Tartalom
Call for papers

Konferenciafelhívás: Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan (2019. április 26., PPKE JÁK)

Konferenciafelhívás: VII. Jog és irodalom szimpózium (2019. május 31., Kolozsvár)

Konferenciafelhívás: The 2019 Annual ESPAnet Conference: Social Citizenship, Migration and Conflict – Equality and opportunity in European welfare states (2019. szeptember 5–7., Stockholm)

Konferenciafelhívás: Legislatures and Laws in Europe. Conference on the „Day of Parliamentarism” (2019. május 2–3., Budapest)

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTIBlog (2019/4.)

Személyi hírek

Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjat

Friss könyvek

Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „Ezer év hazánk és szakmánk történetében”

Konferencia: „Európai jurisztokrácia versus európai demokrácia? Az Európai Unió jurisztokratikus szerkezetének kérdései”

Könyvbemutató: „A Kecskeméti Református Jogakadémia története”

Konferencia: „Hate Crime and Hate Speech: Lessons learned and countering activities in Europe with special regards to Italy”

Workshop: „Discrimination and Anti-discrimination Strategies”

Előadás: „A nemzeti megelőző mechanizmus megalapítása és működésének tapasztalatai”

Konferencia: „Erőszak és kirekesztettség a romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat tükrében”

Workshop: „Current questions and answers relating to the criminal law protection of the financial interests of the European Union”

Koen Lenaerts (elnök, EUB) előadása

Könyvbemutató: „Emberi jogi enciklopédia” (szerkesztette: Lamm Vanda)

Schweitzer Gábor előadása: „Republikánus? Kommunista? Szabad királyválasztó? Tollvonások Kmety Károly (1863–1929) közjogászprofesszor arcképéhez”

Amalie Frese előadása: „Judicial Responses to Economic Inequalities in Europe”

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés: „Alkotmánybíráskodás Közép-Európában 1990–2015”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

FameLab tudománykommunikációs verseny

További hírek

Születésnapi interjú Schlett István professor emeritussal

Konferenciabeszámoló: A szabályozástól a szabályozhatatlanságig

ELTE ÁJK jubileumi interjúk XI. – Valki László

Call for papers
Konferenciafelhívás: Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan (2019. április 26., PPKE JÁK)
Határidő: 2019-03-15
Konferenciafelhívás: VII. Jog és irodalom szimpózium (2019. május 31., Kolozsvár)

2019-ben a Sapientia EMTE kolozsvári Jogtudományi Intézete és MTA TK JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja közösen szervezi meg a VII. Jog és irodalom szimpóziumot, melyre ezúton meghívunk minden érdeklődőt előadás tartására. Két témában kifejezetten várjuk az előadók jelentkezését: 1. A 20. század nagy társadalmi, politikai és jogi átalakulásainak megjelenése a magyar és külföldi irodalomban, különös tekintettel arra, hogy az irodalom hogyan járulhat hozzá a jog e folyamatokban játszott szerepének megismeréséhez és megértéséhez. 2. A 2018-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Tamás – a magyar jog és irodalom mozgalom egyik alapítója és meghatározó személyisége – munkásságának megvitatása, értékelése.

Az előző konferencia kötete az MTA TK Jogtudományi intézet honlapján

Határidő: 2019-04-30
Konferenciafelhívás: The 2019 Annual ESPAnet Conference: Social Citizenship, Migration and Conflict – Equality and opportunity in European welfare states (2019. szeptember 5–7., Stockholm)
Határidő: 2019-03-31
Konferenciafelhívás: Legislatures and Laws in Europe. Conference on the „Day of Parliamentarism” (2019. május 2–3., Budapest)
Határidő: 2019-03-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTIBlog (2019/4.)
Kertész Gábor: „Rabszolgatörvény” – jogi elemzés
Személyi hírek
Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjat
Gratulálunk a díjazottaknak, köztük Szentgáli-Tóth Boldizsárnak, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet tudományos segédmunkatársának.
Friss könyvek
Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből
Megjelent az MTA TK Jogtudományi Intézete által szervezett VI. Jog és irodalom szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga „Iustitia meghallgat” címmel. A kötet teljes anyaga letölthető a Jogtudományi Intézet honlapjáról.
Szerző: Bodnár Kriszta és Fekete Balázs (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „Ezer év hazánk és szakmánk történetében”
A konferencia a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar Börtönügyi Társaság szervezésében valósul meg. Az előadás témái a büntetés-végrehajtás múltjának és jelenének lényeges kérdéseit járják körbe.
Időpont: 2019-02-09 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Konferencia: „Európai jurisztokrácia versus európai demokrácia? Az Európai Unió jurisztokratikus szerkezetének kérdései”
Időpont: 2019-03-01 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt.)
Könyvbemutató: „A Kecskeméti Református Jogakadémia története”
Időpont: 2019-02-27 16:00
Helyszín: KRE Rektori Hivatal tanácsterem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.)
Konferencia: „Hate Crime and Hate Speech: Lessons learned and countering activities in Europe with special regards to Italy”
Időpont: 2019-02-28 09:30
Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet (1122 Budapest, Maros u. 6/a.)
Workshop: „Discrimination and Anti-discrimination Strategies”
Időpont: 2019-02-14 10:00
Helyszín: CEU (Budapest, Nador u. 9, Monument Building, Popper room)
Előadás: „A nemzeti megelőző mechanizmus megalapítása és működésének tapasztalatai”

A Magyar Kriminológiai Társaság „A nemzeti megelőző mechanizmus megalapítása és működésének tapasztalatai” címmel tudományos előadást rendez. Előadó: Székely László, az alapvető jogok biztosa.

Időpont: 2019-02-21 17:00
Helyszín: ELTE Állam-és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3) I. tanterem
Konferencia: „Erőszak és kirekesztettség a romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat tükrében”

„Erőszak és kirekesztettség a romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat tükrében” címmel konferenciát szervez a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete és az Együtt Debrecenért Egyesület.

Időpont: 2019-02-15 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
Workshop: „Current questions and answers relating to the criminal law protection of the financial interests of the European Union”

A „Current questions and answers relating to the criminal law protection of the financial interests of the European Union” elnevezésű Téli Akadémia „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekbe és különös figyelemmel a cybercrime-ra”  projekt keretében valósul meg, az Európai Unió HERCULE III (2014-2020) programja támogatásával. A projektben hat tagállam (Magyarország, Németország, Ausztria, Görögország, Olaszország és Románia) elméleti és gyakorlati szakemberei vesznek részt. A Téli Akadémia a projekt zárórendezvénye, amelyen a projekt eredményeit kívánjuk a szélesebb szakmai közönség elé tárni. A projekttel kapcsolatban további információkért kérjük, látogasson el a projekt honlapjára: www.hercule.uni-miskolc.hu

Időpont: 2019-02-14 15:00
Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia (1122 Budapest, Tóth Lőrinc út 6.)
Koen Lenaerts (elnök, EUB) előadása

The contribution of the courts of the Central and Eastern European Member States to the development of EU law.

Időpont: 2019-03-08 16:00
Helyszín: Andrássy Universität (1088 Budapest, Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Könyvbemutató: „Emberi jogi enciklopédia” (szerkesztette: Lamm Vanda)
Időpont: 2019-02-22 13:30
Helyszín: MTA Székház Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Schweitzer Gábor előadása: „Republikánus? Kommunista? Szabad királyválasztó? Tollvonások Kmety Károly (1863–1929) közjogászprofesszor arcképéhez”
Időpont: 2019-02-14 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Amalie Frese előadása: „Judicial Responses to Economic Inequalities in Europe”
Income inequality is at an all-time high in the Europe Union. It threatens increasingly to destabilize “social Europe” based on values such as the inseparability of social and economic progress. The economic crisis has, according to the EU Agency for Fundamental Rights, a detrimental effect on the full enjoyment of rights, including access to goods and services, housing, health and education – legal guarantees under European Union Law, which are traditionally embraced by the European Social Model. Economic inequality as a consequence of the crisis is at the centre of academic attention in economics, political science and sociology. This lecture addresses a legal-empirical question that has received little attention from scholars so far: How is the European Union’s judiciary responding to this economic divide in Europe as the supreme interpreter of EU law?
Időpont: 2019-02-21 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés: „Alkotmánybíráskodás Közép-Európában 1990–2015”
Időpont: 2019-02-28 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Státusz megnevezése: PhD fokozattal rendelkezők
Jelentkezési határidő: 2019-03-08
FameLab tudománykommunikációs verseny
Státusz megnevezése: fiatal kutatók
Jelentkezési határidő: 2019-03-13
További hírek
Születésnapi interjú Schlett István professor emeritussal

Schlett István, a Politikatudományi Intézet professor emeritusa 1939-ben született Szilágynagyfaluban. 1944-ben szüleivel Magyarországra menekült. Középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte. Az 1956-os eseményekben diákként vett részt, izgatásért 1957-ben egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte 1966-ban, történelem–tudományos szocializmus szakon. 1969-ben került az ELTE ÁJK Tudományos Szocializmus Tanszékére, később a Politikatudományi Intézet oktatója lett. Fő kutatási területe a magyar politikai gondolkodás története. 2019 januárjában tölti be nyolcvanadik életévét. Ebből az alkalomból Rácz Anna beszélgetett vele.

Konferenciabeszámoló: A szabályozástól a szabályozhatatlanságig
ELTE ÁJK jubileumi interjúk XI. – Valki László

Beszélgetés Valki Lászlóval, az ELTE ÁJK professor emeritusával a Nemzetközi Jogi Tanszék történetéről és a nemzetközi jog oktatásáról.