jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Az Európai Unió új arca: Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság élén

2014. szeptember 07. 7:55

 

 

Noha manapság a politika lényegét leginkább számszerűsíthető eredményekben, arctalan hatalomtechnikai megoldásokban és a demokratikus elszámoltathatóság érvényesítésben látjuk, továbbra sem felejthetjük el, hogy a személyiségnek legalább ilyen jelentős szerepe lehet a politikai folyamatok alakításában. Az európai integráció történetében elég csak Jean Monnet-ra, az Európai Szén- és Acélközösség Főhatóságának első elnökére, vagy Jacques Delors bizottsági elnökre gondolni. Kettőjük – személyiségük és víziójuk – nélkül minden bizonnyal sosem érte volna el azokat az eredményeket az integráció, mint amelyeket ma megtapasztalhatunk. Hozzájárulásuk az eredményekhez mégsem számszerűsíthető teljesen, vagy nem fordítható le semleges mechanizmusok hatásösszességére.

2014. július 15-e után (a parlamenti szavazás napja) már biztos, hogy az elkövetkezendő öt évben Jean-Claude Juncker, luxemburgi politikus, tölti be az Európai Bizottság elnöki tisztét, azaz döntő befolyása lehet a 2008-ban kezdődött gazdasági és monetáris, majd társadalmi-politikaivá váló válságból éppen csak kilábalni látszó Unió jövőjének alakulására.

Juncker a Luxemburgban nagy hagyományokkal rendelkező acéliparhoz kötődő munkáscsaládba született, általános és középiskolai tanulmányait részben Belgiumban, részben Luxemburgban végezte. 1974-ben belépett a luxemburgi Keresztényszociális Néppártba, és ezzel párhuzamosan a strasbourgi egyetemen kezdett jogi tanulmányokat, ahol 1979-ben végzett. Diplomázás után azonnal politikai karriert kezdett, 1984-ben képviselőnek választották és rögtön munkaügyi miniszternek is kinevezték. Ezt követően fokozatosan építette politika pályáját: első lépésként a luxemburgi politikában kiemelkedő fontosságú pénzügyminiszteri posztot töltötte be, majd 1995-ben miniszterelnöki kinevezetést kapott a szocialistákkal közös koalíciós kormány élén. Az 1999-es, 2004-es és 2009-es választásokat követően is megőrizte miniszterelnöki pozícióját, noha változó koalíciós partnerekkel. 2013. július 11-én – Európa leghosszabb ideig hatalmon lévő miniszterelnökeként – egy, a luxemburgi titkosszolgálathoz kapcsolódó lehallgatási és megvesztegetési botrány miatt lemondott. A távozását követően kiírt októberi választást pártja nyerte meggyőző többséggel, a parlamenti helyek több mint egyharmadát megszerezve.

A belpolitikai sikerek mellett Juncker az európai politikai karrierjét is eredményesen építette fel lépésről-lépésre. Fontos szerepet játszott az 1992-ben elfogadott, az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés megkötéséhez szükséges kompromisszumok megszületésében, 1996-ban pedig a közvetítésével oldódott meg egy monetáris integrációhoz kapcsolódó vita Kohl német kancellár és Chirac francia elnök között, és a luxemburgi uniós elnökségek (1997, 2005) is sikereket és európai ismertséget hoztak a számára. 2005-ben megválasztották az eurózóna pénzügyminisztereit tömörítő Eurócsoport elnökévé. Ezt a pozíciót 2013-ig töltötte be, és valószínűleg ebben az időszakban ragadt rá a Mr. Euro elnevezés. Az Eurócsoport elnökeként jelentős szerepet játszott a 2011-től súlyosbodó monetáris válság kezelésében és az egyes problémákkal küzdő országokkal (pl. Görögország, Portugália, Spanyolországgal) való tárgyalásokban és megállapodásokban. Az európai integráció érdekében végezett tevékenységéért több jelentős díjat is kapott az elmúlt évtizedekben (Vision for Europe, 1998; Karlspreis, 2006).

*

Juncker politikai üzenetének, melyet a bizottság elnöki jelöltsége során többször is részletesen kifejtett, a következők voltak a legfontosabb pontjai:

(i.) erősebb, egyszerűbb és demokratikusabb Európa;

(ii.) munkahelyteremtés és gazdasági növekedés különös tekintettel az új technológiákra és az innovációra;

(iii.) a szociális piacgazdaság elveinek érvényesítése;

(iv.) az Unió centralizálásának elutasítása, de ez euró-övezet politikai integrációjának elmélyítése;

(v.) a közös kül- és biztonságpolitika fejlesztése és az atlanti kapcsolatok erősítése.

A napokban megjelent EB elnöki programjában (Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change) pedig tíz kulcsterületet jelölt meg, mint jövőbeli tevékenységének főbb céljait. Ezek között szerepel a munkahelyteremtés és a növekedés támogatása; a digitális egységes piac; az európai energia unió megteremtése; az európai ipar fejlesztése, részleges újraiparosítással; a gazdasági és monetáris integráció további bővítése; az USA-EU szabadkereskedelmi megállapodás elfogadása; az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletének biztosítása; egy új európai bevándorlási politika kialakítása; az Unió globális szerepének erősítése és az Unió további demokratizálása. Programja további fontos pontja, hogy hitet tesz a többsebességes Európa mellett, azaz elfogadja, hogy nem kell egységesen haladniuk a tagállamoknak az integrációban, hanem lehetnek olyan tagállamok, akik kimaradnak egyes lépésekből, míg mások pedig előrelépnek egyes intézményi vagy politikai megoldásokkal. Különösen szorgalmazza az euróövezet integrációjának további elmélyítését, de fontosnak tartja az azon kívül álló tagállamok érdekeinek is a figyelembevételét.

Juncker elnöki jelölése, majd megválasztása komoly kritikát kapott: beszédes, hogy az általában egyhangúsággal döntő Európai Tanácsban szavaztak személyéről és két ellenszavazatot kapott az Egyesült Királyság és Magyarország miniszterelnökeitől. Az angol és a magyar külpolitika fő ellenvetése személyével szemben, hogy túlzottan is az Uniót a válságig vezető „európai elithez” kapcsolódik, és így kevésbé lehet arra számítani, hogy a jelenlegi válsághelyzetben innovatív és újszerű megoldásokat keressen, hanem valószínűleg csak a régi – egyszer már kudarchoz vezető – politikák és megoldások folytatására lesz képes. További kritika személyével szemben, hogy sokan a jelenlegi monetáris válság félrekezelésének és a megszorításoknak a szimbólumát is láthatják benne, és ez szintén nem szerencsés üzenet az európai polgároknak.

*

Juncker személyében, mint láthatjuk, egy igen tapasztalt, az európai politikában rendkívül jártas politikus – úgy is mondhatnánk: öreg róka – került az Európai Bizottság élére. Ez a tapasztalat egyértelműen alkalmassá teszi a sokszereplős és számos összetett érdek összehangolásán alapuló kompromisszumos politika működtetésére, mely nélkül az uniós intézményrendszer nem működhet megfelelően. Ugyanígy valószínűleg kiválóan fogja kezelni a tagállamokkal kapcsolatos ügyeket, nézeteltéréseket. Juncker minden bizonnyal remek választás az Európai Unió, különösen az intézményrendszer számára, már csak az a kérdés, hogy a válság éveiben igencsak átalakuló Európának is ugyanilyen jó választás-e, fel tud-e nőni az integráció korábban említett nagy alakjaihoz…

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

 

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum