Tartalom
Habilitációk

Dr. Berke Gyula: Dr. Berke Gyula habilitációs előadásai

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium - Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai (15/1.; 15/2.)

JTI Blog (2015. 01. 20. )

Közjogi Szemle (2014/4. - december)

Friss könyvek

Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések: A rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései

A konstitucionalizmus archeológiája. Történetek és elméletek az összehasonlító alkotmánytan köréből

A dialógus vonzásában. Hozzájárulás a természetjogi gondolkodás megalapozásához

Az EU mint a szabadság, a biztonság és a jog térsége. Magyarország az Európai Unióban 2004-2014

Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Verseny

Deli Gergely: Salus rei publicae, Horváth Péter: Pártok és koalíciók

„A migráció jogi és egészségügyi tünetei” című tudományos ülés

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az emlékezetpolitikában (kerekasztal-beszélgetés)

Adórendszer – különös tekintettel az adóadminisztrációra (kerekasztal-beszélgetés)

Műhelyvita Váradi Ágnes „Legal aid for legal persons in the European Union law ” [Jogi személyek jogi segélyezése az Európai Uniós törvénykezésben] c. tanulmányáról

Adórendszer - társaságokat, fogyasztást és személyi jövedelmeket terhelő adók – különös tekintettel a különadókra (kerekasztal-beszélgetés)

Műhelyvita Körösényi András „Alkotmányozás és Alaptörvény” c. tanulmányáról.

Paczolay Péter előadása az Alkotmánybíróság működéséről

IX. Annual International Conference for Young Lawyers COFOLA 2015

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Professor in International Business Law (CEU)

További hírek

Újabb fokozatszerzés a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában

Wopera Zsuzsa miniszteri biztos interjúja az Ügyvédvilág c. lapnak az új Pp. kodifikációjával kapcsolatban

Habilitációk
Dr. Berke Gyula: Dr. Berke Gyula habilitációs előadásai

Tantermi előadás: „A kollektív szerződés”. Ideje: 10 óra 15 perc, helye: PTE ÁJK Irk Albert előadóterem (Pécs, 48-as tér 1. III. em.). Tudományos előadás: „A Ptk. alkalmazása a magyar munkajogban”. Német nyelvű előadás: „Die Anwendung des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Arbeitsrecht”. Ideje: 12 óra 30 perc, helye: 307. terem (Pécs, 48-as tér 1. III. em.)

Szakmai Bírálóbizottság: Elnök: Dr. Korinek László MTA rendes tagja, egyetemi tanár, PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék. Tagok: Dr. Prugberger Tamás MTA doktora, professor emeritus, ME ÁJK. Dr. Gyulavári Tamás PhD, dr. habil, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK Munkajogi Tanszék. Póttag: Dr. László Gyula MTA doktora, professor emeritus, PTE KTK, Vezetési Tanácsadás Tanszék.

Név: Dr. Berke Gyula
Időpont: 2015-02-17
Helyszín: PTE ÁJK 7622 Pécs, 48-as tér 1. Irk Albert előadóterem és 307-es terem
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium - Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai (15/1.; 15/2.)

Megjelent a Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 15/1. és 15/2. kötete. 

JTI Blog (2015. 01. 20. )
Ságvári Ádám: A trafikügy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt - A széttartó alapjogvédelem tanulságai
Közjogi Szemle (2014/4. - december)
Friss könyvek
Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések: A rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései
Budapest; Pécs: Dialóg Campus K., 2014. 232 p
Szerző: Nagy Klára
A konstitucionalizmus archeológiája. Történetek és elméletek az összehasonlító alkotmánytan köréből

Budapest: Gondolat, 2014. 304. o.

Szerző: Paksy Máté
A dialógus vonzásában. Hozzájárulás a természetjogi gondolkodás megalapozásához

Budapest, Pázmány Press, 2014.

Szerző: Paksy Máté
Az EU mint a szabadság, a biztonság és a jog térsége. Magyarország az Európai Unióban 2004-2014
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2014. 227 o.
Szerző: Hollán Miklós (szerk.)
Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben

Budapest, HVG-ORAC, 2014. 194 o.

Szerző: Hollán Miklós
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Verseny

Immáron 12. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Verseny. A komoly hagyományokkal rendelkező megmérettetés idei házigazdája a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, amelyen a résztvevő csapatok idén is a Hollóházi vándorkupáért vetélkednek a neves gyakorlati szakemberekből álló zsűri előtt.

Időpont: 2015-03-16 10:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Deli Gergely: Salus rei publicae, Horváth Péter: Pártok és koalíciók

A köteteket bemutatja: Földi András egyetemi tanár, MTA doktora és Körösényi András főigazgató, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA doktora

Időpont: 2015-02-16 17:00
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp. V. kerület, Károlyi utca 16.)
„A migráció jogi és egészségügyi tünetei” című tudományos ülés

A vitaindító előadók és témájuk: Dr. HAUTZINGER ZOLTÁN PhD, (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, PTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék c. egyetemi docense.): Külföldiek a büntetőjogban (elmélet és praktikum) A korreferátor és témája: Dr. Prof. SZILÁRD ISTVÁN (CSc, a PTE ÁOK c. egyetemi tanára, a migráns- és kisebbség-egészségügyi programok koordinátora): Migrációs egészségügy - elmélet és nemzetközi tendenciák. Az előadásokat hozzászólások és vita követi. A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) oktatóit/ tudományos kutatóit. 

Időpont: 2015-01-22 05:00
Helyszín: PAB Székház 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az emlékezetpolitikában (kerekasztal-beszélgetés)

A kerekasztal-beszélgetés a „Közpolitikák és jogi környezetük” című, kéthetente megrendezésre kerülő programsorozat része. A beszélgetés résztvevői: ifj. Bertényi Iván egyetemi adjunktus (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék); Stefano Bottoni tudományos főmunkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet); Kiss Réka elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága); Ungváry Krisztián történész. A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató (MTA TK JTI)

Időpont: 2015-01-27 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
Adórendszer – különös tekintettel az adóadminisztrációra (kerekasztal-beszélgetés)

Résztvevők: Katona Klára egyetemi docens (PPKE JÁK); Kolozs Borbála adójogász, kutató, Monash University, Australia; Békés Balázs régióvezető, Ryan Tax Services. Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI)

 

Időpont: 2015-01-23 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Váradi Ágnes „Legal aid for legal persons in the European Union law ” [Jogi személyek jogi segélyezése az Európai Uniós törvénykezésben] c. tanulmányáról

Opponensek: Somssich Réka (ELTE ÁJK) és Ződi Zsolt (MTA TK JTI) Időpont: 2015. január 29. 10:00 Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.) Nyelv: angol Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-01-29 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Adórendszer - társaságokat, fogyasztást és személyi jövedelmeket terhelő adók – különös tekintettel a különadókra (kerekasztal-beszélgetés)

Résztvevők: Deák Dániel egyetemi tanár (BCE GTK); Tóth G. Csaba MNB. Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) 

Időpont: 2015-02-03 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Körösényi András „Alkotmányozás és Alaptörvény” c. tanulmányáról.

Opponensek: Pap András László (MTA TK JTI) és Chronowski Nóra (MTA TK JTI)Időpont: 2015. február 5. 10:00 Nyelv: magyar Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-02-05 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Paczolay Péter előadása az Alkotmánybíróság működéséről

A  „Jogrendszer belülről” című beszélgetéssorozat része. 

Időpont: 2015-02-05 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
IX. Annual International Conference for Young Lawyers COFOLA 2015
We would like to inform you that the registration for the IX. Annual International Conference for Young Lawyers COFOLA 2015 is opened. Direct link to the registration system is https://www.law.muni.cz/applications/en/.
Időpont: 2015-04-16
Helyszín: Lednice, Czech Republic, on the premises of renovated riding halls near the castle
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Professor in International Business Law (CEU)

The Legal Studies Department of Central European University (CEU) in Budapest, Hungary announces an Open Rank faculty position in International Business Law. The position is open from August 3, 2015. 

Státusz megnevezése: Full Time Professor
Jelentkezési határidő: 2015-01-31
További hírek
Újabb fokozatszerzés a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatói közül az elmúlt félévben Dr. Újvári Emese szerzett PhD fokozatot, aki a február 6-i diplomaosztón veheti át oklevelét. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szívből gratulál Dr. Újvári Emesének a fokozat megszerzéséhez!
Wopera Zsuzsa miniszteri biztos interjúja az Ügyvédvilág c. lapnak az új Pp. kodifikációjával kapcsolatban

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa elmondja többek között azt, hogy miért vált szükségessé a Pp. módosítása, milyen keretek között zajlik a kodifikáció, illetve milyen újítások várhatóak az új Pp.-ben, melyek a kodifikációs célkitűzések. Az interjú teljes terjedelemben elérhető az Ügyvédvilág 2015. januári számában.