Hírek

Prof. Dr. Sárközy Tamás emlékére

Prof. Dr. Sárközy Tamás emlékére

„Nem tart örökké semmi."

Prof. Dr. Sárközy Tamás a XX. század második felében és XXI. század első évtizedeiben a magyar jogtudomány kiemelkedő alakjaként több, mint kétszáz tudományos szakcikket, száz szakkönyvet, valamint több, mint száz könyvrészletet írt. Összes tudományos munkáinak száma megközelíti a félezret. Félszáz esztendeig volt az MTA Jogtudományi Intézetének kutatója. Tevékenysége, szellemisége döntően határozta meg számos jogásznemzedék gondolkodását, jogról alkotott elképzelését.

A Jogtudományi Intézet kutatóközösségét mélyen megérintette Sárközy Tamás hirtelen bekövetkezett halála. Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretve tisztelt mesterünktől.