Schweitzer Gábor

Schweitzer Gábor
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Nemzeti Jogi Bibliográfia felelőse
 • E-mail: schweitzer.gabor@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5162
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.32.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Közigazgatási jog, jogtörténet, alkotmányjogtudomány-történet
Kiemelt publikációk
 • Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920-1930 között. 
  Budapest: L' Harmattan Kiadó, 2010. 1-280.
 • A katedrán innen és túl. Tanulmányok a jogi felsőoktatás múltjából. 
  Pécs, Publikon Kiadó, 2011. 1-212 oldal
 • Szimbolika és közjog. Az állami és nemzeti jelképek helye a magyar alkotmányos rendszerben. 
  Társszerző: Halász Iván
  Pozsony: Kalligram Kiadó, 2010. 1-215.
 • Fundemantal Law – Cardinal Law – Historical Constitution: The Case of Hungary since 2011.
  Journal on European History of Law, 2013/1. 124-128.
 • A Hungarian Legal Philosopher in Germany. Bódog Somló at the Universities of Leipzig and Heidelberg (1896-1897). 
  Társszerző: Halász Iván
  In: „Transfer – Interdisciplinär!” – Akteure, Topographien und praxen des Wissenstransfers.
  Szerk.: Gantner, B. E. – Varga, P.
  Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2013. 45-61.
 • A „kismagyar Athén”-ban.: Molnár Kálmán az Egri Érseki Joglyceumben. (1907-1926).
  In: Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére.
  Máthé Gábor, Mezey Barna (szerk.) Budapest: Gondolat; ELTE ÁJK, 2010. 405-427.
  (Bibliotecha Iuridica. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának tudományos kiadványai Libri Amicorum; 38.)
 • A „bídermájer” városban – Molnár Kálmán a pécsi tudományegyetem közjogi tanszékén (1925-1946).
  In: De apicibus iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére.
  Szerk.: Bónis Péter – Mázi András – Tóth J. Zoltán. Bp., 2011. 204-232.
 • Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek a 2011. évi C. törvény és a 2011. évi CCVI. törvény tükrében
  In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011.
  Szerk.: Drinóczi Tímea – Jakab András
  Bp., Pécs: Pázmány Press, 2012. 239-255.
 • The age of discrimination: Marginalizing jews in the Hungarian local government regime, 1920-1941.
  In: Jahrbuch des Simon Dubnow Instituts/Simon Dubnow Institute Yearbook
  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. 273-284.
 • Legal Education and Ethos of the Legal Profession in Hungary in the Civil Era.
  Journal on European History of Law. Vol. 2/2011. No. 2. 51-54.