Tartalom
Doktori viták, védések

Karsai Krisztina: Az alapelvek rendszere az európai büntetőjogban

Gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és a magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében

Habilitációk

Szuchy Róbert: Az energiajog legújabb kihívásai, különös tekintettel az intelligens rendszerekre

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - Balázs Fekete – István H. Szilágyi: KOL researches in the socialist Hungary (2017/5)

MTA Law Working Papers - Fekete Balázs – Róbert Péter: Magyar jogi attitűdök tipizálása nemzetközi kontextusban (2017/6)

Acta Universitatis Sapientiae (5/2 (2016) )

Friss könyvek

A szociálipolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak a tükrében

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A magyar külgazdaság helye a gazdaságpolitikában

II. Magyar Versenyjogi Fórum

ELI Administrative Law SIG Conference

„Reloading the Tale of Emperor's New Clothes –Statehood and Sovereignty in the 21st Century”

Új eljárásjogi kódexeink III.: Az új büntetőeljárásról szóló törvény

Internetes Jogtudományi Enciklopédia Alkotmányjog rovatának első műhelyvitája

Műhelyvita Hoffmann Tamás „Az állami közreműködéssel szerzett tulajdon elvonásának lehetősége a nemzetközi és európai emberi jogi standardok fényében” című tanulmányáról

Műhelyvita Dragan Dakić „Legal and moral status of inter species mixtures” című tanulmányáról

Műhelyvita Szép Viktor „Kizárólagos hatáskör az Unió külpolitikájában? Gazdasági szankciók alkalmazása harmadik államokkal szemben” című tanulmányáról

Könyvbemutató: Comparative Constitutional Reasoning és The Enforcement of EU Law and Values

Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések

Tudományos emlékülés Besenyei Lajos születésének 80. évfordulójára

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

PhD Students/Early Stage Researchers - International Economic Law

További hírek

Meghívó Kukorelli István egyetemi tanár 65. születésnapja alkalmából tartandó ünnepségre és az őt köszöntő „A szabadságszerető embernek” című tanulmánykötet bemutatójára

Ingyenesen hozzáférhetővé váltak az Acta Juridica – Hungarian Journal of Legal Studies korábbi lapszámai

Intézetünk munkatársa is részt vett a szlovákiai magyar iskolákat népszerűsítő kampányban

Az AB–Kúria pályázat projektmegbeszélése

Doktori viták, védések
Karsai Krisztina: Az alapelvek rendszere az európai büntetőjogban
Név: Karsai Krisztina
Időpont: 2017-06-07 10:30
Helyszín: MTA Székház Felolvasótermében (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.)
Gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és a magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében
Név: Gilányi Eszter
Időpont: 2017-06-06 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Tanácsterme (A/6. épület, földszint 31.)
Habilitációk
Szuchy Róbert: Az energiajog legújabb kihívásai, különös tekintettel az intelligens rendszerekre
Név: Szuchy Róbert
Időpont: 2017-06-07 14:00
Helyszín: KRE ÁJK (1042 Bp., Viola u. 2-4., Kari Tanácsterem (Mfszt 10.))
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - Balázs Fekete – István H. Szilágyi: KOL researches in the socialist Hungary (2017/5)
The critical assessment of the legacy of Socialist jurisprudence is among the most difficult tasks of the post-transitory Central-European legal thinking. This study tries to provide a critical reading of the findings of Hungarian Socialist legal sociology with respect to the description and analysis of the Socialist legal culture. The discussion starts with the first comprehensive empirical survey on the legal knowledge of the population, designed and carried out by Kálmán Kulcsár in 1965, and ends with András Sajó’s synthesis on the nature of the Hungarian Socialist legal culture elaborated in his monograph entitled Illusion and reality in law, published in 1986. The paper’s main conclusion is that this two decades long “golden age” of Hungarian legal sociology offers many valid points in both methodological and substantive terms contrary to the fact that the various findings were mainly elaborated under the pressure of official Marxism-Leninism.
MTA Law Working Papers - Fekete Balázs – Róbert Péter: Magyar jogi attitűdök tipizálása nemzetközi kontextusban (2017/6)
E tanulmány nemzetközi eredmények kontextusában elemzi a magyar lakosság jogi attitűdjeit. Kiindulópontja James L. Gibson és Gregory A. Caldeira 1996-ban megjelent tanulmánya, mely az akkori Európai Gazdasági Közösség tagállamaiban végzett átfogó Eurobarometer kutatás alapján elemezte a Nyugat-Európára jellemző általános jogi attitűdöket. Egy 2015-ben végzett nagymintás adatfelvétel során Magyarországon lekérdezték Gibson és Caldeira kérdéseit, és a tanulmány ezeket az eredményeket bemutatva helyezi összehasonlító kontextusba a magyar jogi attitűdöket. Eltérően a korábbi kutatási eredményektől a magyar lakosság jogi attitűdjei egy négy faktorból álló struktúrában mutathatók be megfelelően, mely azt jelzi, hogy a kiszámíthatóság és a paternalizmus igénye erősebb a magyar attitűdökben, míg az egyéni szabadság értékelése alacsonyabb szintű – és ezek az eltérések a jogi értékek strukturáltságát is befolyásolják. Összességében azonban az eredmények nem mutatnak fundamentális eltérést a nyugati jellemzőktől, különös tekintettel arra a tényre, hogy a nyugati eredmények is további alcsoportokba rendezhetőek, azaz nem létezik egy homogén európai jogtudatminta.
Acta Universitatis Sapientiae (5/2 (2016) )

A folyóiratszám a 2015 végén Kolozsvárom megrendezett "Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása" című konferencián elhangzott előadások írott verzióit tartalmazza. Szerzők: Cs. Kiss Lajos, Demeter M. Attila, Forró Enikő, Nagy J. Endre, Révész Béla, Szabadfalvi József, Szabó Miklós, Szigeti Péter, Takács Péter, Varga Attila, Varga Csaba, Veress Károly, Ződi Zsolt és Zsidai Ágnes.

Friss könyvek
A szociálipolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak a tükrében
A könyv a szociálpolitika jogi megközelítésére fókuszál. A szociálpolitika sokak által sokféleképpen meghatározott fogalom. A sok különböző fogalom ellenére azonban találhatóak közös pontok az egyes meghatározások vonatkozásában. Mindegyik definíció megegyezik abban, hogy a szociálpolitika egy olyan újraelosztási rendszer, mely elsősorban a piac veszteseit próbálja meg felkarolni. Olyan személyek helyzetével foglalkozik, akik a kapitalista piac (teljesen mindegy annak melyik szegmenséről beszélünk) elvárásainak nem tudnak megfelelni, és saját magukat illetve munkaerejüket nem tudják, vagy nem akarják „értékesíteni”. Ezeknek a helyzeteknek a jogi értékelését vállalja fel a könyv kiindulva az Alaptörvény rendelkezéseiből, az egyes társadalmi élethelyzetek vizsgálatáig. A jogi alapok sem nélkülözhetik a szociálpolitika általános kérdéseit, és más tudományágak eredményeit. Így a könyv, ha nem is teljesen fragmentáltan, de egy általános és egy különös részre bomlik szét. Ezen keretek saját meggyőződésünk alapján a társadalombiztosítás rendszerét csak érintőlegesen érintjük majd. Jellemző, hogy az általános szociálpolitikai művek jelentős mértékben foglalkoznak a társadalombiztosítás elemzésével, de véleményünk szerint ez egy hibás megközelítés, mivel a szociálpolitika más szegmensei is kiemelten fontosak. A téma kapcsán egy olyan szakkönyvet szeretnénk adni az olvasók kezébe, mely bemutatja az általunk vázolt jogi aspektusból a szociálpolitika kérdéskörét. Egy olyan szemszög bemutatására vállalkoztunk, amelye a korábbiakban nem volt jellemző. Reményeink szerint ezt sikerült egy olyan formában, melyet az egyetemi hallgatók és a gyakorló szakemberek is haszonnal forgatnak majd.
Szerző: Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A magyar külgazdaság helye a gazdaságpolitikában
Időpont: 2017-05-29 08:30
Helyszín: Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21., Zsinati Ülésterem)
II. Magyar Versenyjogi Fórum
A GVH és a Magyar Versenyjogi Egyesület sajtónyilvános konferenciát szervez II. Magyar Versenyjogi Fórum címmel. További részletek és regisztráció: http://www.gvh.hu/mvjf/konferencia_2017
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
ELI Administrative Law SIG Conference

The ELI Administrative Law Special Interest Group (SIG) organizes a conference on 7-8 June 2017 in Budapest. The event will be conducted in cooperation with Andrássy University Budapest, ELTE University Budapest and the Hungarian Supreme Court (Kúria). The Conference is kindly supported by the Konrad-Adenauer-Stiftung, Konrad Adenauer (1876-1967), first post-war Chancellor of Germany, being known as a convinced European. Registration will take place in the morning of 7 June at Andrássy University. At the conference, twelve members of the ELI Administrative Law SIG will give presentations on different topics around administrative law. The conference will play host to lively debates and discussions through which participants will have an opportunity to actively contribute to the Institute’s work and to exchange their ideas.

Időpont: 2017-06-05 09:30
Helyszín: Andrássy University Budapest
„Reloading the Tale of Emperor's New Clothes –Statehood and Sovereignty in the 21st Century”

The conference is supported by the Hungarian Ministry of Justice under the research programme „Territory, inhabitants and state power in the 21st century”. The language of the conference is English. The participation is free upon registration. Please register until 28 May, 2017 at konferencia@ajk.elte.hu.

9,00 – Opening Prof. László Trócsányi, Minister of Justice (Hungary); Prof. Attila Menyhárd, dean (ELTE Faculty of Law)

Morning session

Chair: Associate Prof. Pál Sonnevend, vice-dean (ELTE)

9,30 – keynote Priv.-Doz. Attila Vincze, LLM (Andrássy University, WU Vienna): Sovereignty, identity and ultra vires – transferability of powers and its limitations

10,00 – keynote Priv.-Doz. Gregor Heissl, E.MA (University of Innsbruck): Do human rights challenge sovereignty?

10,30 – coffee break

10,50 – Prof. Ivo Šlosarčík, LLM (Charles University, Prague): EU law in the Czech Republic: from ultra vires of the Czech government to ultra vires of the EU Court?

11,20 – Priv.-Doz. MMag. Alexander Balthasar (Andrassy University Budapest): The transfer of powers under the Austrian Federal Constitution – admissibility, limits and control

11,50 – discussion

12,20 – lunch

Afternoon session

Chair: Associate Prof. Nóra Chronowski, head of department (ELTE)

13,30 – Associate Prof. Fruzsina Gárdos-Orosz (Institute for Legal Studies, HAS CSS): Defining statehood and identity within the EU – alternatives for the role of the Constitutional Court

14,00 – Ágnes Töttős, JHA Counsellor for Asylum and Migration Affairs (Permanent Representation of Hungary to the EU): European Legal Migration Policy: is the EU extending its competence?

14,30 – Priv.-Doz. Konrad Lachmayer (University of Vienna): Shifting sovereignties and transnational democracy

15,00 – discussion

15,30 – closing remarks

Időpont: 2017-05-31 09:00
Helyszín: Eötvös Loránd University Faculty of Law, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 1st floor)
Új eljárásjogi kódexeink III.: Az új büntetőeljárásról szóló törvény

A jubileumi konferenciasorozat következő alkalma az új büntetőeljárási kódexet veszi górcső alá.

10:00–10:15 Dékáni megnyitó – Menyhárd Attila (ELTE)

I. Panel [Moderátor: Hack Péter (ELTE)]

10:15–10:35 Erdei Árpád: Az új eljárási törvény elvei

10:35–10:55 Fantoly Zsanett: Közeledő büntetőeljárási rendszerek, azaz nemzetközi tendenciák és angolszász jogintézmények az új büntetőeljárási törvény tervezetében

10:55–11:15 Herke Csongor: Régi-új kényszerintézkedések az új büntetőeljárási kódexben

11:15–11:35 Holé Katalin: Az emberi méltósághoz való jog egyes aspektusai az új büntetőeljárási törvény tükrében

11:35–12:00 Vita

12:00–13:00 Ebédszünet

II. Panel [Moderátor: Szomora Zsolt (SZTE)]

13:00–13:20 Tóth Mihály: „Regulák ifjabbaknak és kezdőknek”

13:20–13:40 Király Eszter: Az új büntetőeljárási kódex jogerőfelfogása

13:40–14:00 Kabódi Csaba: A rendkívüli perorvoslatok rendszere („Hányszor kell megvizsgálni egy büntető ügyet ahhoz, hogy az igazság törvényes keretek között megállapíthatóvá legyen?”)

14:00–14:20 Mohácsi Barbara: A különeljárások rendszere az új büntetőeljárási törvényben

14:20–14:45 Vita

14:45–15:00 Szünet

III. Panel [Moderátor: Tóth Mihály (PTE)]

15:00–15:20 Finszter Géza: Leplezett eszközök a nyomozásban

15:20–15:40 Gácsi Anett Erzsébet: A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben

15:40–16:00 Horváth Georgina: A relatív eljárási szabálysértések

16:00–16:20 Hack Péter: Esélyek és kockázatok az új eljárási törvény szabályozásában

16:20–16:45 Vita

16:45–17:00 A konferencia zárása

Időpont: 2017-06-23 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
Internetes Jogtudományi Enciklopédia Alkotmányjog rovatának első műhelyvitája

9:00–9:15 Megnyitó

9:15–10:00 Hatalommegosztás;  szerző: Petrétei József, opponens: Takács Péter

10:00–10:45 Kisebbségek; szerző: Pap András László, Panaszjog; szerző: Bódi Stefánia, opponens: Majtényi Balázs

10:45–11:00 Szünet

11:00–11:45 A véleménynyilvánítás szabadsága; szerző: Koltay András, opponens: Pap András László; Költségvetési jog; szerző: Klicsu László, opponens: Simon István

11:45–12:30 A személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog; szerző: Mohácsi Barbara; Mozgásszabadság; szerző: Pap András László, opponens: Hollán Miklós

12:30–13:30 Ebédszünet

13:30–14:15 Házasság és család; szerző: Csink Lóránt; A gyermekek jogai; szerző: Lux Ágnes; opponens: Somody Bernadette

14:15–15:00 Katonaság; szerző: Kádár Pál; Rendészeti szervek; szerző: Christian László, opponens: Tordai Csaba

15:00–15:15 Szünet

15:15–16:00 Kormány; szerző: Térey Vilmos; Önálló szabályozó szerv; szerző: Fazekas János, opponens: Balázs István

A műhelyvitára az Internetes Jogtudományi Enciklopédia projekt keretében kerül sor. Az MTA TK Jogtudományi Intézete, felismerve az internet mint médium felértékelődését a jogtudományban, egy internetes, szabadon hozzáférhető (open access) jogtudományi enciklopédiát kíván létrehozni. Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia 31 rovatban mintegy 1300 szócikket tartalmaz majd. A tudományos igényű, de nemcsak a jogtudósok, hanem a jogtudomány iránt érdeklődő állampolgárok számára is készített szócikkek feladata kettős: egyrészt fel kell térképeznie az adott területet – ráirányítva a figyelmet az egyes vitákra, az azokhoz kapcsolódó pro és kontra érvekre –, másrészt be kell mutatnia a témára vonatkozó szakirodalmat.

Időpont: 2017-05-30 09:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Hoffmann Tamás „Az állami közreműködéssel szerzett tulajdon elvonásának lehetősége a nemzetközi és európai emberi jogi standardok fényében” című tanulmányáról

Opponens: Kolozs Borbála.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-06-01 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Dragan Dakić „Legal and moral status of inter species mixtures” című tanulmányáról
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-06-08 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Szép Viktor „Kizárólagos hatáskör az Unió külpolitikájában? Gazdasági szankciók alkalmazása harmadik államokkal szemben” című tanulmányáról
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-06-15 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Könyvbemutató: Comparative Constitutional Reasoning és The Enforcement of EU Law and Values

A Jakab András, Arthur Dyevre és Giulio Itzcovich szerkesztette, Comparative Constitutional Reasoning című kötetet (Cambridge University Press, 2017) bemutatja Sajó András akadémikus.

A Jakab András és Dimitry Kochenov szerkesztette, The Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member States’ Compliance című kötetet (Oxford University Press, 2017) bemutatja Kecskés László akadémikus.

Az eseményt moderálja Vörös Imre akadémikus.

Időpont: 2017-06-22 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések
Időpont: 2017-06-01 14:00
Helyszín: MTA Irodaház (Budapest, Nádor u. 7.) fsz. 29. számú tárgyalója
Tudományos emlékülés Besenyei Lajos születésének 80. évfordulójára

Az ülés levezető elnöke: Görög Márta, intézetvezető

10: 30 - 10:35 Köszöntő, Balogh Elemér, Dékán

10:35 - 11:05 Harmathy Attila: A szegedi polgári jogi tanszék közreműködése az 1959. évi Ptk. előkészítésében

11:05 - 11:20 Izsák Péter: Személyes emlékek Besenyei Lajosról

11: 20 - 11:35 Szabó Imre: Jogászképzés: rendszerek és módszerek

11:35 - 11:50 Farkas Csaba: Egy vizsga emlékére, avagy az üzletrész akkor és most

11:50 - 12:05 Görög Márta: „Maradtak vitatható kérdések az öröklési jogban?”

12:05 - 12:20 Emlékezés Besenyei Lajosra a Professzori Arcképcsarnokban elhelyezett képénél

Időpont: 2017-06-16 10:30
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
PhD Students/Early Stage Researchers - International Economic Law
Two Early Stage Researchers (ESR), equivalent to PhD student positions, are available for a fixed duration of three years at the German University of Administrative Sciences Speyer/Germany, within the EU-funded Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network (ITN) on transatlantic trade and investment. Annual gross salary for the full time position is ca 36000 €. The ESR will work within the German University Speyer on one of two PhD research projects with the provisional titles “Proliferation of State to State Dispute Settlement in FTAs, and the WTO dispute settlement” or “Towards a Global Law of Regulatory Standards and Regulatory Coordination and Cooperation” (details to be agreed between ESR and supervisor). The ESR will enrol for a 3 year PhD Programme in law or administrative sciences, work under the supervision of Professor Wolfgang Weiss and prepare a thesis for examination...
Státusz megnevezése: early stage researchers
Jelentkezési határidő: 2017-06-20
További hírek
Meghívó Kukorelli István egyetemi tanár 65. születésnapja alkalmából tartandó ünnepségre és az őt köszöntő „A szabadságszerető embernek” című tanulmánykötet bemutatójára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Kukorelli István egyetemi tanár 65. születésnapja alkalmából tartandó ünnepségre, és az őt köszöntő „A szabadságszerető embernek” című tanulmánykötet bemutatójára, amelyre az ELTE ÁJK Aula Magnájában 2017. június 29-én 16.00 órától kerül sor.

Részvételi szándékát kérjük, 2017. június 26-ig jelezze Bíró Mária Magdolnának (ELTE ÁJK) a biro.maria@ajk.elte.hu címen.

Ingyenesen hozzáférhetővé váltak az Acta Juridica – Hungarian Journal of Legal Studies korábbi lapszámai

Ingyenesen hozzáférhetővé váltak az Acta Juridica – Hungarian Journal of Legal Studies korábbi lapszámai az Akadémiai Kiadó honlapjáról, emellett olvasható az aktuális lapszám tartalma is.

Az Acta Juridica továbbra is várja a tanulmányokat első közlésre az elektronikus beküldési felületen.

A lap double blind peer review rendszerben szerkesztett, a Scopuson indexált folyóirat, lapszámainak tartalma két év moratórium elteltével hozzáférhetők a HeinOnline adatbázisban is.

Intézetünk munkatársa is részt vett a szlovákiai magyar iskolákat népszerűsítő kampányban
A szlovákiai magyar iskolák idei beiratkozási kampányához a helyi civil szervezetek szlovákiai magyar iskolában végzett sikeres embereket szólaltattak meg. Köztük van intézetünk tudományos munkatársa, Fiala-Butora János is. A videó nagy sikert aratott, eddig 160 ezren nézték meg.
Az AB–Kúria pályázat projektmegbeszélése

A Kúria és az Alkotmánybíróság közös pályázatán az MTA TK JTI kutatócsoportja megbízást nyert el egy szerkesztett kötet elkészítésére. A téma az Alkotmánybíróság és a Kúria kapcsolata az Alaptörvény érvényesítésében.  A projekt résztvevői tisztelettel várnak minden érdeklődőt a kutatóközpontból a 2016. május 16-án 14 órától tartandó projektmegbeszélésre.

Helyszín: a JTI tanácsterme (T ép. fszt. 25.).

A megbeszélés célja a támogatott koncepció alapján készült tanulmánytervek, kéziratok véleményezése és a projekt további ütemezése.