Várnay Ernő előadása az Európai Unió Bíróságán

Várnay Ernő, intézetünk kutatóprofesszora október 20 és 26 között tanulmányi úton vett részt az Európai Unió Bíróságán (Bíróság és Törvényszék), amelyet Tóth Tihamér, a Törvényszék nemrégiben kinevezett bírája, a PPKE JÁK egyetemi tanára kezdeményezett. A tanulmányi út ideje alatt Várnay Ernő egy előadássorozat keretében a Bíróságon dolgozó magyar kollégák előtt, többek között Csehi Zoltán, a Bíróság magyar bírája, Kecsmár Krisztián és Tóth Tihamér a Törvényszék magyar bírái, valamint Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, tartott előadást. Az előadásának címe: "A magyar bíróságok által az Európai Bírósághoz intézett előzetes döntéshozatali előterjesztések utóélete a magyar bíróságokon, 2004−2019", amely előadás alapját Varju Márton, intézetünk kutatóprofesszorával közösen végzett kutatás képezte.