Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
Kutatási területek

Sarkalatos törvények; minősített többségű jogalkotás; parlamenti jog; alapjogok korlátozása; az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlata; állampolgársági jog; mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés

Kiemelt publikációk
  • „Díszítő elem, vagy új értelmezési távlatok? – a magyar közjog történeti dimenziója az alaptörvény tükrében.” (Társszerző: Milánkovich András) Közjogi Szemle 2014/1. 65–74. (www.hvgorac.hu)                                                                 
  • Választási szervek működése, jogorvoslat. Országgyűlési választások 2014. Aktuális közjogi és politológiai kérdések. (Szerk.: Bodnár Eszter – Tóth Csaba – Tar Adrienn et al.) ELTE Bibó István Szakkollégium. 2015. 109–146.                
  • „Honnan, hová? Út a magyar országgyűlés mai bizottsági rendszeréhez.” Jogtudományi Közlöny 2015/3. 158–166.
  • „Az egyszerűsített honosítás első öt éve” (Társszerző: Kiripolszky Michaela) Közjogi Szemle 2016/2. 57–63.
  • „Jogutódlás a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unió Bírósága C-396/14. sz. ítéletének ismertetése.” Közbeszerzési Szemle 2016/10. 57–60.
  • „A norvég Alkotmány hatása Magyarországon a hosszú XIX. század folyamán” Jogtörténeti szemle 2016/2. 66–71.
  • A minősített többségű törvényalkotás Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig in Chronowski Nóra (et al.) (szerk.): A szabadságszerető embernek. Liber Amicorum István Kukorelli (Gondolat Kiadó: Budapest) 2017. 770–779.                             
  • A minősített többséggel elfogadott törvények múltja, jelene és jövője a magyar jogrendszerben. Parlamenti ösztöndíjasok. Parlamentspraktikum. 2011/2012. (Szerk.: Soltész István), (Parlamenti Módszertani Iroda: Budapest) 2014. 71–101.
  • „A hallgatói szerződések múltja, jelene és jövője.” (Társszerző: Bánki Zoltán) Magyar Jog 2014/4. 219–229.
  • A megújuló önkormányzati választási rendszer. A magyar önkormányzati rendszer reformja. Tanulmánykötet. (Szerk.: Bencsik András) (Pécsi Tudományegyetem ÁJK: Pécs) 2013. 91–132.