Megjelent a Demokrácia-dilemmák – Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon című kötet

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában, Chronowski Nóra, Szentgáli-Tóth Boldizsár és Szilágyi Emese szerkesztésében és a Jogtudományi Intézet számos munkatársának közreműködésével megjelent a Demokrácia-dilemmák – Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon című kötet, amely e-könyvként is elérhető a Kiadó honlapján itt.

A válogatott tanulmányok az uniós demokrácia, a népszavazás, a választások, a parlamenti jog és a szólásszabadság egyes kérdéseit tárgyalják, olyan új kihívásokra is figyelemmel, amilyeneket a Covid–19-világjárvány vagy a kibertámadások jelentenek. A kötettel és az annak hátterét jelentő kutatásokkal a szerzők ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy az uniós és tagállami alkotmányjog szempontjából központi jelentőségű demokráciaelv normatív tartalma megragadhatóbbá váljon az azt övező egyes jogi dilemmák körüljárása által.

A kötet az NKFI/OTKA által támogatott K-128796. számú, A demokráciaelv normatív tartalma uniós és alkotmányjogi szempontból című kutatási projekt keretében készült, amely 2018 és 2022 között valósult meg.