jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Bemutatták az Európai Társasági Modelltörvény tervezetét

2015. szeptember 24. 12:15
Veress Emőd
Sapientia EMTE, MTA TK JTI

Az Európai Társasági Modelltörvény Tervezet (European Model Company Act - EMCA) a kötelmi jog területén már kidolgozott Principles of European Contract Law (PECL) és a Draft Common Frame of Reference of European Private Law (DCFR) társasági jogi megfelelője. Az EMCA akár egészében átültethető a nemzeti jogokba, de sokkal realistább az a megközelítés, amely abban bízik, hogy az EMCA bizonyos részeit, részleteit fogják átvenni az európai államok.

1. Viták az EMCA legitimitásáról

Az EMCA bemutatóján Tilman Bezzenberger, a potsdami egyetem professzora kritikusan kérdezte meg, hogy ki engedélyezte az EMCA elkészítését, honnan volt a modelltörtvényt előkészítő professzori bizottságnak autoritása, felhatalmazása a modelltörvény kidolgozására? A felszólaló gyakorlatilag, közvetett módon, de az EMCA legitimitását kérdőjelezte meg, megemlítve a hasonló, az Amerikai Egyesült Államokban elkészített modelltörvényt (Model Business Corporation Act - MBCA), amelyet szerinte valós társadalmi igény hívott életre, legitimációját pedig az biztosítja, hogy az American Bar Association készítette el és az MBCA-t már jelentős számú szövetségi állam átvette. Bezzenberger professzornak kétségtelenül igaza van abban, hogy az EMCA hatása a megállapodott, kikristályosodott német társasági jogra valószínűleg elenyésző, minimális lesz. A probléma mégsem ennyire egyszerű. A kialakult vitában az EMCA projekt egyik kezdeményezője, Paul Krüger Andersen (az aarhausi egyetem professzora Dániából) kategorikusan jelentette ki, hogy a legitimitás abból fakad, hogy (az EMCA-t előkészítő bizottság tagjai) úgy gondolták, hogy értenek a társasági joghoz. Az EMCA projekt egy másik fontos résztvevője, Stanisław Sołtysiński (a poznańi egyetem tanára Lengyelországból) az egyébként angol nyelven folyó vitában németül indokolta, hogy azért készítették el az EMCA-t, mert az nincs megtiltva ("ist nicht verboten”).

Cristoph Teichmann (a würzburgi egyetem professzora), a projekt német résztvevője úgy próbálta a vitát kiegyensúlyozni, hogy szerinte valóban igazolni kell az EMCA hasznosságát. Elmesélte, hogy valaki megkérdezte tőle, hogy mi az európai társasági jog? Szerinte az európai társasági jogot, mint kulturális vívmányt sokkal inkább megtestesíti az EMCA, mint az Európai Unió valódi társasági jogi irányelvei vagy rendeletei, amelyek a társasági jognak csak néhány szűk szeletét szabályozzák.

2. EMCA - magyar szemszögből

Magyar szemszögből sem egyszerű az EMCA-t értékelni. El lehetne azzal intézni, hogy vállalkozó kedvű professzorok intellektuális kalandja. Ez azonban nem lenne a helyes megközelítés. Az EMCA ennél jóval több, a vele szemben megfogalmazható kritikák ellenére. Az EMCA valójában egy rendkívüli tudásbázis, európai társasági jogászok együttműködésének rendkívüli produktuma, még akkor is, ha egészében valószínűleg egyetlen állam sem fogja átvenni. De részeiben igenis meghatározhatja az eljövendő társasági jogi kodifikációkat, innovatív elemeket tartalmaz és gyakorlatilag előzmények nélküli alkotás. Annak ellenére, hogy a magyar társasági jog rekodifikációja most zárult le, a Polgári törvénykönyv hatályba lépésével, az EMCA-t nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint a magyar társasági jog felülvizsgálatának, reformjának a modelljét. Amúgy a társasági jognak a Polgári törvénykönyvbe való inkorporációjával kapcsolatos egyik legmegalapozottabb ellenvélemény, hogy egyfelől a társasági jog, másfelől a Polgári törvénykönyvek klasszikus területeinek a stabilitása egymástól eltérő, a társasági jog kevésbé stabil, több finomhangolást, periodikus felülvizsgálatot igényel, így a társasági jogi normák módosításának az igénye gyengíti a Polgári törvénykönyv stabilitását.

Amúgy maga az EMCA is még alakul, a bemutató konferencia vitái után fogják az első “végleges” változatot lezárni és közzétenni, illetve valószínű, hogy a munka tovább folytatódik, így a jövőben az EMCA-nak további változatai (“kiadásai”) is lesznek. Érdemes tartalmát megvizsgálni, összevetni a társasági jog magyarországi megoldásaival, mert néhány tekintetben kijelöli a fejlődés lehetséges irányait.

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK Jogtudományi Intézetének hivatalos állásfoglalásaként.

 

A szerkesztő megjegyzése: az EMCA tervezet bevezetője itt elérhető.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum