jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Karlsruhétól Luxembourgig, avagy a német Alkotmánybíróság első előzetes döntési kérelme a gazdasági és monetáris unió tárgykörében 1. rész

2014. március 05. 2:21

 

 

Egy 2014. február 7-i sajtóközlemény arról adott hírt, hogy a német Alkotmánybíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordul az Európai Unió Bíróságához azt kérdezve, hogy az Európai Központi Bank (továbbiakban EKB) 2012. szeptember 6-án hozott, úgynevezett OMT határozata beleütközik-e az Unió elsődleges jogába. Az Alkotmánybíróság ezt a kérdést elkülönítette a 2012. március 2-án aláírt Költségvetési Paktum (Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról)alkotmányossági vizsgálatától, amelyben 2014. március 18-án fogja határozatát kihirdetni. Az OMT határozat alapján a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) adott tagállam államkötvényeit korlátlan mennyiségben vásárolhatja fel, amennyiben a tagállam az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz működésében vagy az Európai Stabilitási Mechanizmusban (ESM) vesz részt. Az EKB álláspontja szerint a nyíltpiaci művelet célja a monetáris politika egységének megőrzése, ténylegesen a gyakorlatban eddig még nem került sor államkötvény felvásárlásra.

Az OMT határozat alkotmányosságának ügyében az Alkotmánybíróság álláspontja szerint fontos érvek szólnak amellett, hogy az Európai Központi Bank túllépve monetáris politikai hatáskörét megsértette a tagállamok hatáskörét, valamint ezzel a költségvetés monetáris finanszírozásának tilalmát is.

Az állandó esetjog szerint a Német Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, hogy az Európai Unió intézményei és ügynökségei által meghozott aktusok vonatkozásában vizsgálja, hogy azok nyilvánvalóan túllépték-e hatáskörüket (amelyet az EKB és a KBER esetében az EUMSZ 119. és 127. cikkei szabályoznak) vagy a német Alaptörvény 79. cikk (3) bekezdésében szabályozott alkotmányos identitás körét érinti-e, amelyet átengedni nem lehet.

A karlsruhei alkotmánybírák határozata szerint ultra vires aktus az OMT határozat, amennyiben az Európai Központi Bank túllépte a monetáris politikai hatáskörét. Az elsődleges jog alapján az EKB, valamint a KBER nem folytathat saját gazdaságpolitikát, csak az általános gazdaságpolitikát támogathatja az Unión belül. Az ügy központi kérdése tehát az, hogy van-e egyáltalán határvonal, és ha igen, akkor hol húzódik monetáris politika és gazdaságpolitika között.

Az alkotmánybírósági indokolás másik érve szerint az OMT határozat az EUMSZ 123. cikk (1) bekezdésében rögzített tilalmat sérti, miszerint az EKB és a tagállamok központi bankjai nem nyújthatnak folyószámlahitelt vagy bármely más hitelt a tagállamok központi kormányzata részére, továbbá ezektől közvetlenül nem vásárolhatnak adósságinstrumentumokat.

A német Alkotmánybíróság előzetes döntési kérdései részleteiben arra irányulnak, hogy vajon az OMT határozat elsődleges joggal való összeegyeztethetősége függ- e attól, hogy

  1. a határozat nem tartalmaz a felvásárolt államkötvényekre mennyiségi korlátot,
  2. nem határoz meg egy olyan időszakot, amely az államkötvények elsődleges piaci kibocsátása és a KBER által a másodlagos piacon történő felvásárlása között kell hogy elteljen,
  3. lehetővé teszi, hogy a megvásárolt államkötvényeket lejáratig megtartsa az KBER,
  4. nem tartalmaz olyan speciális követelményt az államkötvény hitelminősítésére, amely a csődkockázatot mérsékelné,
  5. egyenlően elbánást biztosít a KBER, a magánszemélyek, valamint kormányzatok mint kötvénytulajdonosok között.

A karlsruhei testület jogértelmezést kért az EU Bíróságtól azon kételyeire is, hogy az OMT határozat elsődleges joggal való összeegyeztethetősége függ- e attól, hogy

  1. a kötvényvásárlási programban csak az a tagállam vehet részt, amely egyidejűleg az Európai Stabilitási Mechanizmus, illetve az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz alanya (feltételesség),
  2. csak meghatározott tagállamok államkötvényeit vásárolhatja fel (szelektivitás),
  3. alááshatja a fent említett Mechanizmus és az Eszköz által támasztott feltételeket?

Bár az Alkotmánybíróság hajlik arra a feltételezésre, hogy az OMT határozat ultra vires aktus, mégis lehetségesnek tartja a határozat olyan, a Szerződések fényében történő megszorító értelmezését, amellyel elkerülhető az elsődleges joggal való ütközése.

Az Alkotmánybíróság az Európai Bíróság számára nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy az OMT határozatot az elsődleges jog fényében és azzal összeegyeztethetően értelmezze. Ez az Alkotmánybíróság szerint valószínűleg a következő feltételek mellett lehetséges: az adósságleírás lehetőségének kizárása, kizárólag korlátozott mennyiségű államkötvény felvásárlásának lehetővé tétele és az Eszköz/Mechanizmus feltételes jellegének kizárása.

Az Alkotmánybíróság határozatának értékelését külön blogbejegyzés tartalmazza.

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum