jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Összeegyeztethető-e a magyar kormány újabb menekültügyi reformja az európai menekültjoggal?

2017. február 25. 5:49
Vető Gábor
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport
  • A 2015 óta megváltozott magyar menekültpolitikát korábban is kritizálták.
  • A magyar kormány újabb reformtervezete visszaállítaná a menedékkérők idegenrendészeti őrizetét, melyekre a határ menti zárt táborokban kerülne sor a kérelmek elbírálásáig.
  • A terv egyértelműen ellentétes az EJEB esetjogával és az uniós menekültügyi jogszabályokkal, azonban a kormány utóbbiak felülbírálására számít.

A 2015. évi menekültválság során megszigorított magyar menekültügyi szabályozást számos kritika érte államok, nemzetközi szervezetek és NGO-k részéről. A legfontosabb problémáknak a potenciális menekültek nemzetközi védelemhez való jutásának fizikai és adminisztratív eszközökkel való korlátozását, a tiltott határátlépés kriminalizálását, a nem megfelelő befogadási körülményeket és a korlátozott szolidaritásvállalást tekintették.

A magyar kormány a kritizált intézkedéseket az irreguláris migráció mértékével és annak biztonsági kockázataival indokolta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország továbbra is követi az 1951. évi menekültekre vonatkozó genfi egyezményben foglaltakat, valamint megfelel a Közös Európai Menekültügyi Rendszer jogszabályainak és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) esetjogának. A magyar kormány egyes vitatott lépéseinek (pl. menekültügyi kvóták elutasítása) jogszerűségét az Európai Unió Bírósága és az EJEB fogja megállapítani a közeljövőben.

A magyar kormány intézkedései a legtöbb esetben ügyelnek arra, hogy megfeleljenek az érvényben lévő uniós szabályozásnak, mindenek előtt a Közös Európai Menekültügyi Rendszer jogi alapját képező három irányelvben (befogadási, eljárási, kvalifikációs) és a dublini rendeletben foglaltaknak. E dokumentumok rendelkezései ugyanis számottevő mozgásteret biztosítanak a tagállamok számára, feltéve, ha biztosítják a legfontosabb garanciákat a menedékkérők számára (eljáráshoz való hozzáférés, visszaküldés tilalma, megfelelő befogadási feltételek, különösen a speciális csoportok számára, jogorvoslat lehetősége). A magyar szabályozás elvben továbbra is minden kérelmező számára biztosítja ezeket.

A magyar kormány a napokban azonban újabb menekültügyi reformot javasolt: a 2013-ban bevezetett menekültügyi őrizet helyett újra idegenrendészeti őrizetbe helyezné a Magyarországra irregulárisan érkező menedékkérőket. Az őrizet a tervek szerint a határ mellett létrehozott zárt konténertáborokban történne a kérelmek elbírálásáig, így akadályozva meg a menedékkérők – kétségtelenül általános – más uniós tagállamokba irányuló másodlagos mozgását.

A tervezet egyértelműen ellentétes az EJEB esetjogával és a vele összhangban lévő uniós irányelvekkel. Főszabályként ugyanis senkit nem lehet csak azon az alapon őrizetben tartani, mert menedékkérelmet nyújtott be. Ugyan számos oka lehet a menedékkérők őrizetének (személyazonosság megállapítása, szökés megakadályozása, nemzetbiztonság és közrend védelme, kiutasítás végrehajtása), de az csak a körülmények fennállása alatt, a lehető legrövidebb ideig alkalmazható. Menedékkérők bizonyos csoportjai (családok, sérülékeny személyek) pedig csak speciális garanciák mellett, míg fiatalkorúak csak a legvégső esetben tarthatóak őrizetben.

A magyar államot 2013 előtti gyakorlata miatt az EJEB több ügyben (LokpoSaidNabil) is elmarasztalta. Ezek közös jellemzője, hogy a menedékkérőket több hónapig, az eljárás érdemi szakaszában is őrizetben tartották, amit a Bíróság nem talált indokoltnak: a menedékkérőkre ugyanis elsősorban, mint védelemre szoruló személyekre kell tekinteni és nem, mint potenciális bűnözőkre, így elhúzódó fogva tartásuk nem lehet arányos és jóhiszemű. Ezek fényében nyilvánvaló, az alapesetben maximum hat hónapig tartó, de indokolt esetben tovább elhúzódó menekültügyi eljárás alatti őrizet ellentétes az európai menekültjoggal, különösen, ha az csupán az EU-n belüli másodlagos mozgások megakadályozására irányul.

A magyar kormány tisztában azzal, hogy reformtervezete nem felel meg az európai jogi normáknak, azonban azoknak a megváltozó körülményekkel (növekvő nemzetbiztonsági kockázat) indokolt konszenzusos megváltoztatására számít. Tény, hogy az EJEB esetjoga a legmagasabb szintű eljárási és befogadási feltételeket biztosítja az európai államok területére többnyire irregulárisan érkező menedékkérők számára. Szemben Kanada vagy az Egyesült Államok menekültprogramjával, melyek az előzetesen átvilágított, közvetlenül a konfliktuszónákban vagy azok közelében tartózkodó menekültek befogadásán alapulnak, az európai államok nem válogathatnak a kérelmezők közt nemzetbiztonsági alapon. (Mint ismert, a Trump-adminisztáció nemrég elnöki rendelettel kísérelte meg felfüggeszteni az amerikai menekültprogramot.)

A menedékkérők feletti nagyobb állami kontroll igénye indokolt lehet, azonban nem eredményezhet alapvető jogokat sértő gyakorlatot. A februári eleji máltai uniós csúcson ugyan érzékelhető volt az európai menekültügyi szabályozás szigorítása iránti növekvő szándék, de ezek biztosan nem fogják érinteni az EJEB esetjogában rögzített normákat. Ezzel a magyar kormány is tisztában van, így nem valószínű, hogy a napokban parlamenti vitára kerülő menekültügyi reformja a jelenlegi terveknek megfelelően valósul majd meg.

_____________________________________________________________

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

 Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum