Tartalom
Doktori viták, védések

Inzelt Éva Veronika: Korrupció: fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái

Call for papers

Publikációs felhívás: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Blogcomparatum (2015/1.)

JTI Blog (2015. május 6.)

JTI Blog (2015. május 5.)

MTA Law Working Papers (2015/7)

MTA Law Working Papers (2015/8)

Friss könyvek

Kártérítési jog

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Könyvbemutató - Paksy Máté: A konstitucionalizmus archeológiája

Third Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatója

Polgári Jogot Oktatók XXI. Országos Találkozója - Az új Ptk. öröklési jogi szabályai – tapasztalatok és kritikák

Lukács Zsuzsanna előadása a Fővárosi Ítélőtábla működéséről

Műhelyvita Könczöl Miklós „A jövő nemzedékek jogai?” c. tanulmányáról

Műhelyvita Mattias Kumm „The Legitimacy of Enforcement against Member States” c. tanulmányáról.

Juhász Endre előadása az Európai Unió Bíróságának működéséről

Czúcz Ottó előadása az Európai Unió Törvényszékének működéséről

Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában (a Doktoranduszok Országos Szövetségének Konferenciája)

Vékás Lajos: Kuncz Ödön pályaképe és jelentősége

Vékás Lajos: Grosschmid Béni pályaképe és jelentősége

Papp Tekla: Szerződési rendszerek, szerződések csoportosítása, atipikus szerződések az összehasonlító jogban

25 év parlamentarizmus Romániában (Konferencia)

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az önkormányzati politikában

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Think Tank fellowships for Central and East Europeans

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships at The Law Department at Pompeu Fabra University

Terre des hommes (Hungary): Procedural rights of children suspected or accused in criminal proceedings

További hírek

Videó: Választottbíráskodás és a hagyományos bíróságok

20. Jubileumi ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem

Pályázat: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve (2005-2015)

Ius Commune Prize 2015

Doktori viták, védések
Inzelt Éva Veronika: Korrupció: fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái
Név: Inzelt Éva Veronika
Időpont: 2015-05-27 04:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), Kari Tanácsterem
Call for papers
Publikációs felhívás: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Tanulmányokat, joggyakorlat-elemző írásokat és recenziókat egyaránt várunk a szerkesztőség e-mail címére: profuturo@law.unideb.hu. A lap szerkesztési elveit itt olvashatják: http://profuturo.lib.unideb.hu/sjk/197/szerzoink_figyelmebe.pdf

Határidő: 2015-06-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Blogcomparatum (2015/1.)

The International Academy of Comparative Law has just started a new blog specialized in comparative law. Once a week it will provide updates on scholarship, events and case law. Their Facebook account is available at: https://www.facebook.com/pages/Blogcomparatum/1659628350923209

JTI Blog (2015. május 6.)

A reklámadó mint állami támogatás

Az Európai Bizottság idei, március 12-én ideiglenes intézkedésként hozott felfüggesztő rendelkezése és a hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozata már nyilvánosan elérhető a versenyjogi főigazgatóság honlapján. Az alábbiakban a bizalmas információktól megtisztított határozat nyilvános változatát foglaljuk össze.

JTI Blog (2015. május 5.)

Article 7 TEU is a nuclear bomb – with all its consequences?

Changes in Hungarian public law and the adoption of the Tavares Report have stirred up the debate surrounding Article 7 of the Treaty on European Union (TEU). The present piece of writing analyses whether the “nuclear bomb” metaphor can be applied to Article 7, by resorting to legal economics, criminal law theory and game theory; and represents these findings by focusing on a possible typology of international organisations and on the Hungarian Fundamental Law and its fifth amendment.

MTA Law Working Papers (2015/7)

Takács Péter: A magyar állam átnevezéséről

A magyar állam alkotmányos neve 2011-ben megváltozott: az 1989 és 2011 között használt „Magyar Köztársaság” nevet 2012. január 1-én a „Magyarország” név váltotta fel. Miként általában az állam nevének megváltozása ez esetben összefüggött a közjogi-politikai rendszer megváltozásával. Az államneveknek számos fajtája van; ezek két fő csoportba sorolhatók. A magyar állam neve a nyelv és politika viszonyának 2010 utáni intenzívebbé válása során változott meg. Az átnevezés eredménye, hogy „Magyarország” mint állam „magyar köztársaságként” jellemezhető, de az államformára is utaló névvel nem nevezhető meg. (A terjedelmi korlátok internetes közlés által lehetővé tett bizonyos fokú „rugalmasságát” kihasználva a tanulmány végén a szerző három függeléket közöl. 1. Képi adalékokat az államevek, az államformák, valamint a nyelv- és névpolitikai küzdelmek vizuális megjelenítésének szemléltetéséhez, 2. a Földrajzinév-bizottság magyar nyelvű államnév-listáját és 3. a ENSZ Földrajzinév-szakértői Csoportja, ill. terminológiai szekciója által gondozott államnév-jegyzéket angol, francia, spanyol, orosz, kínai és arab nyelven.)

MTA Law Working Papers (2015/8)

Hollán Miklós: Az önkéntes segítők által elkövetett vesztegetés

A hálapénz egy olyan társadalmi probléma, amely az utóbbi időszakban ismét a közérdeklődés centrumába került. Az új Munka Törvénykönyve és az új büntető kódex hatályba lépésével több vonatkozásban megváltozott – egyben újból erőteljesen vitatottá vált – a kérdéskör büntetőjogi megítélése is. A tanulmány e problémakör egy szeletét az ún. önkéntes segítőként dolgozó orvosok vesztegetésért (vesztegetés elfogadásáért) való felelősségét elemzi. A korábbi és a jelenleg hatályos büntető kódex szabályozásának áttekintése és elemzése mellett a tanulmány tartalmaz egy olyan javaslatot is, amely a jogbiztonságnak megfelelő szabályozás megteremtésére irányul.

Friss könyvek
Kártérítési jog

Megjelent Fuglinszky Ádám, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék munkatársának új könyve "Kártérítési jog" címmel (HVG-ORAC, 2015). Az új Polgári Törvénykönyv alapvető, koncepcionális változásokat hozott a kártérítési jog területén. Fuglinszky Ádám munkája átfogóan, több mint kilencszáz oldal terjedelemben mutatja be az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezéseit. A szerző részletesen - több mint hatszáz eseti döntés feldolgozásával - elemzi a korábbi Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, és jelzi, hogy az mennyiben lehet irányadó az új Ptk. alkalmazása során. Széleskörűen feldolgozza továbbá a magyar kártérítési jogi szakirodalmat, és új jogintézmények (például a non-cumul elv, az objektív kontraktuális felelősség, az előreláthatósági korlát) esetén a külföldi joggyakorlat eredményeire is támaszkodik. A könyvről további részletek a Kiadó honlapján olvashatók.

Szerző: Dr. Fuglinszky Ádám
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Könyvbemutató - Paksy Máté: A konstitucionalizmus archeológiája
Időpont: 2015-05-11 17:30
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest V. ker., Károlyi utca 16.)
Third Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive
Időpont: 2015-05-22 08:30
Helyszín: Párbeszéd Háza (H-1085 Budapest, Horánszky utca 20.)
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatója
Időpont: 2015-05-20 02:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26., Kari épület, C/I. előadó
Polgári Jogot Oktatók XXI. Országos Találkozója - Az új Ptk. öröklési jogi szabályai – tapasztalatok és kritikák

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomány Kar Polgári Jogi Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a Polgári Jogot Oktatók XXI. Országos Találkozójára: Az új Ptk. öröklési jogi szabályai – tapasztalatok és kritikák

A konferencián a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2015. május 30-ig jelezze a reka.pusztahelyi@gmail.com email címen! 

Időpont: 2015-06-05 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni tanácsterme (A/6. ép. fsz. 31.)
Lukács Zsuzsanna előadása a Fővárosi Ítélőtábla működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Lukács Zsuzsannát, a Fővárosi Ítélőtábla elnökét mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-05-21 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Műhelyvita Könczöl Miklós „A jövő nemzedékek jogai?” c. tanulmányáról

Opponensek: Debisso Kinga (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala), Szalai Ákos (MTA TK JTI)

Nyelv: magyar

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-05-21 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Mattias Kumm „The Legitimacy of Enforcement against Member States” c. tanulmányáról.

Opponensek: Varju Márton (MTA TK JTI) és Sonnevend Pál (ELTE ÁJK)

Nyelv: angol

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-05-28 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Juhász Endre előadása az Európai Unió Bíróságának működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Juhász Endrét, az Európai Unió Bíróságának bíráját mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-05-28 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Czúcz Ottó előadása az Európai Unió Törvényszékének működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Czúcz Ottót, az Európai Unió Törvényszékének bíráját mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-06-11 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában (a Doktoranduszok Országos Szövetségének Konferenciája)
Időpont: 2015-05-15
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Vékás Lajos: Kuncz Ödön pályaképe és jelentősége
Időpont: 2015-05-19 06:00
Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4 sz.
Vékás Lajos: Grosschmid Béni pályaképe és jelentősége
Időpont: 2015-05-18 06:00
Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4 sz.
Papp Tekla: Szerződési rendszerek, szerződések csoportosítása, atipikus szerződések az összehasonlító jogban
Időpont: 2015-05-21 09:00
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvár, Tordai út 4 szám
25 év parlamentarizmus Romániában (Konferencia)
Időpont: 2015-05-22 10:00
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvár, Tordai út 4 szám
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az önkormányzati politikában

A kerekasztal-beszélgetés a „Közpolitikák és jogi környezetük” című, kéthetente megrendezésre kerülő programsorozat része.

A beszélgetés résztvevői:

Hoffman István habilitált egyetemi docens, Közigazgatási Jogi Tanszék (ELTE ÁJK)

Pálné Kovács Ilona igazgató, Regionális Kutatások Intézete (MTA KRTK), egyetemi tanár (PTE BTK), az MTA doktora

Péteri Gábor közgazdász, önkormányzati gazdálkodás szakértő

A beszélgetést vezeti:

Gajduschek György, osztályvezető, tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2015-05-19 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Think Tank fellowships for Central and East Europeans

With this initiative, the Open Society Think Tank Fund aims at supporting up to 15 fresh graduates per year from high-quality universities in the OECD countries who want to return to their country and assume posts in think tanks interested in attracting young staff. With these activities, we hope to help young and talented people enter the region’s think tanks; provide additional capacity building with talented returnees getting engaged in policy-relevant research, analysis, and advocacy under the guidance of experienced staff; and assist think tanks in recruiting new talent into their ranks.

Státusz megnevezése: Graduate and Post-Graduate Fellowships
Jelentkezési határidő: 2015-05-28
Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships at The Law Department at Pompeu Fabra University
Státusz megnevezése: Up to 3 Fellowships
Jelentkezési határidő: 2015-06-15
Terre des hommes (Hungary): Procedural rights of children suspected or accused in criminal proceedings
Tasks Conduct a national research in Hungary on the procedural rights of children suspected or accused in criminal proceedings based on a methodology developed by a lead research (likely to include desk review and field research including interviews, focus group discussions, etc) Draft the national research report in English, including analysis and recommendations Coordinate and assist in the implementation of the project activities at regional level, including administrative duties and reporting.
Státusz megnevezése: Researcher and project coordinator
További hírek
Videó: Választottbíráskodás és a hagyományos bíróságok

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által szervezett „Választottbíráskodás és a hagyományos bíróságok” című 2015. április 28-án megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Osztovits András tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI), Kecskés László MTA levelező tagja, dékán, egyetemi tanár (PTE ÁJK), Varga István dékánhelyettes, habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI).

20. Jubileumi ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik alkalommal, a 15 éves sikeres múlttal rendelkező BUDAPESTI NYÁRI EGYETEM folytatásaként rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára a 20. Jubileumi ELTE KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NYÁRI EGYETEM c. programot. Időpont: 2015. július 7. - július 11. között. (érkezés július 6., távozás július 13.) A Jogtudományi Szekció központi témája: Társadalmi változás + dogmatikai fejlődés = kodifikáció? Nagy kódexek kodifikációi Magyarországon (a részletes program kialakítása folyamatban) Tisztelettel várjuk idén is az érdeklődőket.
Pályázat: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve (2005-2015)
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság működésének 10. évfordulójához kapcsolódóan "Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve" címmel pályázatot hirdet, amelynek célja a hatóság szerepének és a hatósági eljárás gyakorlatának átfogó, tudományos feldolgozása és a hatósági szolgáltatások fejlesztése.
Ius Commune Prize 2015
The Board of the Ius Commune Research School has decided, as result of the great success of former years, to organize the Ius Commune Prize this year again. The prize will be awarded to the PhD student or starting researcher who wrote an article of outstanding quality which falls within the material scope encompassed by the objectives of the Ius Commune Research School.