Iustitia emlékezik. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből

Iustitia emlékezik. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből

A 2019-es VII. Jog és irodalom szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga

A teljes kötet (PDF)

Részlet az előszóból:

Napjaink gyakran használt kifejezései a „hibrid”, a „hibriditás”: egyes politikai elemzők hibrid rezsimeket emlegetnek, amikor a demokráciák és az autokráciák között elhelyezkedő, a demokratikus kereteket feszegető, de nem egyértelműen autoriter politikai rendszerek leírására törekszenek. A kultúratudomány pedig előszeretettel tanulmányozza a hibriditást – akárcsak „kebelbarátját”, a szörny alakját – mint a társadalmi-konvencionális (és nem ritkán elnyomóként jellemzett) kategóriák áthágásától való irtózat kulturális kivetülését. Ez a transzgresszióra irányuló figyelem különösen a spekulatív fikció terén kiemelkedő, amelynek szubverzív jellege még egyes elméleti definíciós kísérleteknek is sarkalatos pontjává vált. A hibriditásnak e különféle tematizálásaiban megfigyelhető az az ellentmondás, amelyre a jog és az irodalom interdiszciplináris metszéspontját illetően oly találóan hívta fel a figyelmet Posner nyomán Falusi Márton, miszerint a jog a stabilitásra, a kiszámíthatóságra, a fennálló kategóriák megőrzésére törekszik, ezzel szemben az irodalom lényege a határok átlépése, a korlátok meghaladása. Ezzel összhangban a „jog és irodalom” irányzat ugyan meglehetősen távol áll a politikai hatalomgyakorlástól, mindeközben ugyanakkor nagyon is jellemző rá a szubverzió igénye, elvégre számos képviselője az egyenlőtlen establishment leleplezésének eszközeként tekint rá az elnyomottak (jogi) történeteinek meghallgatása révén. A „jog és irodalom” eleve „hibrid” szellemi kezdeményezés, avagy mozgalom, amely a társadalom két részterületének elemeit olvasztja magába, létrehozva egy kevert entitást, ami kicsit ez is, kicsit az is – „valami jog van ami irodalom”. Ez a keveredés már önmagában alkalmas aggodalom kiváltására, legalábbis a „jog és x”-törekvésekkel szembeni egyes kritikai észrevételek ezt tükrözik. Könyvünk azonban, mely a 2019. szeptember 20-án, Kolozsváron megrendezett VII. Jog és irodalom szimpózium tanulmányait gyűjti egybe, még ettől az általános diszciplináris elhelyezéstől eltekintve is a hibriditás jegyeit viseli magán.

TARTALOMJEGYZÉK (az egyes tanulmányok innen önállóan is letölthetők)

 NAGY TAMÁS EMLÉKÉRE

TÖRTÉNETEK A KÁRPÁTOKON INNEN

TÖRTÉNETEK A KÁRPÁTOKON TÚL

A kötet szerzői