Pályázati felhívás: Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj – az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének jogtudományi PhD disszertáció díja

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete meghirdeti a kétévente odaítélt Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat, amely ötödik alkalommal kerül kiosztásra. Pályázni lehet olyan jogtudományi témájú, magyar, angol, német vagy francia nyelven írt PhD-értekezéssel, amelyet Magyarországon működő egyetemen védtek meg 2020. november 1. és 2022. október 31. között.

A díjazott a Jogtudományi Intézet által kiállított oklevelet kap, valamint ünnepi előadás keretében márciusban, a Jogtudományi Intézet közönsége előtt ismerteti eredményeit, amely előadás videófelvételét az intézeti YouTube-csatornán elhelyezzük.

A pályázóktól a disszertációt, a tézisfüzetet, az opponensi véleményeket és az azokra adott választ, továbbá a PhD fokozatszerzési oklevél másolatát (vagy a sikeres védésről szóló igazolást) kérjük e-mailben az JTI.titkarsag@tk.hu címre, valamint két kinyomtatott példányban a Jogtudományi Intézet igazgatójának a következő címre megküldeni:

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina igazgató
MTA TK JTI
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (MTA HTK), T épületszárny földszint

A pályázaton nem vehetnek részt a Társadalomtudományi Kutatóközpont jelenleg vagy a kiírást megelőző három évben közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott kutatók.

Figyelembe véve a téma vagy a módszer újszerűségét, a szakirodalmi feldolgozottságot, a kutatási eredmények tudományos vagy társadalmi jelentőségét, valamint az érvelés alaposságát, a beérkező kéziratok közül a Jogtudományi Intézet igazgatója által felkért, az intézet kutatóiból álló bizottság választja ki a győztes pályaművet.

A pályázat leadási határideje: 2022. november 30.