jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Az Európai Unió gazdasági szankciói hatékonysága Oroszországgal szemben

2015. november 11. 2:09
Szép Viktor
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport

 -  A szankciók alkalmazásával nem sikerült Ukrajna területi integritását visszaállítani, azonban teljesült két másik politikai cél.
 -  A korlátozó intézkedések megelőzték a válság további mélyülését.
 -  Az Európai Unió képes volt megmutatni a nemzetközi közösség részére, hogy kiáll értékeinek védelme érdekében.

Kelet-Európa politikai stabilitása ismét az Európai Unió (EU) külpolitikai napirendjére került. Bár Ukrajna politikai viszonyait nem az első alkalommal kíséri kitüntetett nemzetközi figyelem a Szovjetunió felbomlása óta, a jelenlegi válság rendezése évekig az EU elsőszámú külpolitikai kihívása lehet. Emiatt a krízisre adott válasz, nevezetesen a szankciók és azok hatékonysága is hosszú vitáknak adhat helyet. E szankciók hatékonyságát a legtöbb véleményvezér és a közvélemény egy jelentős része lenézi, mert véleményük szerint a korlátozó intézkedések nem képesek lényegi eredményt elérni a világpolitikában. Ezenfelül a tagállamok egy része csak vonakodóan szavazta meg az újabb és újabb körös szankciókat Oroszország ellen. Minthogy az ukrajnai konfliktus megoldása lassan két éve a világpolitika egyik központi kérdése, így érdemes a szankciókat hosszabb időtávlatból is értékelni.

A szankciók megítéléséhez három előzetes állítást teszek:

1. A gazdasági szankcióknak politikai céljaik vannak. Ez azt jelenti, hogy azért vet ki egy állam vagy egy nemzetközi szervezet szankciókat, mert el akar érni bizonyos (kül)politikai célokat. Ez a megállapítás triviális lehet, mégis érdemes rögtön az elemzés elején leszögezni, hiszen a gazdasági szankciókról szóló diskurzust – részint természetszerű okok miatt – a gazdasági megfontolások dominálják. Azonban a probléma abból eredhet, hogy a gazdasági adatokból és összefüggésekből elhamarkodott következtetéseket lehet levonni, amelyek esetleg figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a hatékonyság alapfeltétele a politikai célok teljesülése. Másképp szólva külpolitikai szempontokat figyelembe véve elsődlegesen az a fontos, hogy a gazdasági szankciók elérjék a politikai céljukat, nem pedig a különféle, gyakran változatos gazdasági hatások.

2. A szankcióknak ára van. Minden külpolitikai eszköznek ára van, így a gazdasági szankciók kivetésének is. Ezért önmagában nem lehet érv a szankciók alkalmazásával szemben, hogy bizonyos ágazatokat hátrányosan érinthet. Helyesebben úgy tehető fel a kérdés, hogy összevetve más külpolitikai eszközökkel, vajon rendelkezésre áll-e olyan eszköz, amely olcsóbban és hatékonyabban old meg külpolitikai problémákat. A fentiekből az következik, hogy ha a szankcióknak komparatív előnyük van más külpolitikai eszközökkel szemben (tehát relatív értelemben a legkevesebbet veszít vele a „küldő” miközben a legtöbbet nyeri vele (hatékonyság)), akkor a szankció kivetése helyes szakpolitikai választás volt. Hasonlóan választás kérdése volt a nyílt konfrontáció választása Oroszországgal: bár nemcsak pénzügyi okok miatt, de ezt az ötletet hamar elvetették a nyugati vezetők.

3. Nincs valódi összefüggés aközött, hogy mennyire „harap nagyot” egy szankció, és mennyire lesz hatékony. A gazdasági szankciók alkalmazása mögött a következő gondolat áll: az államok közötti kapcsolatokat a fokozott (gazdasági) egymásrautaltság jellemzi. Ha egy állam a fokozott mértékű (gazdasági) függőség esetén megvon bizonyos árucikket másoktól, akkor utóbbi küszködni fog. Ez a szankciót kivető állam számára is kellemetlen, de a másik részére még nehezebb helyzet. Ha pedig ez így van, akkor előbb vagy utóbb engedni fog a kéréseknek az érintett ország. Ez a gondolatmenet nyilvánvalóan leegyszerűsítő, de jól visszaadja a szankciók mögötti logikai gondolatmenetet. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ebből nem következik, hogy minél többet próbál ártani az egyik a másiknak, annál nagyobb lesz előbbi sikere. A témával foglalkozó szakirodalom már többször is alátámasztotta, hogy nem bizonyítható ilyen lineáris összefüggés. Tovább árnyalja ráadásul a képet az úgynevezett „célzott szankciók” alkalmazása, amely nem teljes államokat von blokád alá, hanem csak bizonyos személyeket, vállalatokat vagy szervezeteket.

A szankciók értékelése

Az EU azért vetett ki szankciókat Oroszország ellen, mert utóbbi megsértette Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Ebből az következhet, hogy az EU célja az események visszafordítása, tehát a Krím-félsziget Ukrajnához történő „visszacsatolása”, valamint Ukrajna keleti részeinek stabilizálása. Kétségtelen, hogy szankciókat néha – de nem minden esetben – azért alkalmaznak más államokkal szemben, mert szeretnének bizonyos cselekedeteket a visszájukra fordítani (pl. sorozatosan megsértik emberi jogokat). Tehát ha a sikerességet abban határozzuk meg, hogy Oroszország megváltoztatja külpolitikáját, akkor bizonyosan elbuktak a szankciók, hiszen lényegi változás nem történt. Fontos azonban észrevenni, hogy ezt a célt a jelenlegi válságban nem lehet a szankciók segítségével elérni (más eszközök használata pedig érthető okok miatt kizárt), így a szankciókat nem lehet sikertelenséggel vádolni amiatt, mert Moszkva nem tett lényegi engedményt Ukrajna területi integritása és szuverenitásának visszaállítása terén.

Más célokat viszont teljesítettek a szankciók segítségével, például sikerült elrettenteni Oroszországot a további „rossz viselkedéstől” Ukrajnában. Ez azt jelenti, hogyha nem vetettetek volna ki szankciókat Moszkva ellen, akkor feltételezhetjük, hogy a jelenlegi válság tovább eszkalálódott volna Ukrajnában, hiszen nem lett volna semmilyen fékezőerő. Az elrettentés felveti ugyanakkor annak a kérdését, hogy vajon önmagában a szankcióknak volt-e elrettentő erejük, vagy a nyugati katonai erők kelet-európai megerősítésével érték el együttesen ezt a célt? A rövid válasz az, hogy egymást kiegészítve érték el ezt a célt. Számtalan esetben a szankciókat nem önmagában vetik ki, hanem más külpolitikai eszközökkel együtt. Ennek következtében, ezt az együttes hatást értékelve arra juthatunk, hogy a „soft power” és a „hard power” kombinálása eredményezhette a szankciók részleges sikerét.

Ezen kívül egy kevésbé kézzel fogható, elvontabb célt is sikerült az EU-nak elérnie. Azzal, hogy szankciókat vetett ki, megmutatta a nemzetközi közösség részére, hogy a 28 tagállam képes volt egységesen fellépni alapvető értékeinek megvédésére. Természetesen árnyalja a képet, hogy a szankciók megszavazásakor több tagállam is ódzkodott Oroszország ilyen típusú megbüntetésétől, azonban, az alapvető értékek megvédése érdekében, végül mindenki megszavazta az újabb és újabb körös szankciókat. A szankciók kivetésével azonban bebizonyította a nemzetközi közösségnek, hogy kiáll saját értékei védelme érdekében.

Összességében tehát a szankciók hatékonyságát akkor lehet könnyebben megítélni, ha a hatékonyság alapfeltételeit (a célokat) nem túl ambiciózusán határozzuk meg. Ebben az értelemben kétségtelenül igaz, hogy a szankciók segítségével nem sikerült az eredeti geopolitikai helyzetet „visszaállítani”, azonban a korlátozó intézkedések alkalmazásával legalább sikerült a válság további mélyülését megelőzni, illetve bizonyos szintű nemzetközi elismertségre szert tenni. Minden kétséget kizáróan Európa nagy árat fizet ezért, ráadásul nagyobbat, mint az Egyesült Államok. A szankciók átfogó értékeléséhez figyelembe kell venni a fizetendő árat is, azonban a hatékonyság kérdését alapvetően politikai szempontból szükséges vizsgálni.

_____________________________________________________________

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum