Schweitzer Gábor

Schweitzer Gábor
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Nemzeti Jogi Bibliográfia felelőse
 • E-mail: schweitzer.gabor@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5162
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.32.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Közigazgatási jog 
 • Jogtörténet
 • Alkotmányjogtudomány-történet
Kiemelt publikációk
 • A mezítlábas ügyvédtől a legitimista professzorig: Válogatott közjog- és tudománytörténeti tanulmányok. Budapest, Novissima Kiadó - Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2022. 1-180 p.
 • "A tisztességes jogtanár".: Molnár Kálmán pályaképe. Budapest, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, 2018. 1-224 p.
 • A magyar királyi köztársaságtól a Magyar Köztársaságig: Közjog- és tudománytörténeti tanulmányok. Pécs, Publikon Kiadó, 2017. 1-153 p.
 • Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920-1930 között. Budapest: L' Harmattan Kiadó, 2010. 1-280.
 • A katedrán innen és túl. Tanulmányok a jogi felsőoktatás múltjából. Pécs, Publikon Kiadó, 2011. 1-212 oldal
 • Szimbolika és közjog. Az állami és nemzeti jelképek helye a magyar alkotmányos rendszerben. Társszerző: Halász Iván. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2010. 1-215.
 • The Austrian Influence on Hungarian Constitutional and Administrative Law and Scholarly Literature (1920–2020). ZEITSCHRIFT FÜR ÖFFENTLICHES RECHT 76 : 2 pp. 469-490., 22 p. (2021). Társszerzők: Jakab András, Vncze Attila
 • Fundamental Law – Cardinal Law – Historical Constitution: the Case of Hungary since 2011. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 4 : 1 pp. 124-128., (2013)
 • Decision 6/2013. (III. 1.) AB - Legal Status of Churches. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) The main lines of the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court : 30 case studies from the 30 years of the Constitutional Court (1990-2020). Baden-Baden, Nomos (2022) 548 p. pp. 293-311.
 • Flags and Nation in Hungary. In: Anne, Wagner; Sarah, Marusek (szerk.) Flags, Color, and the Legal Narrative : Public Memory, Identity, and Critique. Cham, Springer-Verlag (2021) pp. 191-210. Társszerző: Könczöl Miklós
 • Die Freiheitsrechte: Freiheitsrechte während der Horthy-Ära. In: Máthé, Gábor (szerk.) Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Budapest, Dialóg Campus Kiadó (2017) pp. 669-696.