Pulszky Ágost Emlékérmet Prof. Dr. Lábady Tamásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, a Pécsi Ítélőtábla első elnökének adományozza. Az intézeti díjak ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia budavári Jakobinus Termében (1014 Budapest, I. ker., Országház utca 30.), 2015. november 26. (csütörtök) napján, délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor. A rendezvényen a díjazottak rövid előadást tartanak egy általuk választott témában.