Jogtudományi Hírlevél 2015/14 (2015. 07. 10.)

Tisztelt Kollégák! 

A nyári időszakban jóval kevesebb hír érkezik be a rendszerünkbe, és a Jogtudományi Intézet is takarékra kapcsol. Ezért úgy határoztunk, hogy a Hírlevél megjelentetését nyáron szüneteltetjük. Legközelebb augusztus 28-án, pénteken jelentkezünk a 15. számmal. Addig is kérjük a kollégákat, hogy gyűjtsék és töltsék fel a szélesebb publicitást igénylő híreket, eseményeket. 

Mindnyájuknak kellemes pihenést, a nyarat munkával töltőknek pedig sok inspiráló gondolatot, az alkotáshoz jó erőt kívánok a Jogtudományi Intézet nevében is! 

Ződi Zsolt

szerkesztő

Tartalom
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Darinka Piqani: The ECJ upholds the ECB’s bond buying programme: Preliminary reflections on the judgment of the Court in the Case C-62/14 (2015. 07. 02.)

JTI Blog - Hoffmann Tamás: Erős bástya? – A magyar-szerb határra tervezett kerítés nemzetközi jogi vonatkozásai (2015. 07. 02.)

MTA Law Working Papers - Ződi Zsolt: Jogirodalomra történő hivatkozás a bíróságok ítéleteiben – A jogtudomány és a „népi dogmatika” (2015/18)

MTA Law Working Papers - Fekete Balázs: A magyar jogtudomány strukturális hátrányairól (2015/19)

MTA Law Working Papers - Békési László: Az egyenlőtlen bánásmód mint a foglalkoztatás fejlesztő hatásának akadálya (2015/20)

Személyi hírek

Szemesi Sándor Bolyai ösztöndíjas

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Federico Casolari "The protection of the rule of law in a time of economic and financial crisis" c. tanulmányáról

Műhelyvita Valerio Lubello „Data retention and its implications for the fundamental right to privacy: a European perspective” c. tanulmányáról

Kerekasztal-beszélgetés: A Velencei Bizottság véleménye a magyar médiaszabályozásról

További hírek

Prof. Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus emlékkonferencia

A Jogtudományi Intézet 2015. évi szenior kutatói díjainak nyertesei

Videó: Energiapolitika -- A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az energiapolitikában

Videó: Fiskális politika -- A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a fiskális politikában

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Darinka Piqani: The ECJ upholds the ECB’s bond buying programme: Preliminary reflections on the judgment of the Court in the Case C-62/14 (2015. 07. 02.)
On 16 June 2015 the Grand Chamber of the European Court of Justice (ECJ) issued its much awaited judgment in the Gauweiler case (Case C-62/14). The judgment was expected with great interest for at least two reasons: for the ECJ’s position on the validity of the ECB’s bond buying programme ‘OMT” and the interpretation of the Treaties in that regard, and secondly, for its potential implications for the relation between the ECJ and the German Constitutional Court (GCC) from which the reference originated in January 2014 (Order of 14 January 2014, BvR 2728/13).
JTI Blog - Hoffmann Tamás: Erős bástya? – A magyar-szerb határra tervezett kerítés nemzetközi jogi vonatkozásai (2015. 07. 02.)
A kormány által tervezett határzár felépítése nagy valószínűséggel nem minősülne a nemzetközi menekültjogi szabályozás megsértésének, felmerül ugyanakkor annak a lehetősége, hogy a Natura 2000 programterület által érintett szakaszon a határzár egyoldalú döntéssel történő felállítása az uniós jog megsértéséhez vezethet.
MTA Law Working Papers - Ződi Zsolt: Jogirodalomra történő hivatkozás a bíróságok ítéleteiben – A jogtudomány és a „népi dogmatika” (2015/18)
Néhány éve, amikor a magyar bírósági ítéletek hivatkozás-statisztikai elemzését elvégeztük, rövid pillantást vetettünk a szakirodalmi (jogtudományi, kommentár-irodalmi) hivatkozásokra is. Arra számítottam, hogy észrevehető mennyiségű hivatkozást fogok találni, legalább a felsőbíróságok ítéleteiben. Legnagyobb meglepetésemre azonban a szakirodalomra történő hivatkozások mennyisége elenyésző volt. A tanulmány előbb ezeket a gépi statisztikákat mutatja meg, és igyekszik magyarázni. Az, hogy az explicit hivatkozások száma kicsi, azonban nem jelenti, hogy a joggyakorlatnak semmi köze ne lenne bizonyos jogtudományi, vagy jogdogmatikai fogalmakhoz. A tanulmány második részében azt igyekszem megérteni, hogy mi is ez a viszony. Ehhez a „népi dogmatika” fogalmát használom, amelyen a bírák alacsonyan reflektált, fogalmi előismeret-készletét értem, amelyet teherbíró, masszív eszközként használnak a jogi problémák megoldásához.
MTA Law Working Papers - Fekete Balázs: A magyar jogtudomány strukturális hátrányairól (2015/19)
A tanulmány célja a magyar jogtudományt körülvevő közeg vizsgálata és összehasonlítása a nyugati helyzettel. Ennek érdekében Braudel struktúra fogalmára támaszkodva négy szempont részleges elemzését végzi el: (1) az anyagi feltételrendszer, (2) a kutatói szocializáció, (3) a recenzeálási szokások, és (4) az interdiszciplinaritás iránti igény. A legfontosabb következtetés, hogy a magyar jogtudomány strukturális versenyhátránya nem dolgozható le egyik napról a másikra, hanem tudatos, hosszú távú cselekvésre van szükség.
MTA Law Working Papers - Békési László: Az egyenlőtlen bánásmód mint a foglalkoztatás fejlesztő hatásának akadálya (2015/20)
A magyar jogrendszer és a gazdasági-társadalmi fejlődés kapcsolatának tárgykörét a tanulmány az akadályozó tényezők, közelebbről az egyenlőtlen bánásmód és a foglalkoztatás viszonylatában vizsgálja. Aktualitását mutatja, hogy az egyenlőtlen bánásmód megvalósulásával a foglalkoztatás területein ma is jelentős feszültségforrásokkal találkozhatunk, gondolván többek között az egyes személyeket, csoportokat érintő, vagy az ezekez kapcsolódó munkabérekre, juttatásokra vonatkozó megkülönböztetésekre. A tanulmány célja az egyenlő bánásmód hiányaira való rámutatás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vizsgálva, valamint a javaslattétel – jogszabályhelyek módosításával, kiegészítésével – azok megszüntetésére, amely lépésekkel jog valóban hatékonyabb infrastrukturális eszközzé válhat.
Személyi hírek
Szemesi Sándor Bolyai ösztöndíjas

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének habilitált docense, Szemesi Sándor 2015. szeptember 1-től hároméves időtartamra Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül az MTA Bolyai Kuratórium döntése alapján, kutatásának címe "Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának hatása a magyar jogalkotásra és jogalkalmazásra". Gratulálunk a sikeres pályázathoz!

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Federico Casolari "The protection of the rule of law in a time of economic and financial crisis" c. tanulmányáról

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-07-16 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Valerio Lubello „Data retention and its implications for the fundamental right to privacy: a European perspective” c. tanulmányáról

Opponensek: Szőke Gergely (PTE), Hidvégi Fanny (TASZ)

Nyelv: angol

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-07-23 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Kerekasztal-beszélgetés: A Velencei Bizottság véleménye a magyar médiaszabályozásról

A beszélgetés résztvevői:

Koltay András, egyetemi docens, PPKE JÁK

Török Bernát, főtanácsadó, Alkotmánybíróság

Polyák Gábor, egyetemi docens, PTE BTK

A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató, tudományos tanácsadó (MTA TK JTI)

Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2015-07-23 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
További hírek
Prof. Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus emlékkonferencia

A kiváló jogászprofesszor, Horváth Tibor professor emeritus emlékére rendezett emlékkonferenciát a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában június 10-én a Bűnügyi Tudományok Intézete. Az idén elhunyt jogtudósra egykori kollégák, tudóstársak és tanítványok is emlékeztek. Horváth Tibor a Miskolci Egyetem jogi karának egyik alapítója, első egyetemi tanára és egykori dékánja volt, aki idén március elején hunyt el. Egyetemi és akadémiai tisztelői, kollegái, tanítványai rá emlékezve szervezték ezt a konferenciát, melyre eljött lánya, Horváth Judit, és unokája is. Az emlékkonferencián elhangzott előadásokban szó esett a büntetés-végrehajtási jogról, a kegyelmi eljárás sajátosságairól, az életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi kérdéseiről és a halálbüntetés eltörléséről . Prof. Farkas Ákos Intézetigazgató egyetemi tanár, a kar jelenlegi dékánja köszöntőjében személyes hangon emlékezett egykori professzorára, a bűnügyi tudományok elismert tudósára. Neves előadók fogadták a Miskolci Egyetem, Bűnügyi Tudományok Intézetének felkérését előadás megtartására, így : Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, c. egyetemi tanár (ELTE), magántanár (ME) ,Prof. Vókó György az MTA doktora, egyetemi tanár (PPKE), igazgató (OKRI) Prof. Mezey Barna az MTA doktora, rektor, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) Pallo József bv. ezredes, bv. főtanácsos, Prof. Lévay Miklós alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE), egyetemi tanár, Györgyi Kálmán ny. legfőbb ügyész, ny. egyetemi docens (ELTE), Prof. Korinek László akadémikus, egyetemi tanár (PTE), Bócz Endre ny. fővárosi főügyész, ny. intézetvezető egyetemi docens (KGRE), Prof. Nagy Ferenc egyetemi tanár (SZTE), Gula József egyetemi docens (ME) és Nagy Anita egyetemi docens. Utóbbiak ketten voltak a konferencia főszervezői is egyben.

A Jogtudományi Intézet 2015. évi szenior kutatói díjainak nyertesei

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a kialakult hagyományoknak megfelelően az idei évben is átadja az intézeti díjakat. A rangos szakmai elismerések odaítéléséről szóló döntést a hazánkban működő jogtudományi karok dékánjaitól beérkezett jelölések alapján egy intézményi bizottság hozta meg.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2015. évben az életműdíjat, a Iuris Consulto Excellentissimo Díjat Prof. Ruszoly Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának; a kiemelkedő elméleti munkásságért járó Peschka Vilmos Emlékérmet Prof. Horváth M. Tamásnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának; míg az elméleti munkásság mellett, a joggyakorlat fejlesztése terén betöltött meghatározó szerepért járó Pulszky Ágost Emlékérmet Prof. Lábady Tamásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, a Pécsi Ítélőtábla első elnökének adományozza.

Videó: Energiapolitika -- A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az energiapolitikában

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „ A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a környezetvédelemben” címmel 2014. szeptember 30-án megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Antal Attila tanársegéd, Politikatudományi Intézet (ELTE ÁJK), jogi szakértő, Energiaklub

Felsmann Balázs vezető, Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutatóközpont (BCE)

Szabó László kutató, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Moderátor: Boda Zsolt osztályvezető, tudományos tanácsadó (MTA TK PTI).

Videó: Fiskális politika -- A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a fiskális politikában

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „ A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a környezetvédelemben” címmel 2015. június 23-án megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Bod Péter Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, Gazdaságpolitika Tanszék (BCE KTK), az MTA doktora

Péteri Gábor ügyvezető, Local Governance Innovation and Development (LGID) Ltd.

Vértes András elnök, GKI Gazdaságkutató Zrt.

A beszélgetést vezeti: Gajduschek György osztályvezető, tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)