Alkotmányjogászok Második Vándorgyűlése

Felhívás

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete (TK JTI) és a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete (MAE) 2022. szeptember 8–9. között Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara társszervezésével megrendezi az

Alkotmányjogászok Második Vándorgyűlését,

amelyre várja az alkotmányjoggal oktatóként, kutatóként vagy hivatásszerűen foglalkozó érdeklődők jelentkezését.

A rendezvény célja ezúttal is az, hogy lehetőséget biztosítson az alkotmányjoggal hivatásszerűen foglalkozó kutatók és gyakorlati szakemberek közötti kötetlen diskurzusra.

A vándorgyűlés idén két fő témát jár körül: az első A tízéves Alaptörvény (Az Alaptörvény első tíz évének tapasztalatai; Az Alaptörvény hatása a közhatalom gyakorlására; Alkotmányos reformok és alkotmányváltozások Magyarországon; A történeti alkotmány és a kartális alkotmány a magyar közjogban), a második A különleges jogrend alkotmányos követelményei és magyarországi tapasztalatai (Az alkotmány alatti különleges jogrendi szabályozás alkotmányjogi megítélése; A különleges jogrend garanciái Magyarországon a veszélyhelyzetek alatt; A különleges jogrend új alkotmányos szabályainak értékelése; Az alkotmány alatti különleges jogrendi szabályozás alkotmányjogi megítélése).

Az első nap folyamán két, a tavalyihoz hasonló páros vitaindító beszélgetésre kerül sor az első témában, míg pénteken a második témában. Ezt követik a kollégák maximum 10 perces hozzászólásai.

Hozzászólásra a tartalmat megjelölő cím megküldésével 2022. július 15-ig lehet jelentkezni a jtititkarsag@tk.hu és az alkjogegyesulet@gmail.com e-mail címen, mindkét cím másolásával.

A hozzászólásokat vita követi.

A felkért vitaindítók a csütörtöki napon:

Balogh Elemér és Szente Zoltán, moderátor: Gárdos-Orosz Fruzsina

Smuk Péter és Sólyom Péter, moderátor: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

A pénteki napon:

Tóth Judit és Csink Lóránt, moderátor: Erdős Csaba

Az elfogadott hozzászólástervekről és a részletes programról a szervezők (TK JTI, MAE, SZTE) 2022. július 20-ig döntenek és küldenek értesítést.

A rendezvény szakmai programjának helyszíne az SZTE ÁJK épülete. A részvétel ingyenes, a napközbeni ellátásról és a vacsoráról a szervező partnerek gondoskodnak, az utazási és a szervezők által biztosított kedvezményes szállásköltséget a résztvevők maguk (vagy intézményük útján) állják.

A szállás helyszíne: Fehértói Halászcsárda és Szálloda, 6728 Szeged, Budapesti út 41. (http://www.fehertoihalaszcsarda.hu). A szállás foglalásakor a Jogtudományi Intézet előzetes foglalására kell hivatkozni.

 

Felhívás (PDF)