jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Hogyan vonható felelősségre egy algoritmus? Joris Hulstijn előadása a számítógépes rendszerek elszámoltathatóságáról

2021. június 01. 14:10
Kálmán Kinga
gyakornok, TK JTI; joghallgató, ELTE ÁJK

A Társadalomtudományi Kutatóközpont „A mesterséges intelligencia jogi környezetének kihívásai” MILAB-részprojektje programsorozatának keretében került sor 2021. április 1-jén Joris Hulstijn Computational Accountability című online előadására.

Joris Hulstijn a holland Tilburgi Egyetem Közgazdasági és Menedzsment Karának kutatója. PhD fokozatot számítástudományból szerzett a Twentei Egyetemen, ahol a Tranzakciós párbeszédmodellek című disszertációjáért külön elismerésben is részesült. Kutatási területe a számítástechnikai alapú auditálás, a szerződéskötések és a szerződéses viszonyok modellezése, valamint az informatikai rendszerek alkalmazása a compliance területén. Jelenleg a modellalapú auditálás, valamint az auditálás és a monitorozás számítási megközelítésének fejlesztésén dolgozik, amely a pénz és az áruk áramlása (az értékciklus) várható kapcsolatainak normatív modelljét veszi alapul. Ezen felül, doktorandusz hallgatóinak kutatását segítve, elmélyült a digitális piac szabályozásának etikai és legújabb adatvédelmi kérdéseiben is.

Hulstijn a számítástechnikai alapon működő rendszerek elszámoltathatóságáról és felelősségéről szóló előadását egy közérthető példával indította. A holland királyi autóklub (az ANWB) Drive Safely járműbiztosítási rendszere azon az alapon működik, hogy a járművezetők, amennyiben huzamosabb ideig biztonságosan vezetnek, prémiumkedvezményt kapnak. A vezetési viselkedésüket egy beépített számítástechnikai eszköz figyeli, amely a vezetési sebesség, a gyorsulás, a lassítás és a kanyarodás paramétereit követve folyamatos értékeléseket küld a biztosítónak. A biztosítási kedvezményt az értékelések három hónapos átlaga alapján számolják ki.

A rendszer első látásra igazolhatónak és logikusnak tűnik, azonban működése a felszín mögé nézve több kérdést is felvet. A vezetési viselkedés lekövetése vajon a GDPR szerinti profilozásnak számít-e? Ha igen, akkor jogszerűen engedélyezhető-e? Általában véve tudja-e hitelt érdemlően igazolni a biztosító az ügyfele számára juttatott kedvezmény pontos mértékét?

Hulstijn szerint ezen kérdések mindegyike absztrakt szinten a számítógépes rendszerek és a mesterséges intelligencia elszámoltathatóságának problematikájához vezet el bennünket. A mesterséges intelligencián alapuló számítógépes rendszerek sokkal áthatóbban működnek, mint a normál informatikai eszközök. Ugyanakkor az emberek életét jelentősen befolyásoló döntéseket hozhatnak, emiatt elszámoltathatók és felelős működésük még fontosabb. Működésük során számos, az átlagfelhasználó által is felfogható kockázat merülhet fel: a működés során felhasznált adatbázisokban rejlő részrehajlás és az abból fakadó esetleges téves kockázatkezelés; rossz minőségű, megtámadott (meghackelt) adatok; az algoritmusokat használó addiktív üzleti modellek miatt; vagy a pontatlan profilozásokból eredő intézményesített részrehajlás kormányzati szinten.

Hulstijn hangsúlyozta, hogy a kockázatok azonosítása az első lépés azok csökkentése irányában. A programsorozat egyik korábbi rendezvényén, Molnár Tamás előadásában kihangsúlyozott alapjogi kockázatok közül az előadó az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, valamint a jogorvoslathoz való jogot jelölte meg, mint olyan alapjogokat, melyek megfelelő érvényesülése kizárólag a számítási transzparencia és elszámoltathatóság megvalósulása esetén biztosítható. A mesterséges intelligencia nem megfelelő alkalmazása ezen alapjogok súlyos korlátozásával járhat, így mindenképpen meg kell határoznunk azt a (természetes vagy jogi) személyt, aki az algoritmikusokon alapuló döntésekért helytállhat, a döntések eredményei körében elszámoltatható és károkozás esetén is felelősséget viselhet.

Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a számítási vagy informatikai elszámoltathatóság területe. A cél az, hogy az ilyen rendszerek és az őket övező irányítás úgy legyenek megtervezve, hogy a döntések igazolhatók, míg azok felelősei elszámoltathatók legyenek.

A számítási elszámoltathatósággal kapcsolatban négy akadályozó tényező azonosítható:

 1. A számítógépes szoftvereket általában több különálló szervezetből álló fejlesztési láncokban fejlesztik, emiatt nehezen visszakövethető a fejlesztői felelősség a szoftver működéséért.
 2. A második aspektus, hogy a hibák gyakran kiküszöbölhetetlenek.
 3. A számítógép könnyen válhat „bűnbakká”, amennyiben a fejlesztők a nyilvánvalóan nekik tulajdonítható gondatlanságukat a gépre hárítják.
 4. Az alkalmazott szerződési kikötések többnyire a szerzői jogokra korlátozódnak, a felelősségi kérdéseket nem rendezik.

Hulstijn a számítási elszámoltathatóság megvalósíthatóságát a megbízási jogviszonyok (a megbízó-megbízott közötti viszonyok) analógiáján keresztül szemléltette. A megbízó egy meghatározott feladat ellátásával bízza meg a megbízottat. A teljesítés központi problémája annak ellenőrizhetősége lesz. A megoldás az auditorok és speciális ellenőrzési mechanizmusok beépítésében rejlik. Ennek révén a megbízó és a megbízott közötti kapcsolatba bekerül harmadik félként az auditor, aki számára a megbízott bizonyítja feladatának megfelelő elvégzését, és aki ez alapján biztosítja a megbízót arról, hogy megbízottjával szemben nem állnak fenn aggályok.

A lehetséges ellenőrzési-elszámoltathatósági intézkedések között említhetjük még a különböző teljesítményértékelő paraméterek alkalmazását, amelyek által a megbízó valós képet kaphat a megbízott teljesítéséről. Ezek a konstrukciók átültethetők a mesterséges intelligencián alapuló számítógépes rendszerek működésébe is.

Az elszámoltathatóság másik megközelítése a szervezetek irányítása feletti ellenőrzés modelljén alapszik. Három típusú kontrollmechanizmust különböztethetünk meg:

 1. eredményellenőrzés: a legtöbbször mennyiségben mérhető kitűzött cél elérését ellenőrizzük, és ha ez nem teljesül, az ellenőrzés beavatkozik;
 2. viselkedésellenőrzés: az ellenőrzés az intézményesített szabályok és eljárások érvényesülésére terjed ki, és ha ezeket megsértik, az ellenőrzés beavatkozik;
 3. klán-szabályozás: társadalmi és kulturális értékek mentén, valós példák összehasonlításával elvégzett informális vizsgálat, különlegessége, hogy a meg nem felelés következménye a közösségből történő kirekesztés.

A szervezetirányítási modell alkalmazása esetén az alábbi elszámoltathatósági megoldások érvényesülhetnek:

 1. eredményellenőrzés esetén úgynevezett ellenőrzési nyomvonalak készíthetők, amelyek ki tudják mutatni, ha a mesterséges intelligencia döntési bázisa hibás/elfogult/hackelt adatot tartalmaz, illetve megérthetővé teszik magát a döntési folyamatot is;
 2. viselkedésellenőrzés esetén egy olyan infrastruktúrát lehet felállítani, amely az ellenőrzés lefolytatását követően tanúsítaná-igazolná a használt adatbázisok és a logikai eljárások megfelelőségét;
 3. a harmadik ellenőrzési formában olyan belső szervezeti struktúrát kell létrehozni, amely elszámoltatható, és amelyben szakértők gondoskodnak a mesterséges intelligencia által használt adatok minőségéről.

Az elszámoltatási mechanizmusok csak úgy működtethetők hatékonyan, ha kialakításukkor együttműködnek a technológiai és a társadalomtudományok képviselői. A bevezetendő szabályozási megoldásoknak mindkét terület igényeit-követelményeit ki kell elégíteniük.

A számítási elszámoltathatóság körében öt fontos követelmény azonosítható:

 1. hozzáférhetőség a köz (a felhasználók) számára, széleskörű tájékoztatás a technológiáról;
 2. a technológia és működésének megmagyarázhatósága és igazolhatósága;
 3. megfelelő fórum a felhasználók tájékoztatására;
 4. elkötelezettség az elszámoltatható működés iránt;
 5. az elszámoltatás eredményének megtámadhatósága, végleges döntés az elszámoltatásról, szankciók alkalmazásának lehetősége.

Az előadás segítségével a közönség lehetőséget kapott arra, hogy mélyebben megértse a mesterséges intelligencia alapú döntési folyamatok elszámoltathatóságát és az elszámoltathatóság technológiai hátterét. Talán a legfontosabb konklúzió, hogy az elszámoltathatóság és felelősség a területen komplex problémákat vet fel, amelyek nem oldhatóak meg kizárólag jogi eszközökkel. Elengedhetetlen a felelős és együttműködő fejlesztői környezet kialakítása, amely egyedül szabályozási úton nem kényszeríthető ki. A számítástudománynak is nyitnia kell a társadalomtudományok felé, hiszen anélkül nem képzelhető el olyan mesterséges intelligencia kifejlesztése és működtetése, amely megfelel a társadalom igényeinek és elvárásainak.

_____________________________________________

Készült a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.

_____________________________________________

Az írás a szerző véleményét tartalmazza, és nem értelmezhető a TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum