Tartalom
Doktori viták, védések

Maksó Bianka: „A kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporte Rules) a megújuló európai adatvédelmi jogban”

Láris Liliána: „Az Európai Unió pénzügyi érdekei, különös tekintettel az Európai Ügyészség eljárásában érvényesülő fairness jogokra”

Kurunczi Gábor: „Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében”

Fegyveresi Zsolt: A részvényesek nem vagyoni jogai a magyar és a román társasági jogban (műhelyvita)

Call for papers

Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására az Állam- és Jogtudomány folyóirathoz

VII. Jog és irodalom szimpózium (Kolozsvár, új időpont: 2019. szeptember 20.)

„Children in the context of migration and asylum: a further layer of legal standards limiting State sovereignty?” (Pre-conference ESIL Interest Group Event, 2019. szeptember 12., Athén)

Felhívás szellemi tulajdoni PhD-szemináriumra (2019. május 9., Zamárdi)

Konferenciafelhívás: „EU Business Law through the lens of Digital Revolution” (2nd EU Business Law Forum, Győr)

Konferenciafelhívás: „Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok” (KRE ÁJK)

Central European Journal of Labour Law and Personnel Management

Habilitációk

Nádas György: „Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal”

Cserny Ákos: „A választási intézmények alakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig”

Rastislav Funta: „The Privacy Protection and the EU-US Data Flows: a New Era of Data Protection?”

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2018/4.)

MTA Law Working Papers (2019/3.)

JTIBlog (2019/9.)

Személyi hírek

Sulyok Katalin kapta az MTA TK JTI 2018-as Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díját

Elhunyt Masenkó-Mavi Viktor (1950–2019)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Nigel Gould-Davies előadása: „Western sanctions and Russia’s future”

Kerekasztal-beszélgetés: „Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Narratívák és következmények”

Workshop: „A jogi szövegek ontológiája és hálózatai: logikai és szövegbányászati elemzések”

Lukács Gabriella: „Internetes mémek a politikai kommunikációban. A magyar eset megértése nemzetközi kontextusban”

Krisztina Karsai: „Korruption - ein Ungeheuer, das sich nicht zähmen lässt?”

Jennifer McCoy: „Pernicious Polarization”

Konferencia: „Sokféleség az egységben: Az öröklési rendelet alkalmazása Magyarországon innen és túl”

Polgári Jogot Oktatók XXV. Országos Találkozója, a Magánjogot Oktató Fiatalok XIII., a Magánjogot Oktatók Egyesületének X. éves rendes konferenciája

Konferencia: „A munkaügyi kapcsolatok kihívásai – jelen és jövő”

Iparjogvédelmi konferencia

Sebastian Scholz: „EU-Soft Law und Vorabentscheidungsverfahren”

Kéziratvita – Zombory Máté: „Az áldozatok nevében. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája"

Alexander Baturo: „The New Kremlinology: What Text Mining and Latent-Variable Approches Can Tell Us about the Russian Political Regime and Leadership”

Konferencia: „Álom és valóság. Az emberi jogok teoretikus és gyakorlati megközelítésben”

IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)

Konferencia: „Demokrácia és választások”

15th ESIL Annual Conference: „Sovereignty: A concept in flux?”

XXVII. Tagung des Jungen Forum Rechtsphilosophie: „Die Krise des demokratischen Rechtsstaats im 21. Jahrhundert. Oder: Wie sich die Geschichte gegen ihr Ende wehrt” (Paris-Lodron Universität Salzburg)

Filmklub az Akadémián: 4 nap – Kádár János árulása

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

NKA-pályázat alkotói támogatásra tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen

NKA-pályázat ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények megvalósítására

Call for nominations „Danubius Young Scientist Award”

Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz

Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz

Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz

További hírek

Látogatás az MTA Székházában

Doktori viták, védések
Maksó Bianka: „A kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporte Rules) a megújuló európai adatvédelmi jogban”

Témavezető: Majtényi László

Név: Maksó Bianka
Időpont: 2019-04-26 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Láris Liliána: „Az Európai Unió pénzügyi érdekei, különös tekintettel az Európai Ügyészség eljárásában érvényesülő fairness jogokra”

Témavezető: Bárd Károly

Név: Láris Liliána
Időpont: 2019-04-26 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Kurunczi Gábor: „Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében”

Témavezető: Schanda Balázs

Név: Kurunczi Gábor
Időpont: 2019-04-29 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem
Fegyveresi Zsolt: A részvényesek nem vagyoni jogai a magyar és a román társasági jogban (műhelyvita)
Név: Fegyveresi Zsolt
Időpont: 2019-04-16 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14.
Call for papers
Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására az Állam- és Jogtudomány folyóirathoz

Az Állam- és Jogtudomány folyóirat szerkesztősége ezennel felhívást intéz a jogtudomány művelőihez tanulmányok és recenziók megjelentetésére. Folyóiratunk hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít a jogtudományi alapkutatások hosszabb terjedelmű – akár kétíves –, maradandó értékű résztanulmányainak közlésére. Az évente négy számot megjelentető orgánum az akadémiai doktori eljárás szempontjából a magyar folyóiratok számára meghatározott legjobb minősítéssel rendelkezik. További részletek

Határidő: 2019-09-01
VII. Jog és irodalom szimpózium (Kolozsvár, új időpont: 2019. szeptember 20.)

2019-ben a Sapientia EMTE kolozsvári Jogtudományi Intézete és MTA TK JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja közösen szervezi meg a VII. Jog és irodalom szimpóziumot, melyre ezúton meghívunk minden érdeklődőt előadás tartására. Két témában kifejezetten várjuk az előadók jelentkezését: 1. A 20. század nagy társadalmi, politikai és jogi átalakulásainak megjelenése a magyar és külföldi irodalomban, különös tekintettel arra, hogy az irodalom hogyan járulhat hozzá a jog e folyamatokban játszott szerepének megismeréséhez és megértéséhez. 2. A 2018-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Tamás – a magyar jog és irodalom mozgalom egyik alapítója és meghatározó személyisége – munkásságának megvitatása, értékelése.

Technikai okokból a konferencia időpontja módosult, az új időpont: 2019. szeptember 20.

Az előző konferencia kötete az MTA TK Jogtudományi intézet honlapján

Határidő: 2019-08-15
„Children in the context of migration and asylum: a further layer of legal standards limiting State sovereignty?” (Pre-conference ESIL Interest Group Event, 2019. szeptember 12., Athén)
Határidő: 2019-06-01
Felhívás szellemi tulajdoni PhD-szemináriumra (2019. május 9., Zamárdi)
A Magyar Iparjogvédelmi És Szerzői Jogi Egyesület 2019 tavaszi kétnapos szakmai konferenciáját megelőzően szellemi tulajdoni PhD-szemináriummal kívánja fiatal kutatók számára lehetővé tenni eddigi kutatási eredményeik ismertetését.
Határidő: 2019-04-12
Konferenciafelhívás: „EU Business Law through the lens of Digital Revolution” (2nd EU Business Law Forum, Győr)

The Centre for European Studies (CES) of Faculty of Law and Political Sciences of the Széchenyi István University in cooperation with the SmartLaw Research group is proud to present a call for papers for the event “EU Business Law through the lens of Digital Revolution – 2 nd EU Business Law Forum”. The Forum is a part of the “Jean Monnet Module on EU Business Law” (EUBLAW) project funded by the European Commission’s Erasmus+ Programme in the Period of 2016–2019. The main aim of the conference is to discover the effects of IT-based technological revolution on the business environment in the European Union, particularly on the EU business law regulation.

Határidő: 2019-04-26
Konferenciafelhívás: „Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok” (KRE ÁJK)
Határidő: 2019-04-10
Central European Journal of Labour Law and Personnel Management
The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management is an open access scientific journal of the Labour Law Association, registered under No. ISSN 2644-4542 (e-version), ISSN 2644-4917 (print version) and DOI 10.33382. The journal is published twice a year, focusing on scientific submissions of high quality. The scientific journal welcomes scientific work related to the field of labour law, social security law, human resources, human resource management and related topics. The journal was founded with a mission to develop a reliable platform and provide access to and invite scientific contributions and support scientific initiatives in the field of law and management. The main aim is to publish articles that will be interesting to both theoretically and practically oriented readers. Academicians and research scholars are invited to submit their novel contributions in the form of original manuscript which undergoes quality check before being approved for publication. As a reviewed scientific journal it has been published since 2018 by the Labour Law Association in Slovakia. The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management undertakes to observe and oversee the publication ethics and quality of published articles. Therefore, it is expected from the authors, editors, reviewers and publishers to obey the standards of ethical behaviour. There are original scientific high quality papers published in the journal in the following fields: labour law, social security law, human resources, human resource management and related topics. We accept papers, which have not been published earlier and have not been accepted for publication in other journals. The authors take responsibility for the content and format of their papers (see attachment). It is the role of the Editorial Board to decide whether a submitted paper will be published in the journal or not. The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management use Crossref and iThenticate software for plagiarism screening and verifies the paper originality. Papers are evaluated on the basis of their peer reviews, their scientific importance, as well as on the basis of their added value and quality. The journal is published twice a year. Publishing language: only English. The publishing is free of charge. For more information please visit our web page. The next deadline is 15. April 2019. The Editorial Board set a clear, yet challenging goal: to launch an internationally reputable journal that is on a high academic level. We believe that the Central European Journal of Labour Law and Personnel Management will become a reputable international scientific journal at home and abroad alike, and will spread the good name of the Labour Law Association.
Határidő: 2019-04-15
Habilitációk
Nádas György: „Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal”
Név: Nádas György
Időpont: 2019-04-08 13:00
Helyszín: DE ÁJK (4028 Debrecen, Kassai út 26.) A/19. előadó
Cserny Ákos: „A választási intézmények alakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig”
Név: Cserny Ákos
Időpont: 2019-05-15 13:00
Helyszín: DE ÁJK (4028 Debrecen, Kassai út 26.) A/12 terem
Rastislav Funta: „The Privacy Protection and the EU-US Data Flows: a New Era of Data Protection?”
Név: Rastislav Funta
Időpont: 2019-04-25 10:30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat u. 12.) J3-as terem
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2018/4.)

TANULMÁNY
BENKE JÓZSEF: A venire contra factum proprium általános magánjogi tilalma – egy indukcióval kialakított középkori jogelven alapuló 21. századi magánjogi tilalom dedukció útján megállapítható alkalmazási lehetőségeiről
KÖNCZÖL MIKLÓS: A méltányossági érvek és a kiterjesztő értelmezés lehetséges kapcsolata Aristotelésnél
PAPP MÓNIKA: Hová tartunk? – az Európai Unió állami támogatási jogának modernizációja
SÓLYOM PÉTER: Jogi alaptan és közjogelmélet – Somló Bódog jogelmélete és a magyar közjogi dogmatikus iskola
VENCZEL TÍMEA: A hazai jogtudatkutatás előzményei – büntetőjogi rendszerünk megújulása kapcsán
RECENZIÓ
CZINA VERONIKA: Carlos Closa – Dimitry Kochenov (szerk.): Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union
F. KISS GABRIELLA: E. Price Foley: The Law of Life and Death
H. SZILÁGYI ISTVÁN: Fleck Zoltán – Kiss Valéria – Tóth Fruzsina – Neumann László – Kenéz Anikó – Bajnok Dávid: A jogtudat narratív elemzése
KOI GYULA: Thomas Perroud et al. (eds.): Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Marcou

MTA Law Working Papers (2019/3.)
Zsolt Körtvélyesi: Game of Norms: Law, Interpretation, and the Realms in Game of Thrones
JTIBlog (2019/9.)
Körtvélyesi Zsolt: Mások és a „Mások”: értelmezések harca
Személyi hírek
Sulyok Katalin kapta az MTA TK JTI 2018-as Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díját
Elhunyt Masenkó-Mavi Viktor (1950–2019)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Nigel Gould-Davies előadása: „Western sanctions and Russia’s future”
Időpont: 2019-04-11 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Kerekasztal-beszélgetés: „Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Narratívák és következmények”

Résztvevők: Andor László (tanszékvezető, egyetemi docens, BCE Közgazdaságtudományi Kar); Somai Miklós (tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet); Szabó Barnabás (kutató, Külügyi és Külgazdasági Intézet); Varju Márton (osztályvezető, tudományos főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet)

Időpont: 2019-04-18 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Workshop: „A jogi szövegek ontológiája és hálózatai: logikai és szövegbányászati elemzések”
Időpont: 2019-04-18 09:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI tárgyaló (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), T.2.28. (T épületszárny, 2. emelet 28.)
Lukács Gabriella: „Internetes mémek a politikai kommunikációban. A magyar eset megértése nemzetközi kontextusban”
Időpont: 2019-04-09 14:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Krisztina Karsai: „Korruption - ein Ungeheuer, das sich nicht zähmen lässt?”

Frau Prof. Karsai ist einschlägig ausgewiesene Expertin zum Thema, sie ist seit September 2016 Inhaberin eines Jean-Monnet-Chairs im Institut für Kriminalwissenschaften an der Universität Szeged und steht als Honorarkonsulin im konsularischen Dienst der Republik Österreich. Sie beschäftigt sich akademisch etwa mit dem "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" in seinen Auswirkungen auf den Bürger und ist die Autorin mehrerer Dutzend Fachartikel und Bücher.

Időpont: 2019-04-04 11:15
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Jennifer McCoy: „Pernicious Polarization”
Időpont: 2019-04-25 13:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI Körtárgyaló (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) T.2.28. (T épületszárny, 2. emelet 28.)
Konferencia: „Sokféleség az egységben: Az öröklési rendelet alkalmazása Magyarországon innen és túl”
Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közös szervezésében – a GoInEU projekt keretében – 2019. április 12-én rendezik meg a „Sokféleség az egységben: Az öröklési rendelet alkalmazása Magyarországon innen és túl” című konferenciát.
Időpont: 2019-04-12 15:30
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)
Polgári Jogot Oktatók XXV. Országos Találkozója, a Magánjogot Oktató Fiatalok XIII., a Magánjogot Oktatók Egyesületének X. éves rendes konferenciája
Időpont: 2019-05-30 09:30
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Konferencia: „A munkaügyi kapcsolatok kihívásai – jelen és jövő”

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ), a Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Tanszéke és az MTA Miskolci Területi Bizottság Munka- és Szociális Jogi Munkabizottsága szeretettel és tisztelettel meghívja az EU-s társfinanszírozásban működtetett „Észak- Magyarországi JOGpontok” elnevezésű (GINOP-5.3.3-15-2015-00002 azonosítószámú) projektben A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KIHÍVÁSAI – JELEN ÉS JÖVŐ című rendezvényre.

Időpont: 2019-04-09 09:30
Helyszín: Helyszín: Miskolc, Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros A/6 épület fsz. 30. XX. előadó
Iparjogvédelmi konferencia
Időpont: 2019-05-09 09:00
Helyszín: Zamárdi, Hotel Wellamarin
Sebastian Scholz: „EU-Soft Law und Vorabentscheidungsverfahren”

Im Zentrum des Vortrags von Sebastian Scholz steht das bislang weniger behandelte Thema der Gültigkeitskontrolle von EU-Soft Law im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens. In deutscher Sprache.

Időpont: 2019-04-24 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Kéziratvita – Zombory Máté: „Az áldozatok nevében. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája"
Időpont: 2019-04-11 13:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza Szociológiai Intézet (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) B.1.15. (B épületszárny I. em. 15.)
Alexander Baturo: „The New Kremlinology: What Text Mining and Latent-Variable Approches Can Tell Us about the Russian Political Regime and Leadership”
Időpont: 2019-04-16 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI Körtárgyaló (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) T.2.28. (T épületszárny, 2. emelet 28.)
Konferencia: „Álom és valóság. Az emberi jogok teoretikus és gyakorlati megközelítésben”
Időpont: 2019-04-25 09:30
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari tanácsterem (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)
Időpont: 2019-05-10 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Konferencia: „Demokrácia és választások”
Időpont: 2019-04-12 09:30
Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottsága székház (Szeged, Somogyi utca 7.) I. em. 110.
15th ESIL Annual Conference: „Sovereignty: A concept in flux?”
Időpont: 2019-09-12 09:00
Helyszín: Athén
XXVII. Tagung des Jungen Forum Rechtsphilosophie: „Die Krise des demokratischen Rechtsstaats im 21. Jahrhundert. Oder: Wie sich die Geschichte gegen ihr Ende wehrt” (Paris-Lodron Universität Salzburg)
Időpont: 2019-04-25 08:15
Helyszín: Edmundsburg (Mönchsberg 2, Salzburg)
Filmklub az Akadémián: 4 nap – Kádár János árulása
Időpont: 2019-04-15 17:30
Helyszín: MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
NKA-pályázat alkotói támogatásra tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen
Státusz megnevezése: szerzők mint magánszemélyek
Jelentkezési határidő: 2019-04-15
NKA-pályázat ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények megvalósítására
Státusz megnevezése: jogi személyek, egyéni vállalkozók
Jelentkezési határidő: 2019-04-15
Call for nominations „Danubius Young Scientist Award”
Státusz megnevezése: fiatal kutató
Jelentkezési határidő: 2019-04-26
Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
Státusz megnevezése: kutató
Jelentkezési határidő: 2019-05-09
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
Státusz megnevezése: fiatal kutató
Jelentkezési határidő: 2019-05-07
Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2019-05-06
További hírek
Látogatás az MTA Székházában

Ismét látogatható a Magyar Tudományos Akadémia Székházának első emeletén egy összefüggő, reprezentatív teremsor: a Díszterem, a bizottsági termek (Elnöki Tanácsterem és Képesterem) és a Felolvasóterem – a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményeként funkcionálva. Az MTA Székház I. emeleti termei (Díszterem, Elnöki Tanácsterem, Képesterem, Felolvasóterem) szabadon megtekinthetők.
Időpont: 2019. április 5., 10-től 21 óráig