Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
Kutatási területek
 • Alkotmányjog
 • Mesterséges intelligencia
 • Covid és alkotmányosság; alkotmányos identitás
 • Törvényalkotás minősített többséggel
Kiemelt publikációk
 • Chronowski, Nóra; Szentgáli-Tóth, Boldizsár; Vincze, Attila: 25. Decision 22/2016. (XII. 5.) AB – Constitutional Self-identity of Hungary. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) The main lines of the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court: 30 case studies from the 30 years of the Constitutional Court (1990-2020) Baden-Baden, Németország: Nomos (2022) pp. 441-458.
 • Chronowski, Nóra; Kálmán, Kinga; Szentgáli-Tóth, Boldizsár: Régi keretek, új kihívások: a mesterséges intelligencia prudens bevonása a bírósági munkába és ennek hatása a tisztességes eljáráshoz való jogra. Glossa Iuridica, 8: 4  (2022) pp. 7-38. 
 • Szentgáli-Tóth, Boldizsár: The Source of Unexplored Opportunities or an Unpredictable Risk Factor? Public Governance Administration and Finances Law Review, 6: 2 pp. (2021) 101-119.
 • Szentgáli-Tóth, Boldizsár; Kálmán, Kinga; Fazekas, Cintia; Szerencsés, Krisztián; Takács, Judit: Demokrácia a pandémia árnyékában: választások a világjárvány idején a környező országokban - Magyarország számára hasznosítható tapasztalatok és perspektívák. MTA Law Working Papers 2021: 31 (2021).
 • Szentgáli-Tóth, Boldizsár: 16/2007. (III. 9.) AB határozat – vizitdíj. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) Az Alkotmánybírósági gyakorlat : Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata. 2. köt. Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, HVG-ORAC (2021) pp. 691-704.
 • Chronowski, Nóra; Vincze, Attila; Szentgáli-Tóth, Boldizsár: 22/2016. (XII. 5.) AB határozat – az uniós közös hatáskörgyakorlás. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) Az Alkotmánybírósági gyakorlat : Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata. 2. köt. Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, HVG-ORAC (2021) pp. 643-670.
 • Szentgáli-Tóth, Boldizsár: 31/2001. (VII. 11.) AB határozat – a minősített többséggel kapcsolatos gyakorlat. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) Az Alkotmánybírósági gyakorlat : Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata - 1. kötet Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, HVG-ORAC (2021) pp. 487-504..
 • Halász, Iván; Szentgáli-Tóth, Boldizsár: 48/1991. (IX. 26.) AB határozat – Göncz I. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) Az Alkotmánybírósági gyakorlat : Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata - 1. kötet Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, HVG-ORAC (2021)pp. 125-146.
 • Gárdos-Orosz, Fruzsina; Szentgáli-Tóth, Boldizsár: 31/1990. (XII. 18.) AB határozat – absztrakt alkotmányértelmezés. In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Zakariás, Kinga (szerk.) Az Alkotmánybírósági gyakorlat : Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata - 1. kötet, Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, HVG-ORAC (2021) pp. 75-88.
Projektek
 • Az összehasonlító alkotmányjog perspektívái. Alkotmányos gyakorlat a világ országaiban a COVID-19 pandémia idején [NKFIH. 138366], (projektvezető)
 • Crises and democracy: the long-term impact of COVID-19 on V4 country's electoral systems [Visegrad Fund, 22120065], (projektvezető)
 • Freedom of expression during the digital age [Magyar – Szlovén Tudományos és Technológiai Együttműködési alap, 2019-2.1.11-TÉT-2020-00243] (projektvezető));
 • WFA/98/2/1/FE/2021 - Örökéletű Tölgy, Waclaw Felczak Alapítvány, a mesterséges intelligencia bírósági alkalmazásának perspektívái Közép-Európában (vezető kutató)
 • Resilience of the legal system in the post-Covid society: Risks and opportunities (alprojektvezető kutató, projektvezető: Gárdos-Orosz Fruzsina)