Várnay Ernő

Várnay Ernő
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
 • E-mail: varnay.erno@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5171
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Az Európai Unió intézményi (institucionális) joga. A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások egyes elméleti és empírikus vonatkozásai  (jogiasodás, diszkréció, a magyar kormány az Európai Bíróságon). Az előzetes döntéshozatali eljárás elméleti és empírikus vizsgálata (az Európai Bíróság aktivizmusa illetve passzivizmusa, a magyar bíróságok előterjesztései)
 • Az Európai Unió monetáris joga (az Európai Központi Bank helye, szerepe az monetáris unióban), a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos helyzete
Kiemelt publikációk
 • Várnay Ernő
  Sanctioning under Article 260(3) TFEU - Much Ado About Nothing?
  EUROPEAN PUBLIC LAW 23:(2) pp. 301-316. (2017)
 • Várnay Ernő
  A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban
  Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 279 p.
  (ISBN:9789633180662)
 • Várnay Ernő, Papp Mónika
  Az Európai Unió joga . 4, kiadás (EU Law. Fourth edition in Hungarian)
  Budapest: Wolters Kluwer, 2016. 1162 p.
  (ISBN:978 963 295 525 4)
 • E Varnay
  Discretion in the Articles 258 and 260(2) TFEU Procedures
  MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW 15:(6) pp. 836-862. (2015)
 • Ernő Várnay
  The Hungarian government before the courts of the European Union: rationales and results
  In: Márton Varju, Ernő Várnay (szerk.)
  The law of the European Union in Hungary: Institutions, processes and the law. 372 p. 
  Budapest: HVG-ORAC, 2014. pp. 151-182.
  (ISBN:978-963-258-225-2)
 • Várnay Ernő
  Pouvoir discrétionnaire dans la procédure en manquement d'État dans l'Union européenne
  In: Nagy Csongor István (szerk.)
  Liber Amicorum János Martonyi = Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére = Festschrift für János Martonyi = Mélanges en l'honneur du János Martonyi. 400 p. 
  Budapest: HVG-ORAC, 2014. pp. 177-194.
  (ISBN:978-963-258-224-5)
 • Várnay Ernő
  Public Finances in Hungary's New Constitution – the Debt Brake
  EST EUROPA - LA REVUE (1) pp. 181-201. (2012)
 • Ernő Várnay , The Evolution of Financial Law between 1985-2005
  In: Jakab András, Takács Péter, Tatham Allan F (szerk.)
  The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005: transition to the rule of law and accession to the European Union. 673 p. 
  Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. pp. 148-166.
  (ISBN:978-90-411-2694-8)
 • Várnay Ernő
  La Banque centrale européenne et le principe démocratique
  In: Balmond Louis, Rideau Joël (szerk.)
  Actes du VIIIe Séminaire Doctoral International et Européen.  
   Nice, 2008, Université de Nice-Sophia Antipolis, pp. 77-97.
 • Várnay Ernő
  Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió joga
  JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 62:(10) pp. 423-436. (2007)
Projektek
 • Új tagállamok az Európai Bíróság előtt. OKTK 2003–2005
 • Az Európai Bíróság passzivizmusa. Igazságügyi Minisztérium 2016–2017