jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer elvei

2015. december 14. 11:27
Vető Gábor
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport

 -  A rendszer humanitárius elveit a tagállamok többé-kevésbé igyekeznek betartani
 -  A tagállamok kooperációját segítő elvekre ez már kevésbé igaz
 -  Ezeket az elveket a kötelező kvótarendszer erősítené meg, de végrehajtása kérdéses

A határok nélküli Európa megkövetelte egy valódi közös európai menekültügyi rendszer létrehozását, ami tisztességes és hatékony közös menekültügyi eljárást, és egyenlő befogadási feltételeket jelent minden tagállamban. Az ezt megvalósító jogszabályokat és néhány intézményt a rendkívüli tanácsi üléseken elfogadott tamperei, hágai és stockholmi programok keretében dolgozták ki. A rendszer alapját képező jogi dokumentumok közül a négy legfontosabb: a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv, a befogadási feltételekről szóló irányelv, a kvalifikációs irányelv, valamint a dublini rendelet, ami a dublini egyezményt váltotta fel.

A jogszabályok viszonylag egyértelmű szabályokat állapítanak meg a menekültek befogadásáról és a tagállamok felelősségéről. Ugyanakkor tartalmaznak általános elveket is, melyek jelentősége különösen az olyan menekültválságok esetén fontos, mint a mostani.

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer (CEAS) elveinek többsége humanitárius jellegű és a nemzetközi védelmet élvezőkkel való állami bánásmódra vonatkozik. A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezmény már tartalmazza a legfontosabbakat (pl. non-refoulment elve, megkülönböztetés tilalma, vallás és lelkiismereti szabadság biztosítása), a többi (pl. család egysége, a gyermek mindenek felett álló érdeke) az emberi jogok evolúciós fejlődésének köszönhető.

Ezek az elvek már rögzítve voltak, a CEAS dokumentumai csupán utalnak amúgy is kötelező alkalmazásukra. A tagállamok az elvek megsértéséért komolyan szankcionálhatók a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága vagy a luxemburgi Európai Unió Bírósága által. Számos menedékkérő nyert pert a jogsértő állammal szemben, még kevésbé egyértelmű esetekben is (pl. M.S.S.-ügy).

Természetesen a bírósági ítéleteknek csak korlátozott hatása van egy állam menekültpolitikájára, hiszen számos no-entry (visszatartás harmadik államban, kerítésépítés, adminisztratív akadályok) politika áll rendelkezésre az állam számára, hogy távol tartsa a menedékkérőket. Az is tény, hogy kevés menedékkérő ügye jut el az Európai Unió Bíróságához. Mégis, az EU tagállamainak menekültvédelme rendelkezik talán a legmagasabb sztenderekkel a világon, ami megmagyarázza, hogy miért tartanak a világ minden tájáról Európába azok a menedékkérők, akik ezt megtehetik.

Az elvek másik csoportja a tagállamok menekültügyi kooperációját kívánja segíteni. A lisszaboni szerződésben két irányadó elv jelenik meg, a szolidaritás és felelősség tagállamok közötti igazságos elosztása, beleértve annak pénzügyi vonatkozásait. Az elvek azt a problémát akarják orvosolni, hogy az Európai Unió tagállamait földrajzi okokból különböző mértékben érik el a menedékkérők. Mivel a dublini rendelet alapján általában az első uniós tagállamban kell elbírálni kérelmüket, a rendszerben láthatóan kódolva van a túlterhelődés, és ezt ezeknek az elveknek kellene ellensúlyoznia. Az említett rendeletben további hasonló tartalmú elvek is megjelennek: kölcsönös bizalom, kézzelfogható szolidaritási intézkedések, és a felelősségi szabályok közötti egyensúly megteremtése.

A probléma azonban, hogy ezeket az elveket nem lehet komolyabban számon kérni a tagállamokon, hiszen tartalmuk nem igazán konkrét. Mi számít elégséges szolidaritásnak mondjuk Magyarország vagy Portugália részéről? Elég, ha csak technikai segítséget, szakértőket, vagy hajókat ad e két ország kölcsön a rászoruló Görögországnak? Vagy vállaljon át menedékkérőket is, akik átjönnek a területére, mint azt Németország teszi? Erre a dublini rendelet mérlegelési záradékai alapján van lehetőség, anélkül, hogy a rendelet alkalmazását fel kelljen függeszteni.

Tagadhatatlan, hogy az államok, ha lehet, igyekeznek kibújni a menekültügyi terhek viselése alól, a nemzeti érdekre hivatkozva. Nyilvánvalóan ezért nincs általános megoldás a menekültválságra sem európai, sem nemzetközi szinten. A szolidaritás és a tehermegosztás elvei ugyanis az UNHCR dokumentumaiban már jóval korábban megjelentek, de a gyakorlatban az ENSZ szinte semennyire sem tudja befolyásolni az államokat, hogy menekülteket fogadjanak be a harmadik világ menekülttáboraiból a szolidaritás jegyében.

CEAS elvei is jelentéktelennek bizonyulhatnak, ha nem társulnak kényszerítő erővel. A menekültválságra eddig az EU önmagában nem tudott érdemben reagálni. A saját menekültügyi erőforrásai, amit az Európai Menekültügyi Alap és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal nyújtanak egyszerűen nem elégségesek arra, hogy az egyensúlyokat – főleg egy válsághelyzetben – helyreállítsák.

A menekültválság során az Európai Bizottság igyekezett biztosítani, hogy a szolidaritás és felelősségmegosztás elvei legalább korlátozott mértékben demonstrálva legyenek. Így vetették fel az eredetileg önkéntes alapú kvótarendszer ötletét, ami már évtizedek óta fel-felmerül a menekültválságok kezelésére (pl. Tony Blairnek is volt egy ilyen terve 2003-ban). A terv szerint eredetileg 20 000 menedékkérőt helyeztek volna át a válság által leginkább sújtott Olaszországól és Görögországból a többi tagállamba.

A menekültválság súlyosbodása és a tagállamok lelkesedésének hiánya miatt azonban a többször is megnövelt önkéntes kvóták helyett végül szeptemberben, Németország hathatós támogatásával sikerült szükséghelyzetre hivatkozva különleges jogalkotási eljárásban minősített többséggel egy kötelező kvótarendszert elfogadni a korábbi 40 000 főre vonatkozó önkéntes vállalás mellé. Átmeneti intézkedésként a döntés csak egy alkalomra szól 120 000 emberre (Magyarországra ebből legalább 1294 fő jut), de köti a tagállamokat.

A döntés ellen különösen a nemmel szavazó V4 államok tiltakoznak, de a párizsi eseményeket követően más tagállamok lelkesedése is csökkent. Ugyanakkor az EU várhatóan ragaszkodni fog a végrehajtáshoz, mint egyetlen kézzel fogható közösségi intézkedéshez, és ezért a tagállamoknak nem sok esélye van jogi úton kötelezettségeiktől megválni. A tagállamok érvelését nehezíti, hogy egy safeguard klauzula alapján lehetőség van korlátozott mértékben (30%-ban) megváltani a kvótát pénzbeli hozzájárulással. Emiatt a kvótarendszer visszautasítása valóban egyet jelentene a szolidaritás és felelősségmegosztás elveinek nyílt megtagadásával, amit valószínűleg a tagállamok nem vállalnak fel.

Nagyobb problémát jelent a kvótarendszerre nézve a végrehajtás gyakorlati megvalósulása. Eddig csak néhány tucat menedékkérőt sikerült áthelyezni, mivel többségüket nehéz rávenni arra, hogy önként egy kevésbé vonzó tagállamba kerüljenek. Erre a külső akadályra hivatkozva sok állam megkísérelheti a kvótarendszer elszabotálását. Mindazonáltal a terv végrehajtására két év áll rendelkezésre, ami megnöveli az EU mozgásterét. Jelenleg azonban szinte lehetetlen megjósolni, hogy milyen súlyos lesz a menekültügyi helyzet a közeljövőben, hiszen ez nagyban függ az EU Törökországgal megkötött a menedékkérőket visszatartó megállapodásának sikerességétől és a szíriai háború alakulásától.

Ha sikerülne a terv szerinti 120 000 embert áthelyezni a kevésbé terhelt tagállamokba, az is csak részsikert jelentene a menekültválság megoldásában. Tény azonban, hogy sokkal komolyabban megtestesítené a szolidaritás és a felelősség elosztásának elveit, ami vélhetően ez EU elsődleges célja volt ezzel az intézkedéssel.

_____________________________________________________________

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

 Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum