jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Beszámoló az Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényéről

2019. március 21. 13:56
Szontagh Veronika
kutatási asszisztens, MTA TK JTI

2019. február 22-én került sor a Lamm Vanda főszerkesztésében készült Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényére a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

Az Emberi jogi enciklopédia – amelynek munkálatai az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete kiemelt projektje keretében folytak – 2018 nyarán jelent meg. A 747 oldalas, 102 tanulmányt magában foglaló művet Lamm Vanda, az MTA TK JTI professor emeritája szerkesztette.

A könyvbemutató megnyitásaként Gárdos-Orosz Fruzsina, az MTA TK Jogtudományi Intézetének igazgatója köszöntötte a kötet szerkesztőjét, a szerzőket, a hozzászólásra felkért szakértőket és a megjelent vendégeket. Nyitóbeszédében röviden bemutatta a kötet keletkezésének történetét, az enciklopédia szerepének fontosságát, kiemelve annak egyedi jellegét a hazai jogtudományi szakirodalomban. Hangsúlyozta, mennyire hasznos a kötet az oktatásban és a kutatásban, széles körűek a felhasználási lehetőségei az egyetemeken és a gyakorló jogászok mindennapi munkájában.

A nyitóbeszédet a három felkért hozzászóló előadása követte.

A könyvbemutató moderátora, Vékás Lajos akadémikus, az MTA alelnöke elsőként Paczolay Pétert, a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráját kérte hozzászólásra. Paczolay Péter előadásában az emberi jogok eszmetörténeti hátterét emelte ki, emellett az emberi jogi védelmet ellátó bíróságok szerepét és fontosságát, külön hangsúlyt fektetve az Emberi Jogok Európai Bíróságára és az Emberi Jogok Európai Egyezményére, amely kialakította az emberijog-védelemmel kapcsolatos európai minimumsztenderdeket. Előadásának második részében az emberi jogok katalógusa kapcsán bemutatta az emberi jogok időbeli és térbeli sokféleségét, és hogy folyamatos bővülés figyelhető meg. Ismertette az emberi jogok három generációját, emlékeztetve rá, hogy egyes jogok besorolása nehézséget okozhat, példaként az információszabadság, a fogyasztói jogok és a tulajdonhoz való jog kérdésére tért ki. Örvendetesnek találja, hogy e nehézségek dacára a kötet szerzői erősen törekedtek arra, hogy elhelyezzék a tárgyalt jogokat az emberi jogok rendszerében.

A következő felkért hozzászóló Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes volt, aki beszédében kiemelte a kötet témájának fontosságát és aktualitását. Felhívta a figyelmet néhány érdekességre, többek között arra, hogy az enciklopédia éppen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – amelynek köszönhetően az emberi jogok rendszere a mai értelemben vett nemzetközi jog harmadik pillérévé vált – elfogadásának 70. évfordulója évében jelent meg, a könyvbemutató pedig az Európa Tanács felállítása szintén 70. évfordulója évében zajlik. Hasonló vonatkozás, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája éppen egy évtizede lépett hatályba. Ezekhez az évfordulókhoz kapcsolódóan utalt arra is, hogy az eltelt évtizedekben az emberi jogok témája nem veszítette el időszerűségét, az emberi jogi jogsértések mértéke és aránya nem csökkent, sőt az újabb társadalmi kihívások miatt egyre inkább aktuális az emberi jogok védelme. Pontosan emiatt kiemelkedően fontos az emberi jogokról és azok védelméről a tájékoztatás, a hiteles oktatás, amelyben az enciklopédia is hasznos eszközzé válhat. Előadásának zárásaként kiemelte: az enciklopédia hozzájárulhat ahhoz, hogy bárki képes legyen felismerni a jogsértéseket és hogy megtudhassa, hová fordulhat jogorvoslatért.

Harmadik előadóként Bárd Károly, a Közép-európai Egyetem tanára osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Beszédében hangsúlyozta a könyvnek azt a fontos erényét, hogy az enciklopédia tananyagként is alkalmazható, ugyanakkor a jogászi hivatásokat gyakorlók számára is hasznos lehet, de akár a nem jogász érdeklődőket is orientálhatja az emberi jogok témakörében. Kiemelte és pozitívumként értékelte, hogy bizonyos területeket nem szétaprózva, más-más jogokhoz kapcsolva, hanem önállóan tárgyal a kötet, mint a fogvatartotti jogokat, a szexuális irányultság vagy az állati jogok kérdését, , így a kötetből egyben és alaposan megismerhetők ezek a témakörök. Előadásának második részében emlékeztetett arra nehézségre, hogy egyes autoritások és kontrollszervek bizonyos emberi jogok kérdésében más-más álláspontra helyezkednek, ilyen például a biztonsághoz való jog vagy az önvádra kötelezés tilalma, de úgy véli, a kötet szerzői megoldották ezt a problémát, és pontosan ismertették ezeket a jogokat. Végül elégedettségét fejezte ki, hogy hazánkban ilyen sok az emberi jogokkal foglalkozó szakember, akik rendkívül színvonalas tanulmányokat írtak az enciklopédiába.

A könyvbemutató zárásaként Lamm Vanda, az Emberi jogi enciklopédia szerkesztője szólt néhány szót a kötetről és létrehozásának folyamatáról, majd megköszönte a szerkesztőbizottság, a szerzők, a lektorok és a kiadó munkáját, továbbá a könyvbemutatón elhangzó előadásokat.

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip európai parlament belső piac fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság diszkrimináció alkotmánybíróság európai központi bank gazdasági és monetáris unió versenyjog kúria állami támogatás uniós értékek demokrácia jogegységi határozat előzetes döntéshozatali eljárás nemzeti érdek közös kereskedelempolitika euró eu alapjogi charta brexit arányosság elve szociális jog irányelvek átültetése european convention of human rights kásler-ítélet fizetésképtelenségi rendelet választás oroszország eusz 7. cikke human trafficking egységes piac európai bizottság elnöke human rights környezetvédelem adatvédelem fenntartható fejlődés ultra vires aktus bevándorlás közös kül- és biztonságpolitika ceta német alkotmánybíróság btk trump nafta közigazgatás wto tpp migráció nemzeti bíróságok russia menekültkérdés fundamental rights strasbourgi bíróság panpsychism szolidaritás ukraine crisis bankunió personhood polgári kezdeményezés magyarország szankció syngamy kötelezettségszegési eljárás environment eu sanctions energiapolitika ecthr európai integráció civil törvény compliance devizakölcsön alkotmányjog prison conditions ukrán válság fővárosi közgyűlés surrogacy európai parlamenti választások fogyatékosok jogai államcsőd közbeszerzés felsőoktatás normakontroll kiotói jegyzőkönyv national courts internet verseny szabadsága magyar helsinki bizottság ebh szülő nők helyzete likviditás külkapcsolatok állampolgárság lex ceu eljárási alkotmányosság versenyképesség adójog consumer protection platformtársadalom halálbüntetés vesztegetés peschka menekült hatáskörmegosztás european court of human rights nemzetközi magánjog közjogtudomány adózás európai politikai pártok; single market adókövetelés hálapénz jogelmélet fal dajkaterhesség környezetvédelmi politika családi jog zaklatás gmo-szabályozás pártfinanszírozás retaliation adatmegőrzési irányelv fizetésképtelenségi eljárás schuman-nyilatkozat dublin iii egyesült királyság áruk szabad áramlása öröklési jog szegregáció beruházásvédelem gmo-mentesség központi bankok európai rendszere európai politikai közösség hungary közerkölcs sokszínű európa alapító atyák vallásszabadság 1951-es genfi egyezmény egészségvédelem uniós polgárság irányelvek szabályozáshoz való jog european neighbourhood policy hatáskör-átruházás politikai pártok european court of justice kisebbségek juncker bizottság első alkotmánykiegészítés strasbourgi esetjog tényleges életfogytiglan közigazgatási perrendtartás ártatlanság vélelme jog és irodalom elsőbbség elve kohéziós politika sokféleség energiahatékonysági irányelv obamacare parlament európai bíróság elnöke új btk. általános közigazgatási rendtartás alapjogi charta legitimáció erdély ukraine régió fizetésképtelenség; energiaunió születésszabályozás véleménynyilvánítás szabadsága lenaerts törökország kikényszerítés konferencia székelyföld autonomy of eu legal order jogharmonizáció; eurasian economic union hobby lobby média hatékony jogvédelem szabadságvesztés történelmi konfliktusok személyek szabad mozgása law in literature uk report inviolability of eu legal order csődjog; dcfta büntetőjog jogos védelem országgyűlés franciaország uniós válságkezelés európai jog szociális deficit law as literature európai szomszédságpolitika mulhaupt european values többségi demokrácia; áldozatvédelem sajtószabadság németország lojális együttműködés európai tanács európai emberi jogi egyezmény letelepedés szabadsága lengyel alkotmánybíróság brit jelentés olaszország european central bank végrehajtás válság lengyelország ingatlanadó-követelés article 7 teu népszavazás german constitutional court értékközösség egyesülési jog szíria uniós jog sérthetetlensége kiskereskedelmi különadó jogállamiság-védelmi mechanizmus excessive deficit nyilvános meghallgatás rule of law common commercial policy omt görögország muršić érdekközösség velencei bizottság lengyel alkotmánybíróság uniós jog autonómiája eu klímapolitika exclusionarism kommunikáció democracy európai unió alapjogi ügynoksége egyenlő bánásmód pénzügyi válság ügynökprobléma gazdasági szankciók civil jogállamiság infrastruktúrához való hozzáférés kvótakereskedelem protectionism datafication reklámadó emberi méltóság

Archívum