Jogi Iránytű - 2012

 

 


 

 

2012/1 szám, 2012. április 26.

_____________________________________________________

Tartalom

Bodzási Balázs: A Nemzetközi Valutaalappal köthető hitelmegállapodásokról

Kecskés Gábor: A "környezetiség" megjelenése a Nemzetközi Bíróság előtt – az újabb ügyek jelentősége?

Kőhidi Ákos: A Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás egyes polgári jogi kérdései

Schweitzer Gábor: Az "egyházi törvény" kálváriája  -  Megjegyzések a 2011. évi CCVI. törvényhez

Török Gábor: Csődjogi dzsungel

Könyvszemle

 

2012/2 szám, 2012. július 15.

_____________________________________________________

Tartalom

Boóc Ádám: A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXV. törvény rövid bemutatása

Dinók Henriett: A gyűlölet-bűncselekmények hatályos szabályozása, különös tekintettel a közösség tagja elleni erőszakra

Fekete Balázs: Az Alaptörvény preambulumának szövegközi dimenzióiról

Ferenczy Endre: Telefonadó és tranzakciós adó

Varga Csaba: A jogösszehasonlítás kalandja, avagy cent-rumok/perifériák viszonylagossága

Könyvszemle

 

2012/3 szám, 2012. november 15.

_____________________________________________________

Tartalom

Bodzási Balázs: A banki kölcsönszerződésekben használt általános szerződési feltételek érvénytelenségéről

Gárdos Orosz Fruzsina: A befogadási eljárás jelentősége az új alkotmánybírósági eljárásban

Hollán Miklós: A nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetésről -- a Btk. legújabb módosítása kapcsán

Kecskés Gábor: Húsz évvel az ENSZ környezetvédelmi és fejlesztési konferenciája után – "A jövő, amit szeretnénk"?

Salát Orsolya: A körülmetélés mint testi sértés: reflexiók egy német bírósági döntésről

Schweitzer Gábor: Alaptörvény és sarkalatos törvény - egykor és ma

Könyvszemle

 

2012/4 szám, 2012. december 30.

_____________________________________________________

Tartalom

Boóc Ádám: Észrevételek az Új Polgári Törvénykönyvnek a tulajdonjog fenntartásra vonatkozó szabályaihoz

Fekete Balázs: Megjegyzések a közép-európai jogi kultúrákról

Gárdos-Orosz Fruzsina: Néhány gondolat az alkotmányjogi panasz befogadhatóságával kapcsolatban

Kecskés Gábor: Alapvetés az EU környezeti jogának elsődleges jogforrásokban megjelenő felelősségi irányairól

Könyvszemle

 

Vissza az előző oldalra