A negyedik magyar büntetőkódex régi és újabb vitakérdései

Részlet a szerkesztők előszavából:

„2013. július 1. napján hatályba lépett Magyarország negyedik büntető törvénykönyve, a 2012. évi C. törvény. Egy új büntetőkódex hatálybalépésének idején mindig megélénkül a szakmai és tudományos diskurzus. Így történt ez 2012 környékén is. Ebbe kapcsolódott bele az MTA TK Jogtudományi Intézete és az Országos Kriminológiai Intézet, amikor Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán címmel 2014 és 2015 folyamán négy alkalomból álló konferenciasorozatot rendezett.

A tanulmánykötet részben e négy konferencián elhangzott előadások aktualizált, továbbfejlesztett írásos változatát tartalmazza. A kiadványban helyet kaptak olyan kollégák írásai is, akik a Btk. hasonló formájú elemzésére a szervezőktől más témákban felkérést kaptak és vállalkoztak. A kötetet összegző tanulmány zárja, amely – az egyes tanulmányok anyagára is támaszkodva – értékeli és elemzi negyedik büntetőkódexünket.

A tanulmánykötet célja, hogy a negyedik büntetőkódex legfontosabb kérdéseiben elméletileg kimunkált, így gyakorlatilag is hasznosítható útmutatást adjon a joggyakorlat résztvevői, a jogkereső közönség, illetve a kodifikátorok számára. A kötet természetesen nem vizsgálja a Btk. összes jogintézményét, bűncselekményi tényállását, de még újdonságát sem. Bátorítjuk azonban az olvasóinkat, hogy további – hasonló témákban született – írásaikat juttassák el a szerkesztők számára. Ezek ugyanis megjelenhetnek a kötet egy következő (már tervezett) kiadásában. A két intézet közös projektjének végső célja ugyanis egy olyan kutatóintézeteken és egyetemeken átívelő szellemi műhely létrehozása volt, amely egyik meghatározó résztvevője büntetőjogunk fejlesztésének.”

A teljes kötet letölthető anyaga

A KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE (az egyes tanulmányok innen külön-külön is letölthetők):