Jogi Iránytű - 2011

 

 


 

 

2011/különszám, 2011. március 16.

_____________________________________________________

Table of Contents

Ivan Halasz – Gabor Schweitzer: Statehood and Symbolics in Central Europe after 1989

Ivan Halasz – Gabor Schweitzer: National and State Symbols in the Hungarian Legal System

Sabina Grabowska: The Flag and the Anthem of the Republic of Poland after 1989 in Historical Perspective

Radoslaw Grabowski: Evolution of the National Emblem and the Coat of Arms of the Republic of Poland as a Result of the Structural Transformation of 1989

Vilem Knoll: Czech State Symbols, their Legal Regulation and Protection

Peter Kuklis:  Regulation of National Emblems in the Slovak Republic

 

2011/1 szám, 2011. április 20.

_____________________________________________________

Tartalom

Ferenczy Endre: Lőrincz Lajosra (1935-2010) emlékezve

Bodzási Balázs: Az egyes ágazatokat terhelő különadóról

Gárdos-Orosz Fruzsina: Az actio popularis jelene és jövője az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Horváthy Balázs: Az EU-elnökség intézményi arculata a Lisszaboni Szerződés után

Kecskés Gábor: Deés v. Magyarország ügy az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

Kőhidi Ákos: A kellékszavatossági igényekkel összefüggő határidők változásai a 2009. évi CXX. törvényben

Koppányi Szabolcs: Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

Majtényi Balázs: Etnikai származás és állampolgárság

Könyvszemle

 

2011/2 szám, 2011. július 20.

_____________________________________________________

Tartalom

Fehér Lenke: A nemi szabadság elleni bűncselekmények problémái nemzetközi kitekintésben

Fekete Balázs: Előzetes megjegyzések az új magyar alkotmány preambulumáról

Friedery Réka: A huzamos tartózkodási jogállásról szóló 2003/109/EK irányelv hatályának kiterjesztése a nemzetközi védelmet élvező személyekre

Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmánybíróság az Alaptörvényben - új emberek, új hatáskörök

Hollán Miklós: Néhány gondolat a "10 pont a gyermekprostitúció ellen" című kiáltványhoz

Kecskés Gábor: A délszláv háború utóélete - visszatekintés a konfliktus legújabb fejleményeinek tükrében

Könyvszemle

 

2011/3 szám, 2011. október 7.

_____________________________________________________

Tartalom

Péteri Zoltán: Mádl Ferencre (1931-2011) emlékezve

Fehér Lenke: Szabó Andrásra (1928-2011) emlékezve

Hollán Miklós: A befolyás vásárlásának büntetni rendeléséről a Btk. legújabb módosításának tervezete kapcsán

Horváthy Balázs: A Duna Régió Stratégia a magyar uniós elnökség tükrében

Schweitzer Gábor: Észrevételek "A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról" szóló 2011. évi C. törvényről

Török Gábor – Boóc Ádám: Észrevételek a csődtörvény legutóbbi módosításához

Könyvszemle

 

2011/4 szám, 2011. december 23.

_____________________________________________________

Tartalom

Halász Iván: A cseh köztársasági elnök – Václav Havelra (1936-2011) emlékezve

Balázs István: Gondolatok a helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslatról

Kőhidi Ákos: A felhasználók által fájlmegosztással okozott kár

Rácz Zoltán: A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális összeférhetetlenségi szabályok

Sándor István: Adalékok a jogtudomány és a joggyakorlat kapcsolatához

Tóth Mihály: Az Emberi Jogok Európai Bírósága és "az elévülés nyugvása"

Könyvszemle

 

 

Vissza az előző oldalra