jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Elegendő-e a közös akarat? A közös védelempolitika megerősítése

2016. november 03. 16:54
Szép Viktor
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport
  • A Közös Biztonság- és Védelempolitika (KBVP) megerősítése az utóbbi évek egyik legfontosabb témája az Európai Unióban
  • Bár a véleménykülönbségek létezése természetes, egyre több uniós tagállam szorgalmazza a KBVP további fejlesztését
  • A nagyhatalmak általában érzékenyen reagálhatnak más államok vagy nemzetközi szervezetek (gazdasági – katonai) megerősödésére, ugyanakkor az Egyesült Államok várhatóan támogatóan fog fellépni a közös védelempolitika megerősítése tekintetében

A Közös Biztonság- és Védelempolitika (KBVP) megerősítése az utóbbi évek egyik meghatározó napirendi témája Brüsszelben. Szinte lehetetlen felsorolni mindazokat a nyilatkozatokat, amelyek az uniós intézmények és a tagállamok vezetőitől hangzottak el e témában, így csak néhány meghatározó mozzanatot érdemes megemlíteni. Jean-Claude Juncker például már elnöksége kezdetén kijelentette, hogy a „puha hatalom” mellett integrált védelmi kapacitást is létre kell hozni. Juncker védelem- és biztonságpolitikai különleges tanácsadója, Michel Barnier úgy fogalmazott, hogy 3-4 milliárd eurót kell elkülöníteni védelmi kiadásokra. Az Európai Bizottság mellett az Európai Parlament is deklarálta, hogy a „fő célkitűzésnek annak kell lennie, hogy elmozdulás történjen az állandó összevont multinacionális katonai egységek felé, a közös védelmi erők és a közös védelempolitika kialakítása felé, amely végül elvezet a közös védelemhez”. Az Európai Unió új külpolitikai keretdokumentuma, a Globális Stratégia is nagy hangsúlyt fektet a védelmi képességek megerősítésére, miközben valamennyi tagállamra nézve elismeri a NATO elsődleges szerepét.

Az uniós intézmények mellett a tagállamok jelentős része szerint is meg kell erősíteni a KBVP-t. Franciaország és Németország közös erőfeszítést kívánnak tenni a szorosabb európai védelmi együttműködés kialakítása érdekében. A francia és német védelmi miniszter egyetért abban, hogy meg kell erősíteni a KBVP-t az uniós határok, állampolgárok védelme, valamint a béke és a stabilitás fenntartása érdekében. Terveik értelmében érvényesítenék az Európai Unióról szóló Szerződés 42. és 46. cikkben található úgynevezett „állandó strukturált együttműködést”, amely lehetővé teszi az intenzívebb védelmi integrációt valamennyi tagállam részére. Olaszország és Spanyolország szerint pedig a megváltozott biztonsági környezet megköveteli a védelmi képességek megerősítését. A V4 országok a Pozsonyi Nyilatkozatban szintén kijelentették: a gyorsan változó globális és európai biztonsági kihívások miatt meg kell erősíteni a KBVP-t. Finnország kevésbé ambiciózus, mint francia vagy olasz partnerei, de Helsinki is önálló stratégiai autonómiáért küzd. Léteznek szkeptikusabb tagállami vélemények is (pl. Svédország) , de megállapítható, hogy jelentős hangulatváltást lehet tapasztalni az Unión belül.

Kérdés, hogy az uniós intézmények és a tagállamok akarata elengedő lesz-e a KKBVP megerősítésére vagy meghatározó külső szereplők elképzeléseitől is függhet a védelmi képességek fejlesztése? Az európai katonapolitikai történésekbe a második világháború óta hagyományosan jelentős szerepet játszó Egyesült Államok véleménye döntő lehet e kérdéskörben. Washington jelentősen hozzájárult az európai integrációs folyamathoz a kezdetektől fogva. Az 1954-ben elbukott Európai Védelmi Közösség elképzelése sem az Egyesült Államok miatt vallott kudarcot, hanem a francia Nemzetgyűlés többségének akarata okozta a katonai integráció csődjét. Ugyanakkor a hidegháború után az Egyesült Államok feltételekkel ugyan, de támogatta az EU katonai hatalmának fejlesztését. Egyfelől arra kért valamennyi államot, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és biztosítsák a NATO elsődlegességét. Másfelől Madeleine Albright elhíresült „3D elvét” kívánták érvényesíteni: no decoupling, no duplication and no discrimination. Azaz, az EU nem válhat le a NATO-tól, nem eredményezhet megkettőződést és nem diszkriminálhatja azokat a NATO tagállamokat, amelyek nem tagjai az EU-nak (pl. Törökország).

Az Egyesült Államok „igen, de” megközelítése világossá teszi, hogy Washington támogatóbb fellépése elősegítheti, míg a további feltételek szorgalmazása megterhelheti az európai védelmi képességek fejlesztését. A Szovjetunió felbomlása után a világpolitika egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy az Egyesült Államok képes-e megtartani egyedülálló szerepét, és ha igen, milyen áron? Azzal erősíti meg hatalmát, hogy más szereplőket hátráltat hasonló képességek fejlesztésében vagy szövetségeseivel a bizalom olyan fokát képesek kiépíteni, amely lehető teszi mindkét fél számára a gazdasági és a katonai hatalom megerősítését? Tekintve, hogy a Szovjetunió felbomlása óta a nemzetközi biztonsági kihívások jelentősen megváltoztak, valamit figyelembe véve, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamai is ugyanazokat az értékeket tartják fontosnak, a valószínűbb forgatókönyv szerint Washington támogatóbb fellépéssel fogja biztosítani a KBVP fejlődését. Ahogy Alexander Wendt, a híres nemzetközi kapcsolatok szakértő fogalmazott egyszer: 500 brit nukleáris fegyver kevésbé fenyegető az Egyesült Államok számára, mint 5 észak-koreai, mert a britek barátok, az észak-koreaiak pedig nem.

_____________________________________________________________

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

 Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum