Tartalom
Doktori viták, védések

Kaprinay Gizella Zsófia: Az ezerarcú egyesület

Bátyi Emese: A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi Emese: Kormánykampány – Avagy megszólalhatnak-e az államhatalom szervei népszavazási kampány során? (2016. szeptember 28. )

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Lovas Dóra: Menedékkérők jogi helyzete az EU-ban és tagállamaiban – Mi a tétje a népszavazásnak? (2016. október 1.)

Ars Boni (2016/2)

German Law Journal (17/5 (2016))

MTA Law Working Papers - Hunyady György: Mit kérdez a pszichológus a jogtudatról? (2016/13)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Orbán Endre: A hazai és a strasbourgi tulajdonvédelem közelítésének lehetőségei (2016. 10. 12.)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Vető Gábor: Az európai menekültpolitika a pozsonyi csúcs és a magyar kvótanépszavazás után (2016. 10. 12.)

Friss könyvek

Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás és kormányzás történetéből

Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A reklám – életünk nélkülözhetetlen része?

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar emléknapot rendez az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

Könyvbemutató: A magyar jogrendszer állapota és Az európai alkotmányjog nyelve

Műhelyvita Kelemen Katalin (Örebro) „Dissenting opinions in the Hungarian Constitutional Court (1990–2007)” című tanulmányáról

Könyvbemutató: A jog szociálpszichológiája

Műhelyvita Salát Orsolya „Universality of human rights from an Eastern European perspective” című tanulmányáról

Műhelyvita Koi Gyula „A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása: múlt és jelen kérdései” című tanulmányáról

Műhelyvita Tanács János és Zempléni Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) „Sajtó-helyreigazítási perek gyakorlata érveléselméleti nézőpontól. A szerepbeli stratégiai manőverezés hatása a jogi értelmezés mechanizmusára” című tanulmányáról

Szakmai fórum: Munkaügyi kapcsolatok a ’köztulajdonban álló’ vállalatoknál

Könyvbemutató - Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

További hírek

Videó: A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés (1. rész)

Videó: A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés (2. rész)

Sajtóbeszámolók A magyar lakosság jogtudata konferenciáról

Doktori viták, védések
Kaprinay Gizella Zsófia: Az ezerarcú egyesület
Név: Kaprinay Gizella Zsófia
Időpont: 2016-10-24 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Bátyi Emese: A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon
Név: Bátyi Emese
Időpont: 2006-11-03 11:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Tanácsterme (A/6. épület, földszint 31.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi Emese: Kormánykampány – Avagy megszólalhatnak-e az államhatalom szervei népszavazási kampány során? (2016. szeptember 28. )

A közelmúltban a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Kúria elé került a kérdés, hogy folytathatnak-e az állami szervek politikai motiváción alapuló propaganda-tevékenységet népszavazási kampány során, vagy semlegesnek kell maradniuk az álláspontok tekintetében. A probléma a jelenleg zajló, menekültkvótáról szóló népszavazás kontextusában merült fel, de segíti az érvek tisztázását, ha egy lépéssel távolabbról szemlélődünk. A kérdés ugyanis nem csupán az, hogy használhat-e a kormányzat gyalázkodó üzeneteket a menekültek ellen a jelen kampány során, hanem hogy adható-e olyan következetes elvi válasz, amely általános érvénnyel válaszolja meg, hogy milyen álláspontot kellene elfoglalnia az állam szerveinek egy népszavazási eljárás során.

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Lovas Dóra: Menedékkérők jogi helyzete az EU-ban és tagállamaiban – Mi a tétje a népszavazásnak? (2016. október 1.)

Néhány nappal korábban közzétett bejegyzésünk a menekültkvótáról szóló október 2-i népszavazás kontextusában azt a kérdést vizsgálta, hogy folytathatnak-e az állami szervek politikai motiváción alapuló propaganda tevékenységet. Az alábbi írásban a kormányzati kampány tárgyát képező népszavazási kérdés jogi dilemmáit és politikai környezetét járjuk körbe, a tagállami és az uniós kormányzási szint viszonyát előtérbe helyezve.

Ars Boni (2016/2)

A tartalomból:

Katalán Gergely Tamás: Reszocializáció és reintegráció

Munkácsi Lilla: Az ENSZ békefenntartási politikájának vizsgálata

Szabó Zsolt: Őszintén a kényszervallatásról

Somkutas Péter: Büntetőjogi közösségi háló: nyilvános adatbázisok, önkéntes rendőrök?"

German Law Journal (17/5 (2016))

Matthias Goldmann & Silvia Steininger: Introduction: Democracy and Financial Order—Legal Perspectives

Matthias Goldmann & Silvia Steininger: A Discourse Theoretical Approach to Sovereign Debt Restructuring: Towards a Democratic Financial Order

Lars Viellechner: The Limits of Law (and Democracy) in the Euro Crisis: An Approach from Systems Theory

Emanuel V. Towfigh: Rational Choice and Its Limits

Matej Avbelj: Constitutional and Administrative Pluralism in the EU System of Banking Supervision

Oisin Suttle: Debt, Default, and Two Liberal Theories of Justice

Thomas Biebricher: Neoliberalism and Law: The Case of the Constitutional Balanced-Budget Amendment

Francisco Saffie G.: An Alert from the Left: The Endangered Connection Between Taxes and Solidarity at the Local and Global Levels

Isabel Feichtner: Public Law’s Rationalization of the Legal Architecture of Money: What Might Legal Analysis of Money Become?

MTA Law Working Papers - Hunyady György: Mit kérdez a pszichológus a jogtudatról? (2016/13)
Az OTKA 105552 számú, a magyar lakosság jogtudatát vizsgáló projekt zárórendezvénye keretében tartott előadás. Az előadás Hunyady György professzor, akadémikus által a témában végzett kutatások néhány fontos, érdekes és elgondolkodtató eredményét mutatja be, utalva a kutatásokból kirajzolódó összefüggésekre, de az azokban megjelenő ellentmondásokra is.
A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Orbán Endre: A hazai és a strasbourgi tulajdonvédelem közelítésének lehetőségei (2016. 10. 12.)

Hogyan lehet közelíteni egymáshoz a hazai és a strasbourgi tulajdonvédelmet?

Orbán Endre több lehetőséget is felvázol blogbejegyzésében.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Vető Gábor: Az európai menekültpolitika a pozsonyi csúcs és a magyar kvótanépszavazás után (2016. 10. 12.)

Egy évvel a 2015. évi válság tetőzése után a menekültkérdés Európában mintha nyugvópontra jutna. Elsősorban az EU Törökországgal megkötött egyezségének köszönhetően jóval kevesebb, bár továbbra is átlagon felüli menedékkérő érkezik a kontinensre.

A tömeges beáramlás mérséklődésével párhuzamosan jó időre lekerült a napirendről a Közös Európai Menekültügyi Rendszer átfogó, a központosítás felé irányuló reformja. EU 27 állama a szeptember 16-i pozsonyi csúcson elvetette a kötelező menekültkvótát és a külső határok megerősítése mellett foglalt állást.

Magyarországon az érvénytelen, bár a kormány által politikailag eredményesnek tekintett népszavazás után a menekültügy témája már feltehetően nem fogja a korábbi szinten dominálni a napi közpolitikát.

Friss könyvek
Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás és kormányzás történetéből

Gondolat Kiadó, Budapest, 2016.

Szerző: Rácz Lajos
Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből.
Budapest, Gondolat Kiadó, 2016. 264. o.
Szerző: Takács Péter (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A reklám – életünk nélkülözhetetlen része?
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara meghívja az érdeklődőket A jogalkalmazás vitatott területei konferenciasorozat részeként szervezett „A reklám – életünk nélkülözhetetlen része?” című tudományos konferenciára.
Időpont: 2016-11-04 09:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, TEOKJ I. előadó, 4028 Debrecen, Kassai út 26.
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar emléknapot rendez az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
Időpont: 2016-10-13 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Társalgó Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Könyvbemutató: A magyar jogrendszer állapota és Az európai alkotmányjog nyelve

A Jakab András és Gajduschek György szerkesztette, A magyar jogrendszer állapota című kötetet (Budapest: MTA TK JTI 2016) bemutatja Vékás Lajos akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke (a kötet letölthető innen). Jakab András két kötetét – Az európai alkotmányjog nyelve (Budapest: NKE 2016) és European Constitutional Language (Cambridge e. a.: Cambridge University Press 2016) – bemutatja Tölgyessy Péter alkotmányjogász, az MTA TK Politikatudományi Intézet tudományos munkatársa. A rendezvényt moderálja: Harmathy Attila akadémikus, az MTA Jogtudományi Bizottságának elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze az argyelan.laszlone@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2016-10-20 10:00
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30., Jakobinus terem
Műhelyvita Kelemen Katalin (Örebro) „Dissenting opinions in the Hungarian Constitutional Court (1990–2007)” című tanulmányáról

Opponens: Gárdos-Orosz Fruzsina.

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-10-27 09:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Könyvbemutató: A jog szociálpszichológiája

A Hunyady György és Berkics Mihály szerkesztette, A jog szociálpszichológiája: A hiányzó láncszem című kötetet (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó-JTI, 2015) bemutatja Gajduschek György (tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA TK JTI) és Csepeli György (professor emeritus, ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék).

A rendezvényt moderálja: Tóth Mihály tudományos tanácsadó, az MTA doktora.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze az argyelan.laszlone@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2016-11-03 10:00
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30., JTI tárgyaló
Műhelyvita Salát Orsolya „Universality of human rights from an Eastern European perspective” című tanulmányáról

Opponens: Jakab András.

Időpont: 2016-11-07 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Koi Gyula „A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása: múlt és jelen kérdései” című tanulmányáról

Opponensek: Lamm Vanda és Tamás András (NKE).

Időpont: 2016-11-24 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Tanács János és Zempléni Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) „Sajtó-helyreigazítási perek gyakorlata érveléselméleti nézőpontól. A szerepbeli stratégiai manőverezés hatása a jogi értelmezés mechanizmusára” című tanulmányáról
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-12-01 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Szakmai fórum: Munkaügyi kapcsolatok a ’köztulajdonban álló’ vállalatoknál

10:00 A szakmai rendezvény megnyitása – Neumann László levezető elnök

10:15 – 11:00 Berke Gyula (PTE): a köztulajdonban álló munkáltatók munkajoga

11:00 – 11:20 Simon Csilla (MVM): A köztulajdonban álló vállalati HR sajátosságai

11: 20 – 11:40 Jäger István (BKV): Egy vállalat szakszervezet lehetőségei köztulajdonban álló vállalatnál

11:40 – 12:00 Sebestyén István (MNV): Van-e az állami tulajdonosnak bér-és foglalkoztatáspolitikája?

12:00 – 12:20 Szabó Imre (VDSZSZ): Gúzsba kötve táncolni? – munkavállalói érdekképviselet állami vállalatnál

12:20 – 12:50 Szilágyi József: (EVSZ) A vegyes tulajdon okozta problémák ágazati kollektív alkuban

12:50 Vita

A szakmai fórum ingyenes, de regisztrációhoz kötött a miskolcmunkajog@gmail.com e-mail címen október 23.-ig.

Időpont: 2016-11-04 09:30
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, „akvárium-terem” (Budapest, IX. Közraktár u. 4-6., I. emelet)
Könyvbemutató - Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

A Gondolat Kiadó és a Parlamenti Kutatások Központja tisztelettel meghívja Önt Szabó Zsolt A Nyugat-Balkán parlamentjei című kötetének bemutatójára. A könyvbemutatót Erdős Csaba, egyetemi adjunktus a Parlamenti Kutatások Központja titkára moderálja, előadóként részt vesz Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, Horváth Zoltán, az Országgyűlés EU technikai segítségnyújtás projektjeinek vezetője, Halász Iván, intézetvezető egyetemi tanár, NKE, valamint Smuk Péter, tanszékvezető egyetemi docens, SZE. Az eseményre regisztrálni október 25-ig az info@gondolatkiado.hu címen lehet név és személyi igazolvány szám megadásával.

Időpont: 2016-10-27 16:00
Helyszín: Országház Főemelet, 21-es terem (belépés az Országház XVII. kapuján, az északi oldalon)
További hírek
Videó: A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés (1. rész)
Az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja rendezésében 2016. szeptember 29-én megtartott konferencia felvétele.
Videó: A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés (2. rész)
Az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja rendezésében 2016. szeptember 29-én megtartott konferencia felvétele.
Sajtóbeszámolók A magyar lakosság jogtudata konferenciáról

Az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja 2016. szeptember 29-én tartotta „A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés” elnevezésű projektjének zárókonferenciáját. A kutatás a magyar lakosság jogtudatát a joggal kapcsolatos ismeretekre és attitűdökre kiterjedően vizsgálta, arra is keresve a választ, hogy milyen tényleges szerepet játszik a jog az emberek gondolkodásában és a társadalom tényleges működésében.

A konferenciáról szóló sajtóbeszámolók:

A konferenciáról szóló sajtóbeszámolók:
Index
Ars Boni
Mandiner,
és egy további cikk az egyik előadás kapcsán az Indexen.