Tartalom
Doktori viták, védések

Tamási Anna Éva: "A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850 - 1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése..."

Sulyok Márton: Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata

Gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében

Call for papers

What can Central and Eastern Europe learn from the development of Canada's constitutional system? International Symposium on the Occasion of the 150th Anniversary of Confederation

Habilitációk

Jakab Nóra: A munkavállalói jogalanyiság komplex felfogása

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog-Szilágyi Emese: Kommentár a civil törvény módosításához (2015. 04. 24.)

MTA Law Working Papers - Szalai Ákos: A kár jogi és közgazdaságtani fogalma – különbségek, párhuzamok (2017/3)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

II. Magyar Energetikai Jogi Konferencia

Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017

The New Digital Divide. Is Digital Divide About Technology or Civic Skills?

Lukasz Gruszczynski előadása: „Brexit and the EU – UK trade: fall from the edge?”

Vincze Attila előadása: „A közigazgatási jog európaizálódásának összehasonlító vizsgálata”

Schweitzer Gábor előadása: „Az Állam- és Jogtudományi Intézet működése 1949 és 1955 között”

Conference: Free trade, public interest and reality: new generation free trade agreements and national regulatory sovereignty

International Conference: „Reloading the Tale of Emperor's New Clothes – Statehood and Sovereignty in the 21st Century”

További hírek

Videó: „Az Európai Bizottság döntése a paksi atomerőmű bővítéséről”

Doktori viták, védések
Tamási Anna Éva: "A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850 - 1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése..."
Név: Tamási Anna Éva
Időpont: 2017-05-10 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Sulyok Márton: Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata
Név: Sulyok Márton
Időpont: 2017-05-22 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében
Név: Gilányi Eszter
Időpont: 2017-06-06 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Tanácsterme (A/6. épület, földszint 31.)
Call for papers
What can Central and Eastern Europe learn from the development of Canada's constitutional system? International Symposium on the Occasion of the 150th Anniversary of Confederation
This Symposium will convene a group of scholars to reflect on the history and evolution of the Constitution of Canada, on its written and unwritten dimensions and on its influence abroad taken on a wide perspective.
Határidő: 2017-05-15
Habilitációk
Jakab Nóra: A munkavállalói jogalanyiság komplex felfogása
Név: Jakab Nóra
Időpont: 2017-05-16 11:00
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6. épület XXI. előadó
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog-Szilágyi Emese: Kommentár a civil törvény módosításához (2015. 04. 24.)
Április elején került a parlament elé a törvényjavaslat, amely elnevezése szerint a külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságát tűzi célul. A tervezet azonban számos alkotmányossági aggályt is felvet: egyrészt, nem tisztázott, hogy mi teszi szükségessé az egyesülési jog korlátozását. Mivel a bevezetni kívánt megszorító rendelkezések nem alkalmazandók a civil szerveződések számos formájára, a szabályozás felveti az egyenlő bánásmód sérelmének lehetőségét is. Másrészt, érdemes azt is áttekinteni, hogy milyen nemzetközi példák előzik meg a hazai szabályalkotást, hiszen abból a jogalkotó által elérni kívánt célra vonatkozó következtetést vonhatunk le.
MTA Law Working Papers - Szalai Ákos: A kár jogi és közgazdaságtani fogalma – különbségek, párhuzamok (2017/3)
A magyar kártérítési jog a teljes kártérítés elvéből és a károkozás (pontosabban a jogellenes károkozás) általános tilalmából indul ki – elvileg. Ugyanakkor ez csak akkor igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a jog alkot maga számára egy kárfogalmat: ennek az okozását tiltja, kár esetén pedig ennek a teljes megtérítését követeli. Ez a fogalom viszont jelentősen eltér a kár köznapi, vagy éppen közgazdaságtani értelmezésétől. Az írás fő célja, hogy ezt a különbséget bemutassa, a jog kárfogalmának (és ezzel együtt a jog által kárként el nem ismert hátrányok) közgazdaságilag releváns kérdéseit megvizsgálja. Bemutatja, hogy a két definíció eltérése milyen hatásokkal jár – elsősorban a potenciális károkozók és károsultak elővigyázatossági döntéseit hogyan befolyásolja.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
II. Magyar Energetikai Jogi Konferencia

9.30 Megnyitó
9.40 Keynote: A winter package a felhasználók szemszögéből - Grabner Péter
10.10 A nemzeti közműszolgáltatás közelmúltbeli változásai Magyarországon - Cseh Tamás Zoltán
10.40 Hogyan tekint az energiaipar a felhasználóra? - Osvay Péter
11.10 Szünet
a., Fogyasztókép - fogyasztói modellek – felhasználók - Lévayné Fazekas Judit
b., Fogyasztói jogok a bíróságok gyakorlatában - Osztovits András
c., Fogyasztói igények és azok jogi kihívásai – komplex, kényelmes, de egyedi szolgáltatások az ALTEO Nyrt. gyakorlatából - Pataki Zoltán
13.00-14.00 Büféebéd
a., A villamos energia tárolás a magyar és uniós jog tükrében - Ferenczi Kristóf
b., Az intelligens energiahálózatok jövője - Szuchy Róbert
c., Speciális felhasználók az energiakereskedelem határán. A villamos energia magánvezetéken történő továbbadása és a földgáz telephelyi szolgáltatás szabályozása - Grósz Katalin
15:30 Szünet
a., Legújabb versenyjogi fejlemények az energetikai szektorban - Tóth András
b., Energetikai, állami támogatással kapcsolatos jogviták az EU Bíróság előtt, és az aktuális jogértelmezések magyar vonatkozásai - Simon Dorottya
c., Kérdések és válaszok a napi programmal kapcsolatban
17:30-17:45: Konferrencia zárása
18:00: Gálavacsora (kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel és előadókkal)

Időpont: 2017-05-11 09:30
Helyszín: Mercure Budapest Korona (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.)
Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017

Digital Divide is traditionally seen as the old vs. young, poor vs. wealthy, less educated vs. highly educated and South-East Europeans vs. West Europeans with the latter using internet, mobile devices etc. frequently and voluntarily whilst the former have obstacles in accessing these technologies. When looking at practical cases like the acceptance of eInvoices by governments in the Danube Region, doubts arise: German authorities do not need to accept e-invoices whilst they are mandatory in Austria and accepted in Moldova. Free WiFi is available at Hungarian and Macedonian State Railways whilst Germany struggles to introduce it on its railways. Can we still uphold the significance of the Digital Divide in the light of these phenomena?

The conference aims to explore to what extent the Danube Region is digitally divided, what the driving forces of these divisions are and what factors determine them. Understanding the Digital Divide is pivotal to promote cohesion in the Danube Region and to design effective policies to enhance regional integration.

The conference addresses public sector practitioners and policy makers, industry professionals and academia alike. The disciplines covered are primarily information sciences, law and administrative science, political science, sociology and economics.

Conference language: English

Időpont: 2017-05-03 17:30
Helyszín: National University of Public Service (NKE) and Andrássy University Budapest
The New Digital Divide. Is Digital Divide About Technology or Civic Skills?

Panel discussion with:

Dona Scola, Member of The United Nations Committee of Experts on Public Administration, former Dep. Minister for Information Technology and Communications, Moldova

Dušan Stojanović, Directorat for electronic administration, Ministry of Public Admi­ni­stration and Local Self-Government, Belgrad (tbc)

Martin Übelhör, European Commission, former member of the cabinet of the EU commissioner for Digital Economy and Society

Moderation: Jani Makraduli, Former Vice President of the Parliamentary Assembly Macedonia The panel discussion is part of the Central and Eastern European eGovernment and eDemocracy Days 2017.

The discussion will be held in English.

Időpont: 2017-05-04 18:30
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Lukasz Gruszczynski előadása: „Brexit and the EU – UK trade: fall from the edge?”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-05-11 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Vincze Attila előadása: „A közigazgatási jog európaizálódásának összehasonlító vizsgálata”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-05-18 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Schweitzer Gábor előadása: „Az Állam- és Jogtudományi Intézet működése 1949 és 1955 között”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2016-05-25 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Conference: Free trade, public interest and reality: new generation free trade agreements and national regulatory sovereignty

Conference program

9:00-9:30 Registration

9:30-9:50 Keynote speech: Prof. János Martonyi, former minister of foreign affairs of Hungary & professor emeritus, University of Szeged

SESSION 1 WTO and New Generation Free Trade Agreements (FTAs)

Chair: Prof. Csongor István Nagy, professor of law, University of Szeged

9:50-10:10 Prof. Frank Emmert, professor of law, Indiana University: World Trade, National Interests and International Governance

10:10-10:30 Marija Bartl, assistant professor of law, University of Amsterdam: International Economic Order after Trump

10:30-10:50 Jessica Lawrence, assistant professor, Central European University: Normative Power Europe? Non-Trade Values and Market Rationality in the EU’s New Generation Trade and Investment Agreements

10:50-11:00 Q&A

COFFEE BREAK

SESSION 2 Regional Economic Integrations: FTAs and customs unions

Chair: Prof. János Martonyi, former minister of foreign affairs of Hungary & professor emeritus, University of Szeged

11:20-11:40 Prof. David Gantz, professor of law, University of Arizona: Renegotiating NAFTA: Risks and Rewards of Reopening the North American Trade Relationship 

11:40-12:00 Prof. Valentina Delich, director of the Program on Rights and Public Goods and Academic Director of the Master's Degree in Intellectual Property at FLACSO-Argentina: Latin American trade policies reconsidered: the “convergence while diversity” mantra

12:00-12:20 Yao-Ming Hsu, associate professor, National Cheng-Chi University, Taipei: East-Asian Perspectives of Regional Economic Integrations: RECP and TPP

12:20-12:30 Q&A

LUNCH

SESSION 3 Regional Economic Integrations: Federal Markets

Chair: Zoltán Víg, associate professor, University of Szeged

14:00-14:20 Prof. Csongor István Nagy, professor of law, University of Szeged: Transsystemic Perspectives of Regional Economic Integrations

14:20-14:40 Márton Varjú, research chair, Hungarian Academy of Sciences: How Member State Interests Are Allowed to Shape the EU Single Market?

14:40-15:00 Prof. Lee Strang, professor of law, University of Toledo: The Supreme Court’s Changing Efforts Via Its Dormant Commerce Clause Jurisprudence to Navigate State Police Power and National Free Trade

15:00-15:20 Prof. Gonzalo Villalta Puig, Head of the School of Law and Politics and Chair in the Law of Economic Integration, The University of Hull: The Construction of a Federal Market for Australia

15:20-15:30 Q&A

COFFEE BREAK

 SESSION 4 International investment protection

Chair: Prof. László Kecskés, professor of law, University of Pécs (tbc)

15:50-16:10 Pál Sonnevend, associate professor, ELTE Law School, Budapest: Constitutional standards of developed democracies and the requirements embedded into the jurisprudence of the European Court of Human Rights: do foreign investors need special protection

16:30-16:50 Rebecca Khan, research fellow, HAS-Szeged Federal Market Research Group & doctoral student, Central European University: Third Party Participation by Non-Government Organizations in International Investment Arbitration: Transparency as a Tool for Protecting Marginalized Interests

16:50-17:10 Prof. Hannah Buxbaum, professor of law, Indiana University Bloomington: Investor-state arbitration between developed democracies: a NAFTA perspective

17:10-17:30 Zoltán Víg, associate professor & Gábor Hajdu, research assistant, University of Szeged: Investment protection under the CETA: pouring old wine into new bottles?

17:30-17:40 Q&A

Closing remarks

Időpont: 2017-05-04 09:00
Helyszín: Aula Magna (Díszterem), Academic Committee of Szeged of the Hungarian Academy of Sciences (MTA SZAB Székház), 6720 Szeged, Somogyi u. 7.
International Conference: „Reloading the Tale of Emperor's New Clothes – Statehood and Sovereignty in the 21st Century”

9,00 – Opening

Prof. László Trócsányi, Minister of Justice (Hungary)

Prof. Attila Menyhárd, dean (ELTE Faculty of Law)

Morning session

Chair: Associate Prof. Pál Sonnevend, vice-dean (ELTE)

9,30 – keynote Priv.-Doz. Attila Vincze, LLM (Andrássy University, WU Vienna): Sovereignty, identity and ultra vires – transferability of powers and its limitations

10,00 – keynote Priv.-Doz. Gregor Heissl, E.MA (University of Innsbruck): Do human rights challenge sovereignty?

10,30 – coffee break

10,50 – Prof. Ivo Šlosarčík, LLM (Charles University, Prague): EU law in the Czech Republic: from ultra vires of the Czech government to ultra vires of the EU Court?

11,20 – Priv.-Doz. MMag. Alexander Balthasar (Andrassy University Budapest): The transfer of powers under the Austrian Federal Constitution – admissibility, limits and control

11,50 – discussion

12,20 – lunch

Afternoon session

Chair: Associate Prof. Nóra Chronowski, head of department (ELTE)

13,30 – Associate Prof. Fruzsina Gárdos-Orosz (Institute for Legal Studies, HAS CSS): Defining statehood and identity within the EU – alternatives for the role of the Constitutional Court

14,00 – Ágnes Töttős, JHA Counsellor for Asylum and Migration Affairs (Permanent Representation of Hungary to the EU): European Legal Migration Policy: is the EU extending its competence?

14,30 – Priv.-Doz. Konrad Lachmayer (University of Vienna): Shifting sovereignties and transnational democracy

15,00 – discussion

15,30 – closing remarks

Időpont: 2017-05-31 09:00
Helyszín: Eötvös Loránd University Faculty of Law, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 1st floor)
További hírek
Videó: „Az Európai Bizottság döntése a paksi atomerőmű bővítéséről”

Résztvevők:

Aszódi Attila (a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos; egyetemi tanár BME NTI);

Fabók Márton (energiapolitikai szakértő, Energiaklub); Kaderják Péter (igazgató, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont);

Kecskés Gábor (tudományos munkatárs, MTA TK JTI);

Papp Mónika (tudományos munkatárs, MTA TK JTI)

Moderátor: Horváthy Balázs (MTA TK JTI) és Varju Márton (MTA TK JTI)