Varju Márton

Varju Márton
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK JTI)
  • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Szervezési felelősségi körök: MTA Lendület-HPOPs Kutatócsoport vezetője; Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja
  • E-mail: varju.marton@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36/1/356-6967 / 5102
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.28.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
  • EU alapjogok, a közszolgáltatások szabályozása az Európai Unióban, EU gazdasági és szociális alkotmány, EU jog és nemzetérdek, a magyar közjog európaizációja, az EU jog bírói recepciója Magyarországon, az új technológiák szabályozása és jogi, kormányzási és etikai pluralizmus, szabályozáselmélet