Kecskés Gábort a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnökévé válaszották

Kollégánkat, Kecskés Gábor tudományos munkatársunkat, a Jogtudományi Intézet kutatóját a Fiatal Kutatók Akadémiája két évre társelnökké választotta. 

A Fiatal Kutatók Akadémiája a Magyar Tudományos Akadémia közfeladataival összhangban működő tudományos társaság, amely az MTA köztestületi tagságán belül alakulva, a fiatal kutatók hangja kíván lenni Magyarországon. Célja, hogy részt vegyen az MTA tudományos tevékenységében, itthon és külföldön képviselje a fiatal kutatók közösségét. Tevékenységével elő kívánja segíteni a fiatal kutatók szakmai fejlődését, valamint a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítését. 

Kecskés Gábor is e szellemben képzeli el társelnöki feladatait.

A Fiatal Kutatók Akadémiájában Kecskés Gáboron kívül Szalma Ivett (SZI) és Szentgáli-Tóth Boldizsár (JTI) vesz részt tagként a Társadalomtudományi Kutatóközpontból.

Szívből gratulálunk kollégánk társelnökké választásához, és sok sikert kívánunk feladatai ellátásához!