jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Algoritmusok versenyhatósági vizsgálata

2022. december 09. 1:48
Papp Mónika
tudományos munkatárs, TK JTI; adjunktus, ELTE ÁJK

Az algoritmusok használata számos összetett társadalmi és gazdasági kérdést vet fel, amelyből most néhány versenyjogi és fogyasztóvédelmi vonatkozást emelünk ki.  Az algoritmusok ugyanis mind kartelljogi jogsértések, mind gazdasági erőfölénnyel való visszaélések eszközei lehetnek és ezért a versenyhatóságok vizsgálatainak tárgyát képezhetik az algoritmusokkal elkövetett vállalati magatartások. Ehhez hasonlóan, a fogyasztóvédelmi eljárásokban is szembesülhet a hatóság azzal, hogy az algoritmus a fogyasztók megtévesztését idézi elő. A két részben publikált blog fókuszában két meghatározó európai versenyhatóság, a holland és a brit versenyhatóság jelentésének fontosabb megállapításai állnak.

Az algoritmusok felügyeletéről szóló,  holland fogyasztói és piaci hatósági jelentés az algoritmusok funkciók alapján történő megkülönböztetése után vizsgálati és eljárási kérdéseket tárgyal.[1]

1. Vizsgálati és eljárási kérdések

A holland fogyasztóvédelmi- és versenyhatóság az algoritmusok vizsgálatát a törvényi felhatalmazás alapján a helyszíni vizsgálata során, az információkérési jog gyakorlásával, valamint az üzleti adatokhoz és dokumentációhoz való hozzáférés segítségével végzi el. A vizsgálat első fázisa adminisztratív jellegű, a műveleti folyamatok feltárását szolgálja a dokumentumok, interjúk alapján, amely magába foglalja az algoritmusalapú applikációk, megalkotási folyamatuk és a kapcsolódó felelősségi körök vizsgálatatát. A szimulációs és forráskód vizsgálat során arról győződnek meg, hogy az egy cégen belüli vagy több cég közötti rendszerek hogyan kommunikálnak egymással, és hogy milyen adatokat cserélnek ki egymással. A szimulációban a Hatóság az algoritmikus applikációk viselkedését elemzi egy elszigetelt és biztonságos környezetben. Amennyiben a szimuláció nem lehetséges, a forráskód vizsgálatát végzi el a Hatóság.

Az algoritmikus applikációk vizsgálata során három kutatási kérdés válaszolandó meg:

(1) Eljárási transzparencia, azaz mi az algoritmus szerepe az adott tevékenységben és milyen eljárásokat követtek ezzel összefüggésben?

(2) Megmagyarázhatóság, azaz hogyan viselkedik az algoritmus?

(3) Technikai transzparencia, azaz mi az algoritmus funkciója?

Az eljárási transzparencia keretében vizsgálják az algoritmus funkcióját, hogy milyen előfeltételezésekre épül és milyen módosításoknak vetették alá. Ezen kívül elemzésre kerül, hogy milyen műveleti eljárásoknak vetették alá, azonosítják a kockázatokat, és hogy magalkotói alkalmaztak-e a kockázatokat csökkentő eljárásokat. Az is fontos, hogy az egyes közreműködőknek (döntéshozóknak, fejlesztőknek, felhasználóknak, vizsgálóknak, harmadik személyeknek) milyen szerepük és felelősségük van a fenti folyamatokban.

A második és harmadik kutatási kérdés az algoritmus technikai transzparenciájára (működésére), valamint a megmagyarázhatóságára (magatartására) vonatkozik. Az egyszerűbb algoritmusoknál az algoritmus viselkedése a működésével magyarázható, más esetekben azonban szükséges a forráskód elemzése is. A forráskód elemzés sikerességének előfeltétele a megfelelő minőségű dokumentáció. A forráskód elemzése időigényes és költséges művelet, a bonyolultabb működésű algoritmusok forráskód elemzése kevésbé bírhat hozzáadott értékkel, mivel az algoritmus viselkedésébe kevés bepillantást enged a forráskódelemzés.

2. Kihívások

Az algoritmusok vizsgálata során a Hatóság számos kihívással szembesül. Az első ezek közül az öntanuló algoritmusok és/vagy a tréningjükre használat adatok átmeneti jellege. Az adatok mennyisége olyan hatalmas, hogy azok tárolása nagyon költséges vagy bonyolult. Az adatok között lehetnek személyes adatok is. Egy másik kihívás a külső partnerek jelenléte és a láncproblémák. Az algoritmusok nem légüres térben léteznek, hanem egy IT környezet részei, amelynek más részei a szervezet eltérő részlegeihez vagy külső partnereihez tartozhatnak vagy az ő felelősségi körükbe tartozik. A Hatóságnak jogában áll a vizsgálatot a harmadik felekre is kiterjeszteni, információkérési jogát gyakorolhatja, illetve az üzleti adatokhoz és dokumentációhoz hozzáférési joggal rendelkezik. A fenti hatásköröket azonban az arányosság elvének korlátai között gyakorolhatja. A kihívások közül kiemelendőek a határon átnyúló vizsgálatok, amikor az adatot a tagállam területén kívül tárolják vagy harmadik, tagállamon kívüli partner szolgáltatásait veszi igénybe. A Hatóság álláspontja szerint az ilyen adat is másolható, ha az alábbi feltételek közül egy vagy több fennáll: a vizsgált vállalkozás az adat tulajdonosa, kezeli az adatot vagy használja az adatot. A Hatóság gyakorlati tapasztalata azt mutatja, hogy ez a megközelítés a valóságban is jól működik és az algoritmus alapú applikációk vizsgálatára is lehet alkalmazni. Amennyiben az algoritmus alapú applikációk teljes egészében fájlként vagy rendszerként (akár virtuális rendszerként) lemásolhatók, akkor ez összehasonlítható az adatgyűjtemények lemásolásával. Amennyiben a Hatóság a személyes adatokra épülő applikációkat vizsgál, akkor a személyes adatok védelme is többletfeladatok elé állítja a Hivatalt, mivel a GDPR rendelkezései alapján adatkezelőnek minősül és megfelelő garanciákat kell adnia Hatóságnak is a személyes adatok kezelése során. A Hatóság IT vizsgálati infrastruktúrája az utolsó olyan elem, amellyel számot kell vetni. Az egyszerű infrastruktúrákon tárolt applikációk elszigetelt és biztonságos vizsgálata nem okoz nehézséget. Ezzel ellentétben a harmadik felek felhő alapú szolgáltatásait a Hatóság kizárólag akkor vizsgálhatja, ha a Hatóság is használja ugyanazt a felhő alapú szolgáltatást. Ebben az esetben a Hatóságnak el kell térnie attól a standard szabálytól, hogy a digitális vizsgálatokat elszigetelt környezetben kell lefolytatni.

__________________________________________________________

[1] Keresési, aggregációs, obszervációs vagy megfigyelési, előrejelző, szűrő, ajánló, rangsoroló, információs gyártási, kommunikációs, allokációs.  A klasszifikáció az alábbi munka alapján készült: Latzer, M. & Festic, N. (2019). A guideline for understanding and measuring algorithmic governance in everyday life. Internet Policy Review, 8(2)

__________________________________________________________

Készült a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium és a 138965. számú NKFIH pályázat keretében, valamint az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 projekt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.

__________________________________________________________

Az írás a szerző véleményét tartalmazza, és nem értelmezhető a TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum