jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Erős bástya? – A magyar-szerb határra tervezett kerítés nemzetközi jogi vonatkozásai

2015. július 02. 15:39
Hoffmann Tamás
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport

A kormány által tervezett határzár felépítése nagy valószínűséggel nem minősülne a nemzetközi menekültjogi szabályozás megsértésének, felmerül ugyanakkor annak a lehetősége, hogy a Natura 2000 programterület által érintett szakaszon a határzár egyoldalú döntéssel történő felállítása az uniós jog megsértéséhez vezethet.

Június 17-én Szíjjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a fokozódó migrációs nyomás és annak veszélye, hogy az európai uniós menedékjogi szabályozás következtében az először Magyarországon nyilvántartásba vett menedékkérőket visszatoloncolják majd Magyarországra úgy orvosolható, ha 175 km hosszú és 4 m magas fizikai határzár épül a magyar-szerb határon. A blogbejegyzés ennek a döntésnek a nemzetközi jogi aspektusait kísérli meg megvilágítani.

1. Állami szuverenitás

Alapvetően minden államnak szuverenitásából fakadó joga annak eldöntése, hogy határainak ellenőrzésére milyen eszközt vesz igénybe. Az állam eldöntheti, hogy mely személyek számára engedélyezi a határátlépést, önmagában egy határzár felépítése az illegális határátlépés visszaszorítására egyéb nemzetközi jogi kötelezettségvállalások hiányában nem jogellenes. (A sajtóban néha analógiaként szerepeltetett izraeli biztonsági kerítés példája azért nem jó párhuzam, mert annak jogellenességét a hágai Nemzetközi Bíróság nem azért állapította meg, mert ez általában illegitim eszköz lenne, hanem azért, mert jelentős részben palesztin megszállt területen épült.) Egy állam tehát ad absurdum teljesen el is zárkózhat a világ elől, amennyiben ez nem ellentétes nemzetközi jogi kötelezettségvállalásaival, addig szuverén jogkörét gyakorolva jár el.

2. Az állami szuverenitás korlátozása - menekültjogi szabályozás

Az 1951. évi genfi menekültjogi egyezmény értelmében mindenkinek joga van menekültstátusának elismerésére, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda visszatérni.”

A nemzetközi menekültjogi szabályozás szigorú kötelezettséget ró az államra: biztosítania kell a lehetőséget arra, hogy a potenciális menekültek menedékre leljenek az országban, a menekültstátus elismerése iránti igényeket ki kell vizsgálni, és az ún. non-refoulement elv értelmében nem lehet visszatoloncolni a menedékkérőt olyan országba, ahol feltételezhetően üldözéstől tarthatna, vagyis csak biztonságos harmadik országba lehet visszaszállítani. (A nemzetközi menekültjogból fakadó kötelezettségen túl, az európai uniós jog és az Európai Emberi Jogi Egyezmény is megerősíti ezt a szabályozást.)

A fentiek alapján tehát, amennyiben a határzár arra irányul, hogy megfossza a menekültstátus elismerését kérő személyek igényének előterjesztését Magyarországon, akkor az ellentétes Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségvállalásaival. Mivel a kerítés értelemszerűen kizárólag magyar területen épülhet meg, amennyiben egy migráns felmászik rá, akkor azonnal magyar területen tartózkodik, ahol menedéket kérhet. A hivatalos közlemények szerint ugyanakkor újabb határátkelőhelyek is fognak nyílni az érintett szakaszon, amelyeken a menekültek továbbra is előterjeszthetik majd menekültstátus elismerésének megállapítására irányuló kérvényüket.

A határzár megépítése mellett a kormány bejelentése alapján a jelenlegi jogi szabályozás megváltoztatásával Szerbiát Magyarország a korábbi nem biztonságos kategóriából biztonságos kategóriába sorolja át, aminek nyomán minden menedékkérőt, aki Szerbián keresztül lépett be Magyarországra, vissza lehet toloncolni. Ez a lépés azonban meglehetősen ellentmondásos. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával összhangban az Európai Unió államainak többsége nem tekinti Szerbiát biztonságos államnak, a menedékkérők tömeges visszatoloncolását az európai államok jelentős része tehát bizonyára rosszallással fogadná. Meg kell ugyanakkor említeni, hogy három uniós tagállam, Bulgária, Franciaország és Luxemburg, kifejezetten biztonságos államnak minősítették Szerbiát, nem valószínű tehát, hogy ennek a lépésnek hátrányos jogkövetkezményei lennének.  

3. Az állami szuverenitás korlátozása – nemzetközi környezetvédelmi előírások

Magyarország részes fele az 1979. évi európai, vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről szóló berni egyezménynek, amelynek alapvető célkitűzése a vadon élő állat- és növényfajok és élőhelyeik védelme, különös figyelemmel a veszélyeztetett fajokra. Ezen kívül az Európai Unió tagállamaként Magyarország részt vesz az Unió Natura 2000 programjában, amelynek keretében a berni egyezmény megvalósítása érdekében különleges természetmegőrzési területeket kell kijelölni, amelyek kapcsán az Európai Bizottság felügyeleti jogkört lát el.

A magyar-szerb határon építendő határzár kb. 30-40 kilométer olyan területet érintene, ami a Natura 2000 programterület része, elsősorban a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatása alá tartozó területen. Mivel a határzár potenciálisan alkalmas arra, hogy akár hátrányosan érintse a területen élő fajok létét, ennek megépítése akár uniós jogi jogsértésnek is minősülhet, amelynek kapcsán az Európai Bizottság az Európai Bíróság előtt kötelezettségszegési eljárást is kezdeményezhet. A Natura 2000 programterület érintett területeivel kapcsolatban tehát nem születhet döntés az Európai Bizottsággal történő konzultáció nélkül, és csak a Bizottság beleegyezésével épülhet ezeken a területeken határzár.

4. Konklúzió

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a kormány által tervezett határzár felépítése nagy valószínűséggel nem minősülne a nemzetközi menekültjogi szabályozás megsértésének, felmerül ugyanakkor annak a lehetősége, hogy a Natura 2000 programterület által érintett szakaszon a határzár egyoldalú döntéssel történő felállítása az uniós jog megsértéséhez vezetne. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy ez az elemzés nem veszi figyelembe az ugyancsak felmerülő célszerűségi, költséghatékonysági, humanitárius és egyéb szempontokat, amelyek megfontolásával akár még egy egyébként jogszerű döntés sem mindig tűnik a legjobb megoldásnak.

__________________________________________________________________

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

 

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum