Tartalom
Doktori viták, védések

Bassola Bálint: A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a versenyjogban – kapcsolódások és elhatárolások az európai uniós és a magyar jogban

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

IJOTEN (2018/27–33.)

JTIblog (2018_6)

Személyi hírek

Az MTA TK JTI fiatal kutatóinak sikere a Magyar Jogász Egylet pályázatán

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Halász Iván előadása: „Jogegységesítés Csehszlovákiában”

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) civil szervezetekre vonatkozó jelentésének bemutatója

Fekete Balázs előadása: „A jogösszehasonlítás legújabb módszertani eredményei – különös tekintettel a jogi kultúra alkalmazására”

Frank Füredi (University of Kent) előadása: „Juridification – the turn towards the regulation of interpersonal relations”

Az ELTE ÁJK könyvbemutatója

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Pályázat zürichi doktorjelölti és posztdoktori pozíciókra népszuverenitás és a jogállamiság témájában

Bukaresti posztdoktori ösztöndíj

T.M.C. Asser Instituut

Doktori viták, védések
Bassola Bálint: A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a versenyjogban – kapcsolódások és elhatárolások az európai uniós és a magyar jogban
Név: Bassola Bálint
Időpont: 2018-06-28 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
IJOTEN (2018/27–33.)

Friss szócikkek az Internetes Jogtudományi Enciklopédia honlapján:
[33] A véleménynyilvánítás szabadsága (Alkotmányjog rovat) – Koltay András
[32] Ombudsman (Alkotmányjog rovat) – Somody Bernadette
[31] A jogi személyek személyes joga (Nemzetközi magánjog rovat) – Szabados Tamás
[30] A common law jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Kelemen Katalin
[29] Az emberi méltósághoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Zakariás Kinga
[28] Szerződés (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter
[27] Zálog (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter

JTIblog (2018_6)
Szabó Attila: Tények, vélemények, (el)választások
Személyi hírek
Az MTA TK JTI fiatal kutatóinak sikere a Magyar Jogász Egylet pályázatán

A Magyar Jogász Egylet pályakezdő fiatal jogászok számára kiírt 2018-as pályázatán az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének két fiatal kutatója is sikeresen szerepelt. Mezei Kitti A kiberbűncselekmények hazai szabályozásának aktuális kérdései című pályamunkájával második, Szentgáli-Tóth BoldizsárElhagyhatjuk-e a járt utat? című tanulmányával pedig első helyezést ért el. 

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Halász Iván előadása: „Jogegységesítés Csehszlovákiában”
Időpont: 2018-06-28 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) civil szervezetekre vonatkozó jelentésének bemutatója
Időpont: 2018-07-05 11:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Fekete Balázs előadása: „A jogösszehasonlítás legújabb módszertani eredményei – különös tekintettel a jogi kultúra alkalmazására”
Időpont: 2018-07-12 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Frank Füredi (University of Kent) előadása: „Juridification – the turn towards the regulation of interpersonal relations”
Időpont: 2018-09-20 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Az ELTE ÁJK könyvbemutatója
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt és barátait a kari évzáró fogadást megelőző könyvbemutatóra.
Időpont: 2018-06-29 14:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. földszint)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Pályázat zürichi doktorjelölti és posztdoktori pozíciókra népszuverenitás és a jogállamiság témájában

A Zürichi Egyetem pályázatot hirdet négyéves doktoranduszi pozíciókra. A projekt a népszuverenitás és a jogállamiság kapcsolatával összefüggő témára szól, s az egyik státuszba kifejezetten a magyar jogrendszerben otthonosan mozgó jelöltet várnak. Ugyanezzel a témával összefüggésben egy négyéves posztdoktori állást is hirdetnek politikatudományi doktori fokozattal rendelkezők számára.

Státusz megnevezése: doktorjelölti és posztdoktori
Jelentkezési határidő: 2018-07-31
Bukaresti posztdoktori ösztöndíj
Státusz megnevezése: Young Researchers
Jelentkezési határidő: 2018-12-31
T.M.C. Asser Instituut
Státusz megnevezése: gyakornok
Jelentkezési határidő: 2018-07-08