Tartalom
Doktori viták, védések

Huang Gui: On Life Imprisonment as the Alternative Punishment to the Death Penalty Specially Regarding to China

Udvarhelyi Bence: Az uniós anyagi büntetőjog és alkotmányos alapjai a Lisszaboni Szerződés tükrében

Call for papers

Call for Applications – Winter Seminar 2018

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Polgári Jog (2018/1.)

Közjogi Szemle (2017/4.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

IM ösztöndíjas PhD-hallgatók kutatási eredményeit bemutató tudományos konferencia

Pócza Kálmán – Dobos Gábor – Gyulai Attila: „Alkotmánybíróság és törvényhozás viszonya Magyarországon 1990–2015. A JUDICON projekt eredményei”

Schweitzer Gábor előadása: „A »mafla Kmety«, a »körülreklámozott Pikler« és a »fölényeskedő modorú Csarada«. Budapesti jogászprofesszorok emlékezete a memoárirodalomban”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Doktori ösztöndíj, University of Aberdeen

További hírek

Jelentkezési felhívás a Hague Academy of International Law 2019. januári kurzusaira

Jubileumi interjúk – Gönczöl Katalin

Doktori viták, védések
Huang Gui: On Life Imprisonment as the Alternative Punishment to the Death Penalty Specially Regarding to China
Név: Huang Gui
Időpont: 2018-02-09 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kari tanácsterme (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Udvarhelyi Bence: Az uniós anyagi büntetőjog és alkotmányos alapjai a Lisszaboni Szerződés tükrében
Név: Udvarhelyi Bence
Időpont: 2018-01-16 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékáni tanácsterme (A/6. épület, földszint 31.)
Call for papers
Call for Applications – Winter Seminar 2018
Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Sciences, Building “J” (H-9026 Győr, Áldozat str. 12.)
Határidő: 2018-01-20
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Polgári Jog (2018/1.)
A januári számban Kisfaludi András tanulmánya azt a kérdést vizsgálja, hogy az állam tevékenysége ellátása során milyen esetekben veszi igénybe a polgári jogi szerződés intézményét, Tőkey Balázs tanulmánya a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó új szabályok hatásait elemzi. A lapszám három polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek közül az egyik a váltóval, a másik a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel, a harmadik pedig a szállítmányozó és a fuvarozó felelősségével foglalkozik. A Fórum rovatban két konferenciabeszámoló kapott helyet: Farkas Diána Rita „Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban” című konferenciáról, Merkel Csenge pedig az ELTE-n tartott nemzetközi magánjogi konferenciáról számol be. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: https://wolterskluwer.hu/polgari-jog-folyoirat-bemutatasa/
Közjogi Szemle (2017/4.)

SAJÓ András: Alkotmányosság a bezárkózó társadalmakban (open access!)
CHRONOWSKI Nóra: Az alkotmánykonform értelmezés és az Alaptörvény
NAGY Marianna: A helyi – területi önkormányzatok és az Alaptörvény
KOVÁCS András György: Piacgazdaság, gazdaságszabályozás és az Alaptörvény
MOHAY Ágoston: A Kadi-doktrína és a nemzetközi jog érvényesülése az uniós jogrendben
VARGA Judit: Állami tulajdonban álló gazdasági társaságok közpénzügyi szabályozás által kijelölt mozgástere
SZABÓ Zsolt: Lehet-e az Alkotmánybíróságból „házszabály-bíróság”?
SZALAI Flóra – SZENTGÁLI-TÓTH Boldizsár: Gondolatok a parlamenti nyilvánosság új megközelítéséről. Vannak európai minimumsztenderdjei a parlamenti szólás- és sajtószabadság korlátozásának?
FARKAS Henrietta Regina: A szoftverek kereskedelmének alapjogi kérdései
ANTALI Dániel Gábor: Az ügyészségi feladatellátás alapja: alapjog, közérdek vagy állami érdekek védelme
BURJÁN Evelin: Az Alkotmánybíróság kimondta: az Országgyűlés a saját háza táján sepregessen! Döntés a közfoglalkoztatási jogviszonyból való kizárásról
KISS Balázs: Régi-új gyakorlat a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárásban
LUKONITS Ádám: Fejlődő közvetlen demokrácia az Európai Unióban – Efler v. Bizottság (T-754/14)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
IM ösztöndíjas PhD-hallgatók kutatási eredményeit bemutató tudományos konferencia
Időpont: 2018-01-17 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kari tanácsterme
Pócza Kálmán – Dobos Gábor – Gyulai Attila: „Alkotmánybíróság és törvényhozás viszonya Magyarországon 1990–2015. A JUDICON projekt eredményei”
Időpont: 2018-01-25 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Schweitzer Gábor előadása: „A »mafla Kmety«, a »körülreklámozott Pikler« és a »fölényeskedő modorú Csarada«. Budapesti jogászprofesszorok emlékezete a memoárirodalomban”
Időpont: 2018-02-01 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Doktori ösztöndíj, University of Aberdeen
Státusz megnevezése: Early Stage Researcher
Jelentkezési határidő: 2018-03-20
További hírek
Jelentkezési felhívás a Hague Academy of International Law 2019. januári kurzusaira
Jubileumi interjúk – Gönczöl Katalin

Az ELTE ÁJK jubileumi interjúsorozatának hetedik beszélgetése Gönczöl Katalin professzor asszonnyal készült.